Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пружинний блок, що містить незалежні пружини, що мають верхню і нижню зони підтримки, між якими сформована зона стиснення, і поздовжні осі яких орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, а також верхній і нижній шари нетканого полотна, розміщені безпосередньо над верхніми і під нижніми зонами підтримки незалежних пружин, який відрізняється тим, що незалежні пружини розміщені з зазорами, в яких верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою.

2. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що незалежні пружини виконані за формою циліндрів з діаметром 28-60 мм.

3. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що незалежні пружини виконані бочкоподібними з максимальним діаметром витків 28-60 мм.

4. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що незалежні пружини виконані біконусними з максимальним діаметром витків 28-60 мм.

5. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що мінімальний зазор між сусідніми незалежними пружинами становить 10-20 мм.

6. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах між витками сусідніх незалежних пружин шляхом склеювання.

7. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах між витками сусідніх незалежних пружин шляхом зшивання.

8. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що у верхньому і нижньому шарах нетканого полотна в місцях їх контакту з незалежними пружинами в кожному з них виконані кишені за формою незалежних пружин на половину їх висоти.

9. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що у верхньому або нижньому шарі нетканого полотна в місцях контакту з незалежними пружинами виконані кишені за формою незалежних пружин на їх повну висоту.

Текст

Дивитися

Реферат: Пружинний блок містить незалежні пружини, що мають верхню і нижню зони підтримки, між якими сформована зона стиснення, і поздовжні осі яких орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, а також верхній і нижній шари нетканого полотна, розміщені безпосередньо над верхніми і під нижніми зонами підтримки незалежних пружин. При цьому незалежні пружини розміщені з зазорами, в яких верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою. UA 84698 U (33) Код держави-учасниці RU UA 84698 U UA 84698 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі задоволення життєвих потреб людини, зокрема до виробництва меблів, і може бути використана для виготовлення незалежних пружинних блоків для матраців. Відомі пружинні блоки для матраців виконані з встановлених рядами і пов'язаних між собою з'єднувальними спіралями пружин, поздовжні осі яких орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, причому пружини виконані у вигляді витків однакового діаметра, забезпечені верхнім і нижнім опорними витками, що мають D-подібну форму, кінці опорних витків виконані спрямованими всередину пружини, а з'єднувальними спіралями пов'язують однойменні опорні витки пружин сусідніх рядів [RU 66917, U1, A47C 23/04, 10.10.2007]. Недоліком пристрою є відносно висока складність, викликана необхідністю використання кручених шнурів. Відомий також пружинний блок, виконаний у вигляді незалежних пружин, поміщених в окремі мішечки з нетканого полотна, причому мішечки сполучені між собою смужками нетканого полотна, які утворені закріпленими по краях полотнами сусідніх мішечків [RU 54297, U1, А47С 23/04, 27.06.2006]. Недоліком цього технічного рішення є відносно високі можливості деформації і розриву під дією навантаження. Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованого є пружинний блок, що містить незалежні пружини, поміщені в окремі мішечки з нетканого полотна, які встановлені впритул один до одного, а їх поздовжні осі орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, а також верхній і нижній шари нетканого полотна, розміщені безпосередньо над верхніми і під нижніми поверхнями мішечків відповідно, причому верхні і нижні поверхні мішечків, в які поміщені незалежні пружини, приклеєні відповідно до верхнього і нижнього шарів нетканого полотна з розмірами, відповідними розмірами незалежного пружинного блока [RU 64489, U1, А47С 17/00, 10.07.2010]. Недоліком найбільш близького технічного рішення є відносно високі можливості деформації і розриву під дією навантаження, оскільки пружинний блок складається з незалежних пружин. Недоліком найбільш близького технічного рішення є його відносно висока складність, обумовлена наявністю індивідуальних мішечків для кожної з пружин, а також відносно низька надійність, обумовлена тертям між мішечками сусідніх пружин, встановлених впритул один до одного, що може призвести до пошкодження мішечків і виникнення скрипу при експлуатації виробу з пружинними блоками. Задачею, на вирішення якої спрямовано удосконалення найбільш близького технічного рішення, є спрощення пристрою при одночасному збільшенні надійності. Необхідний технічний результат полягає у спрощенні пристрою та підвищенні його надійності. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої, що містить незалежні пружини, що мають верхню і нижню зони підтримки, між якими сформована зона стиснення, і поздовжні осі яких орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, а також верхній і нижній шари нетканого полотна, розміщені безпосередньо над верхніми і під нижніми поверхнями незалежних пружин, згідно з корисною моделлю, незалежні пружини розміщені з зазорами, в яких верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що незалежні пружини виконані за формою циліндрів з діаметром 28-60 мм. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що незалежні пружини виконані з бочкоподібними з максимальним діаметром витків 28-60 мм. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що незалежні пружини виконані з біконусними з максимальним діаметром витків 28-60 мм. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що мінімальний зазор між витками сусідніх незалежних пружин становить 10-20 мм. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах між витками сусідніх незалежних пружин шляхом склеювання. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах між витками сусідніх незалежних пружин шляхом зшивання. Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що у верхньому і нижньому шарах нетканого полотна в місцях їх контакту з незалежними пружинами в кожному з них виконані кишені за формою незалежних пружин на половину їх висоти. 1 UA 84698 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Крім цього необхідний технічний результат досягається тим, що у верхньому або нижньому шарі нетканого полотна в місцях контакту з незалежними пружинами виконані кишені за формою незалежних пружин на їх повну висоту. На кресленні представлена конструкція незалежного пружинного блока. Незалежний пружинний блок містить незалежні пружини 1, верхній шар 2 нетканого полотна, нижній шар 3 нетканого полотна, зазори 4 між незалежними пружинами - місця скріплення верхнього 2 і нижнього 3 шарів нетканого полотна. У пружинному блоці поздовжні осі незалежних пружин 1 орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, а верхній 2 і нижній 3 шари нетканого полотна розміщені безпосередньо над верхніми і під нижніми поверхнями незалежних пружин 1 (над верхньою і нижньою їх зонами підтримки відповідно, які утворені кінцями пружин, витки якої в цих зонах виконані горизонтально), які розміщені з зазорами 4, в яких верхній 2 і нижній 3 шари нетканого полотна скріплені між собою. Незалежні пружини можуть мати різну форму своєї зони стиснення, яка знаходиться між верхньою і нижньою зонам підтримки, зокрема, бочкоподібної, біконусної і циліндричної з максимальним діаметром витків 28-60 мм. Зазор між витками сусідніх незалежних пружин становить переважно 10-20 мм. Верхній 2 і нижній 3 шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах 4 між витками сусідніх незалежних пружин 1 шляхом склеювання, або шляхом зшивання. У верхньому 2 і нижньому 3 шарах нетканого полотна в місцях їх контакту з незалежними пружинами 1 у кожному з них можуть бути виконані кишені (вигнуті області) за формою незалежних пружин 1 на половину їх висоти. Можливий також варіант, при якому у верхньому 2 або нижньому 3 шарі нетканого полотна в місцях контакту з незалежними пружинами 1 виконані кишені (вигнуті області) за формою незалежних пружин 1 на їх повну висоту. Використовується пружинний блок таким чином. Пружинний блок використовується переважно для виготовлення матраца. Зверху і знизу пружинного блока можуть розміщуватися кокосові плити, натуральні, наприклад лляні полотна тощо. Повністю вся конструкція може бути обшита декоративною тканиною. Матрац витримує необхідні вертикальні навантаження, що досягається відповідним розрахунком товщини, числа витків і матеріалу незалежних пружин (тієї чи іншої маркою сталевого дроту), а також щільністю їх розміщення. Шар нетканого полотна, на який безпосередньо здійснюється вплив вертикального навантаження будемо вважати верхнім шаром 2 нетканого полотна, а інший шар нетканого полотна в цьому випадку вважається нижнім шаром 3 нетканого полотна. При цьому, завдяки тому, що незалежні пружини і перед їх розміщенням між верхнім і нижнім шарами нетканого полотна не потрібно поміщати в індивідуальні мішечки, забезпечується істотне спрощення конструкції пружинного блоку. При цьому, завдяки тому, що незалежні пружини 1 відокремлені одна від одної, практично зберігаються всі переваги використання незалежних пружин в індивідуальних мішечках. Для підвищення міцності і технологічності конструкції верхній і нижній шари нетканого полотна перед зборкою пружинного блока можуть бути піддані попередній обробці для виготовлення в них кишень (ніш, поглиблень) для незалежних пружинних блоків. Зокрема у верхньому 2 і нижньому 3 шарах нетканого полотна в місцях їх контакту з незалежними пружинами 1 у кожному з них виконані кишені за формою незалежних пружин на половину їх висоти. У цьому випадку при складанні матраца незалежні пружинні блоки накриваються з розміщенням в кишенях, що істотно спрощує склеювання або зшивання полотен в зазорах 4. Можливий також варіант, коли у верхньому 2 або нижньому 3 шарі нетканого полотна в місцях контакту з незалежними пружинами 1 виконані кишені за формою незалежних пружин на їх повну висоту. У цьому випадку незалежні пружини відразу встановлюються в кишенях і покриваються іншим шаром нетканого полотна. Таким, чином, у запропонованому технічному рішенні досягається потрібний технічний результат, що полягає в спрощенні конструкції пружинного блока і підвищенні його надійності.ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 1. Пружинний блок, що містить незалежні пружини, що мають верхню і нижню зони підтримки, між якими сформована зона стиснення, і поздовжні осі яких орієнтовані в напрямку вертикально діючого навантаження, а також верхній і нижній шари нетканого полотна, розміщені безпосередньо над верхніми і під нижніми зонами підтримки незалежних пружин, який відрізняється тим, що незалежні пружини розміщені з зазорами, в яких верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою. 2 UA 84698 U 5 10 15 2. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що незалежні пружини виконані за формою циліндрів з діаметром 28-60 мм. 3. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що незалежні пружини виконані бочкоподібними з максимальним діаметром витків 28-60 мм. 4. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що незалежні пружини виконані біконусними з максимальним діаметром витків 28-60 мм. 5. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що мінімальний зазор між сусідніми незалежними пружинами становить 10-20 мм. 6. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах між витками сусідніх незалежних пружин шляхом склеювання. 7. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що верхній і нижній шари нетканого полотна скріплені між собою в зазорах між витками сусідніх незалежних пружин шляхом зшивання. 8. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що у верхньому і нижньому шарах нетканого полотна в місцях їх контакту з незалежними пружинами в кожному з них виконані кишені за формою незалежних пружин на половину їх висоти. 9. Пружинний блок за п. 1, який відрізняється тим, що у верхньому або нижньому шарі нетканого полотна в місцях контакту з незалежними пружинами виконані кишені за формою незалежних пружин на їх повну висоту. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори російською

Седов Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A47C 23/00

Мітки: блок, пружинний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-84698-pruzhinnijj-blok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пружинний блок</a>

Подібні патенти