Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Більярдний кий, що містить шафт (10) і турнік (20), а також щонайменше одне нероз'ємне стикове клейове з'єднання (30) двох сполучених торцями переднього і заднього складових елементів (40, 50), в місці сполучення яких виконані торцеві пази (41, 51) і клиноподібні торцеві шипи (42, 52), що чергуються і мають двогранні внутрішні поверхні (42а, 52а), які в сполученому стані склеєні між собою за допомогою вкладишів, виконаних з різних порід дерева, який відрізняється тим, що в стиковому клейовому з'єднанні (30) вкладиші виконані у вигляді щонайменше одного цілісно виготовленого з твердої породи дерева проміжного блока (60), кожен з яких складається з торцевих пазів (61) і клиноподібних торцевих шипів (62), що чергуються і мають двогранні внутрішні поверхні (62а), форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь (42а) клиноподібних торцевих шипів (42) переднього складового елемента (40), при цьому зовні клиноподібних торцевих шипів (62) проміжного блока (60) виконані подовжні пази (63), що мають двогранні внутрішні стінки (63а), форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь (42а) клиноподібних торцевих шипів (42) переднього складового елемента (40).

Текст

Дивитися

Більярдний кий, що містить шафт (10) і турнік (20), а також щонайменше одне нероз'ємне стикове клейове з'єднання (30) двох сполучених торцями переднього і заднього складових елементів (40, C2 2 (19) 1 3 За рахунок цього погіршується точність і еластичність удару кия об биток, що знижує його ігрові і споживчі властивості. Технічною задачею, на вирішення якої направлений винахід, є удосконалення більярдного кия шляхом виконання вкладишів у вигляді, щонайменше, одного, цілісного проміжного просторового елементу із загальною з києм подовжньою віссю, розташованого в проміжку між двома зв'язаних торцями переднього і заднього складових елементів стикового клейового з'єднання. Технічний результат, який досягається при використанні вдосконаленого кия, полягає в підвищенні його подовжньої стійкості, що покращує точність і еластичність удару кия об биток і, в результаті, підвищує його ігрові і споживчі властивості. Поставлена задача вирішується, а технічний результат досягається тим, що в більярдному киї, що містить шафт і турнік, а також, щонайменше, одне нероз'ємне стикове клейове з'єднання двох сполучених торцями переднього і заднього складових елементів, в місці сполучення яких виконані торцеві пази і клиновидні торцеві шипи, що чергуються і мають двогранні внутрішні поверхні, які в сполученому стані склеєні між собою за допомогою вкладишів, виконаних з різних порід дерева, згідно винаходу, в стиковому клейовому з'єднанні вкладиші виконані у вигляді, щонайменше, одного цілісно виготовленого з твердої породи дерева проміжного блоку, кожен з яких складається з торцевих пазів і клиновидних торцевих шипів, що чергуються і мають двогранні внутрішні поверхні, форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь клиновидних торцевих шипів переднього складового елементу, при цьому зовні клиновидних торцевих шипів проміжного блоку виконані подовжні пази, що мають двогранні внутрішні стінки, форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь клиновидних торцевих шипів переднього складового елементу. Приведені ознаки, які характеризують винахід, є суттєвими, оскільки в сукупності достатні для забезпечення працездатності і рішення поставленої технічної задачі, а кожен окремо необхідний для ідентифікації і відмінності заявленого більярдного кия від відомих в техніці аналогічних технічних рішень. Причинно-наслідковий зв'язок відмітних ознак при їх взаємодії з відомими ознаками в досягненні очікуваного технічного результату, обумовленого поставленою технічною задачею, полягає в наступному. Виконання в стиковому клейовому з'єднанні вкладишів у вигляді, щонайменше, одного цілісно виготовленого з твердої породи дерева проміжного блоку забезпечує формування міцного вкладиша-моноблока, тобто цілісного проміжного просторового елементу з подовжньою віссю, яку легко сумістити з віссю кия, що забезпечує прямолінійність кия навіть при наборі в клейовому з'єднанні великої кількості проміжних блоків. У зв'язку з тим, що кожен проміжний блок складається з торцевих пазів і клиновидних торцевих шипів, що чергуються і мають двогранні внут 87399 4 рішні поверхні, форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь клиновидних торцевих шипів переднього складового елементу, досягається можливість безперешкодного сполучення проміжних блоків між собою і із заднім складовим елементом, що забезпечує прямолінійність кия при наборі в клейовому з'єднанні великої кількості проміжних блоків. За рахунок того, що зовні клиновидних торцевих шипів проміжного блоку виконані подовжні пази, що мають двогранні внутрішні стінки, форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь клиновидних торцевих шипів переднього складового елементу, досягається можливість безперешкодного сполучення проміжних блоків між собою і з переднім складовим елементом, що забезпечує прямолінійність кия при наборі в клейовому з'єднанні великої кількості проміжних блоків. Таке удосконалення кия забезпечує йому подовжню стійкість при ударі об биток, що покращує точність і еластичність удару і, в результаті, підвищує його ігрові і споживчі властивості. З рівня техніки заявник не виявив рішення, співпадаючі з сукупністю загальних і відмітних суттєвих ознак вдосконаленого більярдного кия, внаслідок чого можна зробити висновок, що технічне рішення, що заявляється, не є частиною рівня техніки і відповідає критерію винаходу «новизна». З рівня техніки заявник також не виявив рішення, співпадаючі з відмітними суттєвими ознаками вдосконаленого більярдного кия, внаслідок чого можна зробити висновок, що технічне рішення, що заявляється, для фахівця не є очевидним, не випливає з рівня техніки і відповідає критерію винаходу «винахідницький рівень». Надалі вдосконалений кий пояснюється докладним описом прикладу його виконання з посиланнями на креслення, що додаються. На Фіг.1 зображений більярдний кий, загальний вигляд. На Фіг.2 зображений розріз А-А на Фіг.1. На Фіг.3 зображена схема клейового з'єднання більярдного кия. На Фіг.4 зображений розріз Б-Б на Фіг.3. На Фіг.5 зображений розріз В-В на Фіг.3. На Фіг.6 зображений розріз Г-Г на Фіг.3. Більярдний кий містить (Фіг.1-6) шафт 10 (Фіг.1) і турнік 20, а також, щонайменше, одне нероз'ємне стикове клейове з'єднання 30 (Фіг.2, 3) двох сполучених торцями переднього і заднього складових елементів 40, 50 (Фіг.1, 3), в місці сполучення яких виконані торцеві пази, що чергуються, 41, 51 (Фіг.3, 4, 6) і клиновидні торцеві шипи 42, 52, що мають двогранні внутрішні поверхні 42а, 52а, які в сполученому стані склеєні між собою за допомогою вкладишів, виконаних з різних порід дерева. Особливістю вдосконаленої конструкції більярдного кия є наступні технічні рішення. У стиковому клейовому з'єднанні 30 (Фіг.3) вкладиші виконані у вигляді, щонайменше, одного цілісно виготовленого з твердої породи дерева проміжного блоку 60. 5 Кожен проміжний блок 60 складається з торцевих пазів 61 (Фіг.3, 4, 5) і клиновидних торцевих шипів 62, що чергуються і мають двогранні внутрішні поверхні 62а, форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь 42а клиновидних торцевих шипів 42 переднього складового елемента 40. При цьому зовні клиновидних торцевих шипів 62 проміжного блоку 60 (Фіг.3, 4, 5) виконані подовжні пази 63, що мають двогранні внутрішні стінки 63а, форма яких аналогічна формі двогранних внутрішніх поверхонь 42а клиновидних торцевих шипів 42 переднього складового елементу 40. Кількість клиновидних торцевих пазів 41, 51 і торцевих шипів 42, 52, що чергуються, в нероз'ємних стикових з'єднаннях 30 двох сполучених торцями переднього і заднього складових елементів 40, 50 вибрано кратним 4, що вже практично використовується і отримало високу оцінку ведучих більярдистів. У разі потреби кількість клиновидних торцевих пазів 41, 51 і торцевих шипів 42, 52, що чергуються, в нероз'ємних стикових з'єднаннях 30 двох сполучених торцями переднього і заднього складових елементів 40, 50 може бути вибрано кратним 3, 5 або 7. Клейове з'єднання 30 може включати набір, що складається з необмеженої кількості проміжних блоків 60. Таке клейове з'єднання 30 з, щонайменше, одним проміжним блоком 60 в більярдному світі отримало назву «склеювання на корону». При цьому кий може бути виготовлений цілісним або складеним з декількох частин. Як матеріал для виготовлення проміжного блоку 60 використовують тверді, але різні по фактурі і кольору породи дерев, зокрема граб, ебенове дерево, палісандр і інші породи, щільність яких близька або вище за щільність води. Товщину ребра проміжного блоку 60 зазвичай вибирають рівною S = 0,3-3,0мм. Вдосконалений кий за рахунок виконання вкладишів у вигляді, щонайменше, одного, цілісного проміжного просторового елементу, тобто проміжного блоку 60 із загальною з києм подовжньою віссю, розташованого в проміжку між двома сполученими торцями переднього і заднього складових елементів 40, 50 стикового клейового з'єднання 30, забезпечує повну співвісність деталей в клейовому з'єднанні 30 і прямолінійність кия. Форма проміжного блоку 60 практично копіює простір між клиновидними торцевими пазами 41, 51 і торцевими клиновидними шпильками 42, 52, що чергуються, переднього і заднього складових елементів 40, 50, що знаходяться один від одного 87399 6 по осі стикового з'єднання 30 на відстані, що забезпечує вибрану товщину (S = 0,3-3,0мм) ребра проміжного блоку 60, і у свою чергу зумовлює розташування проміжного блоку 60 в клейовому з'єднанні строго по осі кия. При користуванні вдосконаленим києм забезпечується підвищення його подовжньої стійкості, що покращує точність і еластичність удару кия об биток і суттєво підвищує його ігрові і споживчі властивості. Крім того, в початковий момент часу при прицілюванні практично не відбувається відхилення осі кия при ковзанні його по опорній руці гравця, в результаті наконечник кия ударяється точно в прицілювану точку битка, що забезпечує високу точність удару, точність напряму руху битка до іншої (чужої) кулі і точність попадання останнього у відповідну лузу більярдного столу. Приведені відомості підтверджують можливість промислового здійснення більярдного кия, що свідчить про те, що пропоноване технічне рішення відповідає критерію винаходу «промислова придатність». Перелік позначень 10. шафт 20. турнік 30. стикове клейове з'єднання 40. передній складовий елемент 41. торцевий паз переднього складового елементу 40 42. клиновидні торцеві шипи переднього складового елементу 40 42а. двогранні внутрішні поверхні клиновидних торцевих шипів 42 переднього складового елементу 40 50. задній складовий елемент 51. торцевий паз заднього складового елементу 50 52. клиновидні торцеві шипи заднього складового елементу 50 52а. двогранні внутрішні поверхні клиновидних торцевих шипів 52 заднього складового елементу 50 60. проміжний блок 61. торцеві пази проміжного блоку 60 62. клиновидні торцеві шипи проміжного блоку 60 62а. двогранні внутрішні поверхні клиновидних торцевих шипів 62 проміжного блоку 60 63. подовжні пази клиновидних торцевих шипів 62 проміжного блоку 60 63а. двогранні внутрішні стінки подовжніх пазів 63 клиновидних торцевих шипів 62 проміжного блоку 60. 7 87399 8 9 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко 87399 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard cue

Автори англійською

Holoskevych Hennadii Semenovych, Liashenko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Бильярдный кий

Автори російською

Голоскевич Геннадий Семенович, Ляшенко Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: більярдний, ький

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-87399-bilyardnijj-kijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний кий</a>

Подібні патенти