Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Зчіпний пристрій скреперного поїзда, що включає шарнірно закріплену й поворотну в поздовжній вертикальній площині за допомогою гідроциліндра скобу, яка розташована на передній частині заднього скрепера з можливістю взаємодії скоби з тяговим гаком, жорстко зв'язаним у подовжньому напрямку з рамою переднього скрепера, який відрізняється тим, що пристрій забезпечений пружним елементом, що амортизує, який установлений в рамі переднього скрепера, та виконаний у вигляді поздовжньої пружини розтягання, яка з однієї сторони з'єднана за допомогою провушини з горизонтально розташованою втулкою, що має можливість поздовжнього горизонтального переміщення в рамі переднього скрепера, й зв'язана з тяговим гаком, а з іншої сторони - за допомогою провушини жорстко з'єднана із внутрішньою стінкою рами переднього скрепера.

Текст

Реферат: Зчіпний пристрій скреперного поїзда включає шарнірно закріплену й поворотну в поздовжній вертикальній площині за допомогою гідроциліндра скобу, яка розташована на передній частині заднього скрепера з можливістю взаємодії скоби з тяговим гаком, жорстко зв'язаним у подовжньому напрямку з рамою переднього скрепера. Пристрій забезпечений пружним елементом, що амортизує, який установлений в рамі переднього скрепера, та виконаний у вигляді поздовжньої пружини розтягання, яка з однієї сторони з'єднана за допомогою провушини з горизонтально розташованою втулкою, що має можливість поздовжнього горизонтального переміщення в рамі переднього скрепера, й зв'язана з тяговим гаком, а з іншої сторони - за допомогою провушини жорстко з'єднана із внутрішньою стінкою рами переднього скрепера. UA 83173 U (12) UA 83173 U UA 83173 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до дорожньо-будівельної техніки, а точніше до зчіпного пристрою скреперного поїзда. Відомий зчіпний пристрій скреперного поїзда, що містить сполучні секції, перша з яких розміщена на задній частині переднього скрепера й має блок, що штовхає, і тяговий гак, а друга розташована на передній частині заднього скрепера, і має плиту, що штовхає, з опорними кронштейнами, та петлю для взаємодії з тяговим гаком першої сполучної секції [1]. Недоліком відомого пристрою є низька довговічність скреперів і зчіпного пристрою внаслідок відсутності демпфера в передньому скрепері. Найбільш близьким по технічній сутності до пропонованого є відомий зчіпний пристрій скреперного поїзда, що включає шарнірно закріплену й поворотну в поздовжній вертикальній площині за допомогою гідроциліндра скобу, розташовану на передній частині заднього скрепера з можливістю взаємодії з тяговим гаком сполучного пристрою, установленого на рамі переднього скрепера [2]. Сполучний пристрій виконано у вигляді двох важелів, одні кінці яких за допомогою горизонтальної поздовжньої осі шарнірно з'єднані з рамою переднього скрепера, а інші кінці з'єднані між собою горизонтальною траверсою за допомогою тіл кочення, які підпружнені щодо траверси, причому на останній жорстко змонтований зазначений тяговий гак. До недоліків відомого пристрою слід віднести низьку довговічність зчіпного пристрою й скреперів за рахунок великих динамічних навантажень між переднім і заднім скреперами, що виникають при русі скреперного поїзда в тяговому режимі внаслідок того, що конструкція не забезпечує необхідних амортизаційних властивостей зчіпного пристрою. Це приводить до зниження експлуатаційної надійності й довговічності зчіпного пристрою, а в цілому, і до зниження продуктивності й надійності експлуатації скреперного поїзда. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення зчіпного пристрою скреперного поїзда, у якому за рахунок наявності пружного елемента, що амортизує, установленого на передньому скрепері, забезпечується зменшення динамічних навантажень між переднім і заднім скреперами, що виникають при русі скреперного поїзда в тяговому режимі, а це приводить до підвищення експлуатаційної надійності й довговічності зчіпного пристрою, а в цілому й до підвищення продуктивності, надійності, і зручності експлуатації скреперного поїзда. Поставлена задача досягається тим, що в зчіпному пристрої скреперного поїзда, що включає шарнірно закріплену й поворотну в поздовжній вертикальній площині за допомогою гідроциліндра скобу, яка розташована на передній частині заднього скрепера з можливістю взаємодії скоби з тяговим гаком, жорстко зв'язаним у подовжньому напрямку з рамою переднього скрепера, згідно з корисною моделлю, пристрій забезпечений пружним елементом, що амортизує, який установлений в рамі переднього скрепера, та виконаний у вигляді поздовжньої пружини розтягання, яка з однієї сторони з'єднана за допомогою провушини з горизонтально розташованою втулкою, що має можливість поздовжнього горизонтального переміщення в рамі переднього скрепера, й зв'язана з тяговим гаком, а з іншої сторони - за допомогою провушини жорстко з'єднана із внутрішньою стінкою рами переднього скрепера. У результаті використання корисної моделі, що заявляється, забезпечується одержання технічного результату, який полягає в зменшенні динамічних навантажень між переднім і заднім скреперами, що виникають при русі скреперного поїзда в тяговому режимі, що приводить до підвищення експлуатаційної надійності й довговічності зчіпного пристрою й скреперного поїзда. Наявність у рамі переднього скрепера пружного елемента, що амортизує, виконаного у вигляді поздовжньої пружини розтягання, дозволяє уникнути ударних навантажень на рами скреперів. Це забезпечує зменшення динамічних навантажень між переднім і заднім скреперами, які виникають при русі скреперного поїзда в тяговому режимі, за рахунок демпфірування поздовжніх динамічних навантажень в горизонтальній площині, що приводить до підвищення експлуатаційної надійності й довговічності зчіпного пристрою, і скреперного поїзда в цілому. У цілому, відмітні ознаки зчіпного пристрою скреперного поїзда, що заявляється, є суттєвими й необхідними для досягнення нового технічного результату. За наявними в заявників відомостями, сукупність суттєвих ознак, що характеризують сутність корисної моделі, що заявляється, не відома з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про відповідність корисної моделі критерію "новизна". Корисна модель, що заявляється, може бути неодноразово здійснена й виготовлена відомими в машинобудуванні, у тому числі в області виготовлення дорожньо-будівельної техніки, промисловими технологіями з використанням відомих засобів, що дозволяє зробити висновок про її відповідність критерію "промислова застосовність". Таким чином корисна модель, що заявляється, відповідає всім умовам її патентоспроможності. 1 UA 83173 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Сутність корисної моделі, що заявляється, пояснюється кресленням, де схематично зображений загальний вигляд зчіпного пристрою скреперного поїзда. На представленій схемі позначено: 1 - скоба; 2 - задній скрепер; 3 - тяговий гак; 4 - рама переднього скрепера; 5 - гідроциліндр; 6 - втулка; 7 - пружний елемент, що амортизує; 8 провушина. Зчіпний пристрій скреперного поїзда містить шарнірно закріплену в поздовжній вертикальній площині скобу 1, що розташована на передній частині заднього скрепера 2 і керована за допомогою гідроциліндра 5. Скоба 1 має можливість взаємодії з тяговим гаком 3, жорстко з'єднаним із втулкою 6, яка має можливість поздовжнього переміщення в рамі переднього 4 скрепера. Пристрій забезпечений пружним елементом, що амортизує, 7, який установлений у рамі переднього скрепера 4. При цьому, пружний елемент, що амортизує, 7 виконаний у вигляді поздовжньої пружини розтягання, кінці якої з однієї сторони з'єднані за допомогою провушини 8 із втулкою 6, горизонтально подовжньо розташованої, яка має можливість поздовжнього переміщення в рамі переднього скрепера 4, і пов'язана з тяговим гаком 3, а з іншого сторони за допомогою провушини 8 жорстко з'єднана із внутрішньою стінкою рами переднього 4 скрепера. Заявлений зчіпний пристрій скреперного поїзда працює таким чином. При русі скреперного поїзда в тяговому режимі пружний елемент 7, що амортизує, та виконаний у вигляді поздовжньої пружини розтягання, забезпечує зменшення динамічних навантажень між переднім 4 і заднім 2 скреперами, за рахунок демпфірування поздовжніх динамічних навантажень, що приводить до підвищення експлуатаційної надійності й довговічності зчіпного пристрою, і скреперного поїзда в цілому. У процесі копання й транспортування ґрунту скреперами 2, 4 у складі скреперного поїзда, в зчіпному пристрої виникають динамічні навантаження в горизонтальній площині внаслідок взаємного переміщення скреперів при русі по пересіченій місцевості. Ці навантаження демпфіруються пружиною 7, що захищає зчіпний пристрій і скрепери від поломки. Заявлений зчіпний пристрій скреперного поїзда при використанні за рахунок зменшення динамічних навантажень між переднім і заднім скреперами, що виникають при русі скреперного поїзда в тяговому режимі, що дозволяє підвищити експлуатаційну надійність і довговічність зчіпного пристрою й скреперів, що працюють у складі поїзда. По даній корисній моделі виготовлений дослідний зразок, який пройшов випробування при будівництві однієї з ділянок автомобільної дороги в Харківській області, що підтвердили працездатність заявленого пристрою і одержання очікуваного позитивного ефекту. Запропонований зчіпний пристрій скреперного поїзда може знайти застосування при будівництві земляного полотна автомобільних доріг і аеродромів. Джерела інформації:. 1. Патент США № 3740080, кл. 280-481, 1973. 4 2. А.с. СРСР № 1216029, МПК В 60 D 1/00, заявл. 28.06.84, опубл. 07.03.86, бюл. № 9 (прототип). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Зчіпний пристрій скреперного поїзда, що включає шарнірно закріплену й поворотну в поздовжній вертикальній площині за допомогою гідроциліндра скобу, яка розташована на передній частині заднього скрепера з можливістю взаємодії скоби з тяговим гаком, жорстко зв'язаним у подовжньому напрямку з рамою переднього скрепера, який відрізняється тим, що пристрій забезпечений пружним елементом, що амортизує, який установлений в рамі переднього скрепера, та виконаний у вигляді поздовжньої пружини розтягання, яка з однієї сторони з'єднана за допомогою провушини з горизонтально розташованою втулкою, що має можливість поздовжнього горизонтального переміщення в рамі переднього скрепера, й зв'язана з тяговим гаком, а з іншої сторони - за допомогою провушини жорстко з'єднана із внутрішньою стінкою рами переднього скрепера. 2 UA 83173 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dragbar of scraper train

Автори англійською

Kovalevskyi Serhii Hermanovych, Kyrychenko Ihor Heorhiiovych, Shevchenko Valerii Oleksandrovych, Yaryzhko Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Сцепное устройство скреперного поезда

Автори російською

Ковалевский Сергей Германович, Кириченко Игорь Георгиевич, Шевченко Валерий Александрович, Ярижко Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: E02F 3/64, B60D 3/00

Мітки: скреперного, поїзда, пристрій, зчіпний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-83173-zchipnijj-pristrijj-skrepernogo-pozda.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зчіпний пристрій скреперного поїзда</a>

Подібні патенти