Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Циклонний апарат, який включає циклон, забезпечений вхідним патрубком, осьовим вихідним патрубком, розкручувачем потоку і бункером збору твердих частинок, який відрізняється тим, що, з метою підвищення ступеня очищення, встановлено сітчастий елемент, що складається з сітчастих ребер, у вигляді двох перехрещених сіток, прикріплених до вихідного патрубка на висоті 0,25 Нт.

Текст

Реферат: Циклонний апарат, який включає циклон, забезпечений вхідним патрубком, осьовим вихідним патрубком, розкручувачем потоку і бункером збору твердих частинок, причому з метою підвищення ступеня очищення, встановлено сітчастий елемент, що складається з сітчастих ребер, у вигляді двох перехрещених сіток, прикріплених до вихідного патрубка на висоті 0,25 Нт. UA 80404 U (12) UA 80404 U UA 80404 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель стосується виділення пилу з газового потоку при проведенні циклонного процесу і може знайти застосування в хімічній, металургійній, енергетичній, будівельній, харчовій і інших галузях промисловості, у яких за умовами виробництва необхідно використовувати зворотно-потокові циклонні апарати для уловлювання пилу і очищення газів. Відомим апаратом є протиточний циклон (Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М., "Химия", 1973.-368). Недоліком відомого циклонного апарату є порівняно малий ступінь очистки та досить великий гідравлічний опір. Найбільш близьким за технологічною суттю до пропонованого технічного рішення є протиточний циклонний апарат, що містить сітчастий розкручувач потоку [а. с. UA 70676 МПК2006.01: МПК В04С 5/107]. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності роботи циклонного апарату, за допомогою удосконалення конструкції циклону шляхом встановлення сітчастого елемента, що дозволяє підвищити ефективність пиловловлювання. Поставлена задача досягається тим, що до вихідного патрубка циклона приєднується сітчастий елемент, на відстані 0,25Нт, у вигляді двох перехрещених сіток. Суть корисної моделі пояснюється кресленням. На фіг. 1 зображено пристрій з сітчастим елементом, поздовжній розріз (фіг. 2). Пристрій для очищення газопилового потоку містить циклон 1, забезпечений вхідним патрубком 2, осьовим вихідним патрубком 3 і сітчастим елементом 4, бункером 5 для збору твердих частинок. Сітчастий елемент 4 прикріплений до вихідного патрубка 2 жорстко. Корисна модель працює таким чином. При здійсненні запропонованого способу у пристрої для очищення газопилового потоку, який надходить через вхідний патрубок 2 (тангенціальний або спіральний) у циклон 1 і набуває обертальний рух. Спадний потік, що гвинтоподібно обертається, опускається вздовж внутрішніх стінок корпусу циклону. Після чого основна маса пилу надходить в бункер 5, а деякі частинки пилу разом з потоком повітря підіймаються до вихідного патрубка, де вони стикаються з сітчастим елементом 4. У наслідок цієї взаємодії частинки пилу падатимуть у бункер, а очищене повітря без перешкод буде рухатись через вихідний патрубок. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Циклонний апарат, який включає циклон, забезпечений вхідним патрубком, осьовим вихідним патрубком, розкручувачем потоку і бункером збору твердих частинок, який відрізняється тим, що, з метою підвищення ступеня очищення, встановлено сітчастий елемент, що складається з сітчастих ребер, у вигляді двох перехрещених сіток, прикріплених до вихідного патрубка на висоті 0,25 Нт. 1 UA 80404 U 2 UA 80404 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cyclone apparatus

Автори англійською

Rusavskyi Dmytro Anatoliiovych, Stepaniuk Andrii Romanovych, Smilian Illia Olehovych

Назва патенту російською

Циклонный аппарат

Автори російською

Русавский Дмитрий Анатолиевич, Степанюк Андрей Романович, Смилян Илья Олегович

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/107

Мітки: циклонний, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-80404-ciklonnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклонний апарат</a>

Подібні патенти