Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гравітаційний тупиковий упор, що містить стаціонарний корпус, криволінійний упор, знімні накладки, шток з зубчастою рейкою, зубчасте колесо, пружини, який відрізняється тим, що до задньої стінки криволінійного упору прикріплено перший шток, оснащений зубчастою рейкою, яка зчеплена з зубчастим колесом, закріпленим з можливістю обертання на осі, причому по різні боки від зубчастого колеса до неї одним кінцем жорстко прикріплені пружини розтягання, а іншим до стаціонарного корпусу, в якому виконані призматичні пази, в які вставлені кінці осі, а другий шток оснащений зубчастою рейкою, яка входить в зачеплення з зубчастим колесом, проходить через корпус, з'єднаний з пружиною стиску, яка прикріплена до задньої стінки криволінійного упору.

Текст

Реферат: Гравітаційний тупиковий упор містить стаціонарний корпус, криволінійний упор, знімні накладки, шток з зубчастою рейкою, зубчасте колесо, пружини. До задньої стінки криволінійного упору прикріплено перший шток, оснащений зубчастою рейкою, яка зчеплена з зубчастим колесом, закріпленим з можливістю обертання на осі, причому по різні боки від зубчастого колеса до неї одним кінцем жорстко прикріплені пружини розтягання, а іншим до стаціонарного корпусу, в якому виконані призматичні пази, в які вставлені кінці осі, а другий шток оснащений зубчастою рейкою, яка входить в зачеплення з зубчастим колесом, проходить через корпус, з'єднаний з пружиною стиску, яка прикріплена до задньої стінки криволінійного упору. UA 82855 U (12) UA 82855 U UA 82855 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до підйомно-транспортних машин, а саме до пристроїв для обмеження шляху пересування вантажопідіймальних кранів, і може бути використана для зупинки кранів і виключення можливості їхнього виходу за межі рейкового шляху в аварійних ситуаціях. Є відомою конструкція захисного пристрою вантажопідіймальних кранів [1], який складається з двох жорстко закріплених до рейки корпусів, через які проходить шток, що має на обох кінцях пружні амортизатори та дві пружини, одна з яких встановлена між першим корпусом та пружним амортизатором, а інша пружина вставлена між корпусами, та закріплена до першого корпусу та до штока, частина якого розміщена з можливістю горизонтального переміщення у другому корпусі, та містить зубчасту рейку, яка зчеплена з зубчастим колесом, жорстко закріпленим до вала, який встановлено з можливістю обертання на підшипниках, та встановлений у циліндрі з рідиною, у якому до вала закріплено лопаті з отворами. Недолік конструкції в тому, що робоча рідина (мастило), яке може використовуватись у циліндрі, має різні фізичні властивості при різній температурі навколишнього середовища, насамперед в'язкість. Через це виникає потреба у частому технічному обслуговуванні. Все це веде до низької надійності захисної системи кранів та збільшення небезпеки їх експлуатації. Найбільш близьким аналогом за конструкцією є гравітаційний тупикового пристрою [2], що містить криволінійний упор, що опирається у вертикальній площині на підкранову рейку, уздовж її поздовжньої осі. У нижній частині упору по обидва боки встановлені знімні накладки, які охоплюють підкранову рейку, нижня внутрішня горизонтальна частина накладок виконана зі зверненим під головку рейки виступом. Криволінійний упор, горизонтальними штоками, нерухомо закріпленими одними кінцями на його задній вертикальній стінці з рівномірним кроком, а іншими кінцями, які проходять через напрямні, вбудовані у кінцеву стаціонарну стійку, з'єднаний зі стійкою за допомогою гайок на кінцях штоків. Для забезпечення величини ходу ковзання упору по рейці при накочуванні на упор ходових коліс крана, на всі штоки між упором і стійкою насаджені, частково стиснені гайками, пружини. Недоліком є те, що пружини, під дією кінетичної енергії крана стискаються однобічно, чим супроводжується відносно великий гальмівний шлях. Задача корисної моделі спрямована на підвищення надійності роботи механізмів упору, що забезпечить безпечну роботу вантажопідіймальних кранів, які рухаються зі швидкістю вище номінальної внаслідок аварійної ситуації. Поставлена задача гравітаційного тупикового упору вирішується тим, що до задньої стінки криволінійного упору прикріплено перший шток, оснащений зубчастою рейкою, яка зчеплена з зубчастим колесом, закріпленим з можливістю обертання на осі, причому по різні боки від зубчастого колеса до неї одним кінцем жорстко прикріплені пружини розтягання, а іншим до стаціонарного корпусу, в якому виконані призматичні пази, в які вставлені кінці осі, а другий шток оснащений зубчастою рейкою, яка входить в зачеплення з зубчастим колесом, проходить через корпус, з'єднаний з пружиною стиску, яка прикріплена до задньої стінки криволінійного упору. На фіг. 1 зображено повздовжній розріз пристрою, що пропонується, у вільному стані, на фіг. 2 переріз А-А фіг. 1. Гравітаційний тупиковий упор складається з криволінійного упору 1, що опирається у вертикальній площині на підкранову рейку 2, уздовж її поздовжньої осі. У нижній частині криволінійного упору 1 по обидва боки встановлені знімні накладки 3, які охоплюють підкранову рейку 2, нижня внутрішня горизонтальна частина накладок 3 виконана зі зверненим під головку рейки 2 виступом. До задньої стінки криволінійного упору 1 прикріплено перший шток 4, оснащений зубчастою рейкою 5, яка зчеплена з зубчастим колесом 6, закріпленим з можливістю обертання на осі 7, причому по різні боки від зубчастого колеса 6 до неї, одним кінцем жорстко прикріплені пружини розтягання 8 та 9, а іншим до стаціонарного корпусу 10, в якому виконані призматичні пази 11 і 12, в які вставлені кінці осі 7, а другий шток 13, оснащений зубчастою рейкою 14, яка входить в зачеплення з зубчастим колесом 6, проходить через корпус 10, з'єднується з пружиною стиску 15, яка прикріплена до задньої стінки криволінійного упору 1. Гравітаційний тупиковий упор працює таким чином. При накочувані ходових коліс на криволінійний упор 1, він і його накладки 3, під впливом кінетичної енергії крана, який рухається, починають сковзати по рейці 2. Тим самим починає рухатись перший шток 4, який через прикріплену до нього зубчасту рейку 5, передає рух на зубчасте колесо 6, яке у свою чергу через рейку 14 передає протилежний рух відносно першого штока 4, другому штоку 13, який тисне на пружину 15. 1 UA 82855 U 5 10 У тому разі, якщо пружності у пружині 15 недостатньо, то вісь 7 починає рух по призматичних пазах 11 та 12, при цьому розтягуючи пружини 8 та 9, поглинаючи залишкову кінетичну енергію крана. Використання цього пристрою дозволить надійно та безпечно зупиняти вантажопідіймальні крани в аварійних ситуаціях. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель UA 62640 U. МПК В61К 7/00. Захисний пристрій вантажопідіймальних кранів / Ю.І. Сичов, І.І. Ісьєміні, Б.Г. Лях, В.В. Самчук, С.А. Кірсенко. Заявл. 21.01.2011; Опубл. 12.09.2011, Бюл. № 17. 2011 р.-4 с. 2. Патент на корисну модель UA 60409 U МПК В66С 7/00 Гравітаційний тупиковий пристрій / О.С. Климчук, CO. Климчук; Заявл. 26.07.2010; Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12, 2011 р.-4 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Гравітаційний тупиковий упор, що містить стаціонарний корпус, криволінійний упор, знімні накладки, шток з зубчастою рейкою, зубчасте колесо, пружини, який відрізняється тим, що до задньої стінки криволінійного упору прикріплено перший шток, оснащений зубчастою рейкою, яка зчеплена з зубчастим колесом, закріпленим з можливістю обертання на осі, причому по різні боки від зубчастого колеса до неї одним кінцем жорстко прикріплені пружини розтягання, а іншим до стаціонарного корпусу, в якому виконані призматичні пази, в які вставлені кінці осі, а другий шток оснащений зубчастою рейкою, яка входить в зачеплення з зубчастим колесом, проходить через корпус, з'єднаний з пружиною стиску, яка прикріплена до задньої стінки криволінійного упору. 2 UA 82855 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gravitational buffer stop

Автори англійською

Sychov Yurii Ivanovych, Tarasiuk Anatolii Petrovych, Samchuk Volodymyr Volodymyrovych, Liakh Benhard Hryhorovych, Isiemini Illia Ihorovych, Arakelian Inna Serhiivna

Назва патенту російською

Гравитационный тупиковый упор

Автори російською

Сычев Юрий Иванович, Тарасюк Анатолий Петрович, Самчук Владимир Владимирович, Лях Бенгард Григорьевич, Исьемини Илья Игоревич, Аракелян Инна Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: B61K 7/00, B66C 7/00

Мітки: тупиковій, гравітаційний, упор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-82855-gravitacijjnijj-tupikovijj-upor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гравітаційний тупиковий упор</a>

Подібні патенти