Спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні землі

Номер патенту: 86496

Опубліковано: 25.12.2013

Автори: Ковальов Микола Ілліч, Іващенко Павло Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні Землі, під час якого космічний фотознімок ділянки поверхні Землі піддають впливу інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини - корисних копалин, які шукають і отримують інформацію про кордони родовища корисних копалин, який відрізняється тим, що попередньо на космічний фотознімок ділянки поверхні Землі наносять методом вакуумного напилювання речовину (гель), до складу якої входять наночастки реперних металів, притаманних пошуковій речовині, наночастки рідкісноземельних металів, наночастки люмінофорів та полівініловий спирт при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %:

- наночастки реперних металів, притаманних пошуковій речовині

5-3,2

- наночастки рідкісноземельних металів

4,0-6,0

- наночастки люмінофорів

4,0-6,0

- полівініловий спирт

решта,

витримують фотознімок у вакуумній камері до отвердіння речовини на його поверхні, а під час впливу на фотознімок з напиленою речовиною інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини, фіксують кордони ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, інтенсивність світіння яких є вищою за інтенсивність світіння інших ділянок знімка.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одержаний знімок, в якому інтенсивність світіння ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, є вищою за інші ділянки знімка, реєструють відеокамерою та заносять до бази даних комп'ютера для подальшої обробки.

Текст

Реферат: Спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні Землі, під час якого космічний фотознімок ділянки поверхні Землі піддають впливу інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини - корисних копалин, які шукають і отримують інформацію про кордони родовища корисних копалин. Попередньо на космічний фотознімок ділянки поверхні Землі наносять методом вакуумного напилювання речовину (гель), до складу якої входять наночастки реперних металів, притаманних пошуковій речовині, наночастки рідкісноземельних металів, наночастки люмінофорів та полівініловий спирт. UA 86496 U (12) UA 86496 U UA 86496 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Пропонована корисна модель належить до геоінформаційних методів пошуку родовищ корисних копалин з використанням резонансних технологій, а саме - до способу пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні Землі. Найбільш близьким до пропонованого за кількістю суттєвих ознак є спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні Землі, під час якого космічний фотознімок ділянки поверхні Землі піддають впливу інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини - корисних копалин, які шукають і отримують інформацію про кордони родовища корисних копалин [Патент України на корисну модель № 67649, МПК G01V9/02 (2006.01), опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4, 2012]. Описаний спосіб є недостатньо ефективним, оскільки через незначну різницю у контрастності ділянок космічного фотознімка з родовищами пошукової речовини - корисних копалин - та іншими ділянками, що виявляють під час дії на фотознімок інформаційноелектромагнітним полем, реєструючі прилади не завжди фіксують кордони таких родовищ, що суттєво зменшує ефективність згаданого способу. У основу пропонованої корисної моделі поставлена задача створення такого способу пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні Землі, який би був більш ефективним. Поставлена задача вирішується за рахунок створення умов для підвищення контрастності на космічному фотознімку кордонів ділянок з родовищами корисних копалин, які шукають, порівняно з іншими ділянками фотознімка під час дії на нього модульованим інформаційноелектромагнітним полем. Пропонований, як і відомий спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційноаналогових фотознімках поверхні Землі, під час якого космічний фотознімок ділянки поверхні Землі піддають впливу інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини - корисних копалин, які шукають і отримують інформацію про кордони родовища корисних копалин, а, відповідно до пропонованої корисної моделі, попередньо на космічний фотознімок ділянки поверхні Землі наносять методом вакуумного напилювання речовину (гель), до складу якої входять наночастки реперних металів, притаманних пошуковій речовині, наночастки рідкісноземельних металів, наночастки люмінофорів та полівініловий спирт при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: наночастки реперних металів, притаманних пошуковій 5-3,2 речовині - наночастки рідкісноземельних 4,0-6,0 металів - наночастки люмінофорів 4,0-6,0 - полівініловий спирт решта, витримують фотознімок у вакуумній камері до отвердіння речовини на його поверхні, а під часу впливу на фотознімок з напиленою речовиною інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини фіксують кордони ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, інтенсивність світіння яких є вищою за інтенсивність світіння інших ділянок знімка. Особливістю пропонованого способу є і те, що одержаний знімок з напиленою речовиною, в якому під часу впливу на фотознімок інформаційно-електромагнітним полем, модульованим резонансною частотою пошукової речовини, інтенсивність світіння ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, є вищою за інші ділянки знімка, реєструють відеокамерою та заносять до бази даних комп'ютера для подальшої обробки. Пропонований спосіб полягає у нанесенні на досліджуваний космічний фотознімок речовини з наночастками люмінофорів, а під час впливу на фотознімок інформаційно-електромагнітним полем, модульованим резонансною частотою пошукової речовини, кордони пошукової речовини візуалізуються - стають видимими не озброєним оком, що суттєво збільшує інформативність і, як наслідок, підвищує ефективність пошукових робіт при застосуванні пропонованого способу. Авторами експериментально винайдено оптимальний склад речовини та метод її нанесення на космічний фотознімок. Так, саме метод вакуумного напилювання речовини (гелю) на поверхню виявився таким, що найменше впливає на якість зображення, що отримують під час впливу інформаційноелектромагнітним полем на космічний фотознімок (інформація з сайту http://promezh.pp.ua/tonkie_plenochnie_repliki.html). При цьому речовина для її вакуумного напилювання на фотознімок має бути інертною до складу самої фотографії і одночасно направлена на підвищення інтенсивності світіння кордонів 1 UA 86496 U 5 10 15 20 25 30 родовищ корисних копалин, які шукають. Основою речовини, яку напилюють на космічний фотознімок, є полівініловий спирт - водорозчинний синтетичний полімер. Згаданий склад речовини та співвідношення її інгредієнтів були визначені шляхом проведення численних, досить складних технічно, експериментів, під час яких вимірювали та аналізували відгуки різних матеріалів на дію електромагнітних полів. Приклад. Досліджуваний космічний фотознімок і речовину, пари якої потрібно одержати на знімку, розміщували у вакуумній камері. До складу згаданої речовини входили наночастки реперних металів, притаманних пошуковій речовині, наночастки рідкісноземельних металів, наночастки люмінофорів та полівініловий спирт при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: наночастки реперних металів, притаманних пошуковій 3,0 речовині - наночастки рідкісноземельних 4,0 металів - наночастки люмінофорів 6,0 - полівініловий спирт решта. Тиск у вакуумній камері знижували до 15-8 мм рт. ст. Це дозволило уникнути впливу молекул газів повітря на процес випару. Вибрану для випару речовину нагрівали шляхом пропускання струму через V-подібну петлю з вольфрамового дроту. При цьому вершина петлі торкалася цієї речовини. Витримували фотознімок у вакуумній камері протягом 60-120 хвилин до отвердіння речовини на його поверхні, а під часу впливу на фотознімок з напиленою речовиною інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини, фіксували кордони ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, інтенсивність світіння яких була вищою за інтенсивність світіння інших ділянок знімку. Одночасно з процесом нанесення методом вакуумного напилювання речовини на космічний фотознімок виготовляли тестову пластину із полімерного матеріалу з попередньо нанесеним інформаційним шаром із суміші полісахаридів й металоорганічних домішок товщиною 0,05-0,10 мм, на якій були записані власні електромагнітні коливання пошукової речовини. Одержаний космічний фотознімок ділянки поверхні Землі піддавали впливу інформаційноелектромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини - корисних копалин - з тестової пластини. Під часу впливу на фотознімок з напиленою речовиною інформаційно-електромагнітним полем, модульованим резонансною частотою пошукової речовини, фіксували кордони ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають. При цьому інтенсивність світіння кордонів ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, була вищою за інтенсивність світіння інших ділянок знімка. Згаданий процес знімали відеокамерою та заносили до бази даних комп'ютера для подальшої обробки. Таким чином, пропонований спосіб є більш ефективним за спосіб-прототип, оскільки дозволив отримати космічний фотознімок, на якому кордони ділянок з родовищами корисних копалин, які шукають, мали підвищену контрастність порівняно з іншими ділянками фотознімка під час дії на нього модульованим інформаційно-електромагнітним полем. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 1. Спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні Землі, під час якого космічний фотознімок ділянки поверхні Землі піддають впливу інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини - корисних копалин, які шукають і отримують інформацію про кордони родовища корисних копалин, який відрізняється тим, що попередньо на космічний фотознімок ділянки поверхні Землі наносять методом вакуумного напилювання речовину (гель), до складу якої входять наночастки реперних металів, притаманних пошуковій речовині, наночастки рідкісноземельних металів, наночастки люмінофорів та полівініловий спирт при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: - наночастки реперних металів, 5-3,2 притаманних пошуковій речовині - наночастки рідкісноземельних 4,0-6,0 металів - наночастки люмінофорів 4,0-6,0 - полівініловий спирт решта, 2 UA 86496 U 5 витримують фотознімок у вакуумній камері до отвердіння речовини на його поверхні, а під час впливу на фотознімок з напиленою речовиною інформаційно-електромагнітного поля, модульованого резонансною частотою пошукової речовини, фіксують кордони ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, інтенсивність світіння яких є вищою за інтенсивність світіння інших ділянок знімка. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одержаний знімок, в якому інтенсивність світіння ділянок з родовищами корисних копалин, що шукають, є вищою за інші ділянки знімка, реєструють відеокамерою та заносять до бази даних комп'ютера для подальшої обробки. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovaliov Mykola Illich

Автори російською

Ковалев Николай Ильич

МПК / Мітки

МПК: G01V 9/00

Мітки: поверхні, спосіб, копалин, родовищ, пошуку, корисних, землі, фотознімках, інформаційно-аналогових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86496-sposib-poshuku-rodovishh-korisnikh-kopalin-po-informacijjno-analogovikh-fotoznimkakh-poverkhni-zemli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пошуку родовищ корисних копалин по інформаційно-аналогових фотознімках поверхні землі</a>

Подібні патенти