Спосіб оцінки ліпідних порушень на ранніх етапах регенерації у травмованому сідничному нерві

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ліпідних порушень на ранніх етапах регенерації у травмованому сідничному нерві, що включає дослідження жирнокислотного складу ліпідів тканин при післяопераційному гіпотиреозі, який відрізняється тим, що визначають жирнокислотний склад ліпідів сідничного нерва за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової та арахідонової жирних кислот, розраховують їх співвідношення за формулою:

К=С16:0/С20:4, де

К - коефіцієнт, який характеризує ліпідні порушення,

С16:0 - пальмітинова, жирна кислота, яка входить до складу насичених жирних кислот,

С20:4 - есенціальна ненасичена жирна кислота, порівнюють коефіцієнт з контролем і при зміні коефіцієнта оцінюють ліпідні порушення.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ліпідних порушень на ранніх етапах регенерації у травмованому сідничному нерві включає дослідження жирнокислотного складу ліпідів тканин при післяопераційному гіпотериозі. Визначають жирнокислотний склад ліпідів сідничного нерва за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової та арахідонової жирних кислот. UA 80467 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЛІПІДНИХ ПОРУШЕНЬ НА РАННІХ ЕТАПАХ РЕГЕНЕРАЦІЇ У ТРАВМОВАНОМУ СІДНИЧНОМУ НЕРВІ UA 80467 U UA 80467 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до терапії, точніше до ліпідології, і може використовуватися для оцінки периферійної полінейропатії в результаті післяопераційного гіпотиреозу. Поширеність первинного маніфестного гіпотиреозу в популяції варіює від 0,2 до 2 % [1]. В його структурі останнім часом збільшується частка післяопераційного гіпотиреозу, що пов'язано із наслідками аварії на ЧАЕС [2]. Значні метаболічні порушення, що виникають в результаті післяопераційного гіпотиреозу, є основою для пошкоджень в периферійній нервовій системі, спричиняючи полінейропатію [3]. Проте, об'єктивних способів оцінки патології периферійної нервової системи за умови післяопераційного гіпотиреозу на сьогоднішній день немає. До складу мієліну, який у значній кількості представлений в периферичних нервах, входять ліпіди мембран нейролемоцитів із характерним спектром жирних кислот. Специфічність вмісту жирних кислот периферичної нервової системи, а також порушення обміну ліпідів в ній, яке відбувається за умови гіпотиреозу, може бути використано для оцінки гіпотиреоїдної полінейропатії в експерименті. Разом з тим, важливим напрямком відновлення гомеостазу є стабілізація клітинних мембран [4], в тому числі і нейролемоцитів. Таким чином, важливою складовою в комплексі дослідження експериментального післяопераційного гіпотиреозу є визначення ліпідних порушень в периферійній нервовій системі з метою оцінки гіпотиреоїдної полінейропатії. Існує спосіб дослідження метаболічних змін у крові та секреторних органах шлунковокишкового тракту на експериментальних тваринах за умов гіпотиреозу [5]. Однак, вказаний спосіб не дозволяє визначити зміни ліпідних порушень при гіпотиреозі. Найбільш близьким за технічним вирішенням до способу, що заявляється, є спосіб оцінки порушень ліпідного обміну у нирці при експериментальному післяопераційному гіпотиреозі [6], який виступає як аналог (прототип). Цим способом визначають жирнокислотний склад ліпідів тканин нирки щурів методом газорідинної хроматографії. Однак, цей спосіб не дозволяє визначити жирнокислотний склад периферичних нервів за умови гіпотиреозу та оцінити зміни ліпідних показників за умови даної патології. Задача корисної моделі, полягає у визначенні ліпідних порушень в периферійній нервовій системі з метою оцінки гіпотиреоїдної полінейропатії та дисметаболізму ліпідів, що її супроводжує. Технічний результат, який досягається, полягає у оцінці порушень в периферійній нервовій системі за показниками обміну ліпідів в умовах післяопераційного гіпотиреозу, та створення теоретичної основи для цілеспрямованої їх корекції. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження жирнокислотного складу ліпідів тканин, згідно з корисною моделлю, визначають жирнокислотний склад ліпідів сідничного нерва за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової та арахідонової жирних кислот, розраховують їх співвідношення за формулою: К=С16:0/С20:4, де К - коефіцієнт, який характеризує ліпідні порушення, С16:0 - пальмітинова, жирна кислота, яка входить до складу насичених жирних кислот, С20:4 - есенціальна ненасичена жирна кислота, порівнюють з контролем і при зміні коефіцієнта оцінюють ліпідні порушення в сідничному нерві при експериментальному гіпотиреозі. Переваги цього способу: специфічність змін жирнокислотного спектра в плазмі крові та тканинах сідничного нерва тиреоїдектомованих тварин, чутливість газорідинної хроматографії 8 10- А, висока інформативність, зручність у використанні. За допомогою цього методу можливо оцінити стан сідничного нерва за показниками обміну ліпідів в умовах післяопераційного гіпотиреозу та прогнозувати ефективність використання ліпотропної та антиоксидантної терапії. Спосіб здійснювався таким чином: 1. Тваринам моделювали стан післяопераційного гіпотиреозу, згідно з патентом [7]. 2. Підготовку і газохроматографічний аналіз жирнокислотного складу ліпідів тканин сідничного нерва щурів проводили за нашою методикою [8]. 3. Морфологічний контроль розвитку периферійної нейропатії здійснювали методом електронної мікроскопії, для чого ділянки сідничного нерва забирали через 100 діб після тиреоїдектомії, фіксували глютаральдегідом, з дофіксацією тетраокисом осмію, зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації, заливали в суміш "епон-аралдит". Ультратонкі зрізи отримували на ультратомі LKB III, контрастували уранілацетатом та цитратом свинцю та досліджували під електронним мікроскопом ПЕМ 125 К. 1 UA 80467 U 5 Результати досліджень ліпідних показників при експериментальному гіпотиреозі наведені у таблиці. Із таблиці бачимо, що зміни ліпідних показників в тканинах сідничного нерва на ранніх етапах регенерації при експериментальному гіпотиреозі характеризуються порушенням метаболізму ессенціальних ненасичених жирних кислот (лінолевої та арахідонової), що може бути причиною розвитку порушень ліпідного обміну. Електронно-мікроскопічне дослідження сідничного нерва показало структурну реорганізацію мієлінової оболонки нервових волокон, яка полягала у її потовщенні, вакуолізації, деструкції мієлінових ламел та порушенні цілісності аксолеми. 10 Таблиця Зміни жирнокислотного складу ліпідів сідничного нерва, в % Назва показників С16:0 С18:2 С20:4 К1=С16:0/20:4 Сідничний нерв дослід 24,3±1,5* 12,2±1,0* 16,6±1,0* 1,46 контроль 28,0±1,3 19,3±1,3 11,4±1,0 2,46 *) р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of lipid disorders at early stages of regeneration in the injured sciatic nerve

Автори англійською

Rudiuk Tetiana Yakivna, Briuzgina Tetiana Semenivna, Dovhan Roman Stepanovych, Chukhrai Svitlana Mykolaivna, Kuftyreva Tetiana Pavlivna

Назва патенту російською

Способ оценки липидных нарушений на ранних этапах регенерации в травмированном седалищном нерве

Автори російською

Рудюк Татьяна Яковлевна, Брюзгина Татьяна Семеновна, Довгань Роман Степанович, Чухрай Светлана Николаевна, Куфтырева Татьяна Павловна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/00

Мітки: регенерації, етапах, ліпідних, травмованому, оцінки, ранніх, сідничному, нерві, спосіб, порушень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-80467-sposib-ocinki-lipidnikh-porushen-na-rannikh-etapakh-regeneraci-u-travmovanomu-sidnichnomu-nervi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ліпідних порушень на ранніх етапах регенерації у травмованому сідничному нерві</a>

Подібні патенти