Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого вірсунголітіазом, псевдокістою голівки підшлункової залози та непрохідністю термінального відділу холедоху

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого вірсунголітіазом, псевдкістою голівки підшлункової залози та непрохідністю термінального відділу холедоху, що включає виконання лапаротомії, мобілізації підшлункової залози та дванадцятипалої кишки, повздовжньої панкреатотомії, потім накладання повздовжнього панкреатоєюноанастомозу на відключеній за Ру кишці, який відрізняється тим, що операцію проводять в два етапи, на першому - дренують кісту голівки підшлункової залози під контролем ультразвукового сканування, а після стабілізації стану хворого на другому етапі при оперативному втручанні саме на підшлунковій залозі додатково виконують трансдуоденальну папілосфінктеротомію з вірсунгопластикою, вірсунгову протоку дренують через великий сосок дванадцятипалої кишки, дренаж виводять через куксу міхурової протоки.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого вірсунголітіазом, псевдкістою голівки підшлункової залози та непрохідністю термінального відділу холедоху включає виконання лапаротомії, мобілізації підшлункової залози та дванадцятипалої кишки, повздовжньої панкреатотомії, потім накладання повздовжнього панкреатоєюноанастомозу на відключеній за Ру кишці. При цьому операцію проводять в два етапи, на першому - дренують кісту голівки підшлункової залози під контролем ультразвукового сканування, а після стабілізації стану хворого на другому етапі при оперативному втручанні саме на підшлунковій залозі додатково виконують трансдуоденальну папілосфінктеротомію з вірсунгопластикою, вірсунгову протоку дренують через великий сосок дванадцятипалої кишки, дренаж виводять через куксу міхурової протоки. UA 86232 U (12) UA 86232 U UA 86232 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії органів травлення. Відомий спосіб лікування хронічного кістозно-калькульозного панкреатиту полягає у виконанні паренхімозберігаючої операції Фрея [Beger H.G., Matsuno S., Cameron J.L. Diseases of the Pancreas. - Springer-Verlag, Berlin, 2008. - 905 p.]. Після парціальної площинної резекції підшлункової залози з розтином загальної панкреатичної протоки, видаленням з нього конкрементів виконують поздовжню панреатоєюностомію. Однак при наявності біліарної гіпертнезії виконання даної операції не завжди дозволяє ліквідувати непрохідність термінального відділу загальної жовчної протоки. Найбільш близьким по сукупності ознак до запропонованого способу є операція поздовжньої тотальної панкреатовірсунгодуоденопапілотомії з поздовжньою панкреатоєюнодуоденостомією за Ру, що була запропонована В.М. Кліменко [Кліменко В.М., Кліменко А.В. та ін. Паренхімозберігаючі операції в лікуванні хронічного панкреатиту (методичні рекомендації). - К., 2011. - 4-14 с.]. Спосіб полягає у виконанні поздовжньої тотальної панкреатовірсунгодуоденопапілотомії з подальшим виконанням поздовжньої панкреатоєюнодуоденостомії за Ру. Для цього виконують лапаротомію, мобілізацію підшлункової залози та дванадцятипалої кишки, повздовжню панкреатотомію через увесь масив її тіла та голівки, задньомедіальної стінки дванадцятипалої кишки, прилеглої до підшлункової залози, і закінчують розтином устя головної панкреатичної протоки з видаленням конкрементів та накладанням повздовжнього панкреатоєюноанастомозу на відключеній за Ру кишці. Вказаний спосіб дозволяє усунути панкреатичну протокову та біліарну гіпертензію, але при цьому порушує фізіологічність пасажу їжі по кишечнику, є дуже травматичною операцією та має високий ризик післяопераційних ускладнень. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого вірсунголітіазом, кістою голівки підшлункової залози та непрохідністю термінального відділу загальної жовчної протоки, який би дозволяв окрім усунення панкреатичної гипертензії, найбільш простим шляхом усувати біліарну гіпертензію, при цьому бути більш фізіологічним та менш травматичним. Поставлена задача вирішується шляхом проведення дренування кісти під контролем ультразвукового сканування, виконання панкреатоєюностомії на відключеній за Ру кишці, що доповнюється трансдуоденальною папілосфінктеротомією з вірсунгопластикою. Вірсунгову протоку дренують через великий сосок дванадцятипалої кишки та виводять через куксу міхурової протоки. Спосіб лікування зображений на кресленнях. Спосіб здійснюється таким чином: хворому виконують дренування кісти голівки підшлункової залози під контролем ультразвукового сканування для тимчасового усунення біліарної гіпертензії та дуоденальної непрохідності. Потім, після покращення загального стану хворого, виконують лапаротомію, мобілізацію підшлункової залози та дванадцятипалої кишки, проводять трансдуоденальну папілосфінктеротомію з вірсунгопластикою, повздовжню панкреатотомію (фіг. 1), потім накладають повздовжній панкреатоєюноанастомоз на відключеній за Ру кишці (фіг. 2 - кінцевий вигляд після виконання панкреатоєюноанастомії). Вірсунгову протоку дренують через великий сосок дванадцятипалої кишки та виводять через куксу міхурової протоки. Таким чином, для адекватної декомпрессії подовжня панкреатоєюностомія була доповнена трансдуоденальною папілосфінктеротомією з вірсунгопластикою. Фізіологічність втручання досягається усуненням панкреатичної протокової гіпертензії на рівні гирла та безпосередньо протягом всієї головної панкреатичної протоки, ліквідується біліарна гіпертензія з збереженням ізольованого пасажу їжі через дванадцятипалу кишку. Приклад. Хворий О., 56 років (історія хвороби № 1626). Стан середньо-тяжкий, жовтяниця. Живіт м'який, болісний в епігастрії і правому підребер'ї. За даними ультразвукового дослідження - дилатація позапечінкових жовчних шляхів до 20 мм, в голівці підшлункової залози кіста - 7 на 4 см. Підшлункова залоза - підвищеної ехогенності, з нерівним та нечітким контуром. Комп'ютерна томографія: картина псевдокісти голівки підшлункової залози на тлі хронічного дегенеративного панкреатиту. Діагноз: Хронічний кістозно-дегенеративний панкреатит. Кіста голівки підшлункової залози. Механічна жовтяниця. Хронічна дуоденальна непрохідність. 06.03.2012 р. виконано дренування кісти під контролем ультразвукового сканування. Проводилось промивання розчинами антисептиків. 22.03.2012 р. операція холецистектомія, подовжня панкреатоєюностомія, трансдуоденальна папілосфінктеротомія з вірсунгопластикою, дренування вірсунгової протоки, дренування черевної порожнини. 1 UA 86232 U 5 10 Верхньо-серединна лапаротомія. Гепатикохоледох 16 мм, виконана трансдуоденальна папілосфінктеротомія з вірсунгопластикою, повздовжня панкреатотомія - через вірсунгову протоку зонд проходить в дванадцятипалу кишку. Накладений повздовжній панкреатоєюноанастомоз на відключеній за Ру кишці. Вірсунгова протока дренована через БСДК та виведена через куксу мішурної протоки. Підпечінковий простір дреновано гумовою трубкою. Рана пошарово ушита. Післяопераційний період без ускладнень. При рентгенологічному контролі - контрастуються позапечінкові жовчні шляхи та надходження контрасту в порожню кишку через панкреатоєюноанастомоз. Транспапілярний панкреатичний дренаж видалений на дев'яту добу. Виписаний в задовільному стані. Запропонований спосіб лікування дозволяє усунути явища панкреатичної та біліарної гіпертензії шляхом виконання трансдуоденальної папілосфінктеротомії з вірсунгопластикою зі збереженням фізіологічності пасажу їжі по кишечнику. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого вірсунголітіазом, псевдкістою голівки підшлункової залози та непрохідністю термінального відділу холедоху, що включає виконання лапаротомії, мобілізації підшлункової залози та дванадцятипалої кишки, повздовжньої панкреатотомії, потім накладання повздовжнього панкреатоєюноанастомозу на відключеній за Ру кишці, який відрізняється тим, що операцію проводять в два етапи, на першому - дренують кісту голівки підшлункової залози під контролем ультразвукового сканування, а після стабілізації стану хворого на другому етапі при оперативному втручанні саме на підшлунковій залозі додатково виконують трансдуоденальну папілосфінктеротомію з вірсунгопластикою, вірсунгову протоку дренують через великий сосок дванадцятипалої кишки, дренаж виводять через куксу міхурової протоки. 2 UA 86232 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Yareshko Volodymyr Hryhorovych, Kryvoruchko Inna Viktorivna

Автори російською

Ярешко Владимир Григорьевич, Криворучко Инна Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: холедоху, голівки, термінального, непрохідністю, лікування, підшлункової, ускладненого, відділу, хронічного, псевдокістою, спосіб, панкреатиту, вірсунголітіазом, залози

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86232-sposib-likuvannya-khronichnogo-pankreatitu-uskladnenogo-virsungolitiazom-psevdokistoyu-golivki-pidshlunkovo-zalozi-ta-neprokhidnistyu-terminalnogo-viddilu-kholedokhu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладненого вірсунголітіазом, псевдокістою голівки підшлункової залози та непрохідністю термінального відділу холедоху</a>

Подібні патенти