Номер патенту: 82012

Опубліковано: 10.07.2013

Автор: Ігнатовський Олександр Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб реєстрації руху транспорту, що включає реєстрацію інформації про дорожню обстановку та дорожньо-транспортні пригоди, шляхом отримання і обробки інформації з відеокамер, який відрізняється тим, що рух транспорту визначають за рухом вибраного транспортного потоку у масштабі реального часу на окремих ділянках доріг, на яких встановлюють стаціонарні відеокамери, виконані у вигляді ІР-відеокамер, і дорожні сенсори, від яких отримують інформацію і по каналах передавання даних Internet передають до системи обробки інформації, де визначають швидкість переміщення вибраного транспортного потоку, наявність дорожньо-транспортних пригод, відеоінформацію записують для збереження на зовнішні носії інформації, аналізують результати комп'ютером за допомогою програмного забезпечення і надають відомості у мережу Internet про стан завантаження на окремих ділянках доріг у вигляді карт, зображень з дорожніх ІР-відеокамер, числових оцінок і термінів у довільному прямому доступі для різних категорій споживачів: користувачів мобільного зв'язку, стаціонарних комп'ютерів, цифрового та IP-телебачення, прикладного програмного забезпечення екстрених служб реагування.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відеоінформацію на зовнішніх носіях інформації при невизначеності результатів аналізу комп'ютером за допомогою програмного забезпечення додатково передають на експертизу аналітикам для візуального оцінювання і подальшого надання отриманих після експертизи відомостей для довільного прямого доступу.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відомості надають у реальному часі за необмежений час доступу за вибором споживача з конкретної ІР-відеокамери.

4. Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що відомості надають користувачам мобільного зв'язку, стаціонарних комп'ютерів, цифрового та IP-телебачення, прикладного програмного забезпечення екстрених служб реагування.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дорожні ІР-відеокамери і дорожні сенсори встановлюють на окремих ділянках доріг у місцях можливих заторів, аварійно небезпечних ділянках.

Текст

Реферат: UA 82012 U UA 82012 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до транспорту і може бути використана для визначення параметрів руху транспортних потоків і надання інформації про них споживачам. Відеоматеріали реального часу є найбільш достовірним джерелом інформації. Відомий спосіб реєстрації руху транспорту і його затримок на регульованому перехресті /патент UA № 100660 G08G 1/09/, але він призначений лише для застосування в зоні світлофора, тому неефективний для визначення параметрів транспортних потоків на різних ділянках дороги. Найбільш близьким за суттю є спосіб реєстрації руху транспорту /заявка на винахід RU № 2005109263 G08G 1/00/, що передбачає реєстрацію інформації про дорожню обстановку, порушення правил дорожнього руху та дорожньо-транспортні пригоди, шляхом отримання і обробки інформації від реєстратора відео- та фотосигналу, відео- і/або фотокамери, що встановлені на транспортному засобі і орієнтовані на дорогу, при цьому відео- та/або фотокамери зв'язані з блоком реєстрації відео- та/або фотосигналів. Такий спосіб достатньо інформативний для виявлення порушень правил дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод на відрізку дороги, близькому до транспортного засобу, що їх реєструє. Але він потребує патрульного чергування на дорогах транспортних засобів зі встановленими на них реєстратором відео- та фотосигналу, відео- і/або фотокамери. До того ж такий спосіб не визначає необхідних параметрів руху транспортних потоків для визначення щільності транспортних потоків і надання її широкому колу споживачів у зручному для споживання вигляді. Задача корисної моделі полягає у вдосконаленні способу реєстрації руху транспорту за допомогою стаціонарного обладнання у вигляді попередньо встановлених ІР-відеокамер і дорожніх сенсорів та пов'язаної з ними системи обробки інформації для визначення щільності транспортних потоків і надання інформації широкому колу споживачів у зручному для споживання вигляді. Поставлена задача вирішується тим, що за способом реєстрації руху транспорту, який передбачає реєстрацію інформації про дорожню обстановку та дорожньо-транспортні пригоди, шляхом отримання і обробки інформації з відеокамер, рух транспорту визначають за рухом обраного транспортного потоку у масштабі реального часу на окремих ділянках доріг, на яких встановлюють стаціонарні відеокамери, виконані у вигляді ІР-відеокамер і дорожні сенсори, від яких отримують інформацію і по каналах передавання даних Internet передають до системи обробки інформації, де визначають швидкість переміщення вибраного транспортного потоку, наявність дорожньо-транспортних пригод, відеоінформацію записують для збереження на зовнішні носії інформації, аналізують результати комп'ютером за допомогою програмного забезпечення і надають відомості у мережу Internet про стан завантаження на окремих ділянках доріг у вигляді карт, зображень з дорожніх ІР-відеокамер, числових оцінок і термінів у довільному прямому доступі для різних категорій споживачів: користувачів мобільного зв'язку, стаціонарних комп'ютерів, цифрового та IP-телебачення, прикладного програмного забезпечення екстрених служб реагування. Краще, коли відеоінформацію на зовнішніх носіях інформації при невизначеності результатів аналізу комп'ютером за допомогою програмного забезпечення додатково передають на експертизу аналітикам для візуального оцінювання і подальшого надання отриманих після експертизи відомостей для довільного прямого доступу. Краще, якщо відомості надають у реальному часі за необмежений час доступу за вибором споживача з конкретної ІР-відеокамери. Краще, якщо відомості надають користувачам мобільного зв'язку, стаціонарних комп'ютерів, цифрового та IP-телебачення, прикладного програмного забезпечення екстрених служб реагування. Краще, коли дорожні ІР-відеокамери і дорожні сенсори встановлюють на окремих ділянках доріг у місцях можливих заторів, аварійно небезпечних ділянках. Встановлення стаціонарних ІР-відеокамер і сенсорів забезпечує постійний нагляд за певним відрізком дороги. За даними, отриманими від ІР-відеокамер і дорожніх сенсорів визначають швидкість переміщення транспортного потоку. Використання для вимірювань транспортного потоку замість окремих одиниць транспорту дозволяє виключити помилки у разі навмисних зупинок транспорту, нетипової для існуючого завантаження ділянки дороги швидкості окремих одиниць транспорту або наявності світлофорів. Запис на зовнішні носії інформації підвищує можливості використання її для різних варіантів подальшої обробки. 1 UA 82012 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Надання інформації споживачу у зручному вигляді розширює коло споживачів. Отримання відеоінформації з кожної ІР-відеокамери дозволяє споживачеві самостійно оцінювати стан завантаження ділянки дороги у реальному часі і приймати рішення про проїзд по визначеній ділянці дороги. Візуальне оцінювання аналітиками інформації із зовнішніх носіїв інформації призначене для виключення помилок автоматичного аналізу у разі навмисних зупинок транспорту, нетипової для існуючого завантаження ділянки дороги швидкості окремих одиниць транспорту або наявності світлофорів. Спосіб реалізують наступним чином Встановляють на ділянках доріг з інтенсивним рухом з великою вірогідністю виникнення заторів і на аварійно-небезпечних ділянках доріг, стаціонарні ІР-відеокамери і дорожні сенсори, підключають їх до системи обробки інформації через мережу Internet. Дорожні сенсори, виконані як лазерні радари, встановлені над транспортним потоком. За сигналом, що надходить від центра обробки інформації з заданою періодичністю, проводять вимірювання. З ІР-відеокамер і сенсорів по каналах передавання даних Internet передають відеоінформацію до центру обробки інформації і отримують значення параметрів швидкості V1 і V2 на вибраній ділянці дороги, де V1 - дані, отримані з відеокамер, V2 - дані, отримані з сенсорів. При цьому відеоінформацію з кожної ІР-відеокамери додатково записують у вигляді треку тривалістю 1 хв. на зовнішні носії інформації, що зберігають її 3 доби. Попередньо ручним способом задають умови обробки - параметри dV, Vmax, Vmin, де dV - максимальний коефіцієнт розбіжності значень швидкості, отриманих від відеокамер і сенсорів, задають в границях [0; 1); Vmax - максимальне граничне значення швидкості на обраній ділянці дороги; Vmin мінімальне порогове значення швидкості. При наявності даних з відеокамер і з сенсорів, проводять обчислення відносини меншого значення до більшого k=min (V1, V2) / max (V1, V2). Проводять перевірку отриманого значення на відповідність встановленому максимальному коефіцієнту розбіжності значень. Для продовження роботи алгоритму має виконуватися умова: k  1  dV . Для визначення завантаження ділянки дороги, щільності транспортного потоку обчислюють середньоарифметичне значення швидкості V, яке проходить процедуру порівняння із заданими граничними значеннями швидкостей (Vmax, Vmin) і роблять висновки щодо параметрів транспортного потоку: - Середньоарифметичне значення більше максимального порогового - до центру обробки результатів передають значення змінної стану ділянки дороги (state) "вільно", - Середньоарифметичне значення знаходиться в межах між максимальним і мінімальним граничними значеннями - в центр обробки результатів передають значення змінної стану ділянки дороги (state) "тягнучка", - Середньоарифметичне значення менше мінімального порогового - змінна стану ділянки дороги (state) приймає значення "пробка" і відправляє до аналітика-оператора на візуальний контроль і корекцію. У разі, якщо відсутні дані з відеокамери, за номінальну швидкість потоку береться значення даних з сенсорів (V=V2), і навпаки (V=V1). Якщо відсутні дані з камер і дані з сенсорів, то зовнішні носії інформації у вигляді треку з таких ділянок передаються оператору для візуального контролю і корекції. При відсутності інформації більше однієї години встановлюють, що відеокамери або сенсори підлягають ремонту або заміні. Інформація з зовнішніх носіїв інформації у вигляді треку при необхідності може бути використана також для надання відомостей про порушення правил дорожнього руху та дорожньо-транспортні пригоди у судових справах або подібних ситуаціях. Результати процедури автоматичного порівняння швидкостей і аналітика-оператора візуального контролю і корекції, що збирають і обробляють в центрі обробки результатів, виводять для подальшого використання. На відрізку певної дороги були встановлено 12 камер на відстані 300-800 в залежності від рельєфу місцевості і висоти встановлення камер на опорах освітлення, спорудах надземних пішохідних переходів, шляхопроводів, прилеглих будинках, підключені до централізованої системи через мережу Internet. Дорожні сенсори були встановлені на відрізках дороги поруч з камерами, що встановлені безпосередньо на спорудах надземних пішохідних переходів, шляхопроводів. Вимірювання 2 UA 82012 U 5 10 15 відбувалося за допомогою інфрачервоного випромінювання при проходженні транспорту під дорожнім сенсором. Отриману інформацію насилали для обробки до Центру обробки інформації міста. За заданим алгоритмом була проведена обробка і надані результати у зручному для споживачів вигляді. Споживач ще до виїзду, попередньо заходячи до системи зі стаціонарних комп'ютерів, використовуючи цифрове або IP-телебачення, прикладне програмне забезпечення екстрених служб реагування, у зручній для нього формі отримує результати про стан завантаження різних ділянок доріг і має можливість вибрати оптимальний маршрут. Споживач, вже знаходячись у транспорті, може контролювати стан завантаження різних ділянок доріг через наявні саме у нього мобільні засоби зв'язку і корегувати свій маршрут. Таким чином вдосконалення способу реєстрації руху транспортного потоку за допомогою стаціонарного обладнання у вигляді попередньо встановлених ІР-відеокамер і дорожніх сенсорів та пов'язаної з ними системи обробки інформації для визначення щільності транспортних потоків забезпечує надання інформації широкому колу споживачів у зручному для споживання вигляді. Проведений аналіз дорожньої ситуації на основі даних з ІР-відеокамер і дорожніх сенсорів для визначення інтенсивності руху автомобілів дозволяє сформувати найбільш достовірні дані про завантаженість доріг, що в кінцевому підсумку підвищує безпеку руху на дорогах. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 1. Спосіб реєстрації руху транспорту, що включає реєстрацію інформації про дорожню обстановку та дорожньо-транспортні пригоди, шляхом отримання і обробки інформації з відеокамер, який відрізняється тим, що рух транспорту визначають за рухом вибраного транспортного потоку у масштабі реального часу на окремих ділянках доріг, на яких встановлюють стаціонарні відеокамери, виконані у вигляді ІР-відеокамер, і дорожні сенсори, від яких отримують інформацію і по каналах передавання даних Internet передають до системи обробки інформації, де визначають швидкість переміщення вибраного транспортного потоку, наявність дорожньо-транспортних пригод, відеоінформацію записують для збереження на зовнішні носії інформації, аналізують результати комп'ютером за допомогою програмного забезпечення і надають відомості у мережу Internet про стан завантаження на окремих ділянках доріг у вигляді карт, зображень з дорожніх ІР-відеокамер, числових оцінок і термінів у довільному прямому доступі для різних категорій споживачів: користувачів мобільного зв'язку, стаціонарних комп'ютерів, цифрового та IP-телебачення, прикладного програмного забезпечення екстрених служб реагування. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відеоінформацію на зовнішніх носіях інформації при невизначеності результатів аналізу комп'ютером за допомогою програмного забезпечення додатково передають на експертизу аналітикам для візуального оцінювання і подальшого надання отриманих після експертизи відомостей для довільного прямого доступу. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відомості надають у реальному часі за необмежений час доступу за вибором споживача з конкретної ІР-відеокамери. 4. Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що відомості надають користувачам мобільного зв'язку, стаціонарних комп'ютерів, цифрового та IP-телебачення, прикладного програмного забезпечення екстрених служб реагування. 5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дорожні ІР-відеокамери і дорожні сенсори встановлюють на окремих ділянках доріг у місцях можливих заторів, аварійно небезпечних ділянках. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for traffic flow recording

Автори англійською

Ihnatovskyi Oleksandr Valeriiovych

Назва патенту російською

Способ регистрации движения транспорта

Автори російською

Игнатовский Александр Валериевич

МПК / Мітки

МПК: G08G 1/065

Мітки: транспорту, руху, реєстрації, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-82012-sposib-reehstraci-rukhu-transportu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб реєстрації руху транспорту</a>

Подібні патенти