Спосіб вирощування соняшнику на темно-каштановому ґрунті без зрошення в південному степу україни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування соняшнику на темно-каштановому ґрунті без зрошення в південному Степу України, що включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, посів, догляд за посівами, збирання врожаю, який відрізняється тим, що розміщують соняшник після ячменю ярого і сорго у короткоротаційних сівозмінах, пар чорний - пшениця озима - ячмінь ярий - соняшник і пар чорний - пшениця озима - сорго - соняшник, застосовуючи при основному обробітку ґрунту оранку плугом на глибину 25-27 см.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування соняшнику на темно-каштановому ґрунті без зрошення в південному Степу України включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, посів, догляд за посівами, збирання врожаю. Розміщують соняшник після ячменю ярого і сорго у короткоротаційних сівозмінах, пар чорний - пшениця озима - ячмінь ярий - соняшник і пар чорний - пшениця озима - сорго - соняшник, застосовуючи при основному обробітку ґрунту оранку плугом на глибину 25-27 см. UA 84168 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ НА ТЕМНО-КАШТАНОВОМУ ҐРУНТІ БЕЗ ЗРОШЕННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ UA 84168 U UA 84168 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, до технології вирощування олійних культур. Відомий спосіб вирощування соняшнику передбачає основний і передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю [Хомяк П.В. Спосіб підвищення врожайності соняшнику в короткоротаційній (трипільній) сівозміні: Патент на корисну модель 44790 UA МПК(2009): А01В79/00. - Опубл. 12.10.2009 p. - Бюлетень № 19]. Недоліком цього способу є значні витрати матеріальних ресурсів. Задачею корисної моделі є забезпечення рослин соняшнику оптимальними умовами розвитку з метою отримання високого врожаю належної якості та зниження витрат на його вирощування у короткоротаційних сівозмінах, з оптимальним способом основного обробітку ґрунту. Поставлена задача вирішується тим, що розміщують соняшник після ячменю ярого і сорго у короткоротаційних сівозмінах, пар чорний - пшениця озима - ячмінь ярий - соняшник і пар чорний - пшениця озима - сорго - соняшник, застосовуючи при основному обробітку ґрунту оранку плугом на глибину 25-27 см. Спосіб розроблений та експериментально випробуваний лабораторією неполивного землеробства на неполивних землях дослідного поля Інституту зрошуваного землеробства НА АН України у двох дослідах. Польові дослідження проводились протягом 2008-2011 років. Дослід 1. Обґрунтувати оптимальні параметри короткоротаційних сівозмін зернового напрямку, які забезпечують високу конкурентоздатність. виробництва в умовах південного Степу. Дослідження з вивчення ефективності розміщення соняшнику в сівозмінах короткої ротації проводились у довгостроковому польовому досліді за такою схемою (таблиця 1). Таблиця 1 Схема стаціонарного досліду з вивчення короткоротаційних сівозмін для господарств з обмеженими земельними ресурсами Поле 1 2 3 4 1 1а Пар чорний Пшениця озима Ячмінь ярий Сорго Соняшник 2 2а Горох Пшениця озима Ячмінь ярий Сорго Соняшник Сівозміна 3 3а Пар зайнятий Пшениця озима Ячмінь ярий Сорго Соняшник 4 4а Пар сидеральний Пшениця озима Ячмінь ярий Сорго Соняшник 5 5а Кукурудза МВС Пшениця озима Ячмінь ярий Copго Соняшник 25 30 В досліді вивчались п'ять базових сівозмін, які відрізнялись попередниками пшениці озимої. Крім цього третє поле було поділено навпіл, де на одній частині поля вирощувався ячмінь ярий, а на іншій - сорго. Повторність у досліді триразова. Посівна площа ділянок 320 м, облікова - 50 2 м . Різні умови зволоження та поживного режиму ґрунту, а також неоднакові агрофізичні його властивості залежно від місця культур у сівозмінах призвели до формування різного рівня врожаю (таблиця 2). Таблиця 2 Продуктивність соняшнику залежно від його місця в сівозміні, т/га (середнє за 2008-2011 pp.) № Сівозміни 1 1а 2 2а 3 3а 4 4а 5 5а НІР05 т/га Урожайність 2,57 2,42 2,36 2,27 2,23 2,14 2,16 2,04 2,06 1,92 0,22 Збір основної продукції кормових одиниць перетравного протеїну 3,55 0,29 3,34 0,27 3,25 0,26 3,13 0,25 3,08 0,25 2,95 0,24 2,98 0,24 2,81 0,23 2,84 0,23 2,65 0,21 1 UA 84168 U 5 Так, найвищий він був у сівозмінах з чорним паром - 2,57-2,42 т/га і найменший - 2,06-1,92 т/га у сівозмінах з кукурудзою на силос, що на 19,8-20,7 % менше ніж у сівозмінах з чорним паром. Розрахунок економічної ефективності вирощування соняшнику у сівозмінах показав, що найбільш прибутковим він був у сівозмінах з чорним паром а найменш - у сівозмінах з кукурудзою на силос. Максимальний прибуток склав 7,37-7,03 тис грн./га з рівнем рентабельності 215-213 %, а мінімальний - 5,58-5,06 тис грн./га з рівнем рентабельності 182169 %, що на 24,3-28,0 % менше по відношенню до сівозмін з чорним паром (таблиця 3). Таблиця 3 Економічна ефективність вирощування соняшнику в експериментальних сівозмінах (середнє за 2008-2011 pp.) № Виробничі витрати на Сівозміни 1 га, тис грн 1 3,42 1а 3,30 2 3,22 2а 3,18 3 3,17 3а 3,12 4 3,14 4а 3,05 5 3,07 5а 3,00 Вартість валової продукції, тис грн 10,79 10,33 9,91 9,53 9,37 8,99 9,07 8,57 8,65 8,06 Прибуток з 1 га, тис. грн. 7,37 7,03 6,69 6,35 6,20 5,87 5,93 5,52 5,58 5,06 Рентабельність виробництва, % 215 213 208 200 196 188 189 181 182 169 10 Дослід 2. Обґрунтувати технологічні процеси мінімалізації основного обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах. Дослідження проводились в стаціонарному досліді, який включає чотирипільну сівозміну і має шість варіантів систем обробітку ґрунту (таблиця 4). 15 Таблиця 4 Схема досліду з вивчення систем основного обробітку ґрунту в сівозміні Варіант обробітку ґрунту 1 2 3 4 5 6 Пар чорний 28-30 0 28-30 0 28-30 Б 28-30 Б 12-14 Б 12-14 Б Пшениця озима ------------ Ячмінь ярий 18-20 0 12-14 Б 18-20 Б 12-14 Б 12-14 Б 12-14 Б Соняшник 25-27 О 12-14 Б 25-27 Б 12-14 Б 12-14 Б 25-27 О Примітки: Б - безполицевий обробіток; О - оранка; Числа - глибина обробітку в см. 20 Спосіб і глибина обробітку ґрунту в значній мірі змінює його фізичні і водні властивості. Тому дещо змінюється накопичення і збереження вологи в ґрунті. Змінення агрофізичних властивостей ґрунту та фітосанітарного стану посівів під впливом механічного обробітку ґрунту призвели до формування різного рівня врожаю (таблиця 5). 2 UA 84168 U Таблиця 5 Урожайність соняшнику в сівозміні залежно від обробітку ґрунту, т/га, (середнє за 2008-2011 pp.) Варіант основного обробітку ґрунту 25-27 О 12-14 Б 25-27 Б 12-14 Б 12-14 Б 25-27 О НІР05 т/га Урожайність 2,91 2,41 2,38 2,40 2,14 2.39 0,27 Примітки: Б - безполицевий обробіток; О - оранка; Числа - глибина обробітку в см 5 Так, урожайність соняшнику по систематичній оранці була на 22,3 % вищою порівняно з безполицевим обробітком на таку ж глибину. Систематичний мілкий безполицевий обробіток знижував врожайність на 26,5 % порівняно з оранкою. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб вирощування соняшнику на темно-каштановому ґрунті без зрошення в південному Степу України, що включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, посів, догляд за посівами, збирання врожаю, який відрізняється тим, що розміщують соняшник після ячменю ярого і сорго у короткоротаційних сівозмінах, пар чорний - пшениця озима - ячмінь ярий - соняшник і пар чорний - пшениця озима - сорго - соняшник, застосовуючи при основному обробітку ґрунту оранку плугом на глибину 25-27 см. 15 Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovalenko Anatolii Mykhailovych, Tymoshenko Hryhorii Zakharovych, Novokhyzhnyi Mykola Volodymyrovych

Автори російською

Коваленко Анатолий Михайлович, Тимошенко Григорий Захарович, Новохижний Николай Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: соняшнику, спосіб, україни, південному, ґрунті, степу, темно-каштановому, зрошення, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-84168-sposib-viroshhuvannya-sonyashniku-na-temno-kashtanovomu-runti-bez-zroshennya-v-pivdennomu-stepu-ukrani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування соняшнику на темно-каштановому ґрунті без зрошення в південному степу україни</a>

Подібні патенти