Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мийка з елементами накопичення води і її відведення при митті харчових продуктів, посуду і столових приборів, яка відрізняється тим, що має чашу з одним відділенням, двома випусками з решетами і герметизуючими пробками, двома гідрозатворами, один із яких з'єднаний із трубою автономної внутрішньої каналізації для відводу в приймальний резервуар забрудненої води від миття харчових продуктів, посуду і столових приборів із залишками їжі, а другий - із трубою внутрішньої каналізації дворової каналізаційної мережі для відводу забрудненої миючим розчином води при знежирювання поверхні чаші мийки і столових приборів.

Текст

Реферат: Мийка має чашу з одним відділенням, двома випусками з решетами і герметизуючими пробками, двома гідрозатворами, один із яких, з'єднаний із трубою автономної внутрішньої каналізації для відводу в приймальний резервуар забрудненої води від миття харчових продуктів, посуду і столових приборів із залишками їжі, а другий - із трубою внутрішньої каналізації дворової каналізаційної мережі для відводу забрудненої миючим розчином води при знежирюванні поверхні чаші мийки і столових приборів. UA 86297 U (12) UA 86297 U UA 86297 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до раціонального використання водних ресурсів від миття харчових продуктів, посуду, столових приборів, і може бути реалізована шляхом розділення забрудненої води, збагаченої залишками їжі, і каналізаційної води, збагаченої миючим розчином. Відомо [Кравченко B.C. Водопостачання та каналізація. Підручник. - К.: Кондор, 2003. - 288 с.], що господарсько-питні системи водопостачання подають якісну питну воду для приготування їжі і миття посуду, процес яких відбувається в мийці. Мийку обладнують змішувачем, за допомогою якого регулюється напір і подача холодної та гарячої води окремо або в суміші. В центрі або в куту чаші мийки (під змішувачем) знаходиться випуск з решетом, до якого приєднують гідрозатвор, а до нього - труба внутрішньої каналізації з метою видалення забрудненої води від виконання побутової діяльності людини (приготування харчових продуктів, страви, миття посуду, столових приборів). Для більш оптимальних умов підготовки харчових продуктів, приготування їжі, миття посуду, столових приборів промисловість випускає мийки з двома випусками і одним гідрозатвором, який з'єднаний із трубами каналізації. Але розглянуті мийки не враховують питання раціонального використання водних ресурсів по існуючій системі водопостачання і водовідведення, зокрема під час виконання технології підготовки харчових продуктів, миття посуду і столових приборів. Ця технологія має таку схему виконання. Продукти приготування страви - харчові продукти очищають від бруду і якщо потрібно, від шкірки, механічним шляхом, полощуть у воді, використовуючи мийку, ріжуть на частинки, вкладають в ємність, заповнюють проточною водою із крана до певного об'єму, ставлять на вогонь і варять до готовності страви. Вода, що була використана для підготовки продуктів і страви, стікає через випуск(и) у мийці до внутрішньої каналізації. Готову страву розливають або розкладають по тарілкам і споживають. Після їжі асортимент посуду механічно очищають від об'ємних залишків страви, які тимчасово розміщують окремо у спеціальній ємності або викидають у відро для сміття, або в унітаз туалету. Далі складають посуд в чашу мийки, полощуть і миють проточною теплою водою або в суміші з холодною водою, користуючись краном і змішувачем системи водопостачання, з одночасним відведенням забрудненої залишками їжі води через випуск з решетом в чаші мийки у внутрішню систему каналізації. Переносять на попередньо промитий, але ще не знежирений, різновид посуду і столових приборів в корзину для стікання води на деко, або, при використанні мийки з двома відділеннями, в сусіднє, друге відділення залишків страви і жиру з поверхні вивільненої чаші, а далі здійснюють миття миючим водним розчином поверхні чаші мийки з наступним споліскуванням поверхні проточною водою, яка вже в забрудненому стані ллється у внутрішню систему каналізації. Попередньо промитий, але не знежирений посуд і столові прибори перекладають з корзини в чисту чашу мийки з герметизуючою пробкою в отворі. Заповнюють чашу мийки миючим водним розчином, приблизно до рівня об'єму посуду і столових приборів, полощуть в ньому посуду, відкривають отвір для зливу використаного водного розчину у внутрішню систему каналізації. Відкривають кран для теплої проточної води системи водопостачання, через змішувач з холодною водою для регулювання температури і виконують полоскання посуду в чаші мийки. Далі переносять вимитий посуд на сушку, а воду зливають у внутрішню систему каналізації. Отже, здійснюючи процес миття посуду, забруднена залишками їжі вода, що утворилась після миття, а також вода у вигляді миючого водного розчину, скеровується загалом у внутрішню систему дворової каналізаційної мережі. Авторам відомо, що комунальні стоки міських каналізаційних систем, окремо від небезпечного забруднення побутовою хімією, миючими засобами, створюють проблему бактеріологічного забруднення водойм. На сьогодні у світі понад 1 млрд. осіб споживає воду, яка не відповідає санітарним нормам. Через забруднену воду, згідно з розробками американських вчених, щорічно помирає до 10 млн. осіб. Комунальне використання водних ресурсів разом з промисловими перевищує 40 %. Очищення стоків потребує значних фінансових затрат. Так підвищення ступеня очищення стоків з 85 % до 95 % збільшує затрати у 2 рази, а понад 95 % - у 10 разів на кожний відсоток підвищення ефективності очисних споруд [С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко та інші. Екологія. Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999-152 с., С. 66-69]. За походженням і характером забруднень всі стічні води поділяють на побутові (господарсько-фекальні), виробничі та атмосферні. До побутових належать води від кухонь туалетних кімнат, душових, лазень, пралень, їдалень, лікарень, а також господарські води, що утворюються від миття приміщень. Така суміш стічних вод характеризується багатокомпонентним хімічним складом стоків, утворенням складних хімічних сполук, 1 UA 86297 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 агресивністю, токсичністю, і, нарешті труднощами їх нейтралізації, поряд з високим кошторисом виконання очищення. Тому потрібний диференційований підхід до очищення стоків за походженням і характером забруднення, раціональним використанням питної води. Для цього доцільно розділити забруднену воду, збагачену складовими виробничого процесу лише конкретної галузі, але перспективну для використання або збагачення, і каналізаційну воду, яка потребує певних, але вже менших фінансових затрат для її нейтралізації. З цією метою був проведений аналіз умов по раціональному використанню питної води під час приготування страви і її користуванні - миття харчових продуктів, посуду, столових приборів з метою вдосконалення техніки відведення забрудненої каналізаційної води, що підлягає нейтралізації стоків. Враховуючи, що приготування страви - миття харчових продуктів, посуду, столових приборів характеризується технікою відведення води, що була у використанні, яка реалізується з використанням відомої всім мийки, то доцільно звернути увагу на її конструктивні особливості та пошук елементів удосконалення. Задачею корисної моделі є удосконалення конструкції мийки і техніки відведення забрудненої води. Поставлена задача вирішується тим, що мийка має чашу з одним відділенням, двома випусками з решетами і герметизуючими пробками, двома гідрозатворами, один із яких, з'єднаний з трубою автономної внутрішньої каналізації для відводу в приймальний резервуар забрудненої води від миття харчових продуктів, посуду і столових приборів із залишками їжі, а другий - із трубою внутрішньої каналізації дворової каналізаційної мережі для відводу забрудненої миючим розчином води при знежирюванні поверхні чаші мийки і столових приборів. Відштампована мийка, наприклад із нержавіючої сталі марок 12Х18Н9Т або 12ХН10Т, закріплена на поверхні шафи, має чашу, в днищі якої на протилежних кутах розташовані 2 випуски з приєднаними до них гідрозатворами, а далі - з трубами внутрішньої каналізації, перша із яких має сполучення із приймальним резервуаром, а друга - із дворовою каналізаційною мережею. Приготування страви з використанням запропонованої мийки виконується в такій послідовності: спочатку здійснюють Підготовку харчових продуктів. Механічним шляхом очищають від бруду і шкірки (якщо потрібно) овочі і фрукти, складають їх в чашу мийки, попередньо закривши другий випуск герметизуючою пробкою, відкривають кран теплої води або роблять суміш через змішувач з холодною водою, полощуть продукти в мийці. Проточна миюча вода витікає через перший випуск з решетом в трубу автономної внутрішньої каналізації і далі в приймальний резервуар. Чисто вимиті харчові продукти використовують для приготування холодної або гарячої страви відповідно до рецепту. Приготування страв супроводжується використанням якісної питної води для полоскання порізаних на окремі дольки (шматки, частинки) овочів, фруктів, зелені, м'яса і т. ін., промиванні круп, наповнення водою ємності із приведеним певним складом компонентів, полосканні рук під час приготування страви. У всіх випадках використовувана вода стікає в перший випуск з решетом чаші мийки і потім в трубу автономної внутрішньої каналізації до приймального резервуара. Приблизно в такій послідовності готують різноманіття страв з використанням води і технікою її змивання. Готові страви викладають, виливають, розмішують у тарілках, користуючись столовими приборами. Забруднені реалізованою стравою тарілки і столові прибори, переносять на кухню, кладуть на деко, механічним шляхом видаляють об'ємні залишки їжі з поверхні тарілок і столових приборів, а рідку їжу - з дна тарілок, і переносять в збірник їстівних відходів. Далі забруднені тарілки і столові прибори складають в чашу мийки, тримаючи в ній відкритим перший випуск з решетом і закритим другий випуск пробкою. Відкривають кран теплої води або роблять суміш через кран з холодною водою і змішувач, виконують миття посуду і столових приборів. Забруднена їжею вода від миття посуду і столових приборів витікає через перший випуск з решетом в трубу автономної внутрішньої каналізації до приймального резервуара. Після повного витоку води з чаші мийки, промитий але з жировими прошарками посуд і столові прибори переносять на деко. Залишки їжі, що залишились на решеті після миття, переносять в збірник їстівних відходів. Промивають поверхню чаші мийки теплою водою і ця вода, що забруднена жировими складовими їжі, витікає через трубу автономної внутрішньої каналізації в приймальний резервуар. Закривають герметизуючою пробкою перший випуск в чаші мийки, і, при закритому пробкою другому випуску, переносять посуд в чашу, заливають в неї потрібний об'єм теплої води, який приблизно відповідає об'єму посуду і столових приборів. Додають у воду миючий розчин і здійснюють полоскання в цій воді 2 UA 86297 U 5 10 15 20 25 30 35 посуду і столових приборів. Після полоскання виймають посуд і столові прибори і переносять їх на деко. Забруднена вода миючим розчином через попередньо вийняту пробку другого випуску, стікає в трубу внутрішньої каналізації дворової каналізаційної мережі. Здійснюють полоскання проточною водою поверхні чаші мийки від залишків мильних нашарувань і зливають воду в дворову каналізаційну мережу. Переносять посуд і столові прибори в чашу мийки для кінцевого полоскання проточною теплою водою, яку скеровують в дворову каналізаційну мережу. Посуд і столові прибори переносять в підготовлене деко для стікання і сушки. Таким чином, якісна питна вода, що була в користуванні для підготовки харчових продуктів, страви, миття посуду і столових приборів з використанням запропонованої конструкції мийки розділяється на воду, збагачену їстівними відходами, яка витікає через перший випуск чаші мийки в приймальний резервуар, і воду, забруднену миючим водним розчином, що спрямовується другим випуском чаші мийки в дворову каналізаційну мережу. Вода, що опинилась в приймальному резервуарі може знайти продовження свого функціонального призначення, якщо, забезпечивши їй санітарно-епідеміологічний контроль, скерувати на використання як питного напою, можливо із додаванням спеціальних кормових добавок для тварин на тваринницьких фермах і в індивідуальних господарствах, або також із використанням як добавки - залишків їжі із збірника їстівних відходів, що накопичились в процесі миття посуду і столових приборів. Така вода може бути придатною, як складова частина страви тваринам з домішками комбікормів, макухи, молотих відходів зернових культур. Для здійснення цієї пропозиції потрібно мати в комунальному господарстві міста підприємство, яке б займалось підготовкою збагаченої води для її реалізації тваринницьким фермам і індивідуальним господарствам, розфасування і тривалого зберігання водної суміші в закритій тарі в окремих приміщеннях по продажу такої продукції. Завдяки запропонованому шляху реалізації води, збагаченої їстівними відходами, значно скорочується складаний хімічний склад комунальних стоків, підвищується ефективність їх очистки, а також скорочуються фінансові затрати на їх очищення. Вода із другого випуску чаші мийки, яка забруднена тільки миючим розчином від миття посуду і столових приборів, і скерована в дворову каналізаційну мережу привносить меншу ступінь забрудненості комунальним стокам, що також позитивно впливає на економію затрат по організації якісного їх очищення. Отже, вказані здобутки запропонованої корисної моделі свідчать про перспективність її впровадження в міське комунальне господарство, що користується системою очищення комунальних стоків, забезпечуючи відповідність критерію "Промислова придатність". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Мийка з елементами накопичення води і її відведення при митті харчових продуктів, посуду і столових приборів, яка відрізняється тим, що має чашу з одним відділенням, двома випусками з решетами і герметизуючими пробками, двома гідрозатворами, один із яких з'єднаний із трубою автономної внутрішньої каналізації для відводу в приймальний резервуар забрудненої води від миття харчових продуктів, посуду і столових приборів із залишками їжі, а другий - із трубою внутрішньої каналізації дворової каналізаційної мережі для відводу забрудненої миючим розчином води при знежирюванні поверхні чаші мийки і столових приборів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Petruniak Maryna Valentynivna, Bidnosheia Valentyn Yakovych, Bidnosheya Maria Oleksandrivna, Parkhomenko Iryna Valentynivna

Автори російською

Петруняк Марина Валентиновна, Бидношея Валентин Яковлевич, Бидношея Мария Александровна, Пархоменко Ирина Валентиновна

МПК / Мітки

МПК: B08B 3/00

Мітки: мийка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86297-mijjka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мийка</a>

Подібні патенти