Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить черв'ячні модульні фрези, який відрізняється тим, що його оснащено нерухомим корпусом з торцевим зубчастим вінцем, у який встановлена з можливістю обертання ріжуча головка, по внутрішньому діаметру якої встановлені рівномірно по усій окружності чотири черв'ячні модульні або шліцьові фрези, оправки яких мають з одного боку жорстко прикріплені конічні зубчасті колеса, які попарно зчеплені з паразитними циліндричними зубчастими колесами, які жорстко прикріплені на одному кінці валів, які встановлені з можливістю обертатись, перпендикулярно проходячи через ріжучу головку, а на другому кінці прикріплені шестерні, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем.

Текст

Реферат: Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь містить черв'ячні модульні фрези. Пристрій оснащено нерухомим корпусом з торцевим зубчастим вінцем, у який встановлена з можливістю обертання ріжуча головка, по внутрішньому діаметру якої встановлені рівномірно по усій окружності чотири черв'ячні модульні або шліцьові фрези, оправки яких мають з одного боку жорстко прикріплені конічні зубчасті колеса, які попарно зчеплені з паразитними циліндричними зубчастими колесами, які жорстко прикріплені на одному кінці валів, які встановлені з можливістю обертатись, перпендикулярно проходячи через ріжучу головку, а на другому кінці прикріплені шестерні, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем. UA 81571 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ТА ШЛІЦЬОВИХ ПОВЕРХОНЬ UA 81571 U UA 81571 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до технології механічної обробки деталей та може бути використана для обробки зубчастих коліс та шліцьових поверхонь. Відома конструкція пристрою для чистової обробки зубчастих коліс та шліцьових поверхонь [1], що здійснюють в умовах обкочування різальним інструментом з повздовжньою подачею вздовж осі заготовки. У відомій конструкції обробка здійснюється одним інструментом, а як інструмент використовують черв'ячні модульні та шліцьові фрези. Недоліком цього пристрою є низька продуктивність виготовлення зубчастих коліс та шліцьових поверхонь з причини застосування одного ріжучого інструмента; однобічна дії сили різання на заготовку, внаслідок чого виникають пружні деформації елементів технологічної системи ВПІД (верстат - пристосування - інструмент - деталь), що в подальшому призводить до похибок обробки. Найбільш близькою є конструкція для обробки зубчастих коліс та шліцьових поверхонь [2], яка працює за принципом обкочування різальним інструментом з поздовжньою подачею вздовж осі заготовки, одночасно обробляють другим, ідентичним до першого, різальним інструментом, який розташовують діаметрально протилежно, при цьому режими різання встановлюють однаковими для обох інструментів. Недоліком цієї конструкції є те, що статичне та динамічне навантаження результуючих сил різання, які діють з боку різальних інструментів на заготовку мають однобічну дію вздовж осі заготовки по напрямку обертання ріжучих інструментів, внаслідок чого виникають пружні деформації елементів технологічної системи ВШД, що в подальшому призводить до неякісної обробки. В основу корисної моделі поставлена задача на розширення технологічних можливостей. Можливість обробляти тонкостінні заготовки (шестерні з великим діаметром посадкового отвору, шліцові вали відносно малого діаметр тощо). Зменшення дії статичного та динамічного навантаження на елементи технологічної системи ВШД шляхом урівноваження дії результуючих сил різання на заготовку, завдяки чому підвищиться якість і точність оброблених поверхонь. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить черв'ячні фрези, оснащено нерухомим корпусом з торцевим зубчастим вінцем, у який встановлена з можливістю обертання ріжуча головка, по внутрішньому діаметру якої встановлені рівномірно по усій окружності чотири черв'ячні модульні або шліцьові фрези, оправки яких мають з одного боку жорстко прикріплені конічні зубчасті колеса, які попарно зчеплені з паразитними циліндричними зубчастими колесами, які жорстко прикріплені на одному кінці валів, які встановлені з можливістю обертатись, перпендикулярно проходячи через ріжучу головку, а на другому кінці прикріплені шестерні, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 зображено повздовжній розріз пропонованого пристрою для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь. На фіг. 2 переріз А-А фіг. 1. Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь складається з нерухомого корпусу 1 з торцевим зубчастим вінцем 2, у який встановлена на підшипниках 3 ріжуча головка 4, по внутрішньому діаметру якої встановлені рівномірно по усій окружності чотири черв'ячні модульні (шліцові) фрези 5, 6, 7, 8, оправки 9, 10, 11, 12 яких встановлені на підшипниках 13 і мають з одного боку жорстко прикріплені конічні зубчасті колеса 14, 15, 16, 17, які попарно зчеплені з паразитними циліндричними зубчастими колесами 18 та 19, жорстко прикріплені на одному кінці валів 20 та 21, які встановлені на підшипниках 22 та 23, перпендикулярно проходячи через ріжучу головку 4, а на другому кінці жорстко прикріплені зубчасті колеса 24 та 25, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем 2. Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь працює за принципом обкатки таким чином. Заготовка 26 закріплена нерухомо, до якої пересувається ріжуча головка 4, обертаючись на підшипниках 3 у нерухомому корпусі 1. Циліндричні зубчасті колеса 24 та 25, контактуючи з торцевим зубчастим вінцем 2, передають обертальний рух по валах 20 та 21 паразитним циліндричним зубчастим колесам 18 та 19, а вони у свою чергу передають обертальний рух конічними зубчастими колесами 14 та 15, 16 та 17, контактуючи попарно, черв'ячні модульні (шліцьові) фрези 5, 6 та 7, 8 обертаються на оправках 9, 10 та 11, 12 в протилежні сторони одна від одної, таким чином виникаючі сили різання, які діють на заготовку 26, направлені одна на одну. Врізання модульних черв'ячних (шліцьових) фрез 5, 6, 7, 8 виконується зразу на повну висоту зуба (шліца). 1 UA 81571 U 5 10 Використання запропонованого пристрою для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь дозволяє обробляти шестерні з великим діаметром посадкового отвору, шліцьові вали відносно малого діаметра; підвищить продуктивність праці за рахунок одночасного використання чотирьох фрез; зменшити дії статичного та динамічного навантаження на елементи технологічної системи ВШД, чим підвищиться якість оброблених поверхонь та довговічність роботи механізмів устаткування. Джерела інформації: 1. Овумян Г.Г. Справочник зубореза / Г.Г. Овумян, Я.И. Адам.// - 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1983. - 223 с. 1. Патент UA 32763 А. МПК B23F 5/00. Спосіб обробки зубчастих коліс та шліцьових поверхонь /І.Є. Грицай, І.С. Афтаназів, Е.М. Гуліда, Є.М. Махоркін // Заявл. 25.03.1998; Опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. 2001р. - 3 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь, що містить черв'ячні модульні фрези, який відрізняється тим, що його оснащено нерухомим корпусом з торцевим зубчастим вінцем, у який встановлена з можливістю обертання ріжуча головка, по внутрішньому діаметру якої встановлені рівномірно по усій окружності чотири черв'ячні модульні або шліцьові фрези, оправки яких мають з одного боку жорстко прикріплені конічні зубчасті колеса, які попарно зчеплені з паразитними циліндричними зубчастими колесами, які жорстко прикріплені на одному кінці валів, які встановлені з можливістю обертатись, перпендикулярно проходячи через ріжучу головку, а на другому кінці прикріплені шестерні, які зчеплені з торцевим зубчастим вінцем. 2 UA 81571 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cutting gears and splined surfaces

Автори англійською

Sychov Yurii Ivanovych, Tarasiuk Anatolii Petrovych, Samchuk Volodymyr Volodymyrovych, Liakh Benhard Hryhorovych

Назва патенту російською

Устройство для нарезания зубчатых колес и шлицевых поверхностей

Автори російською

Сычов Юрий Иванович, Тарасюк Анатолий Петрович, Самчук Владимир Владимирович, Лях Бенгард Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B23F 5/00

Мітки: пристрій, нарізання, коліс, зубчастих, поверхонь, шліцьових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-81571-pristrijj-dlya-narizannya-zubchastikh-kolis-ta-shlicovikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь</a>

Подібні патенти