Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Водогрійний твердопаливний котел, який містить корпус із подвійною стінкою та порожнину для заповнення водою, отвір для виходу диму і сполучені між собою камеру завантаження і первинного горіння з блоками вогнетривкого матеріалу та камеру вторинного горіння, вентилятор, який з'єднано з каналами для подачі повітря в камери первинного та вторинного згоряння, дверцята, який відрізняється тим, що в корпусі котла розташовано трубчастий теплообмінник з'єднаний з камерою вторинного горіння, а блоки вогнетривкого матеріалу закріплено по всій внутрішній поверхні обох камер та дверцят і виконані вони з блоків вогнетривкого бетона, які щільно притулені один до одного, отвір дверцят має округлу форму, при цьому сполучення вищезгаданих камер між собою здійснюється за допомогою сопла, яке виконане також з вогнетривкого матеріалу.

Текст

Реферат: Водогрійний твердопаливний котел містить корпус із подвійною стінкою та порожнину для заповнення водою, отвір для виходу диму і сполучені між собою камеру завантаження і первинного горіння з блоками вогнетривкого матеріалу та камеру вторинного горіння, вентилятор, який з'єднано з каналами для подачі повітря в камери первинного та вторинного згоряння, дверцята. В корпусі котла розташовано трубчастий теплообмінник з'єднаний з камерою вторинного горіння, а блоки вогнетривкого матеріалу закріплено по всій внутрішній поверхні обох камер та дверцят і виконані вони з блоків вогнетривкого бетона, які щільно притулені один до одного, отвір дверцят має округлу форму, при цьому сполучення вищезгаданих камер між собою здійснюється за допомогою сопла, яке виконане також з вогнетривкого матеріалу. UA 84800 U (54) ВОДОГРІЙНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ UA 84800 U UA 84800 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до опалювального устаткування, а саме опалювальних котлів на твердому паливі і використовується принаймні для опалення індивідуальних житлових будинків та постачання гарячою водою на господарські потреби. Відомо пристрій газогенераторного спалювання твердого палива (див. Патент UA 44982, 6 F 23 G 5/00, 2000 р). Пристрій містить завантажувальну камеру з жаростійким подом у вигляді зрізаних поверхонь обертання з наскрізними отворами, розташованими по периметру поду, утворюючи яруси, що зв'язують надколосниковий простір з окружними каналами подачі повітря, центральний вертикально спрямований вниз канал - камеру допалювання піролізного газу, який утворюється при горінні палива, пов'язаний з автономної дозуючої камерою подачі повітря - окислювача. Завантаження палива здійснюють зверху камери через люк. Завантажувальна камера має циліндричну форму і виконана переважно з листового металу. Зольна камера розташована під центральним каналом - камерою допалювання піролізного газу і частинок неспаленого палива. Недоліком відомого аналога є неможливість безперешкодного проходження піролізного газу, який утворюється в результаті первинного горіння палива, зверху вниз поду в центральний канал-камеру для його допалювання, внаслідок відсутності суцільних козирків, які створюють канали, що уповільнює швидкість спалювання палива і створює нерівномірну газифікацію палива в просторі пода, і, як наслідок, має місце невисокий коефіцієнт корисної дії цієї конструкції. Найближчим аналогом до заявленої корисної моделі є опалювальний котел, що містить сполучені між собою камеру завантаження і первинного згоряння та камеру вторинного горіння, (патент US № 4516534, публ. 14.05 1985 р). Камера згоряння має подвійні стінки, що утворюють ємність, заповнену водою. Подача повітря в камери первинного і вторинного згоряння і регулювання її здійснюється за допомогою повітродувки. У відомому котлі паливо у первинній камері згоряння горить знизу до верху. У камері первинного згоряння тліюче паливо генерує горючий газ, який спалюється у камері вторинного згоряння. Недоліком відомого котла є те, що він розрахований на великі об'єми палива, має складну конструкцію та невисокий коефіцієнт корисної дії. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення опалювального котла, в якому, шляхом модифікації конструкції, забезпечується підвищення коефіцієнта корисної дії котла та строк використання, зниження матеріалоємності, підвищення його продуктивності та економічності. Поставлена задача вирішується тим, що в водогрійному твердопаливному котлі, який містить корпус із подвійною стінкою та порожнину для заповнення водою, отвір для виходу диму і сполучені між собою камеру завантаження і первинного горіння з блоками вогнетривкого матеріалу та камеру вторинного горіння, вентилятор, який з'єднано з каналами для подачі повітря в камери первинного та вторинного згоряння, дверцята, згідно з корисною моделлю, в корпусі котла розташовано трубчастий теплообмінник з'єднаний з камерою вторинного горіння, а блоки вогнетривкого матеріалу закріплено по всій внутрішній поверхні обох камер та дверцят і виконані вони з блоків вогнетривкого бетону, які щільно притулені один до одного, отвір дверцят має округлу форму, при цьому сполучення вищезгаданих камер між собою здійснюється за допомогою сопла, яке виконано також з вогнетривкого матеріалу. Обладнання внутрішньої поверхні камер футерівкою з вогнетривкого бетону надійно захищає стінки камер від прогоряння, у кілька разів підвищує строк експлуатації котла і дозволяє використовувати паливо вологістю 50 %. Наявність теплообмінника, який розташовано вертикально, забезпечує високий ККД і самоочистку. Виконання камери завантаження і первинного горіння та камери вторинного горіння, стінки яких захищені від прогоряння і руйнованого впливу смол та конденсату жароміцною мулітокорундовою сумішшю дозволяє підвищити строк використання котла і його надійність. Наявність сопла, через яке сполучаються між собою камери і через яке проходить у камеру вторинного горіння піролізний газ змішуючись з повітрям, дозволяє забезпечити процес згоряння при температурі більше 1100 °C. Виконання отвору дверцят округлої форми забезпечує можливість їх якісно ущільнити. В цілому, технічний результат, який досягається при вирішенні поставленої задачі і використанні запропонованого водогрійного твердопаливного котла, полягає в максимальном використанні теплового випромінювання палива, що горить, підвищенні строку експлуатації, забезпеченні надійної безперебійної роботи, збільшенні ефективності згоряння палива, збільшення теплової потужності, строку використання та ккд. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На фіг. 1 - зображено загальний вигляд котла без декоративного покриття. 1 UA 84800 U 5 10 15 20 25 30 35 На фіг. 1а - зображено загальний вигляд котла. На фіг. 2 - зображено поздовжній переріз котла. На фіг. 3 - зображено поперечний переріз котла. Водогрійний твердопаливний котел являє собою збірно-зварену конструкцію, що включає корпус 1 із подвійними стінками, простір між якими заповнено теплоносієм 2, який підводиться і відводиться за допомогою патрубків 3, 4 відповідно. В корпусі розміщена завантажувальна камера 5 і камера згоряння 6, які зв'язані між собою за допомогою сопла 7, яке може бути виготовлено, наприклад з кераміки. Завантажувальна камера 5 і камера згоряння 6 всередині мають керамічну футерівку 8. Завантажувальна камера 5 має теплоізольовані дверцята 9 для завантажування палива, димовідвідний патрубок 10 і в нижній частині отвори 11 для проходження повітря, а камера згоряння 6 для огляду і чищення має теплоізольовані дверцята 12. Котел містить канал подачі повітря 13 у зону сопла 7, з'єднаний з вентилятором 14. Кількість подачі повітря регулює блок автоматики 15. В корпусі котла розташовано трубчастий теплообмінник 16 з'єднаний з камерою згоряння 6. Корпус 1 котла теплоізольований і має декоративне покриття. Принцип роботи котла полягає в наступному. Котел за допомогою патрубків 3 та 4 підключають до системи опалення та заповнюють його теплоносієм. Димовідвідний патрубок 10 приєднують до димової труби котельної (на кресленні не позначено), де розміщується котел. Після чого до завантажувальної камери 5 крізь дверцята 9 завантажують тверде паливо. Вмикають блок автоматики 15, якій керує роботою вентилятора 14, який, в свою чергу, постачає повітря в канал подачі повітря 13 і через отвори 11 в завантажувальну камеру 5. Підпалюють паливо в завантажувальній камері 5. Під впливом високої температури і в умовах недоліку повітря з палива виділяється піролізний газ, який проходячи через керамічне сопло 7 змішується за допомогою каналу 13 з повітрям і в подальшому згорає в камері згоряння 6 у вигляді факелу, при цьому виділяє тепло, що передається теплоносію. Високотемпературні продукти згоряння, проходячи по трубам теплообмінника 16, віддають своє тепло теплоносію і далі крізь димовідвідні патрубки виводяться назовні. Запропонована корисна модель може бути виготовлена з відомих матеріалів і за відомими технологіями. Технічний результат, який досягається при використанні запропонованого водогрійного твердопаливного котла, полягає в максимальном використанні теплового випромінювання палива, що горить, підвищенні строку експлуатації, забезпеченні надійної безперебійної роботи, збільшенні ефективності згоряння палива, збільшення теплової потужності, строку використання та К.К.Д., що дозволяє істотно збільшити економічність і надійність твердопаливних котлів такого класу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Водогрійний твердопаливний котел, який містить корпус із подвійною стінкою та порожнину для заповнення водою, отвір для виходу диму і сполучені між собою камеру завантаження і первинного горіння з блоками вогнетривкого матеріалу та камеру вторинного горіння, вентилятор, який з'єднано з каналами для подачі повітря в камери первинного та вторинного згоряння, дверцята, який відрізняється тим, що в корпусі котла розташовано трубчастий теплообмінник з'єднаний з камерою вторинного горіння, а блоки вогнетривкого матеріалу закріплено по всій внутрішній поверхні обох камер та дверцят і виконані вони з блоків вогнетривкого бетона, які щільно притулені один до одного, отвір дверцят має округлу форму, при цьому сполучення вищезгаданих камер між собою здійснюється за допомогою сопла, яке виконане також з вогнетривкого матеріалу. 2 UA 84800 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F23L 1/00, F23B 60/00

Мітки: котел, твердопаливний, водогрійний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-84800-vodogrijjnijj-tverdopalivnijj-kotel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Водогрійний твердопаливний котел</a>

Подібні патенти