Суміш для приготування легкого гіпсобетону

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Суміш для приготування легкого гіпсобетону, що містить повітровтягуючу, пластифікуючу добавки, гіпс і воду, яка відрізняється тим, що вона додатково містить алюмосилікатні мікросфери і перліт, за наступним співвідношенням вказаних компонентів, мас. %:

повітровтягуюча добавка

0,001-0,004

пластифікуюча добавка Релаксол-Супер ПК

0,002-0,005

алюмосилікатні мікросфери

7-15

перліт

0,1-1

гіпс

50-60

вода

решта.

Текст

Реферат: Суміш для приготування легкого гіпсобетону, що містить повітровтягуючу, пластифікуючу добавки, гіпс і воду, причому вона додатково містить алюмосилікатні мікросфери і перліт. UA 86477 U (12) UA 86477 U UA 86477 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до виробництва будівельних матеріалів, зокрема до суміші для приготування гіпсобетону, і може бути використана у виробництві будівельних матеріалів на основі гіпсобетону для виготовлення внутрішніх стін і перегородок будівель. Відомий склад для приготування легких гіпсобетонних виробів, що містить, мас. %: гіпс 20,9 пуцолановий портландцемент 6,9 заповнювач (пісок) 45,4 тирса 7,3 вода решта. Як полістирольний наповнювач, використовують відходи спінювання полістиролу фракції не 3 3 більше 1 мм при об'ємній витраті наповнювача 0,6-0,75 м на 1 м бетону (див. заявку на винахід Російської Федерації № 2214985). Відомий також склад легкого бетону, що містить наступні компоненти, мас. %: гіпс 25,8 пуцолановий портландцемент 12,2 вапнякова крихта 35,3 вода решта. (див. заявку на винахід Російської Федерації № 2289557). Обидві суміші мають недолік - підвищені щільність та вологість. Окрім того, гіпсобетони, які виготовлені із застосуванням вказаних сумішей, мають високу теплопровідність. Відома суміш для приготування легкого полістиролбетону, що містить наступні компоненти, мас. %: сферичні гранули пінополістиролу діаметром 2-6 мм 2,0-2,7 алюмосилікатні мікросфери 4,7-6,2 пісок фракції до 0,315 мм 11,5-22,8 пластифікуюча добавка FK-63 0,0003-0,001 повітровтягуюча добавка Centrament Air 0,002-0,005 цемент 50,0-70,0 вода решта (див. патент України на корисну модель № 39515). Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є суміш для приготування легкого бетону, що містить наступні компоненти, мас. %: повітровтягуюча добавка Centrament Air 0,05-0,15 пластифікуюча добавка FK-63 0,1-0,2 сферичні гранули пінополістиролу діаметром 2-6 мм 1,0-2,0 гіпс 60-70 вода решта (див. патент України на корисну модель № 46934). Склад даної суміші вибрано прототипом корисної моделі, що заявляється. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки (компоненти): - повітровтягуюча добавка; - пластифікуюча добавка; - гіпс; - вода. Але суміш за прототипом має такі недоліки: 1) низька міцність; 2) недостатня звукоізоляція; 3) не всім сподобається наявність у складі суміші пінопласту. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити удосконалену суміш компонентів для приготування легкого гіпсобетону, в якій шляхом введення до її складу алюмосилікатних мікросфер і перліту, забезпечити покращення експлуатаційних характеристик гіпсобетону, зокрема зниження щільності і теплопровідності. 1 UA 86477 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Поставлена задача вирішена тим, що суміш для приготування легкого гіпсобетону, що містить повітровтягуючу, пластифікуючу добавки, гіпс і воду, додатково містить алюмосилікатні мікросфери і перліт, за наступним співвідношенням вказаних компонентів, мас. %: повітровтягуюча добавка 0,001-0,004 пластифікуюча добавка Релаксол-Супер ПК 0,002-0,005 алюмосилікатні мікросфери 7-15 перліт 0,1-1 гіпс 50-60 вода решта. Новим в суміші, що заявляється, є наявність в її складі алюмосилікатних мікросфер і перліту, а також кількісне співвідношення компонентів. Алюмосилікатні мікросфери являють собою дрібнодисперсні порошки, що складаються з тонкостінних (0,5-2,0 мкм) часток сферичної форми, які утворюються у складі золи-виносу при спалюванні вугілля на ТЕС. Зольні мікросфери мають сукупність унікальних властивостей: низька щільність і теплопровідність, малі розміри, сферична форма, висока твердість і температура плавлення, хімічна інертність. Наявність в суміші алюмосилікатних мікросфер забезпечує зниження середньої щільності гіпсобетону і підвищення його міцності. Зменшення вмісту алюмосилікатних мікросфер призводить до підвищення щільності і теплопровідності, а збільшення - до зниження міцності гіпсобетону. Перліт - це кисле водовмісне вулканічне скло з характерною концентрично-сферичною окремістю, за якою воно розколюється на кульки, що мають дещо іризуючу поверхню (нагадують перлини). Введення до суміші перліту дозволяє забезпечити покращення експлуатаційних характеристик бетону, одержаного з використанням композиції, що заявляється, зокрема зменшити щільність і коефіцієнт теплопровідності, а також збільшити звукоізолюючу здатність. Зменшення вмісту перліту призводить до підвищеної щільності, теплопровідності і звукопроникності, а підвищений вміст - до зниження міцності гіпсобетону. Гіпс - в'яжуче, яке забезпечує необхідну міцність в заявлених межах. Зменшення вмісту гіпсу призводить до значного зниження механічних характеристик конструкцій, виготовлених із застосуванням даної суміші, а збільшення - до підвищення щільності і теплопровідності гіпсобетонної суміші. Пластифікуюча добавка Релаксол-Супер ПК знижує потребу гіпсобетонної суміші у воді, покращує здатність бетону до укладання, зменшує капілярну пористість, підвищує міцність на 30-40 %. Підвищення вмісту пластифікуючої добавки призводить до підвищення щільності матеріалу різко знижує ефект повітровтягування та призводить до перевитрати в'яжучого, пониження - зменшує міцність. Повітровтягуюча добавка знижує щільність і теплопровідність гіпсобетону, покращує здатність бетону до укладання. Підвищення вмісту призводить до зниження міцності, зниження підвищує теплопровідність гіпсобетону. Співвідношення компонентів суміші підібрано експериментально. Суміш для приготування легкого гіпсобетону готують у наступному порядку. Спочатку змішують в рецептурній кількості гіпс, мікросфери і перліт. Суміш перелічених компонентів перемішують. Окремо готують суміш пластифікуючої і повітровтягуючої добавок, до яких додають воду і перемішують. Після цього до рідкої суміші, що містить воду, пластифікуючу і повітровтягуючу добавки додають суху суміш з гіпсу, мікросфер і перліту. Приготовлену суміш заливають у відповідні форми будівельних конструкцій. Приклад 1. Приготували суміш, як описано вище. Компоненти брали у такому співвідношенні, мас. %: алюмосилікатні 15 мікросфери перліт 1 пластифікуюча добавка 0,002 Релаксол-Супер ПК повітровтягуюча добавка 0,004 гіпс 50,0 вода до 100 мас. % 2 UA 86477 U 5 10 15 20 25 Був виготовлений дослідний зразок з використанням даної суміші. Зразок гіпсобетону мав такі технічні характеристики: 3 щільність - 820 кг/м міцність на стискання - 3,5 МПа коефіцієнт теплопровідності - 0,190 Вт/(мК) Приклад 2. Приготували суміш, як описано вище. Компоненти брали у такому співвідношенні, мас. %: алюмосилікатні мікросфери 7 перліт 0,1 пластифікуюча добавка Релаксол-Супер ПК 0,005 повітровтягуюча добавка 0,001 гіпс 60,0 вода до 100 мас. % Був виготовлений дослідний зразок з використанням даної суміші. Зразок гіпсобетону мав такі технічні характеристики: 3 щільність - 1108 кг/м міцність на стискання - 9,4 МПа коефіцієнт теплопровідності - 0,341 Вт/(мК). Приклад 3. Приготували суміш, як описано вище. Компоненти брали у такому співвідношенні, мас. %: алюмосилікатні мікросфери 11 перліт 0,5 пластифікуюча добавка Релаксол-Супер ПК 0,0035 повітровтягуюча добавка 0,0025 гіпс 55,0 вода до 100 мас. %. Був виготовлений дослідний зразок з використанням даної суміші. Зразок гіпсобетону мав такі технічні характеристики: 3 щільність - 970 кг/м міцність на стискання - 5,6 МПа коефіцієнт теплопровідності - 0,256 Вт/(мК). Таким чином, суміш, що заявляється, дозволяє отримувати легкий екологічно безпечний негорючий бетон, який має такі технічні показники: а) показник звукоізолюючої здатності матеріалу при товщині 100 мм, Rзв = 39 дб; б) коефіцієнт теплопровідності =0,19-0,34 Вт/(мК); в) міцність на стискання, Rсм=4-9 МПа; 3 г) щільність, =820-1100 кг/м . ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Суміш для приготування легкого гіпсобетону, що містить повітровтягуючу, пластифікуючу добавки, гіпс і воду, яка відрізняється тим, що вона додатково містить алюмосилікатні мікросфери і перліт, за наступним співвідношенням вказаних компонентів, мас. %: повітровтягуюча добавка 0,001-0,004 пластифікуюча добавка Релаксол-Супер ПК 0,002-0,005 алюмосилікатні мікросфери 7-15 перліт 0,1-1 гіпс 50-60 вода решта. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C04B 40/02

Мітки: приготування, суміш, легкого, гіпсобетону

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86477-sumish-dlya-prigotuvannya-legkogo-gipsobetonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Суміш для приготування легкого гіпсобетону</a>

Подібні патенти