Спосіб інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів, що включає проведення перфораційних робіт у свердловині, який відрізняється тим, що гідравлічний та гідрокислотний розрив пласта проводять за допомогою колтюбінгової установки без закріплення тріщин, після чого на необхідній глибині встановлюють пакер та проводять гідравлічний розрив пласта проти зони обводненого пропластку з закріпленням тріщини проппантом, причому при проведенні гідрокислотного розриву пласта використовують наступні кислоти: соляну, фтористоводневу та фосфорну, змішані на поверхні у вигляді суспензії, які нагнітають при форсованому режимі нагнітання.

Текст

Реферат: Спосіб інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів включає проведення перфораційних робіт у свердловині, гідравлічного та гідрокислотного розриву пласта за допомогою колтюбінгової установки без закріплення тріщин. На необхідній глибині встановлюють пакер та проводять гідравлічний розрив пласта проти зони обводненого пропластку з закріпленням тріщини проппантом. При проведенні гідрокислотного розриву пласта використовують наступні кислоти: соляну, фтористоводневу та фосфорну, змішані на поверхні у вигляді суспензії, які нагнітають при форсованому режимі нагнітання. UA 86244 U (54) СПОСІБ ІНТЕГРОВАНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ГІДРОКИСЛОТНОГО РОЗРИВУ НАФТОВИХ ТА ГАЗОВИХ ПЛАСТІВ UA 86244 U UA 86244 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до нафтогазової промисловості, а саме до способів інтенсифікації видобутку нафти і газу шляхом інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву пласта. В технології промислового видобутку нафти і газу знаходять широке застосування різні методи інтенсифікації видобутку шляхом хімічного або гідродинамічного впливу на пластколектор для поліпшення фільтраційних здатностей присвердловинної зони пласта. Для вирішення цієї задачі використовують різні хімічні сполуки, в першу чергу кислоти, хімічні поверхнево-активні речовини (ПАР) і різні гідрофобізуючі добавки або замінюють хімічний вплив гідродинамічним впливом на пласт шляхом застосування струминних насосів, гідророзриву пласта рідиною і закріплення зони розриву піском [Фридляндер Л.Я. и др. Прострелочновзрывная аппаратура: Справочник, 2 изд. - М.: Недра, 1990. - С. 15; Лаврентьев М.А. и др. Проблемы гидродинамики и их математические модели. - М.: Наука, 1973. - С. 281-286.] Успішність проведення гідравлічного розриву пластів (ГРП), а також і гідрокислотного розриву пластів (ГКРП) багато в чому залежить від дуже багатьох факторів, і в основному від ступеня вивченості петрафізичної характеристики пластів і пропластків, що складають привибійну зону (ПЗ) свердловини, а також якісності проведення перфораційних робіт до проведення інтегрованого розриву пласта. У практиці відомі випадки, коли з цієї причини, незважаючи на те, що досягнуто перевищення гірського тиску в експлуатаційній колоні проти продуктивного пласта, не були утворені тріщини для припливу флюїдів. Крім прямих втрат через недостатню кількість прострілювальних отворів при проведенні кумулятивного перфорації, підвищується фільтраційний опір з подальшим зниженням гідравлічної досконалості свердловини [Овнатанов Г.Т. Вскрытие пласта и освоение скважин. М., 1959.]. Відомий спосіб перфорації і обробки привибійної зони свердловини, що включає перфорацію свердловини корпусним кумулятивним перфоратором і імплозійний вплив на привибійну зону свердловини безпосередньо в момент закінчення перфорації свердловини з відбором свердловинної рідини в імплозійну камеру навпроти сформованих при перфорації отворів. Після імплозійного впливу на пласт проводять розрив пласта тиском, що перевищує тиск гідророзриву пласта (патент RU 2178065, Е21В43/117, 10.01.2002). Відомий спосіб перфорації обсадних колон нафтогазових свердловин, що включає спорядження перфоратора, спуск перфоратора в свердловину, установку перфоратора в заданому інтервалі глибин розрізу і перфорацію інтервалу із заданою щільністю отворів (Геофізичні методи дослідження свердловин. Довідник геофізика / Під. ред. В.М. Запорожца. М.: Недра, С. 543-549). Однак конструктивні особливості перфораторів не містять можливості зниження негативного наслідку залпової перфорації на технічний стан колони обсадних труб і цілісність цементного каменю в затрубному просторі свердловини. Відомий спосіб перфорації обсадних колон нафтогазових свердловин, що включає вибір методу перфорації, типорозміру перфоратора, щільності перфорації, спорядження перфоратора, спуск перфоратора в свердловину, прив'язку інтервалу перфорації до геологічного розрізу, визначення фактичного положення інтервалу перфорації і перфорацію продуктивного інтервалу із заданою щільністю отворів ("Инструкция по вскрытию пластов стреляющими перфораторами в разведочных обсаженных нефтегазовых скважинах", изд. ВНИПИВзрывгеофизика. - Раменское, 1987. - 22 с.). Однак при проведенні перфорації інтервалів розрізу з використанням кумулятивних безкорпусних стрічкових перфораторів неминуче утворення тріщин в колоні обсадних труб через об'ємну деформацію труб, розтріскування цементного каменю за колоною труб і негерметичність різьбових з'єднань муфт і труб в колоні, що призводить до утворення заколонних перетоків пластової води з водоносної частини в продуктивну частину нафтогазоводоносного пласта в обсязі, що спотворить достовірну роздільну оцінку дебіту нафти і води при спільних притоках пластових флюїдів. За даними комплексу геофізичних досліджень свердловин (ГДС) виділяють в геологічному розрізі свердловини, наприклад, зону розташування міжфлюїдних контактів і визначають глибину інтервалу перфорації у свердловині, обсадженій колоною труб. Потім вибирають метод перфорації та типорозмір перфоратора, а також щільність перфорації. У свердловинах, в яких продуктивний пласт розкритий суцільною перфорацією ГРП або ГКРП можуть утворитися тріщини в найнесподіваніших напрямках і інтервалах колектора, аж до небажаних в покрівлі, підошві або в продуктивних частинах пластової системи. З цієї причини перфораційні роботи в свердловинах повинні проводитися адресно та вибірково. 1 UA 86244 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Кумулятивна перфорація в меншій мірі має недоліки в порівнянні з кульової перфорацією, хоча також не позбавлена недоліків. Таким чином, у виборі перфораторів закладена успішність проведення ГРП і ГКРП, що є важливою особливістю для проведення інтегрованого розриву пласта. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів, у якому за рахунок використання нового обладнання - колтюбінгової установки, ретельного підбору перфораційних робіт та змін технологічного процесу досягається збільшення продуктивності оброблювальних свердловин. Поставлена задача вирішується тим, що у способі інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів, що включає проведення перфораційних робіт у свердловині, у якому згідно з корисною моделлю, гідравлічний та гідрокислотний розрив пласта проводять за допомогою колтюбінгової установки без закріплення тріщин, після чого на необхідній глибині встановлюють пакер та проводять гідравлічний розрив пласта проти зони обводненого пропластку з закріпленням тріщини проппантом, причому при проведенні гідрокислотного розриву пласта використовують наступні кислоти: соляну, фтористоводневу та фосфорну, змішані на поверхні у вигляді суспензії, які нагнітають при форсованому режимі нагнітання. Спосіб виконують наступним чином: 1. За допомогою каротажної діаграми вибирається зона з глинистих і піщаних прошарків. 2. Вибірково ці зони піддаються перфораційному впливу, кульовому або кумулятивному. 3. Вибирають зону (глибину) для вибіркового проведення робіт з ГРП і ГКРП. 4. За допомогою колтюбінгової установки (КУ) проводять гідравлічний розрив пласта без закріплення тріщин. 5. Встановлюють на потрібній глибині пакер (бажано надувний). Проводять ГРП проти обводненої ділянки в піщано-глинистому прошарку із закріпленням тріщин проппантом, який буде виконувати крім закріплювача так само роль стримуючого чинника при надходження води в пласт. 6. Виклик припливу і освоєння свердловини проводять в тій же послідовності і порядку з допомогою КУ. 7. Протягом 10 днів з дня виклику флюїдів проводять моніторинг роботи свердловини, щодобово визначають дебіт, тиск на гирлі і в затрубному просторі, наявність механічних домішок в струмені пластової рідини, відсоток обводнення та інші дані, необхідні для аналізу. 8. При отриманні незадовільних результатів необхідно провести гідро-і термодинамічні дослідження свердловини і пластів. Скласти новий проект з використанням процесів за пп. 4-5. При проведенні ГКРП використовують ті ж самі технічні засоби, що й при проведенні ГРП за виключенням пересувного насосного агрегату (АН-700), який дозволяє нагнітати кислоти при форсованому режимі нагнітання (на 5 швидкості: 18-20 м/сек.) Як кислоти при проведенні ГКРП використовують: - соляну з концентрацією 12-15 %, у кількості 2,0 т; - фтористоводневу з концентрацією 40 %, у кількості 0,5 т; - фосфорну з концентрацією 40 %, у кількості 1,0 т. Кислоти змішують на поверхні та нагнітають у пласт у вигляді суспензії. Соляна та фтористоводнева кислоти необхідні для розчинення глинисто-алевролитових фракцій у колекторі, а фосфорна кислота виконує функцію інгібітору корозії. При досягненні тиску у межах 30-40 % від досягнутого при проведенні ГРП, нагнітання кислот зупиняють. Після 10-15 годин по завершенні ГКРП приступають до виклику притоку флюїдів та визначенню дебіту свердловини, гідродинамічних параметрів пласта при стаціонарних та нестаціонарних режимах фільтрації. Для проведення запропонованого способу були використані нормативні матеріали, стандарти, інструкції з проведення ГРП та ГКРП. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів, що включає проведення перфораційних робіт у свердловині, який відрізняється тим, що гідравлічний та гідрокислотний розрив пласта проводять за допомогою колтюбінгової установки без закріплення тріщин, після чого на необхідній глибині встановлюють пакер та проводять гідравлічний розрив пласта проти зони обводненого пропластку з закріпленням тріщини проппантом, причому при проведенні гідрокислотного розриву пласта використовують наступні 2 UA 86244 U кислоти: соляну, фтористоводневу та фосфорну, змішані на поверхні у вигляді суспензії, які нагнітають при форсованому режимі нагнітання. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Burkynskyi Ihor Borysovych, Kucheruk Oleksandr Ivanovych, Balakirov Yurii Airapetovych

Автори російською

Буркинский Игорь Борисович, Кучерук Александр Иванович, Балакиров Юрий Айрапетович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/16, E21B 43/00

Мітки: гідравлічного, розриву, інтегрованого, газових, нафтових, гідрокислотного, пластів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86244-sposib-integrovanogo-gidravlichnogo-ta-gidrokislotnogo-rozrivu-naftovikh-ta-gazovikh-plastiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інтегрованого гідравлічного та гідрокислотного розриву нафтових та газових пластів</a>

Подібні патенти