Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності із хронічним некалькульозним холециститом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності із хронічним некалькульозним холециститом, що включає призначення базисного лікування та препарату рослинного походження - екстракту гінкго білоба в дозі 40 мг три рази на добу до їжі впродовж 16-30 днів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності із хронічним некалькульозним холециститом включає призначення базисного лікування та препарату рослинного походження - екстракту гінкго білоба. UA 83823 U (12) UA 83823 U UA 83823 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до внутрішніх хвороб, та може бути використана в лікуванні хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу із супутнім хронічним холециститом. Хронічна серцева недостатність (ХСН) - це синдром, в основі якого лежить неспроможність серця забезпечувати кров'ю тканини відповідно до їх метаболічних потреб. Основним етіологічним фактором ХСН є ішемічна хвороба серця (ІХС). Ураженням серцево-судинної системи та органів травлення в літературі приділяється багато уваги, але переважно ці дві проблеми розглядаються науковцями в кардіологічному чи гастроентерологічному аспектах. Однак, необхідно зважувати на те, що з віком у людини відбувається "накопичення" хронічних захворювань. Поєднання ХСН ішемічного ґенезу та хронічного холециститу (XX) нерідко характеризується взаємообтяжуючим перебігом та частими атиповими проявами цих патологій. Можливість підвищення ефективності лікування хворих із ХСН багато в чому детерміновані ранньою діагностикою метаболічних та оксидативних порушень, застосуванням лікарських засобів із малою токсичністю, широким спектром фармакотерапевтичної активності, в тому числі з антиоксидантними властивостями. Такими особливостями володіють лікарські засоби рослинного походження. Відомий препарат рослинного походження для лікування проявів серцево-судинної недостатності екстракт гінкго білоба (ЕГБ). До складу ЕГБ входить більше 40 діючих чинників, головними з яких є кемпферол, кверцетин (24 %), гінкголіди А, В, С, G (4 %), білобаліди, тритерпени (6 %), інші флавоноїди, залізовмісна супероксиддисмутаза, β-фітостерини, лінолева кислота, ефірні олії. Одними із основних діючих речовин гінкго білоба є кверцетин та білобаліди, що володіють антиоксидантними, антиагрегантними, спазмолітичними, протизапальними, вазопротекторними, капілярозміцнювальними, мембраностабілізуючими, гепатопротекторними властивостями, мають регулюючий вплив на вуглеводний обмін і тканинний метаболізм. Найближчим до способу, що заявляється, є спосіб лікування ХСН ішемічного ґенезу із супутнім хронічним холециститом шляхом призначення базисного лікування, що включає ІАПФ, нітрати, діуретики, серцеві глікозиди [Малая Л.Т., Горб Ю.Г. Хроническая сердечная недостатточность: достижения, проблемы, перспективы. - Х.: Торсинг, 2002.-768 с.]. У лікуванні пацієнтів із ХСН використовують такі основні патогенетичні засоби як інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ), β-адреноблокатори, діуретики, серцеві глікозиди. Однак базисні препарати часто проявляють ряд побічних ефектів в процесі лікування. β-аденоблокатори можуть послаблювати скоротливу здатність міокарда, діуретики зумовлюють порушення водно-сольового гомеостазу, серцеві глікозиди не застосовуються при атріовентрикулярній блокаді, брадикардії. Пропонована корисна модель усуває вказані недоліки. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб лікування ХСН ішемічного ґенезу із супутнім хронічним холециститом шляхом додаткового призначення ЕГБ для покращання клініко-функціональних параметрів, антиоксидантного захисту, прискорення регресу як основного так і супутнього захворювань. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування ХСН ішемічного ґенезу із супутнім хронічним холециститом шляхом призначення базисного лікування, відповідно до корисної моделі, додатково призначається препарат рослинного походження на основі ЕГБ Білобіл (фірма "KRKA", Словенія) по три рази на добу до їжі впродовж 16-30 днів. Спосіб здійснюється наступним чином. Хворому із ХСН ІІ-ІП функціональних класів (ФК), зумовленою ішемічною хворобою серця (стенокардією напруги ІІ-ІП ФК) призначають базисні засоби із груп іАПФ, нітратів, діуретиків, серцевих глікозидів та одночасно хворий починає приймати Білобіл по 40 мг 3 рази на день за 20-30 хв до їжі впродовж 16-30 днів. Препарат є екстрактом із листя гінкго білоба. Приклад 1. Хвора Т. 60 років, надійшла в кардіологічне відділення МКЛ № 3 у вересні 2003 року з діагнозом: ІХС. Стабільна стенокардія напруги II ФК. Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба II. Гіпертензивне серце (гіпертрофія лівого шлуночка). ХСН II А стадії, зі збереженою систолічною функцією, ФК III. Супутній діагноз: Хронічний некалькульозний холецистит, стадія нестійкої ремісії. Хвора скаржилась на періодичний стискуючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, що знімається прийомом 4-5 таблеток нітрогліцерину впродовж доби, задишку при помірному фізичному навантаженні, головний біль, головокружіння, незначні набряки на стопах, які зникають до наступного ранку. З анамнезу відомо, що хвора щорічно до 2-3 разів на рік лікувалась стаціонарно. Об'єктивно: загальний стан хворої задовільний. Пульс-98 уд/хв. AT165/90 мм.рт.ст. При перкусії - зміщена ліва границя відносної серцевої тупості і знаходиться по 1 UA 83823 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 лівій середньо-ключичній лінії. При аускультації - тони серця ослаблені, акцент другого тону над аортою. Живіт при пальпації чутливий у правому підребер'ї, слабо позитивний симптом Мерфі. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2-2,5 см. Наявні набряки стоп. Під час госпіталізації пацієнтка на фоні базової терапії додатково отримувала препарат Ginkgo Biloba Білобіл в дозі 40 мг тричі на добу після їжі. Слід зазначити, що вже після 5-6 днів лікування хвора відмітила покращення загального стану, зменшились прояви стенокардії, знизився AT до 145/90 мм рт.ст., зменшилась задишка у порівнянні з попередніми курсами терапії (покращення відбувалось в більш пізні терміни госпіталізації), зникла болючість в правому підребер'ї. Виписана додому в стані неповної ремісії (ХСН II ФК). На амбулаторно-поліклінічному етапі продовжувала прийом білобілу за рекомендованою нами схемою та препаратів базового комплексу. Вели спостереження за хворою впродовж одного року. Через 1 місяць з моменту початку прийому білобілу зменшено кратність прийому нітропрепаратів з 4-5 разів на добу до 1-3 разів. За період спостереження хвора повторила два рази трьохмісячний курс прийому білобілу з перервами в 2 місяці. Загострення ХСН виникало два рази за різних причин (фізичне, психоемоційне перевантаження), однак потреба в госпіталізації за даний термін виникла одноразово через 8 місяців після попередньої. Приклад 2. Хвора О-ва, 48 років, знаходилась на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні МКЛ № 3 в листопаді 2004 року з діагнозом: ІХС. Стабільна стенокардія напруги II ФК. Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба II. Гіпертензивне серце (гіпертрофія лівого шлуночка). ХСН І стадії, зі збереженою систолічною функцією, ФК II. Супутній діагноз: Хронічний некалькульозний холецистит, стадія стійкої ремісії. На час госпіталізації хвора скаржилась на періодичний загрудинний стискаючий біль, який знімається прийомом 2-3 таблеток нітрогліцерину, головний біль, задишку при звичайному фізичному навантаженні, періодичні сухість, гіркоту в роті, ниючий біль і важкість у правому підребер'ї, пов'язані з порушенням режиму харчування. З анамнезу: ІХС впродовж 5 років, хронічний некалькульозний холецистит впродовж 10 років. Щорічно 2 рази на рік лікувалась стаціонарно в кардіологічному відділенні. З приводу холециститу лікувалася лише амбулаторно 1-2 рази на рік. Залежності проявів кардіологічної та біліарної патології не відмічала. Об'єктивно: загальний стан хворої задовільний. Пульс - 88 уд/хв. AT-150/90 мм рт.ст. Перкуторно - ліва границя відносної серцевої тупості знаходиться по лівій середньо-ключичній лінії. При аускультації - акцент II тону над аортою. Живіт при пальпації м'який, чутливий в правому підребер'ї та в точці жовчного міхура, слабо позитивний симптом Мерфі. Печінка не виступає з-під краю реберної дуги. Під час госпіталізації хворій додатково до базової терапії призначили препарат Ginkgo Biloba Білобіл в дозі 40 мг тричі на добу після їжі. Важливим у динамічному спостереженні було те, що хвора відмічала швидше покращення загального стану у порівнянні з попередніми курсами лікування: вже з 3-4 дня лікування зменшились прояви стенокардії, задишки. Зменшилась потреба у нітропрепаратах з 2-3 таблеток до 0-1 таблетки нітрогліцерину. З 8 дня лікування у пацієнтки зменшилась сухість, гіркота у роті, важкість у правому підребер'ї. Виписана додому через 14 днів із ХСН І ФК. На амбулаторно-поліклінічному етапі продовжувала прийом НАГ до досягнення терміну 1 місяця. За період спостереження хвора повторила два рази місячний курс прийому Білобілу з перервами 4 місяці. Потреба в госпіталізації за даний термін не виникла. Запропонований спосіб був використаний при лікуванні 40 хворих з ХСНІІ-ІП ФК в поєднанні з хронічним холециститом. Як контроль - 20 пацієнтів (репрезентативних за основними параметрами) отримували лише базисний комплекс. Перевагами запропонованого методу є: 1) Прискорення регресу клінічних проявів ХСН на 2-4 дні; 2) в більшій мірі покращується кровопостачання міокарда, що веде до збільшення функціональних резервів серця; 3) значніше урівноважується про- та антиоксидантний гомеостаз крові; 4) сприяє скороченню терміну госпіталізації на 1-2 дні. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності із хронічним некалькульозним холециститом, що включає призначення базисного лікування та препарату рослинного походження - екстракту гінкго білоба в дозі 40 мг три рази на добу до їжі впродовж 16-30 днів. 2 UA 83823 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Okypniak Iryna Viktorivna

Автори російською

Окипняк Ирина Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/16, A61P 9/04, A61K 36/00, A61B 5/02

Мітки: холециститом, лікування, хронічним, недостатності, некалькульозним, спосіб, хронічної, серцевої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-83823-sposib-likuvannya-khronichno-sercevo-nedostatnosti-iz-khronichnim-nekalkuloznim-kholecistitom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності із хронічним некалькульозним холециститом</a>

Подібні патенти