Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вибору об'єму реконструкції та оцінки якості проведеної операції на магістральних судинах шляхом проведення ультразвукового дослідження судин, який відрізняється тим, що дослідження проводять інтраопераційно на початку операції та по її завершенні, при цьому ультразвуковий полічастотний датчик поміщають в стерильний чохол з силіконовим наконечником, заповнений гелем, та встановлюють безпосередньо на виділену артерію, проводять оцінку стенооклюзійного ураження та гемодинамічних показників кровотоку на всіх ділянках артеріального русла стегна в межах операційної рани за наступними параметрами: пікова швидкість систоли кровотоку (Vps); кінцева швидкість діастоли кровотоку (Ved); діаметр судини (D); індекс пульсації (Gosling) - PI; індекс периферичного опору (Pourcelot) - RI; систоло-діастолічне співвідношення (S/d); швидкість, усереднена за часом (Таmх); об'ємна швидкість кровотоку (Vvol); індекс прискорення (V ас) і згідно з отриманими даними вибирають оптимальний вид реконструкції, наприкінці операції проводять контрольне ІУЗДС і вважають операцію задовільною при показниках об'ємної швидкості кровотоку по глибокій артерії стегна (ГАС) - 0,149±0,049 л/хв. та більше, а по черевній артерії - 0,130±0,072 л/хв. та більше.

Текст

Реферат: Спосіб вибору об'єму реконструкції та оцінки якості проведеної операції на магістральних судинах шляхом проведення ультразвукового дослідження судин, причому дослідження проводять інтраопераційно на початку операції та по її завершенні, при цьому ультразвуковий полічастотний датчик поміщають в стерильний чохол з силіконовим наконечником, заповнений гелем, та встановлюють безпосередньо на виділену артерію, проводять оцінку стенооклюзійного ураження та гемодинамічних показників кровотоку на всіх ділянках артеріального русла стегна в межах операційної рани за наступними параметрами: пікова швидкість систоли кровотоку (Vps); кінцева швидкість діастоли кровотоку (Ved); діаметр судини (D); індекс пульсації (Gosling) - PI; індекс периферичного опору (Pourcelot) - RI; систолодіастолічне співвідношення (S/d); швидкість, усереднена за часом (Таmх); об'ємна швидкість кровотоку (Vvol); індекс прискорення (V ас), і згідно з отриманими даними, вибирають оптимальний вид реконструкції, наприкінці операції проводять контрольне ІУЗДС і вважають UA 81094 U (12) UA 81094 U операцію задовільною при показниках об'ємної швидкості кровотоку по глибокій артерії стегна (ГАС) - 0,149±0,049 л/хв. та більше, а по черевній артерії - 0,130±0,072 л/хв. та більше. UA 81094 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель стосується медицини, а саме судинної хірургії, і може бути використаною як метод вибору об'єму реконструкції та оцінки якості проведеної операції на артеріях черевної порожнини та артеріях нижніх кінцівок. Відомо, що комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням та ангіографія є "золотим стандартом" діагностики оклюзійно-стенотичних захворювань, гілок аорти, артерій нижніх кінцівок. Однак цей спосіб не дозволяє оцінити зміни судинної стінки та параметри кровотоку і має ряд обмежень. Тому ультразвукові методи обстеження відіграють провідну роль серед інструментальних методик, використовуваних для діагностики оклюзійно-стенотичних уражень магістральних артерій. Чітко розроблених параметрів контролю за обсягом реконструкції та відновленням швидкості кровотоку в даний час немає. Зазвичай контроль якості реконструкції визначають за суб'єктивними показниками стану хворого, інтраопераційного визначення пульсу на черевній артерії, та дистальних відділах кінцівки і зовнішнього ультразвукового дуплексного сканування в післяопераційному періоді. Використання інтраопераційного ультразвукового дуплексного сканування (УЗДС) в судинній хірургії залишаться недостатньо вивченим. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб ультразвукової діагностики для оцінки стану колатерального кровообігу в системі глибокої артерії стегна, який використовує глибокостегново-підколінно-колатеральний індекс (ГПКІ). Метод здійснюється за допомогою черезшкірного УЗДС, поетапно вимірюється систолічний тиск на глибокій артерії стегна та підколінній артерії, обчислюється їхнє співвідношення (глибокостегново-підколінно-колатеральний індекс) до та після реконструкції та інтерпретуються отримані дані [Трынкин А.В. Использование глубокой артерии бедра при реконструктивных операциях для реваскуляризации нижних конечностей: Автореф. дис. к. мед. н. Ташкент Д. 1988.-30 с.] Спільною суттєвою ознакою прототипу і корисної моделі, що заявляється, є те, що оцінку здійснюють шляхом ультразвукового дослідження судин. Спосіб-прототип є інформативним і обґрунтованим, однак, на наш погляд, не є досконалим. У зв'язку з анатомічними особливостями розташування черевного стовбура, та глибокої артерії стегна або при товстому шарі підшкірно-жировій клітковини, чітко візуалізувати просвіт артерій та оцінити гемодинамічні властивості кровотоку при транскутанному УЗДС не є можливим. Черезмірна компресія черевної артерії та глибокої артерії стегна призводить до стенозування просвіту останньої і неадекватній оцінці гемодинамічних показників. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу вибору об'єму реконструкції та оцінки якості проведеної операції на магістральних судинах шляхом проведення ультразвукового дослідження інтраопераційно, що забезпечить можливість вибрати адекватний обсяг реконструктивного втручання, підвищити його ефективність, оцінити якість проведеної операції та зменшити кількість післяопераційних ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає ультразвукове дослідження судин, новим є те, що дослідження проводять інтраопераційно на початку операції та по її завершенні, при цьому ультразвуковий полічастотний датчик поміщають в стерильний чохол з силіконовим наконечником, заповнений гелем, та встановлюють безпосередньо на виділену артерію. Проводять оцінку стенооклюзійного ураження та гемодинамічних показників кровотоку на всіх ділянках артеріального русла стегна в межах операційної рани за наступними параметрами: пікова швидкість систоли кровотоку (Vps); кінцева швидкість діастоли кровотоку (Ved); діаметр судини (D); індекс пульсації (Gosling) - PI; індекс периферичного опору (Pourcelot) - RI; систоло-діастолічне співвідношення (S/d); швидкість, усереднена за часом (Таmх); об'ємна швидкість кровотоку (Vvol); індекс прискорення (V ас) і згідно з отриманими даними вибирають оптимальний вид реконструкції. Наприкінці операції проводять контрольне ІУЗДС і вважають операцію задовільною при показниках об'ємної швидкості кровотоку по глибокій артерії стегна (ГАС) -0,149±0,049 л/хв. та більше, а по черевній артерії - 0,130±0,072 л/хв. та більше. Спосіб здійснюється таким чином. Після виконання хірургічного доступу та виділення стегнових судин, на інтраопераціний ультразвуковий полічастотний датчик (діапазон частот 5-13 Мгц) надівається стерильний гумовий чохол та заповнюється гелем. Датчик встановлюється безпосередньо на виділену артерію. Проводиться оцінка стенооклюійного ураження та гемодинамічних показників кровотоку на всіх ділянках артеріального русла в межах операційної рани. Визначають наступні параметри: пікова швидкість систоли кровотоку (Vps); кінцева швидкість діастоли кровотоку (Ved); діаметр судини (D); індекс пульсації (Gosling) - PI; індекс периферичного опору (Pourcelot) - RI; систоло-діастолічне співвідношення (S/d); швидкість, усереднена за часом (Таmх); об'ємна швидкість кровотоку (Vvol); індекс прискорення (V ас) Вибирається об'єм оперативного втручання та виконується операція. Після проведеної реконструкції проводиться контрольне 1 UA 81094 U 5 10 15 20 25 30 35 40 ІУЗДС та оцінюється її якість. Мінімальними задовільними показниками об'ємної швидкості кровотоку по глибокій артерії стегна (ГАС) є 0Д49±0,049 л/хв., по черевній артерії - 0,520±0,072 л/хв. Приклад 1. Хворий П. 1936 р. н. був госпіталізований у відділення судинної хірургії ЗОКЛ 17.09.12 р. з діагнозом: "Атеросклероз. Оклюзія стегново-підколінно-гомілкового сегмента справа, артерій гомілки зліва. Хронічна ішемія правої нижньої кінцівки 4 ст. Цукровий діабет, тип 2, середньої важкості. Ожиріння 1 ст.» Історія хвороби № 15801. Локальний статус: права стопа помірно набрякша, прохолодна. 1-й палець правої стопи набряклий, гіперемований, в області нігтьового ложа визначається трофічна виразка з перифокальним запаленням до 1 см. Після повного обстеження умов для виконання прямої реваскуляризації не було. Верифікований гемодинамічно значний стеноз гирла ГАС до 70 %. Литково-плечовий індекс (ЛШ) до операції справа - 0,37. 16.11.12 р. інтраопераційно проведена ультразвукова діагностика прохідності артеріального русла стегна. Верифікована нестабільна атеросклеротична бляшка з крововиливами в ЗСА, ПСА та ГАС. Гемодинамічно значний стеноз гирла ГАС до 85 %, оклюзоване гирло латеральної артерії, що огинає стегнову кістку (що не було діагностовано при доопераційному дуплексному скануванні). Враховуючи дані інтраопераційного ультразвукового дуплексного сканування, виконана операція: ендартеректомія з ЗСА, ПСА та ГАС. Аутовенозна пластика ГАС справа з аутовенозним протезуванням латеральної артерії що огинає стегнову кістку. При контрольному ІУЗДС зафіксоване покращення гемодинамічних показників кровотоку. Об'ємна швидкості кровотоку по глибокій артерії стегна (ГАС) склала 0,169 л/хв., а діаметр 0,45 см. Після операції, відмічалась позитивна динаміка - болі у спокої зникли, кровопостачання правої нижньої кінцівки значно покращилося. Набряк 1-го пальця зник, трофічна виразка епітелізувалась, перифокальне запалення стихло. На 10-ту післяопераційну добу відстань ходьби без болю збільшилася до 200 м. ЛШ після операції справа збільшився до 0,57. Приклад 2. Пацієнт В., 1957 р. н. був прийнятий у відділення судинної хірургії 12/09/2011 з діагнозом "абдомінальній ішемічний синдром, компресійний стеноз черевної артерії 90 %» (історія хвороби № 14365). Основні жалоби на болі в епігастрії, порушення харчування, слабкість, втрата ваги. Пацієнту виконана комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням артерій, на якій діагностовано компресійний стеноз черевної артерії до 90 %. 20/09/2011 було виконано хірургічне лікування - декомпресія черевної артерії, десимпатизація. Під час операції була виконана інтраопераційна ультразвукова доплерографія до і після декомпресії. Вимірювані показники до декомпресії склали: діаметр 1,3 мм., показник об'ємної швидкості кровотоку - 0,186 л/хв. Після декомпресії та десимпатизаціі проведений контрольний замір показників, які відповідно склали - 6,9 мм. і 1,397 л/хв., зареєстрована відсутність ознак компресії черевної артерії на всьому протязі. Дані показники говорять про ефективність та якість виконаної декомпресії черевної артерії. Запропонованим способом інтраопераційне ультразвукове дуплексне сканування проведено 8 пацієнтам з компресійним стенозом черевної артерії та 58 хворим з оклюзією стегновопідколінно-гомілкового сегмента. Про ефективність реконструктивної операції робили висновок за покращенням гемодинамічних показників кровотоку, дані наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Діаметр та об'ємна швидкість кровотоку в артеріях за даними інтраопераційного дуплексного сканування до і після реконструкції Рівень ЗСА вимірювання \Параметри До реконструкції 0,79±0,021 D см Після реконструкції 0,82±0,02 Приріст +3,7 % ГАС гирло 0,21±0,015 0,45±0,013* +87,5 % ГАС дист. відділ 0,31±0,017 0,43±0,016 +38,7 % Огинаюча артерія 0,31±0,017 0,33±0,017 +6,5 % До реконструкції 0,241±0,095 0,054±0,023 Vv ol л/хв Після реконструкції 0,281±0,092 0,172±0,023* 0,052±0,018 0,056±0,025 0,159±0,049* 0,069±0,031 +205,8 % +23,2 % Приріст +16,7 % +218,5 % 2 Черевна артерія 2,8±0,57 6,2±0,92 +54,8 % 0,254±0,0 57 0,957±0,0 72 +73,4 % UA 81094 U З наведених даних видно, що ретельна інтраопераційна оцінка артеріального русла стегна та черевної артерії, дозволяє точно вибрати обсяг реконструктивного втручання і проконтлювати якість проведеної операції. 5 10 15 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб вибору об'єму реконструкції та оцінки якості проведеної операції на магістральних судинах шляхом проведення ультразвукового дослідження судин, який відрізняється тим, що дослідження проводять інтраопераційно на початку операції та по її завершенні, при цьому ультразвуковий полічастотний датчик поміщають в стерильний чохол з силіконовим наконечником, заповнений гелем, та встановлюють безпосередньо на виділену артерію, проводять оцінку стенооклюзійного ураження та гемодинамічних показників кровотоку на всіх ділянках артеріального русла стегна в межах операційної рани за наступними параметрами: пікова швидкість систоли кровотоку (Vps); кінцева швидкість діастоли кровотоку (Ved); діаметр судини (D); індекс пульсації (Gosling) - PI; індекс периферичного опору (Pourcelot) - RI; систолодіастолічне співвідношення (S/d); швидкість, усереднена за часом (Таmх); об'ємна швидкість кровотоку (Vvol); індекс прискорення (V ас), і згідно з отриманими даними вибирають оптимальний вид реконструкції, наприкінці операції проводять контрольне ІУЗДС і вважають операцію задовільною при показниках об'ємної швидкості кровотоку по глибокій артерії стегна (ГАС) - 0,149±0,049 л/хв. та більше, а по черевній артерії - 0,130±0,072 л/хв. та більше. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for selecting extent of reconstruction and assessing quality of surgery on major blood vessels

Автори англійською

Nykonenko Oleksandr Semenovych, Hubka Oleksandr Viktorovych, Nykonenko Andrii Oleksandrovych, Voloshyn Oleksandr Mykolaiovych, Hubka Viktor Oleksandrovych, Hordiienko Olha Serhiivna

Назва патенту російською

Способ выбора объема реконструкции и оценки качества проведенной операции на магистральных сосудах

Автори російською

Никоненко Александр Семенович, Губка Александр Викторович, Никоненко Андрей Александрович, Волошин Александр Николаевич, Губка Виктор Александрович, Гордиенко Ольга Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: спосіб, вибору, якості, операції, магістральних, реконструкції, оцінки, проведеної, об'єму, судинах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-81094-sposib-viboru-obehmu-rekonstrukci-ta-ocinki-yakosti-provedeno-operaci-na-magistralnikh-sudinakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вибору об’єму реконструкції та оцінки якості проведеної операції на магістральних судинах</a>

Подібні патенти