Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вимикач автоматичний батарейний (ВАБ) для шахтного акумуляторного електровоза, що включає корпус, розташовані в корпусі автоматичні вимикачі з важелем включення та рукояткою, лічильники витрат ампер/годин (А/г), прилади контролю напруги, коробку виводів струмопроводів, муфти штепсельні з'єднувальні, який відрізняється тим, що важіль включення складається з укороченого важеля та розташованої під ним металевої пластини, встановленої на напрямній, а лічильники витрат А/г та прилади контролю напруги встановлені для контролю кожної секції батареї окремо.

2. Вимикач автоматичний за п. 1, який відрізняється тим, що лічильник витрат А/г виконаний у вигляді датчика струму, сигнал від якого надходить на цифровий індикатор лічильника витрат А/г.

3. Вимикач автоматичний за п. 1, який відрізняється тим, що прилад контролю напруги виконаний у вигляді електронного цифрового вольтметра.

4. Вимикач автоматичний за п. 1, який відрізняється тим, що додатково має борно для підключення метан-реле.

Текст

Реферат: UA 87277 U UA 87277 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до апаратобудування, зокрема до вимикачів автоматичних, а саме, до вимикачів автоматичних батарейних (ВАБ), призначених для підключення силового електрообладнання у шахтних акумуляторних електровозах з секціонованою системою управління, захисту силового електрообладнання від струмів короткого замикання й забезпечення початку руху електровоза з нульового положення рукоятки управління. Відомий вимикач ВАБ, що включає корпус, розташовані у корпусі два автоматичних вимикачі з важелем включення на обидва автоматичні вимикачі та рукояткою, прилад контролю напруги у вигляді світлових індикаторів, лічильник витрат електроенергії, коробку виводів струмопроводів, муфти штепсельні з'єднувальні з додатковими контактними болтами, через які видається сигнал на відключення вимикача при підвищеній концентрації метану у навколишньому середовищі. [Ю.Ф. Бутт, В. Б. Грядущий, В.Л. Дебелый, Л. Л. Дебелый и др. "Шахтный подземный транспорт", справочное издание в 2-х томах, Том 1, Издание второе, переработанное и дополненное. Донецк "ВИК" 2011, стр. 186-189]. Недоліками відомого пристрою є ненадійність конструкції через те, що довгий важіль на два автоматичні вимикачі часто виходить із зачеплення з важелем дальнього вимикача, при цьому, прикладається нерівномірне зусилля до кожного з вимикачів, недостатність одного лічильника витрат електроенергії (А/г) та вольтметра на обидві батареї електровоза, контактні болти, що встановлені у муфтах штепсельних для реєстрації концентрації метану в навколишньому середовищі теж ненадійні й недовговічні., значні габарити пристрою, неможливість відсічення автоматичних вимикачів від руйнівного струму короткого замикання, недостатня вибухобезпечність, а отже - недостатня техніки безпеки. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення вимикача автоматичного батарейного (ВАБ) для шахтного акумуляторного електровоза, в якому виконання важеля включення автоматичних вимикачів у вигляді укороченого важеля з розташованою під ним металевою пластиною, закріпленою на напрямній, встановлення приладів контролю напруги та лічильників витрат ампер/годин (А/г) на обох батареях електровоза, забезпечують вирівнювання зусилля, що прикладається до кожного з двох автоматичних вимикачів, цим забезпечується двищення надійності роботи пристрою, зменшення габаритів, підвищення вибухобезпечності, а отже - техніки безпеки. Поставлена задача вирішується тим, що у вимикачі автоматичному батарейному (ВАБ) для шахтного акумуляторного електровоза, що включає корпус, розташовані в корпусі автоматичні вимикачі з важелем включення та рукояткою, лічильники витрачених А/г, прилади контролю напруги, коробку виводів струмопроводів, муфти штепсельні з'єднувальні, згідно з корисною моделлю передбачені наступні відміни: - важіль включення автоматичного вимикача складається з укороченого важеля й розташованої під ним металевої пластини, встановленої на напрямній; - лічильники витрат А/г та прилади контролю напруги встановлені для контролю роботи кожної секції батареї окремо. Крім того, лічильник витрат А/г виконаний у вигляді датчика струму, сигнал від якого надходить на цифровий індикатор лічильника; прилад контролю напруги виконаний у вигляді електронного цифрового вольтметра; пристрій додатково оснащений борном для підключення метан-реле. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено схему вимикача автоматичного ВАБ. Вимикач автоматичний батарейний містить корпус 1, в якому розташовані два автоматичних вимикачі 2 з укороченим важелем 3 включення та рукояткою 4, укорочений важіль 3 з'єднаний з металевою пластиною 5, що встановлена на напрямній 6, лічильники 7 витрат А/г, прилади 8 контролю напруги, коробку 9 виводів струмопроводів, муфти 10 штепсельні з'єднувальні, борно 11. Пристрій працює наступним чином При повороті рукоятки 4, укорочений важіль 3 автоматичних вимикачів 2 штовхає пластину 5, закріплену на напрямній 6, при цьому важіль 3 має збільшену поверхню зачеплення, що забезпечує надійне зачеплення обох вимикачів 2 з важелем 3 та вирівнює зусилля, яке прикладається до кожного з обох автоматичних вимикачів 2. Встановлення електронних лічильників 7 витрат ампер/годин (А/г), в яких за допомогою датчика струму знімається сила струму, що протікає по силових струмопроводах й подається сигнал, який обробляється процесором, й прив'язується у часі на кожній секції батареї окремо, а отриманий результат А/г видається на цифровий індикатор лічильників 7, що підвищує надійність пристрою. Безперервний контроль струму електронним лічильником 7 дозволяє контролювати також миттєвий струм у колі вимикачів 2 та, у разі перевищення заданого 1 UA 87277 U 5 10 15 значення струму, з плати лічильника 7 надходить сигнал на відсікаючі котушки вимикачів 2, відключаючи їх, що додатково захищає від руйнівного струму короткого замикання, коли сила струму перевищує 300 А. Встановлення приладів 8 контролю напруги у вигляді електронних цифрових вольтметрів, які контролюють кожну секцію батареї окремо, також підвищує надійність пристрою. Згідно з "Правилами безпеки у вугільних шахтах" у пристрої виконано борно 11 для підключення метан-реле, яке служить для видачі електронного сигналу під час досягнення недопустимої концентрації метану в навколишньому середовищі, що підвищує надійність та довговічність. Встановлення сучасних електронних приладів контролю та застосування сучасної електронної бази у пристрої дозволило зменшити його габарити, що знизило витрати на матеріали. Застосування удосконаленого автоматичного вимикача батарейного для шахтних акумуляторних електровозів дозволить підвищити надійність, зменшити габарити пристрою, значно покращити техніку безпеки у шахтах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 1. Вимикач автоматичний батарейний (ВАБ) для шахтного аку муляторного електровоза, що включає корпус, розташовані в корпусі автоматичні вимикачі з важелем включення та рукояткою, лічильники витрат ампер/годин (А/г), прилади контролю напруги, коробку виводів струмопроводів, муфти штепсельні з'єднувальні, який відрізняється тим, що важіль включення складається з укороченого важеля та розташованої під ним металевої пластини, встановленої на напрямній, а лічильники витрат А/г та прилади контролю напруги встановлені для контролю кожної секції батареї окремо. 2. Вимикач автоматичний за п. 1, який відрізняється тим, що лічильник витрат А/г виконаний у вигляді датчика струму, сигнал від якого надходить на цифровий індикатор лічильника витрат А/г. 3. Вимикач автоматичний за п. 1, який відрізняється тим, що прилад контролю напруги виконаний у вигляді електронного цифрового вольтметра. 4. Вимикач автоматичний за п. 1, який відрізняється тим, що додатково має борно для підключення метан-реле. 2 UA 87277 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Debelyi Volodymyr Leonidovych

Автори російською

Дебелый Владимир Леонидович

МПК / Мітки

МПК: H01H 73/00

Мітки: ваб, вимикач, автоматичний, батарейний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-87277-vimikach-avtomatichnijj-batarejjnijj-vab.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вимикач автоматичний батарейний (ваб)</a>

Подібні патенти