Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дводоріжкова установка для тренування і реабілітації, що містить плиту-основу, на якій розташовані дві плоскі, паралельно розташовані у безпосередній близькості одна від одної, рухомі опорні платформи, кожна з яких має автономний електричний привід у вигляді двигуна, яка відрізняється тим, що як привідні електричні двигуни використані лінійні електричні двигуни, активні елементи яких жорстко закріплені на плиті-основі установки, причому рухомі платформи жорстко закріплені на нерухомих шляхових блоках, ззовні нерухомих активних елементах лінійних двигунів, на плиті-основі жорстко закріплена плоска розподільна перегородка, що встановлена у зазорі між опорними платформами, при цьому плити-основи з зовнішніх сторін шарнірно зв'язані зі штоками додатково введених підйомних механізмів, що дає можливість їх нахилу один відносно одного.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що плоска розподільна перегородка жорстко прикріплена до верхньої пластини нерухомих активних елементів привідних лінійних двигунів установки.

3. Установка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що рухомі платформи плити-основи розташовані паралельно повздовжній осі установки, а в їх поперечних геометричних осях жорстко закріплені механічні осі з можливістю вільного обертання у нерухомих опорах.

Текст

1. Дводоріжкова установка для тренування і реабілітації, що містить плиту-основу, на якій розташовані дві плоскі, паралельно розташовані у безпосередній близькості одна від одної, рухомі опорні платформи, кожна з яких має автономний C2 2 (19) 1 3 Недоліки найближчого аналогу, які повною мірою притаманні також роздільним біговим доріжкам інших відомих типів, полягають: - у розміщенні обох бігових доріжок у вигляді безкінечних стрічок на барабанах; - в необхідності використання привідних двигунів або електромагнітних навантажуючих пристроїв у вигляді електричних машин обертального типу. Як відомо, ці електричні машини, що використовуються в якості привідних електродвигунів або навантажуючих елементів, вимагають для свого зчленовування з кінцевим виконавчим елементом конструкції наявності проміжних трансформаторів механічної енергії у вигляді, наприклад, механічних, гідравлічних та інших передач. Наявність цих проміжних елементів знижує роботоздатність, надійність та ремонтопридатність обладнання, що прийняте в якості прототипу винаходу, який пропонується. В основу винаходу, що пропонується, поставлено завдання усунення недоліків найближчого аналогу. У винаході, що пропонується, це завдання розв'язано застосуванням для двох опорних ніг (лівої та правої) двох паралельних рухомих платформ, які симетрично розташовано у безпосередній близькості та жорстко закріплено на рухомих шляхових структурах двох лінійних широко регульованих двигунів, активні елементи яких установлено на опорній плиті-основі установки і забезпечено зонами збудження основного магнітного поля та якірними обмотками управління. При цьому з метою уникнення одночасного попадання ступні одної ноги відразу на дві симетрично розташовані у безпосередній близькості одна від другої плоскі рухомі платформи, останні розділено у поздовжньому напрямі вертикальною плоскою перегородкою, яка жорстко закріплена на опорній плиті-основі установки, що пропонується. З метою зменшення витрат матеріалу на вищезазначену розподільну перегородку і підвищення її жорсткості запропоновано жорстко закріпити її на верхніх пластинах активних модулів лінійних двигунів. Подальше підвищення функціональних можливостей дводорожечної установки для тренування і реабілітації, що пропонується, полягає у наданні їй можливості реалізації нахилу рухомих опорних платформ у поздовжньому напрямі незалежно одна від іншої. З цією метою опорна плитаоснова установки має бути виконана у вигляді двох ідентичних плит-основ. які розділені у поздовжньому напрямі. Кожна з цих окремих плит забезпечена механічною віссю, яка закріплена на її поперечної геометричної вісси. Зазначена механічна вісь має можливість вільного обертання в опорах, яки так само закріплені на поперечної вісси установки. Передні чи задні вільні кінці цих плитоснов шарнірно зв'язані із штоками підіймальних механізмів, яки можуть бути чисто механічними, що приводяться руками, або електромеханічними, що управляються руками чи автоматично. 86904 4 На кресленнях, що ілюструють конструкцію запропонованої дводорожечної установки для тренувань та реабілітації, наведено; Фіг.1 - Модуль кожного із двох привідних лінійних двигунів з опорною платформою; Фіг.2 - Модуль, наведений на Фіг.1, переріз по А-А; Фіг.3 - Модуль, наведений на Фіг.1, переріз по В-В; Фіг.4 - Модуль, наведений на Фіг.1, зі скошеним кріпленням опорної платформі; Фіг.5 - Модуль, наведений на Фіг.1, з прямокутним кріпленням опорної платформі; Фіг.6 - Загальний вигляд установки, яка запропонована, з модулями, наведеними на Фіг.4, вигляд спереду; Фіг.7 - Загальний вигляд установки, яка запропонована, з модулями, наведеними на Фіг.5, вигляд спереду; Фіг.8 - Загальний вигляд установки, наведеної на Фіг.6, вигляд зверху; Фіг.9 - Загальний вигляд установки, наведеної на Фіг.7, вигляд зверху; Фіг.10 - Кріплення центральної розподільної перегородки на верхніх пластинах активних блоків лінійних двигунів; Фіг.11 - Механізм нахилу плит-основ у поздовжньому напрямку, вигляд збоку; Фіг.12 - Механізм нахилу плит-основ у поздовжньому напрямку, вигляд зверху. Дводорожечна установка для тренувань і реабілітації, що пропонується, складається з двох розміщених паралельно і симетрично відносно один одного широко регульованих тягових лінійних двигунів, кожний з яких має конструкцію, що відповідає наприклад патенту США №5548167 від 20.08.96 року під назвою "Inductive Electric Motor", автор Беліков В.Т. Одна зі подібних конструкцій представлена на фігурах 1, 2 і 3. Тут на плиті-основі 1 жорстко закріплені паралельно і симетрично один відносно одного два нерухомих блоку лінійних двигунів. Кожний активний блок включає до себе по дві вертикальних немагнітних корпусних пластин 2, до яких прикріплені феромагнітні основи 3, що несуть статори 4, обладнанні блоками постійних магнітів збудження основного магнітного поля, що на Фіг.1, 2 і 3 не показано. Статори 4 несуть якірні обмотки 5 управління. Між статорами 4 розміщена рухома шляхова структура 6 лінійного двигуна, яка має можливість вільного пересування вздовж поздовжній вісі двигуна в опорах качання 7, які жорстоко закріплені на немагнітних корпусних пластинах 2. Для концентрації основного магнітного потоку лінійного двигуна шляхова смуга 6 виконана із дискретно розміщених у шаховому порядку прямокутних феромагнітних ділянок 8, що об'єднані у жорсткій плоскій елемент за допомогою смуг 9. Плоскі опорні платформи 10, що служать для опору ніг пацієнту дводорожечної установи для тренування і реабілітації, що пропонується, жорстко закріплені на шляхових структурах 6 обох лінійних двигунів з допомогою пластин 11, які можуть мати як форму косокутного паралелограму (Фіг.4), так і прямокутної форми (Фіг.5). 5 На Фіг.6 і 8 і Фіг.7 і 9, відповідно, показаний загальний вигляд установки, що пропонується, при косокутному і прямокутному кріпленні плоскої опорної платформи 10 до шляхових структур 6. При цьому Фіг.6 і 7 представляють собою вигляд установки, що пропонується, спереду, а Фіг.8 і 9 - у вигляду зверху. З метою недопущення одночасної постановки стопи однієї ноги пацієнта одночасно на дві, що знаходяться у безпосередній близькості одна від одної, опорні платформи 10 між ними установлена розподільна перегородка 12, яка, як показано на Фіг.10 може бути жорстко закріплена як на плитіоснові 1, так і на верхніх корпусних пластинах активних елементів двох лінійних двигунів. Установка, що пропонується, має корпус 13, що забезпечує механічний захист активних елементів лінійних електродвигунів. Подальше розширення функціональних можливостей дводорожечної установки для тренування і реабілітації, що пропонується, полягає в можливості реалізації незалежного один від одного нахилу кожної опорної платформи у поздовжньому напрямку. Для цього плита-основа 1 установки, що пропонується, повинна бути виконана розділеною у поздовжньому напрямку на дві однакові частини 14, як це показано на Фіг.11 і 12. На геометричній поперечній вісі кожної такої частини закріплені механічні вісі 15, що виконані з можливістю вільного обертання в опорах 16. На передньому або задньому кінцях плит-основ 14 закріплені підйомні механізми 17, завдяки яким кожна з плит-основ 14 може бути повернута по відношенню до сусідньої плити-основи на кут, що задається технологічною програмою тренування або фізіотерапевтичної процедури. 86904 6 Дводорожечна установка для тренування і реабілітації, що пропонується, працює наступним чином. Тренер-інструктор або фізіотерапевт, виходячи із можливостей пацієнта або на основі діагнозу хвороби, визначають технологічну програмузавдання на тренування або реабілітаційну процедуру і вводить її у систему управління привідними лінійними електричними двигунами, на кресленнях, що ілюструють суть пропонованого винаходу, не показану. У відповідності з програмою-завданням система управління встановлює визначену величину електричної напруги, що подається на якірні обмотки 5 кожного з активних модулів двох або одного із лінійних двигунів і визначають величини лінійних швидкостей рухомих шляхових структур 6 і, відповідно, рухомих опорних платформ 10. Крім того, система управління установки визначає як напрямки взаємних переміщень платформ 10 одна відносно другої, так і їх амплітуди, що встановлені давачами позиціювання. З початком лінійних переміщень опорних платформ 10 у відповідності з командами системи управління дводорожечної установки для тренувань і реабілітації з заданими лінійними швидкостями, амплітудами і в заданих напрямках, не показані на кресленнях, установки, що пропонується, електронні комутатори секцій якірних обмоток 5, починають перемикати струм в указаних секціях, таким чином, щоб починають перемикати струм в указаних секціях, таким чином, щоб зберегти задані системою управління величини швидкостей, амплітуд і напрямків руху опорних платформ 10. Давачі позиціювання руху опорних платформ 10, також не показані на кресленнях, забезпечують рух вказаних платформ 10 в заданих лінійних межах і реверсування їх руху. 7 86904 8 9 Комп’ютерна верстка О. Рябко 86904 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Two-lane device for training and rehabilitation

Автори англійською

Belikov Viktor Tryfonovych, Zaks Volodymyr Oleksiiovych, Popovichenko Oleksandr Viktorovych, Tolstoi Oleksii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Двухдорожечная установка для тренировки и реабилитации

Автори російською

Беликов Виктор Трифонович, Закс Владимир Алексеевич, Поповиченко Александр Викторович, Толстой Алексей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A63B 22/00, A63B 23/04, A63B 24/00

Мітки: тренування, установка, дводоріжкова, реабілітації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86904-dvodorizhkova-ustanovka-dlya-trenuvannya-i-reabilitaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дводоріжкова установка для тренування і реабілітації</a>

Подібні патенти