Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Швидкодіючий автономний ручний різак, що складається з корпусу з задньою кришкою, до якого прикріплено Г-подібну скобу з нерухомим ножем, який взаємодіє з рухомою фрезою-ножем, закріпленою на рухомому штоку з поршнем та ущільненнями, який разом зі зворотною пружиною розташовано у корпусі, магазину з набоями, продукти згоряння яких приводять до дії шток з фрезою-ножем, шток разом з затворною рамою, пружиною і затвором з ударником та крізь газовідвідну трубку з незворотним клапаном потрапляють до збірного від'ємного балона, ударного-спускового механізму у складі спускового гачка, курка, пружини та шептала автоспуску, засувки сповільнювача курка запобіжника, ручки для утримання, який відрізняється тим, що для приводу ріжучих елементів багатократно застосовується енергія продуктів згоряння піротехнічних сумішей набоїв.

Текст

Реферат: Швидкодіючий автономний ручний різак складається з корпусу з задньою кришкою, до якого прикріплено Г-подібну скобу з нерухомим ножем, який взаємодіє з рухомою фрезою-ножем, закріпленою на рухомому штоку з поршнем та ущільненнями, який разом зі звортною пружиною розташовано у корпусі, магазину з набоями, продукти згоряння яких приводять до дії шток з фрезою-ножем, шток разом з затворною рамою, пружиною і затвором з ударником та крізь газовідвідну трубку з незворотним клапаном потрапляють до збірного від'ємного балона, ударного-спускового механізму у складі спускового гачка, курка, пружини та шептала автоспуску, засувки сповільнювача курка запобіжника, ручки для утримання. Для приводу ріжучих елементів багатократно застосовується енергія продуктів згоряння піротехнічних сумішей набоїв. UA 86474 U (12) UA 86474 U UA 86474 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до автономних ручних різаків, які засновано на застосуванні енергії згоряння піротехнічних сумішей для приводу робочих ріжучих елементів. Галузь застосування - засоби механізації рятувальних робіт на суднах будь-якого типу в умовах обмеженого часу [1]. Відомий ручний різак, що складається з електричного двигуна, кривошипного механізму, нерухомого та рухомого лез [2, 3]. Недоліки пристрою, які обумовлені використанням електродвигуна та кривошипного механізму: - наявність електричного живлення унеможливлює застосування пристрою при рятувальних роботах у умовах підвищеної вологи або часткового занурення у воду; - наявність кривошипного механізму накладає обмеження на створення достатніх зусиль на ріжучих елементах, так як існує загроза деструкції шліцьових й допоміжних валів та підшипників механізму; - мала ефективність ріжучих кромок ножа різака. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, до корисної моделі, що пропонується, є гідравлічний різак, що складається з корпусу, у розточеннях якого встановлені силовий гідроциліндр, плунжерного насоса, гідравлічно з'єднаного з силовим гідроциліндром за допомогою клапанного вузла, механізму у вигляді Г-подібної скоби й ножа, ложементу для деталі, ущільнювальних елементів й фланцю, установлених на корпусі [4]. Недоліки пристрою, які обумовлені використанням гідроприводу для забезпечення руху ріжучих елементів: - одиночний цикл різу є досить уповільненим у часі; - наявність гідравлічних ліній живлення значною мірою обмежує мобільність пристрою; - ймовірний витік гідравлічної рідини під підвищеним тиском може створити небезпеку для людини в травматичному, пожежному або екологічному аспекті. Задачею корисної моделі є створення автономного ручного різака, у якому забезпечена висока швидкодія одного циклу різання, підвищена кількість циклів у хвилину та одночасно збережені масо-габаритні характеристики різаків з електроприводом параметри по ріжучому зусиллю гідравлічних різаків. Поставлена задача вирішується тим, що швидкодіючий автономний ручний різак, що складається з корпусу з задньою кришкою, до якого прикріплено Г-подібну скобу з нерухомим ножем, який взаємодіє з рухомою фрезою-ножем, закріпленою на рухомому штоку з поршнем та ущільненнями, який разом зі зворoтною пружиною розташовано у корпусі, магазину з набоями, продукти згоряння яких приводять до дії шток з фрезою-ножем, шток разом з затворною рамою, пружиною і затвором з ударником та крізь газовідвідну трубку з незворотним клапаном потрапляють до збірного від'ємного балона, ударного-спускового механізму у складі спускового гачка, курка, пружини та шептала автоспуску, засувки сповільнювача курка запобіжника, ручки для утримання та який відрізняється тим, що для приводу ріжучих елементів багатократно застосується енергія продуктів згоряння піротехнічних сумішей набоїв. Технічний ефект досягається завдяки тому, що застосування енергії піротехнічних набоїв та змінного багатозарядного магазину з набоями забезпечує: - значну швидкодію приводу різака в одиничному циклі; - значну кількість циклів робочих циклів; - значне зусилля на ріжучих елементах різака; - відсутність необхідності у електричних та гідравлічних лініях живлення пристрою; - можливість застосування набоїв, що серійно виробляються промисловістю; - достатню мобільність та автономність пристрою. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено корпус 1 з задньою кришкою 22 до якого прикріплено Г-подібну скобу 6 з нерухомим ножем 7, який взаємодіє з рухомою фрезою-ножем 5, закріпленою на рухомому штоку 3 з поршнем 2 та ущільненнями. Між корпусом та поршнем розташовано зворoтну пружину 4. Поршень зі штоком приводиться до руху завдяки тиску продуктів згоряння з набоїв 24, які надходять на початку кожного циклу різання з магазину 23. Набій, що потрапляє до корпусу, фіксується у ньому за допомогою затвору з ударником 17, що розташований у затворній рамі 19. Затворна рама з пружиною 75, для здійснення процесу екстрації гільзи набою та досилання нового, приводиться до руху продуктами згоряння, що тиснуть на поршень затворної рами 16. Продукти згоряння надходять з корпусу до газовідвідної трубки 13 після надходження поршня у крайнє положення. По газовідвідній трубці менша часта продуктів згоряння надходить до поршня затворної рами, а більша крізь незворотний клапан 14 до збірного балона 15. Для надання поступового руху ударнику затвора застосовується ударно-спусковий механізм у складі шептала автоспуску 8, 1 UA 86474 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 курка 9, пружина 10, спускового гачка 11, засувки сповільнювача курка 20. Виключення поневільної активації набою здійснюється за допомогою запобіжника 21, який блокує деталі ударно-спускового механізму. Для утримання різака служить ручка 12. На кресленні зображено швидкодіючий автономний ручний різак: 1 - корпус; 2 - поршень з ущільненнями; 3 - шток; 4 - зворотна пружина; 5 - фреза-ніж; 6 - Г-подібна скоба; 7 - нерухомий ніж; 8 - шептало автоспуску; 9 - курок; 10 - пружина; 11 - спусковий гачок; 12 - ручка для утримання; 13 - газовідвідна трубка; 14 - незворотний клапан; 15 - збірний балон; 16 - поршень штока затворної рами; 17 - затвор з ударником; 18 - пружина; 19 - затворна рама; 20 - засувка сповільнювача курка; 21 - запобіжник; 22 - задня кришка; 23 - магазин з набоями; 24 - набій. Перед початком роботи необхідно закріпити Г-подібну скобу з ножем, предмет має бути розрізаним, і подати набій у корпус шляхом відтягування затворної рами назад за встановлену на ній рукоятку. Після того, як затворна рама відійде назад на довжину вільного ходу, наявний на ній фігурний паз починає взаємодіяти із провідним виступом затвора, провертаючи його проти годинникової стрілки, при цьому його виступи виходять упорів корпусу, що забезпечує відмикання затвора й відкривання каналу. Після цього затворна рама й затвор починають рухатися спільно. При ході назад під дією руки робітника затворна рама впливає на поворотний курок, ставлячи його на шептало автоспуску. Курок утримується на ньому до приходу затворної рами в крайнє переднє положення, де рама, впливаючи на перо автоспуску, роз'єднує курок з автоспуском. Далі курок встає на шептало. Одночасно пружина стискується, накопичуючи енергію. При зворотному русі затворної групи під впливом пружини виступ у нижній частині затвора штовхає верхній набій у магазині за верхню частину денця гільзи, досилаючи його до корпусу. Коли затвор приходить у крайнє переднє положення, він упирається у виступ вкладиша затвора й попередньо повертається на невеликий кут для того, щоб вийти із взаємодії зі спеціальним майданчиком фігурного паза. Затворна рама в цей час усе ще продовжує свій рух під дією зусилля пружини й сили інерції, при цьому вона дією фігурного паза на провідний виступ затвора обертає затвор за годинниковою стрілкою, чим досягається його запирання. Під час свого вільного ходу до краю переднього положення затворна рама відхиляє вперед і вниз важіль автоспуску, який виводить із зачеплення з курком шептало автоспуску, після чого його втримує у зведеному стані лише шептало, виконане як єдине ціле зі спусковим гачком. При натисканні на спусковий гачок його шептало, що втримує курок, звільняє його. Курок під дією пружини провертається навколо своєї осі, із силою вдаряючи по ударникові, який передає удар на капсуль набою, розбиваючи його й ініціюючи цим горіння порохового складу в гільзі. У момент ініціації заряду в каналі корпуса швидко створюється високий тиск порохових газів. Вони давлять одночасно на поршень штока й на денце гільзи, а через нього - на затвор. Але затвор замкнений, тобто нерухомо з'єднаний з корпусом, тому він залишається нерухливим, а в рух приходять шток з закріпленим на ньому фрезою-ножем. При русі поршень штока стискає зворотну пружину. Коли поршень мине газовідвідний отвір, через нього в газовідвідну трубку спрямовуються порохові гази під тиском. Менша частка тиску впливає на поршень штока затворної рами, штовхаючи його назад. Основна частка продуктів згоряння через штуцер незворотного клапана стравлюється в збірний балон. Затворна рама відходить назад на величину вільного ходу, після чого тим же самим чином відмикає затвор. Шток із фрезою-ножем під впливом зворотної пружини також відходять назад. При цьому стріляна гільза віддаляється з корпуса за рахунок енергійного удару її денця об виступ відбивача, жорстко закріпленого на корпусі, який надає її швидкий рух вправо-нагорууперед [5]. Після цього затворна рама із затвором продовжують відходити назад, поки не прийдуть у крайнє заднє положення, а після цього вертаються в крайнє переднє. При цьому відбувається взведення курка й досилання чергового набою з магазину в корпус. Після закінчення всіх циклів різання демонтується магазин і збірний балон. Джерело інформації: 1. Колегаев М.А., Иванов Б.Н., Басанец Н.Г. Безопасность жизнедеятельности и выживание на море. - Одесса: ОНМА, 2008. - 416 с. 2. Адаскин A.M., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент. - М.: Академия, 2011. 224 с. 3. Солоненк В.Г., Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструменты. - М.: Высшая школа, 2008. - 416 с. 6 4. Пат. 2121433 С1 Российская Федерация, МПК B26D5/12 (2006.01). Ручной гидравлический резак / В.М. Казаков; заявитель и патентообладатель Казаков В.М. № 97105626/02;заявл. 09.04.1997. Опубликовано: 10.11.1998. 2 UA 86474 U 5. Алферов, В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия.- М.: Машиностроение, 1973. - 320 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Швидкодіючий автономний ручний різак, що складається з корпусу з задньою кришкою, до якого прикріплено Г-подібну скобу з нерухомим ножем, який взаємодіє з рухомою фрезою-ножем, закріпленою на рухомому штоку з поршнем та ущільненнями, який разом зі зворотною пружиною розташовано у корпусі, магазину з набоями, продукти згоряння яких приводять до дії шток з фрезою-ножем, шток разом з затворною рамою, пружиною і затвором з ударником та крізь газовідвідну трубку з незворотним клапаном потрапляють до збірного від'ємного балона, ударного-спускового механізму у складі спускового гачка, курка, пружини та шептала автоспуску, засувки сповільнювача курка запобіжника, ручки для утримання, який відрізняється тим, що для приводу ріжучих елементів багатократно застосовується енергія продуктів згоряння піротехнічних сумішей набоїв. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kolegatv Myhailo Oleksandrovych, Sandler Albert Kyrylovych, Tsiupko Yurii Mykhailovych

Автори російською

Колегаев Михаил Александрович, Сандлер Альберт Кириллович, Цюпко Юрий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B25F 5/00, B26B 25/00

Мітки: швидкодіючий, різак, автономний, ручний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86474-shvidkodiyuchijj-avtonomnijj-ruchnijj-rizak.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Швидкодіючий автономний ручний різак</a>

Подібні патенти