Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для ендовазальної абляції, що містить електромеханічний модуль, який складається з корпусу модуля, двигуна, з'єднаний з виносною регулюючою педаллю, корпусу двигуна, з'єднаного з зондом-аблятором, який відрізняється тим, що додатково містить центральну шайбу з рукоятками, рухомо закріплену на осьовому металевому стрижні, повертаючу шайбу і шайбу-обмежувач, нерухомо фіксовані на осьовому металевому стрижні, зонд-аблятор складається з поліхлорвінілової трубки, фіксованої до зовнішньої трубки, жорстко скріпленої з корпусом двигуна, всередині якої розташована дротяна щітка, один кінець якої зафіксований у центральному каналі осьового металевого стрижня, поєднаного з можливістю переміщення своїм проксимальним кінцем через внутрішню трубку з якорем електричного двигуна.

Текст

Реферат: Пристрій для ендовазальної абляції містить електромеханічний модуль, який складається з корпусу модуля, двигуна, з'єднаний з виносною регулюючою педаллю, корпусу двигуна, з'єднаного з зондом-аблятором. Додатково пристрій містить центральну шайбу з рукоятками, рухомо закріплену на осьовому металевому стрижні, повертаючу шайбу і шайбу-обмежувач, нерухомо фіксовані на осьовому металевому стрижні. Зонд-аблятор складається з поліхлорвінілової трубки, фіксованої до зовнішньої трубки, жорстко скріпленої з корпусом двигуна, всередині якої розташована дротяна щітка, один кінець якої зафіксований у центральному каналі осьового металевого стрижня, поєднаного з можливістю переміщення своїм проксимальним кінцем через внутрішню трубку з якорем електричного двигуна. UA 86858 U (12) UA 86858 U UA 86858 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до судинної хірургії, і може бути використана у флебологіі, а саме для лікування різних форм варикозної хвороби. Як найближчий аналог вибрано пристрій для ендовазальної абляції (Коагулятор лазерний універсальний "Лика-хирург" Інструкція з експлуатації ААГЕ.941613.001 РЕ, ЧМПП "Фотоника Плюс", м. Черкаси, 2006 p., 21 с.), що містить корпус, лазерно-оптичний модуль, зонд-аблятор у вигляді світловода з рукояткою управління, виносну регулюючу педаль. Пристрій працює наступним чином: коагуляцію проводять на великій підшкірній вені нижньої кінцівки, в яку проводять світловод, вмикають, поступово підтягують світловод до місця входження його у вену, викликаючи коагуляцію. Недоліками пристрою є ймовірність опіків шкіри та прилеглих нервів, термічні пошкодження стовбура великої підшкірної вени, що збільшує можливість кровотеч, утворення гематом в ранньому післяопераційному періоді і, як наслідок, нагноєння в пізньому післяопераційному періоді, а також втрата осередкової шкірної і провідникової чутливості та утворення газів розпаду всередині вени, що може призвести до емболії вен. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити пристрій для ендовазальної абляції за рахунок застосування електромеханічного модуля, що задає момент обертання зонда, що дозволить підвищити ефективність і скоротити терміни проведення хірургічних маніпуляцій, знизити кількість ускладнень та інвалідизації. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для ендовазальної абляції, що містить електромеханічний модуль, який складається з корпусу модуля, двигуна, з'єднаний з виносною регулюючою педаллю, корпусу двигуна, з'єднаного з зондом-аблятором, згідно з корисною моделлю, додатково містить центральну шайбу з рукоятками, рухомо закріплену на осьовому металевому стрижні, повертаючу шайбу та шайбу-обмежувач, нерухомо фіксовані на осьовому металевому стрижні, зонд-аблятор складається з поліхлорвінілової трубки, фіксованої до зовнішньої трубки, жорстко скріпленої з корпусом двигуна, всередині якої розташована дротяна щітка, один кінець якої зафіксований у центральному каналі осьового металевого стрижня, поєднаного з можливістю переміщення своїм проксимальним кінцем через внутрішню трубку з якорем електричного двигуна. Пристрій дозволяє провести деструкцію інтими патологічно змінених вен, і, як наслідок, абляцію на всьому протязі; знижує крововтрату і ризик виникнення гнійно-запальних ускладнень, зменшує травматизм, значно покращує косметичний результат операції. Пристрій містить: електромеханічний модуль, що складається з корпусу модуля 1, електричного двигуна 2, корпусу двигуна 3, виносної регулюючої педалі 4, зонд-аблятор у вигляді поліхлорвінілової трубки 5 і дротяної щітки 6, зовнішню трубку 7 з поздовжніми отворами 8, осьовий металевий стрижень 9 з центральним каналом 10, внутрішню трубку 11, якір двигуна 12, центральну шайбу 13 з рукоятками 14, повертаючу шайбу 15, шайбу-обмежувач 16, що з'єднують дроти 17. Поліхлорвінілова трубка 5 жорстко фіксується до зовнішньої трубки 7 і містить всередині дротяну щітку 6, один кінець якої вільний, а інший кінець з'єднаний нерухомо з дистальним кінцем осьового металевого стрижня 9, шляхом фіксації його в центральному каналі 10. Проксимальний кінець осьового металевого стрижня 9 фіксований з можливістю переміщення до внутрішньої трубці 11, яка в свою чергу, нерухомо з'єднана з якорем 12 електричного двигуна 2. На осьовому металевому стрижні 9 розташована рухомо закріплена центральна шайба 13 з рукоятками 14, які виходять крізь поздовжні отвори 8 у зовнішній трубці 7 і є регулятором переміщення дротяної щітки 6 всередині поліхлорвінілової трубки 5. На осьовому металевому стрижні 9 фіксовані нерухомо дві шайби - повертаюча шайба 15 і шайба-обмежувач 16, розташовані позаду і спереду відповідно від центральної шайби 13. Шляхом переміщення центральної шайби 13 вздовж осьового металевого стрижня 9 і упирання її в повертаючу шайбу 15 і шайбу-обмежувач 16 досягається рух дротяної щітки 6 всередині поліхлорвінілової трубки 5 назад і вперед відповідно, що сприяє зміні розкриття щітки. Осьовий металевий стрижень 9 а також закріплений в його центральному каналі 10, частина дротяної щітки 6 і внутрішня трубка 11 розташовані рухомо з можливістю обертання в зовнішній трубці 7, яка, у свою чергу, нерухомо фіксована до корпусу двигуна 3, з'єднаного з корпусом електромеханічного модуля 1 і виносною регулюючою педаллю 4 з'єднуючими дротами 17. Пристрій працює наступним чином. Після підготовки пристрою до використання та виконання традиційної венектоміі за Трояновим-Тренделенбургом, у медіальної кісточки виділяють стовбур великої підшкірної вени, перетинають і перев'язують дистальний кінець, а в проксимальний поступово вводять зондаблятор з поліхлорвінілової трубки 5, що містить зібрану дротяну щітку 6 до місця впадання великої підшкірної вени в глибоку стегнову вену. Потім однією рукою, утримуючи корпус двигуна 3 та зовнішню трубку 7 через поздовжні отвори 8 за допомогою рукояток 14 центральної шайби 1 UA 86858 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 13, переміщаючи осьовий металевий стрижень 9 з центральним каналом 10, на якому фіксовані нерухомо дві шайби - шайба, що повертає 15, і шайба-обмежувач 16, виводять дротяну щітку 6 з порожнини поліхлорвінілової трубки 5 в порожнину варикозно розширеної вени і шляхом натискання на виносну регулюючу педаль 4 пропускають електричний струм через корпус модуля 1, з'єднують дроти 17 надходить до електричного двигуна 2 знаходиться в однойменному корпусі 3 викликаючи обертання якоря 12, внутрішньої трубки 11, осьового металевого стрижня 9 і вшивають обертання дротяної щітки 6. Переміщення дротяної щітки дозволяє змінювати розкриття щітки 6, що дає можливість облітерувати різні за діаметром варикозно розширені вени, тим самим підвищуючи ефективність проведеної маніпуляції; можливість регуляції швидкості оборотів за допомогою виносної регулюючої педалі 4 дозволяє оптимально підібрати величину швидкості оборотів щітки 6 залежно від стадії варикозної хвороби, а також механічним способом провести деструкцію інтими патологічно змінених вен і як наслідок абляцію на всьому протязі; знизити крововтрату і ризик виникнення гнійно-запальних ускладнень, зменшити травматичність, значно поліпшити косметичний результат. Далі зонд-аблятор повністю видаляють з посудини і накладають шкірні шви в місцях розрізу шкіри, еластичний бинт на всю кінцівку, судини якої піддавалися даної хірургічної маніпуляції. Після проведення процедури двигун, механічну частину модуля, а також зонда-аблятора стерилізують в пароформаліновій камері протягом 2-х годин, попередньо промивши під проточною водою. Приклади, що підтверджують можливість здійснення корисної моделі. Цей пристрій було використано для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у 5 хворих. Ні в одному з спостережуваних випадків не відзначалося будь-яких ускладнень або дисфункцій системи. Використання запропонованого пристрою ілюструється такими прикладами. Приклад 1 Хвора С., 1965 р. н., історія хвороби № 19089, перебувала на лікуванні в кардіо-судинному відділенні з діагнозом: Основний: Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Ускладнення: Хронічна венозна недостатність II ст. праворуч. І ст. ліворуч. Дані сонографії вен правої нижньої кінцівки до операції: Діаметр сафено-стегнового співустя 10 мм, Остиальний клапан неспроможний, відзначається продовжений рефлюкс крові зі швидкістю 20 см/сек., Діаметр БПВ на стегні 8-9 мм. До верхньої третини гомілки відзначаються неспроможні перфорантні вени в зоні кокет 1, кокет 2, діаметр перфорантних вен 3 мм. Діаметр варикозних розширених вен гомілки 4-5 мм. Хворій була проведена операція за пропонованим способом: ендовазальна роторна абляція стовбура великої підшкірної вени з використанням вищеописаного пристрою. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Виписана на наступний день після операції. Дані сонографії вен правої нижньої кінцівки на 30 день після операції: Кукса великої підшкірної вени 0,5 см, рефлюксу крові немає. У зоні великої підшкірної вени на стегні визначається гомогенний тяж, просвіт вени не визначається. На гомілці неспроможних перфорантних вен немає. Варикозно розширені вени не визначаються. Приклад 2 Хворий К., 1983 р. н. історія хвороби № 21561, перебував на лікуванні в кардіо-судинному відділенні з діагнозом: Основний: Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Ускладнення: Хронічна венозна недостатність П ст. праворуч. 1 ст. ліворуч. Дані сонографії вен правої нижньої кінцівки до операції: Велика підшкірна вена не дилятована, прохідна в пригирловому відділі 12 мм, Середній діаметр на стегні 10 мм, максимальний діаметр 17 мм. Остиальний клапан неспроможний, реєструється тривала інтенсивність (35 см/с) сафено-феморального рефлюксу, що поширюється по стовбуру до стопи. Основний скид в зоні Бойда (3 мм), Шермана (4,5 мм), Кокета 3 (4 мм), По литкового перфоранти (4 мм і 6 мм). Хворому була проведена операція за пропонованим способом: ендовазальна роторна абляція стовбура великої підшкірної вени з використанням вищеописаного пристрою. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Виписана на наступний 3 день після операції. Дані сонографії вен правої нижньої кінцівки на 30 день після операції: Кукса великої підшкірної вени 0,4 см, рефлюксу крові немає. У зоні великої підшкірної вени на стегні визначається гомогенний тяж, просвіт вени не визначається. На гомілці неспроможних перфорантних вен немає. Варикозно розширені вени не визначаються. 2 UA 86858 U Застосування пристрою для ендовазальної абляції дозволить підвищити ефективність та скоротити терміни проведення хірургічних маніпуляцій, а так само знизити кількість ускладнень та інвалідизації. 5 10 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для ендовазальної абляції, що містить електромеханічний модуль, який складається з корпусу модуля, двигуна, з'єднаний з виносною регулюючою педаллю, корпусу двигуна, з'єднаного з зондом-аблятором, який відрізняється тим, що додатково містить центральну шайбу з рукоятками, рухомо закріплену на осьовому металевому стрижні, повертаючу шайбу і шайбу-обмежувач, нерухомо фіксовані на осьовому металевому стрижні, зонд-аблятор складається з поліхлорвінілової трубки, фіксованої до зовнішньої трубки, жорстко скріпленої з корпусом двигуна, всередині якої розташована дротяна щітка, один кінець якої зафіксований у центральному каналі осьового металевого стрижня, поєднаного з можливістю переміщення своїм проксимальним кінцем через внутрішню трубку з якорем електричного двигуна. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Stolonohov Oleksii Olehovych

Автори російською

Столоногов Алексей Олегович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/32

Мітки: пристрій, абляції, ендовазальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86858-pristrijj-dlya-endovazalno-ablyaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ендовазальної абляції</a>

Подібні патенти