Система індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб`єкти

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти, що містить зв'язані між собою через мережу передачі даних пристрій знімання інформації з випромінюючого виробу та індикаторний біооб'єкт, яка відрізняється тим, що додатково містить підсилювач інформаційної неелектромагнітної компоненти випромінюючого виробу, випромінювач неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля та газоаналізатор.

Текст

Реферат: Система індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти містить зв'язані між собою через мережу передачі даних пристрій знімання інформації з випромінюючого виробу та індикаторний біооб'єкт. Додатково містить підсилювач інформаційної неелектромагнітної компоненти випромінюючого виробу, випромінювач неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля та газоаналізатор. UA 86486 U (54) СИСТЕМА ІНДИКАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШТУЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА БІООБ`ЄКТИ UA 86486 U UA 86486 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до санітарії, медицини та медичної техніки і може бути використана для визначення ступеня впливу на живий організм штучних електромагнітних полів, які можуть викликати значні порушення функцій клітин і систем організму, тобто бути небезпечними для живого організму, у тому числі людини і навколишнього середовища. З моменту створення джерел штучних електромагнітних хвиль і, у зв'язку з цим, інтенсивного розвитку засобів зв'язку, навігації, локації і т.д. людство створило умови надзвичайного обтяження навколишнього середовища електромагнітними випромінюваннями (ЕМВ) широкого спектра частот і напруг електромагнітного поля. В даний час розроблено велику кількість різних технічних пристроїв для нейтралізації негативного впливу на біооб'єкти випромінювачів штучних електромагнітних полів. Разом з тим, відсутній пристрій, що дозволяє швидко (протягом декількох годин) визначити наявність негативного впливу досліджуваного випромінювача штучних ЕМВ на біооб'єкти, і визначити ступінь нейтралізації негативного впливу досліджуваного випромінює об'єкта, після застосування пропонованого нейтралізуючого пристрою. Відомі способи, що визначають негативний вплив штучних електромагнітних випромінювань на біооб'єкт. Наприклад, зміна швидкості осідання еритроцитів під впливом правообертового і лівообертового поля неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля. Спосіб є інвазивним. Крім того, необхідне обладнання дозволяє чітко визначати кордон еритроцитів у плазмі, що є досить складною технічною задачею. Спосіб також високочутливий до впливу неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля. Також відомий спосіб визначення негативного впливу штучних електромагнітних випромінювань на біооб'єкт (Казначеев В.П., Михайлова Л.Л., Мосолов О.М. "Дослідження впливу торсіонних полів на клітину" Тунель. № 30, 2008), що полягає у визначенні зміни кількості мітозів клітин і виробленні білка при впливі неелектромагнітної компоненти електромагнітного випромінювання з правим або лівим обертанням. При обробці тканинних культур (клітини людини) лівообертовими полями неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля різко зростає кількість мітозів (клітини активно розмножуються), в той же час синтез білків і полісахаридів йде звичайним темпом. При обробці тканинних структур правообертовими полями неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля - збільшення мітозів немає, але синтез білка різко зростає. Найбільш близьким по технічній суті, та результату, що досягається, є система індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти (Бобров А.В. "Взаємодія спінових полів, п'ята фундаментальна взаємодія". Журнал формує напрями науки. № 1(1), стор. 48-57, 2013), що включає зв'язані між собою через мережу передачі даних пристрій зняття інформації з випромінюючого виробу та індикаторний біооб'єкт. Пристрій знімання інформації виконано у вигляді двох або трьох струмових детекторів на ПЕШ (подвійний електричний шар, що виникає на кордоні металу і рідини; такі верстви чутливе до зовнішніх впливів, у тому числі і до інформаційних полям), що працюють в режимі синхронної реєстрації величини міжелектродного струму з застосуванням комп'ютеризованого комплексу. В якості індикаторного біооб'єкта використані дріжджові гриби. Індикаторний біооб'єкт під час обробки поміщаються в металеві екрануючи шафи для виключення впливу електромагнітного поля. Негативний вплив оцінюється на підставі зміни в показниках зимазної і малазної активності дріжджових грибів при обробці неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля через металеву стінку екрануючого шафи. Однак таке рішення є технічно складними у використанні, складається із складного і дорого обладнання, придатне до застосування тільки в умовах спеціалізованої мікробіологічної лабораторії і вимагає спеціально вивченого в галузі мікробіології персоналу, тому що процедури визначення розмірності величини і відповідно впливу правообертового і лівообертового полів неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля, випромінюваного досліджуваним об'єктом досі залишається дуже трудомісткою. Час вимірювання малазної і зимазної активності відомим пристроєм складає кілька діб, в результаті чого знижується цінність одержуваного результату. Зважаючи на це, відомий пристрій залишається незатребуваним і використовується обмежено. В основу даної корисної моделі поставлена задача удосконалення системи індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти, що дозволяє в короткий термін реєструвати негативний вплив шляхом використання недорогого, простого в експлуатації комплексу пристроїв і не вимагає глибоких професійних знань у його обслуговуванні. Поставлена задача вирішується тим, що в системі індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти, що включає зв'язані між собою через мережу передачі даних пристрій знімання інформації з випромінюючого виробу та індикаторний біооб'єкт, 1 UA 86486 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відповідно до корисної моделі, додатково містіть підсилювач інформаційної неелектромагнітної компоненти випромінюючого виробу, випромінювач неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля та газоаналізатор. У пропонованому рішенні витрати на складові частини системи мінімальні (не перевищує кілька сотень гривень). Витрати здійснюються тільки один раз на початку складання системи. Відсутня необхідність у наявності висококваліфікованих фахівців, тому що пророщувати насіння і визначати зміни газового складу середовища біооб'єкта газоаналізатором здатний робочий із незакінченою середньою освітою. Пропонована конструкція дозволяє скоротити час оцінки негативності випромінювального вироби до декілька десятків хвилин, за умови попереднього замочування насіння перед дослідженням. Можливо широке використання пропонованої системи індикації негативного впливу штучних випромінювачів ЕМВ, що призведе до можливості перевірки і подальшої нейтралізації негативного впливу ЕМВ, що створюються різними випромінювачами, на звичайних виробництвах і в побутових умовах. Пристрій знімання інформації являє собою пластину з струмопровідного матеріалу з двома проводами, що забезпечують електричний контакт протилежними сторонами пластини. Пластина розташовується над випромінюючим виробом (мобільний телефон, монітор комп'ютера, екран телевізора або інший виріб, яке випромінює штучні електромагнітні поля) і за допомогою розніму під'єднується до входу підсилювача неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля випромінюючого виробу. Вихід підсилювача за допомогою розніму підключений до випромінювача неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля, що впливає на індикаторний біооб'єкт (насіння рослин, гриби) посиленою неелектромагнітною компонентою ЕМВ випромінюючого виробу. При цьому газоаналізатор вказує на зміни газового складу середовища біоб'єкта в результаті впливу неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля. Пропоновану систему індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти застосовують таким чином. Пристрій знімання інформації встановлюють над не нейтралізованим випромінюючим виробом. Над випромінювачем неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля, випромінюючого виробу, встановлюють індикаторний біооб'єкт (насіння рослин, гриби). Проводять опромінення індикаторного біооб'єкта протягом 2142 хвилин. Газоаналізатором визначають зміни газового складу середовища обробленого індикаторного біоб'єкта залежно від його виду. Визначають концентрацію кисню при застосуванні в якості індикаторного біоб'єкта насіння рослин або концентрацію діоксиду вуглецю при застосуванні в якості індикаторного біоб'єкта рівнів зимазної і малазноої активності грибів. Процедура перевірки стандартна як для випадку пророщування насіння, так і для визначення зимазної і малазної активності грибів. Порівнюють результати аналізів газової суміші у випадку з неопроміненими індикаторними біооб'єктами (гриби, насіння тощо) і обробленими випромінюючим виробом. Роблять висновки про наявність або відсутність негативного впливу на біологічні об'єкти випромінюючим виробом. Зміни концентрації кисню або діоксиду вуглецю при пророщуванні насіння рослин або визначенні зимазної або малазної активності грибів, у випадкуз обробленим та необробленим індикаторним біооб'єктом, заснований на різному впливі лівообертової і правообертової неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля, випромінюваного досліджуваним пристроєм. Негативно впливовий на біооб'єкт досліджуване джерело штучного ЕМВ випромінює лівообертову неелектромагнітну компоненту, випромінюваного досліджуваним виробом електромагнітного поля. Якщо випромінюючий виріб випромінює правообертову неелектромагнітну компоненту електромагнітного поля, то не відбудеться різкого збільшення кількості мітозів клітин індикаторного біооб'єкта у порівнянні з контрольним індикаторним біооб'єктом, не опроміненим досліджуваним виробом. Таким чином індикація негативного впливу неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля, випромінюваного досліджуваним джерелом штучного ЕМВ, здійснюється шляхом порівняння швидкості зміни концентрації газу індикаторних біооб'єктів, оброблених випромінюючим виробом, в порівнянні з швидкістю зміни концентрації газу необроблених індикаторних біооб'єктів. Були взяті шість мобільних телефонів однакової марки. Три телефони були нейтралізовані за відомим способом нейтралізації негативного впливу на біооб'єкти виробами, випромінюючими штучне ЕМВ, три телефони не піддавались нейтралізації. У журналі були зафіксовані номери телефонів з відміткою "не нейтралізований" і "нейтралізований". Потім, шести добровольцям була проведена процедура зняття електроенцефалограми. Були роздані 2 UA 86486 U 5 10 телефони і проводилася реєстрація енцефалограм під час десятихвилинної розмови по телефону. Виконали порівняння фонових енцефалограм і енцефалограм під час розмов по телефону у кожного добровольця, з визначенням номерів телефонів, випромінювання яких призвело до зміною енцефалограм. Результати порівняння були відображені в журналі. Потім всі телефони пройшли перевірку на визначення негативного впливу за допомогою пропонованої системи індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти. Результати перевірки були зафіксовані в журналі. Результати порівняння номерів телефонів зробили вплив на енцефалограми і номерів телефонів показали можливий негативний вплив на біооб'єкти за пропонованим рішенням - збіглися. У відповідності з певним негативним впливом випромінювачів штучних ВМІ були визначені і застосовані заходи з нейтралізації використовуваних випромінюючих виробів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Система індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб'єкти, що містить зв'язані між собою через мережу передачі даних пристрій знімання інформації з випромінюючого виробу та індикаторний біооб'єкт, яка відрізняється тим, що додатково містить підсилювач інформаційної неелектромагнітної компоненти випромінюючого виробу, випромінювач неелектромагнітної компоненти електромагнітного поля та газоаналізатор. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tikhankov Mykola Vasyliovych, Pleshko Eduard Anatoliovych, Tihankov Yehor Mykolaiovych

Автори російською

Тиханков Николай Васильевич, Плешко Эдуард Анатольевич, Тиханков Егор Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/16

Мітки: система, негативного, індикації, впливу, штучних, біооб`єкти, електромагнітних, полів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86486-sistema-indikaci-negativnogo-vplivu-shtuchnikh-elektromagnitnikh-poliv-na-bioobehkti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система індикації негативного впливу штучних електромагнітних полів на біооб`єкти</a>

Подібні патенти