Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виконання лапароскопічної аденомадреналектомії, що включає боковий трансабдомінальний доступ, мобілізацію і пересічення полюсних артерій, який відрізняється тим, що у випадку двостороннього втручання виконують передній трансабдомінальний доступ, а далі мобілізують тільки новоутворення з прилеглою частиною тканини, виконують резекцію надниркової залози, при цьому всі етапи здійснюють за допомогою електрозварювальної технології.

Текст

Реферат: Спосіб виконання лапароскопічної аденомадреналектомії включає боковий трансабдомінальний доступ, мобілізацію і пересічення полюсних артерій. У випадку двостороннього втручання виконують передній трансабдомінальний доступ, а далі мобілізують тільки новоутворення з прилеглою частиною тканини, виконують резекцію надниркової залози, при цьому всі етапи здійснюють за допомогою електрозварювальної технології. UA 86732 U (12) UA 86732 U UA 86732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема до ендокринної хірургії, і може застосовуватися при хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень надниркових залоз. Лапароскопічна аденомадреналектомія - це органозберігаюче оперативне втручання, яке передбачає резекцію надниркової залози з видаленням пухлини і прилеглої частини тканини надниркової залози. Результати лапароскопічної аденомадреналектомії особливо важливі при наявності пухлин надниркових залоз з двох сторін або якщо контрлатеральна надниркова залоза була видалена раніше. Лапароскопічна аденомадреналектомія попереджує необхідність проведення пожиттєвої замісної кортикостероїдної терапії, знижує ризик розвитку гострої або хронічної надниркової недостатності, що значно покращує якість життя пацієнтів. Стандартним оперативним втручанням при доброякісних новоутвореннях надниркових залоз є лапароскопічна адреналектомія, яка передбачає повне видалення всієї надниркової залози [Potthoff SA. Primay hyperaldosteronism-diagnostic and treatment / Potthoff SA, Beuschlein F, Vonend O. // Dtsch Med Wochenschr. - 2012. - № 137(48). - P. 80-84]. Так відомий спосіб лапароскопічного видалення лівого наднирника (Пат. № 56519 U UA, МПК (2011.01) А61В 1/313, А61В 17/00, опубл. 10.01.2011). Згідно з способом, доступ до лівого наднирника виконують позаочеревинно шляхом розсічення шлунково-селезінкової зв'язки і заднього листка очеревини, кліпують артерії наднирника та центральну надниркову вену під прямим візуальним контролем, видаляють наднирник. Це оперативне втручання визнано малотравматичним, безпечним і ефективним. Але у результаті такого лікування існує ризик розвитку гострої або хронічної наднирникової недостатності і необхідності проведення пожиттєвої замісної кортикостероїдної терапії. За прототип вибраний спосіб правобічної лапароскопічної адреналектомії (Пат. № 72856 U UA, МПК (2012.01) А61В 17/00, опубл. 27. 08.2012), який полягає у повному видаленні надниркової залози єдиним блоком з оточуючою його клітковиною. Відповідно до способу, у першу чергу коагулюють та пересікають полюсні артерії, маніпуляції виконують ультразвуковим скальпелем, а центральну вену правої надниркової залози кліпують та пересікають в останню чергу, після мобілізації надниркової залози по нижньому, задньому та латеральному полюсам. Спосіб дає можливість малотравматично лікувати доброякісні новоутворення надниркових залоз з відносно невеликою інтраопераційною крововтратою і невеликою тривалістю проведення операції. Проте, спосіб не враховує випадки двосторонніх пухлин надниркових залоз, або якщо контрлатеральна надниркова залоза була видалена раніше. Крім того в майбутньому у пацієнта не може бути виключена необхідність видалення другого наднирника у зв'язку з різними захворюваннями. Всі ці стани призводять до відсутності в організмі ендогенного джерела життєво необхідних гормонів, виникає потреба проведення пожиттєвої замісної кортикостероїдної терапії, існує ризик розвитку гострої або хронічної наднирникової недостатності. Застосування ультразвукового скальпеля не дає можливість виконувати безпечну резекцію тканини надниркової залози. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб виконання лапароскопічної аденомадреналектомії, який передбачає зміну оперативного прийому та використання на всіх етапах зварювальної технології, що дозволить знизити ризик розвитку таких ускладнень як гостра або хронічна наднирникова недостатність, запобігти необхідності проведення пожиттєвої замісної кортикостероїдної терапії, що покращить якість життя пацієнтів. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає боковий трансабдомінальний доступ, мобілізацію і пересічення полюсних артерій, згідно з корисною моделлю, у випадку двостороннього втручання виконують передній трансабдомінальний доступ, мобілізують тільки новоутворення з прилеглою частиною тканини, виконують резекцію надниркової залози, при цьому всі етапи здійснюють за допомогою електрозварювальної технології. Дане рішення стало можливим завдяки застосуванню бокового або переднього трансабдомінального доступу, здійсненню мобілізації новоутворення і прилеглої частини тканини наднирника, проведенню прецизійної резекції надниркової залози зі збереженням достатньої кількості здорової тканини залози і видаленню новоутворення з прилеглою тканиною, використовуючи на всіх етапах зварювальну технологію. Позитивними особливостями цього способу є незначна травматичність оперативного втручання, мінімальна інтраопераційна крововтрата, невелика тривалість операції, швидка реабілітація пацієнтів, зниження ризику розвитку гострої або хронічної наднирникової недостатності, відсутність потреби проведення замісної кортикостероїдної терапії, що покращує якість життя пацієнтів. Спосіб виконується наступним чином 1 UA 86732 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пацієнту після детального обстеження і підтвердження доброякісності новоутворення надниркової залози за допомогою мультиспіральної комп'ютерної томографії з контрастним внутрішньовенним посиленням проводять хірургічне втручання. Операцію виконують під ендотрахеальним наркозом за допомогою ендоскопічного обладнання з використанням високочастотного електрозварювального електрокоагулятора Патонмед ЕКВЗ-300 і спеціалізованого ендоскопічного біполярного електрозварювального медичного інструментарію (розробник - ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України). У випадку одностороннього новоутворення надниркової залози застосовується боковий трансабдомінальний доступ за Gagner, а у випадку двостороннього ураження надниркових залоз - передній трансабдомінальний доступ. Здійснюється мобілізація новоутворення і прилеглої частини тканини надниркової залози. Мобілізація і лігування судин здорової частини надниркової залози не проводиться, щоб зберегти кровопостачання тканини, що залишається. Виконується резекція надниркової залози, новоутворення з прилеглою тканиною надниркової залози видаляється і відправляється на патогістологічне дослідження. Етапи доступу, мобілізації і лігування судин новоутворення, а також резекція надниркової залози проводяться за допомогою зварювальної технології з використанням ендоскопічного електрозварювального інструмента. При виконанні доступу роз'єднання зв'язок і заднього листка очеревини виконується у технологічному режимі "різання", для мобілізації новоутворення і лігування судин застосовуються режими "коагуляція" і "автоматичне зварювання". Лігування центральної вени надниркової залози проводиться тільки в тих випадках, коли вона розміщена у зоні резекції пухлини. В залежності від анатомічних особливостей центральної вени, вона або кліпується, або електролігується за допомогою зварювальної технології у режимі "автоматичне зварювання". Резекція надниркової залози і кінцевий гемостаз здійснюються у режимі "коагуляція". Послідовна електрозварювальна резекція надниркової залози дозволяє отримати оптимальну резекційну лінію, в залежності від форми пухлини, одночасно забезпечуючи надійний гемостаз, при цьому зберігаючи життєздатність залишеної тканини. Встановлюється активний аспіраційний дренаж, троакарні рани пошарово ушиваються, накладається асептична пов'язка. Приклад № 1. Пацієнтка П. направлена у клініку з діагнозом: гормонально неактивна пухлина лівої надниркової залози. На представлених знімках комп'ютерної томографії і запису КТ-обстеження органів черевної порожнини і заочеревинного простору на CD-диску: "У ділянці лівої надниркової залози об'ємне утворення однорідної структури, правильної овальної форми, з чіткими контурами, розмірами 4,0×4,5×5,0 см, щільність за Хаунсфілдом 28 одиниць". Після інструментальних і лабораторних обстежень підтверджений діагноз: гормонально неактивна пухлина лівої надниркової залози. Хворій виконане оперативне втручання: лапароскопічна лівостороння аденомадреналектомія. Протокол операції: "Після введення 3-х троакарів під нижнім краєм лівої реберної дуги, за допомогою зварювальної технології у режимі "різання" мобілізований селезінковий кут ободової кишки, відведений донизу. Розсічена селезінково-ниркова зв'язка. Селезінка ротована медіально і під впливом гравітації опущена донизу. Методом тупої дисекції між хвостом підшлункової залози і верхнім полюсом нирки ідентифікована ліва надниркова залоза з новоутворенням. Новоутворення розміром 4×4,5×5 см з прилеглою тканиною надниркової залози поетапно мобілізоване, судини ліговані зварювальною технологією у режимі "автоматичне зварювання", проведена послідовна резекція надниркової залози за допомогою зварювальної технології у режимі "коагуляція". Новоутворення лівої надниркової залози з прилеглою тканиною видалене. Виконана: лапароскопічна лівостороння аденомадреналектомія. Кінцевий гемостаз. Встановлений аспіраційний дренаж, троакарні рани пошарово ушиті, накладена асептична пов'язка". Крововтрата під час операції становила 35 мл. Тривалість втручання 52 хв. Перебіг післяопераційного періоду - без ускладнень. На 3-тю добу після втручання пацієнтка у задовільному стані виписана з клініки. Приклад № 2. Пацієнтка М. направлена у клініку з діагнозом: синдром МЕН IIВ типу. Двосторонні новоутворення надниркових залоз. Після інструментальних і лабораторних обстежень підтверджений діагноз: синдром МЕН IIВ типу. Двосторонні феохромоцитоми. Хворій виконане оперативне втручання: одномоментна двостороння лапароскопічна аденомадреналектомія. Крововтрата під час операції становила 80 мл. Тривалість втручання 130 хв. Післяопераційний 2 UA 86732 U 5 10 період - без ускладнень. На 4-ту добу після оперативного втручання пацієнтка у задовільному стані виписана з клініки. Таким чином, спосіб лапароскопічної аденомадреналектомії при доброякісних новоутвореннях надниркової залози знижує ризик розвитку гострої або хронічної наднирникової недостатності і попереджує необхідність проведення пожиттєвої замісної кортикостероїдної терапії, що покращує якість життя пацієнтів. Завдяки застосуванню зварювальної технології, виконання лапароскопічної аденомадреналектомії є безпечним, ефективним і малотравматичним, з мінімальною крововтратою і невеликою тривалістю оперативного втручання, покращується післяопераційна реабілітація пацієнтів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб виконання лапароскопічної аденомадреналектомії, що включає боковий трансабдомінальний доступ, мобілізацію і пересічення полюсних артерій, який відрізняється тим, що у випадку двостороннього втручання виконують передній трансабдомінальний доступ, а далі мобілізують тільки новоутворення з прилеглою частиною тканини, виконують резекцію надниркової залози, при цьому всі етапи здійснюють за допомогою електрозварювальної технології. 20 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Suprun Iryna Serhiivna, Chornyi Volodymyr Volodymyrovych, Kvacheniuk Andrii Mykolaiovych, Nehrienko Kostyantyn Viktorovich

Автори російською

Супрун Ирина Сергеевна, Чорный Владимир Владимирович, Кваченюк Андрей Николаевич, Негриенко Константин Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/32, A61B 17/00

Мітки: аденомадреналектомії, спосіб, виконання, лапароскопічної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86732-sposib-vikonannya-laparoskopichno-adenomadrenalektomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виконання лапароскопічної аденомадреналектомії</a>

Подібні патенти