Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони

Номер патенту: 84101

Опубліковано: 10.10.2013

Автор: Міхєєв Олександр Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони, що містить привід обертання і розташовані в корпусі проміжний механізм, що з'єднує привід обертання з утримувачем різального інструмента, і механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, що включає втулку з ексцентричним отвором, який відрізняється тим, що проміжний механізм і механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, виконані у вигляді редуктора, на вхідному валу якого, з'єднаного з приводом обертання, виконані дві шестерні, одна з яких взаємодіє з першим зубчастим колесом, закріпленим на осі, встановленої в підшипнику корпусу, а інша шестірня взаємодіє з другим зубчастим колесом, закріпленим на циліндричній поверхні втулки, рухомо встановленої в підшипниках корпусу, а число зубів першого колеса виконано на одне більше числа зубів другого колеса, при цьому в ексцентричному отворі втулки рухомо встановлений шпиндель, один кінець якого через вісь з'єднаний з повідцем, що взаємодіє з першим зубчастим колесом, а другий його кінець з'єднаний з утримувачем різального інструмента.

2. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони за п. 1, який відрізняється тим, що привід обертання може бути виконаний як електродвигун з регульованим числом зворотів.

3. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що привід обертання може бути виконаний як пневмодвигун.

4. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони за пп. 1, 2 або 3, який відрізняється тим, що привід обертання з'єднаний із вхідним валом через ступінчасті шківи.

Текст

Реферат: UA 84101 U UA 84101 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до металообробки і може бути застосована в машинобудуванні, в тому числі в енергетичному, наприклад, для ремонту теплообмінної апаратури. З рівня техніки відомий верстат для різання труб, що містить привідний шпиндель із закріпленим на ньому диском для зовнішнього різання труб. На верстаті встановлений також додатковий шпиндель з диском для внутрішнього різання труб [1]. Такий верстат в основному використовується в заготівельному виробництві для різання довгомірних холоднокатаних тонкостінних труб великого діаметра. Складність конструкції і великі габарити не дозволяють використовувати його для ремонтних робіт в польових умовах. З рівня техніки відомо також пристрій для різання труб, що складається з двигуна, проміжного механізму та розміщеного в корпусі вузла подачі ріжучого інструменту до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати. Вузол подачі складається з двох рухомих втулок, кожна з ексцентричним отвором, закріплених між собою і корпусом [2]. Недолік такого пристрою полягає в ручній подачі ріжучого інструмента до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати. Як прототип з рівня техніки вибраний найближчий аналог, що співпадає з корисною моделлю за більшістю суттєвих ознак. Прототип являє собою пристрій для різання труб з внутрішньої сторони, що містить привід обертання. Крім того, в окремому корпусі розміщені проміжний механізм, що з'єднує привід обертання з утримувачем ріжучого інструмента і механізм переміщення до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, утримувача з ріжучим інструментом, який включає втулку з ексцентричним отвором [3]. Основними недоліками прототипу є складність конструкції, його низька експлуатаційна надійність, великі витрати часу при ручному виконанні операції різання труб з внутрішньої сторони, наприклад, при демонтажі їх з трубних дощок теплообмінної апаратури. Крім того, прототип може виконувати різання тільки тонкостінних труб. Задачею корисної моделі є створення надійного пристрою для різання труб з внутрішньої сторони що виключає використання ручної праці. Технічний результат, який може бути досягнутий від використання корисної моделі, полягає у: розширенні функціональних можливостей пристрою; підвищенні надійності в експлуатації; підвищенні продуктивності за рахунок виключення ручної праці. Поставлена задача вирішується таким чином. Аналогічно відомому, заявляється пристрій для різання труб з внутрішньої сторони, що містить привід обертання. У корпусі пристрою розташовані проміжний механізм і механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати. Механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, включає також втулку з ексцентричним отвором. Привід обертання через проміжний механізм з'єднаний з утримувачем різального інструмента. Але на відміну від прототипу заявляється пристрій для різання труб з внутрішньої сторони проміжний механізм і механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, виконані у вигляді редуктора. На вхідному валу редуктора, з'єднаного з приводом обертання, виконані дві шестерні. Одна шестірня взаємодіє з першим зубчастим колесом, закріпленим на осі, встановленої в підшипнику корпусу. Інша шестірня взаємодіє з другим зубчастим колесом, закріпленим на циліндричній поверхні втулки, рухомо встановленої в підшипниках корпусу. Число зубів першого колеса виконано на одне більше числа зубів другого колеса. У ексцентричному отворі втулки рухомо встановлений шпиндель. Один кінець шпинделя через вісь з'єднаний з повідцем що взаємодіє з першим зубчастим колесом, а другий його кінець з'єднаний з утримувачем різального інструмента. Перераховані вище істотні ознаки корисної моделі, відмінні від прототипу, необхідні і достатні у всіх випадках, на які поширюється правова охорона корисної моделі. Таке виконання відмінних ознак дозволяє підвищити надійність пристрою в експлуатації. Крім того, виключається ручне переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати. Пропонується привід обертання виконати як електродвигун з регульованим числом обертів. Як варіант, пропонується також привід обертання виконати як пневмодвигун. Привід обертання пропонується з'єднати з вхідним валом через ступінчасті шківи. Корисна модель пояснюється прикладом виконання, який не є єдино можливим, але наочно демонструє можливість досягнення технічного результату, що заявляється, пропонованою новою сукупністю суттєвих ознак. 1 UA 84101 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де схематично зображено загальний вигляд пристрою для різання труб з внутрішньої сторони. Пропонований пристрій для різання труб виконано у вигляді редуктора. У корпусі 1 редуктора на вхідному валу 2 виконані шестірня 3 і шестірня 4. Шестірня 3 взаємодіє із зубчастим колесом 5, вісь 6 якого встановлена в корпусі 1 на підшипниках 7. Шестерня 4 взаємодіє із зубчастим колесом 8, яке закріплено на циліндричній поверхні втулки 9 з ексцентричним отвором. Число зубів зубчастого колеса 5 виконано на одне більше числа зубів зубчастого колеса 8. Втулка 9 встановлена в корпусі 1 на підшипниках 10. У ексцентричному отворі втулки 9 рухомо встановлений шпиндель 11. Один кінець шпинделя 11 через вісь 12 з'єднаний з повідцем 13, що взаємодіє з зубчастим колесом 5. На другому кінці шпинделя 11 закріплений утримувач 14 ріжучого інструмента 15. Шестірня 3, зубчасте колесо 5 і повідець 13, з'єднаний через вісь 12 зі шпинделем 11, в сукупності являють собою проміжний механізм для передачі крутного моменту на утримувач 14 ріжучого інструмента 15. Шестірня 4, зубчасте колесо 8, втулка 9 з ексцентричним отвором і шпиндель 11 в сукупності являють собою механізмом переміщення утримувача 14 з ріжучим інструментом 15 до внутрішньої поверхні труби 18, яку треба обрізати. Проміжний механізм і механізм переміщення приводяться в обертання від приводу обертання 16 через ступінчасті шківи 17 і вхідний вал 2. У вихідному положенні утримувач 14 з ріжучим інструментом 15 вставляється в трубу 18, яку треба обрізати, на задану глибину. Потім пристрій кріпиться до трубної дошки або до труби теплообмінного апарата (механізм кріплення на кресленні не показаний). Пристрій готовий до роботи. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони працює таким чином. Включається привід обертання 16 і через ступінчасті шківі 17 і вхідній вал 2 за допомогою проміжного механізму приводитися в обертання утримувач 14 ріжучого інструмента 15. Одночасно від приводу обертання 16 через механізм переміщення утримувача 14 ріжучого інструмента 15 передається додаткове обертання. Завдяки такому виконанню проміжного механізму і механізму переміщення, утримувач 14 ріжучого інструмента 15 обертається по спіралі і виконує поступальний рух від початкового положення до внутрішньої поверхні труби 18, яку треба обрізати. Після цього утримувач 14 ріжучого інструмента 15, обертаючись також по спіралі, повертається у вихідне положення. Привід обертання 16 може бути виконаний як електродвигун з регульованим числом обертів. В цьому випадку застосування ступінчастих шківів 17 не потрібно. Задана величина переміщення утримувача 14 ріжучого інструмента 15 залежить від величини ексцентриситету отвори втулки 9. При цьому швидкість обертання утримувача 14 ріжучого інструмента 15 і швидкість його переміщення від початкового положення до внутрішньої поверхні труби 18, яку треба обрізати, залежать також від величини ексцентриситету отвори втулки 9 і заданої кількості зубів на зубчастих колесах 5 і 8. Після видалення ушкодженої ділянки труби 18 відключається привід обертання 16 і пристрій для різання труб з внутрішньої сторони заново кріпиться до трубної дошки для видалення ушкодженої ділянки у інших трубах. Розширення функціональних можливостей такої конструкції корисної моделі полягає в тому що одним незамінним утримувачем 14 ріжучого інструмента 15 можливо проводити відрізку труб діаметром от 16 до 80 мм при товщині стінки труби від 2 до 6 мм. При інших розмірах труб, які обробляються, потрібно тільки заміна утримувача 14 ріжучого інструмента 15 і зміна швидкості обертання вхідного вала 2 редуктора. Пропонований пристрій для різання труб з внутрішньої сторони являє собою надійний компактний переносний пристрій, який ефективно може бути використаний як в стаціонарних, також і в польових умовах. Пристрій дозволяє виконувати вирізки пошкоджених ділянок труб у важкодоступних місцях. Заявлювана корисна модель надійна і безвідмовна в роботі. Вона покращує умови роботи обслуговуючого персоналу, виключаючи застосування ручної праці. Джерела інформації: 1. Авторське свідоцтво СРСР № 473572, кл. B23D 21/00, опубл. 14.06.1975. 2. Авторське свідоцтво СРСР № 322265, кл. B26D 1/14, опубл. 30.11.1971. 3. Авторське свідоцтво СРСР № 841803, кл. B23D 21/14, опубл. 30.06.1981.(Прототип) 60 2 UA 84101 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 1. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони, що містить привід обертання і розташовані в корпусі проміжний механізм, що з'єднує привід обертання з утримувачем різального інструмента, і механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, що включає втулку з ексцентричним отвором, який відрізняється тим, що проміжний механізм і механізм переміщення утримувача з ріжучим інструментом до внутрішньої поверхні труби, яку треба обрізати, виконані у вигляді редуктора, на вхідному валу якого, з'єднаного з приводом обертання, виконані дві шестерні, одна з яких взаємодіє з першим зубчастим колесом, закріпленим на осі, встановленої в підшипнику корпусу, а інша шестірня взаємодіє з другим зубчастим колесом, закріпленим на циліндричній поверхні втулки, рухомо встановленої в підшипниках корпусу, а число зубів першого колеса виконано на одне більше числа зубів другого колеса, при цьому в ексцентричному отворі втулки рухомо встановлений шпиндель, один кінець якого через вісь з'єднаний з повідцем, що взаємодіє з першим зубчастим колесом, а другий його кінець з'єднаний з утримувачем різального інструмента. 2. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони за п. 1, який відрізняється тим, що привід обертання може бути виконаний як електродвигун з регульованим числом зворотів. 3. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що привід обертання може бути виконаний як пневмодвигун. 4. Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони за пп. 1, 2 або 3, який відрізняється тим, що привід обертання з'єднаний із вхідним валом через ступінчасті шківи. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23D 21/00

Мітки: пристрій, стороні, труб, різання, внутрішньої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-84101-pristrijj-dlya-rizannya-trub-z-vnutrishno-storoni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для різання труб з внутрішньої сторони</a>

Подібні патенти