Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Адсорбційний холодильник, що включає адсорбер, конденсатор і випарник, розмішений в холодильній камері, який відрізняється тим, що в адсорбері розташовано додатковий гідравлічний контур, виконаний у формі змійовика.

Текст

Реферат: Адсорбційний холодильник включає адсорбер, конденсатор і випарник, розмішений в холодильній камері. В адсорбері розташовано додатковий гідравлічний контур, виконаний у формі змійовика. UA 86227 U (12) UA 86227 U UA 86227 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області холодильної техніки, зокрема до пристроїв періодичної дії з постійною температурою в холодильній камері, і може бути використана в промисловості, сільському господарстві або в побуті. Відомий сонячний адсорбційний холодильник періодичної дії, що містить послідовно сполучені генератор-адсорбер типу "гарячий ящик", конденсатор, теплоізольований ресивер, розміщений у верхній частині холодильної камери акумулятор холоду, заповнений евтектичним розчином, в який занурений випарник, сполучений з ресивером через вхідний І вихідний патрубки, зворотний клапан, включений між генератором-адсорбером і конденсатором і підпружинений сільфонний клапан, вхід якого приєднаний до вихідного патрубка випарника, а 3 вихід до генератора-адсорберу [А.с. № 1040293 СРСР МПК F25В17/00, F25В27/00. Солнечный адсорбционный холодильник периодического действия [Текст] / (СРСР); заявитель и патентообладатель Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН Украинской ССР. - № 3445024/23 -06; заявл. 28.05.82; опубл. 07.09.83. - Бюл. № 33. - 2 с]. Недоліком даного пристрою є наявність акумулятора холоду, заповненого евтектичним розчином, оскільки розчин може бути агресивною речовиною, яка потребує використання корозійностійких матеріалів, або токсичною речовиною, яка при попаданні на продукти харчування приводить до отруєння людини [Бадылькес, П.С. [и др.] Холодильная техника. [Текст]: Энциклопедический справочник. Ч. 1 Техника производства искусственного холода / под ред. Б.С. Бейнберр. - Ленінград: Госторгиздат. - 1960. - 544 с]. Відомий сонячний адсорбційний холодильник, що містить генератор-адсорбер типу "гарячий ящик" з подвійним скляним екраном, конденсатор, теплоізольований ресивер для рідкого хладагента, випарник, розміщений в холодильній камері, водяний нагрівник, що мас тепловий контакт з генератором-адсорбером, і пов'язаний з нагрівником бак гарячої води [А.с. № 747239 СРСР МПК5 F25В17/08, F25В27/00. Солнечный адсорбционный холодильник [Текст] / Журавленко В.Я., Гросман Э.Р., Толстых И.Л., Братасюк И.Л., Мирзаходжаев Р.М, Очеретянко Н.П.(СРСР); заявитель и патентообладатель Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН Украинской ССР. - № 2708341/06; заявл. 29.12.78; опубл. 15.11.93. - Бюл. № 41-42.-3 с]. Недоліком даного пристрою є наявність акумулятора холоду, заповненого евтектичним розчином, оскільки розчин може бути агресивною речовиною, яка потребує використання корозійностійких матеріалів, або токсичною речовиною, яка при попаданні на продукти харчування приводить до отруєння людини [Бадылькес, П.С. [и др.] Холодильная техника. [Текст]: Энциклопедический справочник. Ч. 1 Техника производства искусственного холода / под ред. Б. С. Бейнберр. - Ленінград : Госторгиздат. - 1960. - 544 с]. Найближчим за технічною сутністю і результату, що досягається, до корисної моделі, що заявляється, є сонячний адсорбційний холодильник [Симонова, И.А. Композитные сорбенты воды «Са(NО3)2/силикагель» и «LiNO3/силикагель» [Текст] / автореф. дис. ... канд. хим. наук: 15.04.09 / Симонова Ирина Александровна; Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук. — Москва, 2009. – 16 с] (прототип), що включає холодильну камеру, в стінках якої розміщений водяний акумулятор холоду, адсорбер, заповнений теплоакумулюючим матеріалом, конденсатор і випарник, сполучений трубою з краном. Робота адсорбційного холодильника здійснюється в два етапи. Перший етап отримання холоду. Відкривають кран. Пари води починають дифундувати через конденсатор до адсорбера. За рахунок сорбції води теплоакумулюючим матеріалом відбувається її випаровування у випарнику, і, відповідно, одержуємо холодильний ефект в холодильній камері. Завдяки великому об'єму води в стінках холодильника і її високій теплоємності холод в камері тримається близько 10-20 годин, до наступного циклу. При поглинанні води теплоакумулюючим матеріалом температура в адсорбері істотно підвищується за рахунок виділення теплоти сорбції, яка розсівається в навколишнє середовище. Другий етап - регенерація адсорбенту. Закривають кран. Нагрівають теплоакумулюючий матеріал, використовуючи приймач сонячної енергії на лицьовій стороні адсорбера. Починається процес десорбції сорбованої вологи. Вода збирається в конденсаторі, далі зливається у випарник і починається процес отримання холоду. До недоліків прототипу слід віднести розсіювання теплоти сорбції в навколишнє середовище, а також залежність часу регенерації теплоакумулюючого матеріалу від пори року і погодних умов, внаслідок використання для регенерації тільки приймача сонячної енергії на лицьовій стороні адсорбера. В основу корисної моделі поставлена задача розробки вдосконаленого адсорбційного холодильника шляхом часткового запасання теплоти адсорбції на першому етапі і її 1 UA 86227 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 використання для регенерації теплоакумулюючого матеріалу на другому етапі роботи, а також виключення впливу погодних умов на час регенерації теплоаккумулюючого матеріалу. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому адсорбційному холодильнику, що включає адсорбер, конденсатор і випарник, розміщений в холодильній камері, згідно з корисною моделлю, в адсорбері розташовано додатковий гідравлічний контур, виконаний у формі змійовика. Корисна модель, що заявляється, представлена на кресленні - загальний вид адсорбційного холодильника з розрізом. Даний пристрій включає адсорбер 1, в який вмонтовано гідравлічний контур (змійовик) 2 і засипано теплоакумулюючий матеріал 3, випарник 4, розміщений в холодильній камері 5, з водяним акумулятором холоду 6. Випарник 4 сполучений з адсорбером 1 і конденсатором 7 трубою 8 з краном 9. На лицьовій стороні адсорбера встановлено приймач сонячної енергії 10. Адсорбційний холодильник (креслення) збирають таким чином. В адсорбері 1 закріплюють гідравлічний контур 2 і засипають теплоакумулюючий матеріал 3, на лицьовій стороні встановлюють приймач сонячної енергії 10. Встановлюють випарник 4 біля задньої стінки холодильної камери 5 безпосередньо усередині бака з водою 6 (водяного акумулятора холоду). У випарник 4 заливають дистильовану воду. Сполучають трубами випарник конденсатор і адсорбер. На трубі, що сполучає випарник і конденсатор встановлюють кран 9. Далі систему ретельно вакуумують за допомогою насоса. Адсорбційний холодильник (креслення) працює таким чином. Робота здійснюється в два етапи. Перший етап - отримання холоду. Відкривають кран 9. Пари води починають дифундувати через конденсатор 7 до адсорбера 1. За рахунок сорбції води теплоакумулюючим матеріалом (силікагель в пористій матриці якого розподілений сорбент води, цеоліт NaX або СаХ, або сіль - хлорид кальцію) відбувається її випаровування у випарнику 4, що викликає холодильний ефект в холодильній камері 5. Оскільки в стінках холодильника міститься великий об'єм води (має велику теплоємність) холод в камері 5 тримається близько 10-20 годин, до наступного циклу. При поглинанні води теплоакумулюючим матеріалом 3 температура в адсорбері 1 істотно підвищується за рахунок виділення теплоти сорбції. Для відбору цієї теплоти по змійовику 2 пускають холодну воду. Нагріта вода подається споживачу в систему гарячого водопостачання або опалювання, або використовується для регенерації теплоакумулюючого матеріалу на другому етапі роботи холодильника. Другий етап - регенерація адсорбенту. Закривають кран 9. Нагрівають теплоакумулюючий матеріал 3. Нагрів можна здійснити двома способами: використовуючи приймач сонячної енергії 10 на лицьовій стороні адсорбера або пропускаючи по змійовику 2 гарячу воду, нагріту на першому етапі. Починається процес десорбції сорбованої вологи. Вода збирається в конденсаторі 7, далі зливається у випарник 4 і починається процес отримання холоду. Введення в конструкцію адсорбційного холодильника додаткового гідравлічного контуру дозволяє запасати частину тепла, то виділяється при сорбції води, і використовувати його для регенерації теплоакумулюючого матеріалу, що значно знижує вплив погодних умов на тривалість регенерації. Пристрій, що заявляється, може бути використаний в області холодильної техніки, в промисловості, сільському господарстві або в побуті. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Адсорбційний холодильник, що включає адсорбер, конденсатор і випарник, розмішений в холодильній камері, який відрізняється тим, що в адсорбері розташовано додатковий гідравлічний контур, виконаний у формі змійовика. 2 UA 86227 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sukhyi Konstantyn Mykhailovych, Bielanovska Olena Anatoliivna, Kozlov Yaroslav Makolaiovych

Автори російською

Сухий Костянтин Михайлович, Беляновская Елена Анатолиевна, Козлов Ярослав Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F25B 17/00

Мітки: адсорбційний, холодильник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86227-adsorbcijjnijj-kholodilnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Адсорбційний холодильник</a>

Подібні патенти