Пристрій прийому зображення і регулювання різкості фотозображення на основі змінної кривизни матриці та внутрішньої трансфокації зображення

Номер патенту: 85517

Опубліковано: 25.11.2013

Автор: Голуб Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій прийому зображення і регулювання різкості фотозображення на основі змінної кривизни матриці та внутрішньої трансфокації зображення, що складається з корпусу, в якому розташована мембрана-подушка, на якій розміщені рухливі двошарові пікселі матриці, який відрізняється тим, що мембрана-подушка з двошаровими пікселями матриці, закріплена через зворотні пружини усередині циліндра тубуса, що дозволяє їй рухатись у поздовжньому напрямі для зміни фокуса, та можливістю змінювати кривизну поверхні за допомогою компресора з робочим середовищем.

Текст

Реферат: Пристрій прийому зображення і регулювання різкості фотозображення на основі змінної кривизни матриці та внутрішньої трансфокаціі зображення складається з корпусу, в якому розташована мембрана-подушка, на якій розміщені рухливі двошарові пікселі матриці. Мембрана-подушка з двошаровими пікселями матриці закріплена через зворотні пружини усередині циліндра тубуса, що дозволяє їй рухатись у поздовжньому напрямі для зміни фокуса, та можливістю змінювати кривизну поверхні за допомогою компресора з робочим середовищем. UA 85517 U (54) ПРИСТРІЙ ПРИЙОМУ ЗОБРАЖЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РІЗКОСТІ ФОТОЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ЗМІННОЇ КРИВИЗНИ МАТРИЦІ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ТРАНСФОКАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ UA 85517 U UA 85517 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі фізики та може бути застосована у фотоапаратах, електронних наглядових пристроях, робототехніки, штучному зорі, відеокамерах. Відомий пристрій плоскої фотоматриці (з Вікипедії), перше виготовлення в 1974 році, що містить пікселі для прийому точкового фотозображення в двох шарах. Недоліком плоскої матриці є скрута наведення на різкість за всією площею поверхні матриці в умовах вживання ширококутних об'єктивів, оскільки при наведенні на різкість в центрі матриці страждає якість різкості зображення по краях матриці, і навпаки, при наведенні різкості в краях матриці - страждає якість зображення в центральній частині матриці. Задача корисної моделі є усунення недоліку, що стосується неоднорідної різкості зображення по всьому полю матриці в умовах внутрішньої трансфокації зображення. Поставлена задача вирішується шляхом вживання в конструктивному рішенні матриці пластичних матеріалів, що дозволяють на мембрану-подушку із змінною геометрією поверхні мембрани-подушки нанести двошарові рухливі пікселі з метою здобуття сферичної матриці із закономірно обумовленою поверхнею, радіально адекватною уявному центру (фокусу) для здобуття граничної різкості по всій поверхні матриці. Графічні зображення, що пояснюють конструкцію пристрою, що заявляється, та наслідки застосування цього конструктивного рішення, пояснюються: Фіг. 1 - Схематичне зображення конструкції заявлюваного технічного рішення. Фіг. 2 - Схематичне зображення характеру поверхні рухливих двошарових пікселів матриці 3, випуклої форми зі зміною тиску. Фіг. 3 - Схематичне зображення характеру поверхні рухливих двошарових пікселів матриці 3, увігнутої форми зі зміною тиску. Фіг. 4 - Схема пояснення графічного зображення при застосуванні плоскої матриці. Фіг. 5 - Схема пояснення графічного зображення при застосуванні сферичної матриці зі зміною тиску. Пристрій прийому зображення і регулювання різкості фотозображення на основі змінної кривизни матриці в умовах трансфокації зображення, показаний схематично на фіг. 1, складається з мембрани-подушки 1, з розташованим довкола неї кільцем із зворотними пружинами 2, на передній поверхні мембрани-подушки 1 знаходяться рухливі двошарові пікселі матриці 3, все перераховане знаходиться усередині циліндра 4 тубуса, який має можливість рухатись у поздовжньому напрямі відносно зовнішнього нерухомого циліндра 5 тубуса. Зовнішній нерухомий циліндр 5 тубуса кріпиться до корпусу фотоапарата 6. З тильного боку зовнішнього нерухомого циліндра 5 тубуса підключається компресор 7 з робочим середовищем для створення високого або низького тиску з метою регулювання характеру поверхні рухливих двошарових пікселів матриці 3, випуклої (фіг. 2) та/або увігнутою (фіг. 3). Перевага матриці з перемінною кривизною обумовлює позбавлення фотозображень від сферичних операцій відносно взаємно перпендикулярних ліній (фіг. 5). Як графічні пояснення застосування плоскої та сферичної матриці та розташування геометрії пікселів зі зміною тиску (фіг. 5) та плоскої матриці (фіг. 4) на основі фотозображень. Пропонований пристрій дозволяє використовувати об'єктиви відомих брендів, будь-якої конструкції, а також, об'єктиви простої та надійної конструкції, що складаються з однієї лінзи і діафрагми для зміни відносного отвору. Таким чином фотоапарат може бути абсолютно герметичним і з незмінним об'ємом. Трансфокація може здійснюватися за допомогою тубуса і матриці змінної кривизни. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Пристрій прийому зображення і регулювання різкості фотозображення на основі змінної кривизни матриці та внутрішньої трансфокації зображення, що складається з корпусу, в якому розташована мембрана-подушка, на якій розміщені рухливі двошарові пікселі матриці, який відрізняється тим, що мембрана-подушка з двошаровими пікселями матриці, закріплена через зворотні пружини усередині циліндра тубуса, що дозволяє їй рухатись у поздовжньому напрямі для зміни фокуса, та можливістю змінювати кривизну поверхні за допомогою компресора з робочим середовищем. 1 UA 85517 U 2 UA 85517 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Holub Volodymyr Ivanovych

Автори російською

Голуб Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: G03B 13/00, G01J 1/00, G11B 27/00

Мітки: зображення, основі, внутрішньої, матриці, пристрій, кривизни, різкості, трансфокації, регулювання, прийому, фотозображення, змінної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-85517-pristrijj-prijjomu-zobrazhennya-i-regulyuvannya-rizkosti-fotozobrazhennya-na-osnovi-zminno-krivizni-matrici-ta-vnutrishno-transfokaci-zobrazhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій прийому зображення і регулювання різкості фотозображення на основі змінної кривизни матриці та внутрішньої трансфокації зображення</a>

Подібні патенти