Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить кінцеві модульні фрези, який відрізняється тим, що його оснащено корпусом з торцевим зубчастим вінцем з можливістю обертатись на жорстко закріпленій ріжучій головці, по внутрішньому діаметру якої встановлено рівномірно по усій окружності кінцеві модульні або шліцові фрези, оправки яких перпендикулярно проходять через ріжучу головку з можливістю обертатись і на другому кінці мають жорстко прикріплені зубчасті колеса, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем.

Текст

Реферат: Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь містить кінцеві модульні фрези. Пристрій оснащено корпусом з торцевим зубчастим вінцем з можливістю обертатись на жорстко закріпленій ріжучій головці, по внутрішньому діаметру якої встановлено рівномірно по усій окружності кінцеві модульні або шліцові фрези, оправки яких перпендикулярно проходять через ріжучу головку з можливістю обертатись і на другому кінці мають жорстко прикріплені зубчасті колеса, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем. UA 82821 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ТА ШЛІЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ UA 82821 U UA 82821 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології механічної обробки деталей та може бути використана для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь. Відома чорнова та чистова обробка зубчастих коліс [1, стор. 40], яка здійснюється в умовах копіювання кінцевими (дисковими) модульними фрезами, які послідовно нарізають западини зубчастого колеса, причому профіль інструмента точно відповідає контуру колеса, а заготовка затискається у затискному пристрої ділильного механізму. Одним з недоліків цієї обробки є низька продуктивність виготовлення зубчастих коліс та шліцьових поверхонь з причини застосування одного ріжучого інструмента; точність рівномірного нарізання зубців (шліців) залежить від похибок налаштування ділильного пристрою та внаслідок однобічної дії сили різання на заготовку, виникають пружні деформації елементів технологічної системи ВПІД (верстат - пристосування - інструмент - деталь), що в подальшому призводить до похибок обробки профілю зуба (шліца). Найбільш близьке нарізання циліндричних зубчастих коліс [2], яке виконується на зуборізних верстатах за допомогою дискових модульних фрез, розташованими по окружності колеса зі зміщенням один відносно іншого так, що протилежні розташовані фрези вступають в роботу одночасно і обертаються в одну сторону. Недоліком цього нарізання є те, що статичне та динамічне навантаження результуючих сил різання, які діють з боку різальних інструментів на заготовку мають однобічну дію вздовж осі заготовки по напрямку обертання ріжучих інструментів, внаслідок чого виникають пружні деформації елементів технологічної системи ВПІД, що в подальшому призводить до неякісної обробки. В основу корисної моделі поставлена задача на розширення технологічних можливостей. Можливість обробляти тонкостінні заготовки (шестерні з великим діаметром посадкового отвору, шліцові вали відносно малого діаметр, тощо). Зменшення дії статичного та динамічного навантаження на елементи технологічної системи ВПІД шляхом урівноваження дії результуючих сил різання на заготовку, завдяки чому підвищиться якість і точність оброблених поверхонь. Поставлена задача вирішується тим, що відомий пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить кінцеві модульні фрези оснащено корпусом з торцевим зубчастим вінцем з можливістю обертатись на жорстко закріпленій ріжучій головці, по внутрішньому діаметру якої встановлено рівномірно по усій окружності кінцеві модульні або шліцові фрези, оправки яких перпендикулярно проходять через ріжучу головку з можливістю обертатись і на другому кінці мають жорстко прикріплені зубчасті колеса, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем. На фіг. 1 зображено повздовжній розріз пропонованого пристрою для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, на фіг. 2 переріз А-А фіг. 1. Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь складається з корпусу 1 з торцевим зубчастим вінцем 2, у який встановлено на підшипниках 3 жорстко закріплену ріжучу головку 4, по внутрішньому діаметру якої встановлено рівномірно по усій окружності модульні кінцеві (шліцьові) фрези 5, оправки 6 яких встановлені на підшипниках 7, перпендикулярно проходячи через ріжучу головку 4, і на другому кінці мають жорстко прикріплені зубчасті колеса 8, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем 2. Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь працює таким чином. Заготовка 9 без можливості обертання пересувається суворо по осі у жорстко закріплену ріжучу головку 4. У ту мить коли заготовка 9 потрапляє до фрез 5, починає обертатись на підшипниках 3 корпус 1 з торцевим зубчастим вінцем 2, з яким контактує циліндричні зубчасті колеса 8 передає обертальний рух по оправках 6 кінцевим модульним фрезам 5, які починають з поступовим рухом заготовки 9 нарізати впадини зубців (шліців). При цьому, розташовуючись рівномірно по контуру заготовки 9, кінцеві модульні (шліцьові) фрези 5, які спрямовані у протилежному напрямку по осі один до одного, обертаються в протилежні сторони. Таким чином виникаючі сили різання та крутний момент, які діють на заготовку 9, урівноважуються. Використання запропонованого пристроюй для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь дозволяє обробляти шестерні з великим діаметром посадкового отвору, шліцьові вали відносно малого діаметра; підвищить продуктивність праці за рахунок одночасного використання багатьох ріжучих інструментів; зменшити дії статичного та динамічного навантаження на елементи технологічної системи ВПІД, чим підвищиться якість оброблених поверхонь та довговічність роботи механізмів устаткування. Джерела інформації: 1. Мерчанский Д.П. Зуборезное дело. Машиностроение. - Ленинград, 1969. - 224с. 1 UA 82821 U 2. Авторское свидетельство СССР № 929354, МПК B23F 3/00. Способ нарезания цилиндрических зубчатых колес / В.Б. Короткое // Заявл. 14.12.1979; Опубл. 23.05.1982. Бюл. № 19, 1982 - 4с. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить кінцеві модульні фрези, який відрізняється тим, що його оснащено корпусом з торцевим зубчастим вінцем з можливістю обертатись на жорстко закріпленій ріжучій головці, по внутрішньому діаметру якої встановлено рівномірно по усій окружності кінцеві модульні або шліцові фрези, оправки яких перпендикулярно проходять через ріжучу головку з можливістю обертатись і на другому кінці мають жорстко прикріплені зубчасті колеса, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем. 2 UA 82821 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cutting gears and spline surfaces

Автори англійською

Sychov Yurii Ivanovych, Tarasiuk Anatolii Petrovych, Samchuk Volodymyr Volodymyrovych, Liakh Benhard Hryhorovych, Arakelian Inna Serhiivna

Назва патенту російською

Устройство для нарезания зубчатых колес и шлицевых поверхностей

Автори російською

Сычев Юрий Иванович, Тарасюк Анатолий Петрович, Самчук Владимир Владимирович, Лях Бенгард Григорьевич, Аракелян Инна Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: B23F 3/00

Мітки: нарізання, зубчастих, шліцьових, поверхонь, коліс, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-82821-pristrijj-dlya-narizannya-zubchastikh-kolis-ta-shlicovikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь</a>

Подібні патенти