Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ніж спортивний, що містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі та мають однакову ширину, торець рукоятки виконаний округлим, а загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими, який відрізняється тим, що ніж виконаний з товщиною, що рівномірно зменшена від торця рукоятки до загостреного кінця клинка, а клинок з обох боків за контуром має фаски, що виконані під гострим кутом до його бічних поверхонь.

2. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що товщина загостреного кінця клинка складає три четверті товщини рукоятки у її торця.

3. Ніж за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що довжина рукоятки менше довжини клинка у півтора рази.

Текст

Реферат: Ніж спортивний містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі та мають однакову ширину, торець рукоятки виконаний округлим, а загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими. Ніж виконаний з товщиною, що рівномірно зменшена від торця рукоятки до загостреного кінця клинка, а клинок з обох боків за контуром має фаски, що виконані під гострим кутом до його бічних поверхонь. UA 86048 U (12) UA 86048 U UA 86048 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до спортивного спорядження для метання, зокрема, до ножів спортивних для метання і може бути використана для навчання спортсменів мистецтву метання ножів та у спортивних іграх. Відомий ніж спортивний для метання, що містить однакові за шириною клинок і рукоятку, торець якої має округлі кути, а довжина у півтора рази менше довжини клинка, при цьому, рукоятка споряджена з обох боків тонкими накладками з дюралюмінію, клинок заточений з одного боку, а кінець клинка на лінії подовжньої осі має контур, що обмежений із заточеного боку більш пологою кривою більшої довжини за криву з незаточеного боку клинка. Клинок та рукоятка виконані суцільно з листової сталі 4 × 13 твердістю 55 HRC за Роквеллом. Товщина клинка та кожної з накладок складає 2 мм. Відома конструкція має добрі аеродинамічні властивості, що забезпечує точність влучення ножа у ціль, проте, є нетехнологічною, оскільки крім фрезерування клинка потребує свердлення отворів під заклепки на рукоятці та накладках, сточування накладок навскіс до клинка, заточування клинка з одного боку. Недоліком відомого ножа також є незадовільна зносостійкість через збірну рукоятку та сталь, що іржавіє. Крім того, виконання клинка заточеним звужує функціональні можливості ножа, оскільки унеможливлює використання спортсменами різноманітних технік метання, зокрема, з хапаннями за клинок [1]. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є відомий ніж спортивний для метання, що містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі та мають однакові товщину і ширину, при цьому, клинок і рукоятка розділені між собою на дві приблизно однакові за довжиною частини виступом за контуром з кожного боку. Торець рукоятки має округлі кути, а загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими. Центр мас ножа знаходиться приблизно посередині подовжньої осі симетрії ножа. Найбільш близька відома конструкція є простою, технологічною та зносостійкою, також дозволяє використовувати техніки метання з хапаннями за клинок. Проте, відома конструкція ножа не забезпечує точність влучення у ціль через незадовільні аеродинамічні властивості, оскільки клинок і рукоятка мають однакові товщину і ширину, при цьому, клинок виконаний незаточеним. Крім того, виступи за контуром ножа, якими розділені між собою клинок і рукоятка, заважають спортсменам виконувати складні прийоми різноманітних технік метання, що звужує функціональні можливості [2]. В основу корисної моделі поставлена задача створення ножа спортивного, в якому нове конструктивне виконання клинка та рукоятки дозволить поліпшити аеродинамічні властивості, що призведе до підвищення точності влучення у ціль, а також розширення функціональних можливостей. Поставлена задача вирішується тим, що у ножі спортивному, що містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі та мають однакову ширину, торець рукоятки виконаний округлим, а загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими, відповідно корисної моделі, ніж виконаний з товщиною, що рівномірно зменшена від торця рукоятки до загостреного кінця клинка, а клинок з обох боків за контуром має фаски, що виконані під гострим кутом до бічних поверхонь клинка. Також, згідно корисної моделі, товщина загостреного кінця клинка складає три четверті товщини рукоятки у її торця. Крім того, згідно корисної моделі, довжина рукоятки менше довжини клинка у півтора рази. Виконання спортивного ножа з товщиною, що рівномірно зменшена від торця рукоятки до загостреного кінця клинка, спорядження клинка з обох боків за контуром фасками, що виконані під гострим кутом до його бічних поверхонь, виконання рукоятки з довжиною, що менше довжини клинка у півтора рази, забезпечує збалансованість конструкції та поліпшення аеродинамічних властивостей, що призводить до підвищення точності влучення у ціль, а також дозволяє виконувати складні прийоми різноманітних технік метання, що розширює функціональні можливості. Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких подані: фіг. 1 - загальний вигляд; фіг. 2 вигляд справа; фіг. 3 - вигляд зверху; фіг. 4 - вигляд спереду; фіг. 5 - розріз А-А за фіг.2; фіг. 6 розріз Б-Б за фіг.2; фіг. 7 - вигляд ззаду. Ніж спортивний (фіг. 1…7) містить симетричні відносно подовжньої осі клинок 1 і рукоятку 2, які виконані суцільно з листової сталі, наприклад, марки 95 × 18 твердістю 60…62 HRC за Роквеллом. Клинок 1 і рукоятка 2 мають однакову ширину, а товщина ножа рівномірно зменшена від торця рукоятки до загостреного кінця клинка. Товщина загостреного кінця клинка 1 складає три четверті товщини рукоятки 2 у її торця. Довжина рукоятки 2 менше довжини клинка 1, наприклад, у півтора рази. Торець рукоятки 2 виконаний округлим. Кромки бічних 1 UA 86048 U 5 10 15 20 25 30 поверхонь рукоятки 2 округлені. Клинок 1 з обох боків за контуром має фаски 3, що виконані під гострим кутом до бічних поверхонь, наприклад, під кутом 60°. Центр мас ножа знаходиться приблизно посередині подовжньої осі симетрії ножа. Механічну обробку під час виготовлення ножа здійснюють, наприклад, шляхом фрезерування. Ніж спортивний має просту, технологічну та зносостійку конструкцію, при цьому, ніж добре збалансований. Запропонована корисна модель дозволяє спортсменам використовувати прийоми ударнохвильової техніки метання спортивного ножа у мішень: кидки "прямий", "аперкот", "бекфіст", "бічний". Також ефективно використання спортивного ножа для набуття навичок техніки кругових кидків: "від грудей", "зверху", "знизу", "розгином від плеча двома руками". Запропонована конструкція спортивного ножа дозволяє застосовувати прийоми кидків розгоном ножа за спіраллю: "смерч", "від стегна", "за спину", "вісімка", "по-македонському". Таким чином, запропонована корисна модель завдяки поліпшенню аеродинамічних властивостей спортивного ножа, забезпечує підвищення точності влучення у ціль, а також дозволяє виконувати складні прийоми різноманітних технік метання, що розширює функціональні можливості. Література: 1. Свідоцтво на корисну модель № 32026 RU, публ. 10.09.2003 p. 2. Свідоцтво на корисну модель № 11131 RU, публ. 16.09.1999 p. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Ніж спортивний, що містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі та мають однакову ширину, торець рукоятки виконаний округлим, а загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими, який відрізняється тим, що ніж виконаний з товщиною, що рівномірно зменшена від торця рукоятки до загостреного кінця клинка, а клинок з обох боків за контуром має фаски, що виконані під гострим кутом до його бічних поверхонь. 2. Ніж за п. 1, який відрізняється тим, що товщина загостреного кінця клинка складає три четверті товщини рукоятки біля її торця. 3. Ніж за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що довжина рукоятки менше довжини клинка у півтора рази. 2 UA 86048 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B26B 3/00, A63B 65/00

Мітки: спортивний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-86048-nizh-sportivnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ніж спортивний</a>

Подібні патенти