Спосіб навішування електронагрівальної панелі

Номер патенту: 80381

Опубліковано: 27.05.2013

Автор: Прокопенко Артем Станіславович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб навішування електронагрівальної панелі, при якому панель при кріпленні до стіни просторово орієнтують, який відрізняється тим, що панель просторово орієнтують горизонтально або вертикально, або під кутом, для чого на її задній площинній поверхні встановлюють хрестоподібні кріпильні елементи, багатопроменеві кріпильні елементи на рівній відстані один від іншого.

Текст

Реферат: Спосіб навішування електронагрівальної панелі, при якому панель при кріпленні до стіни просторово орієнтують горизонтально або вертикально, або під кутом. Для цього на її задній площинній поверхні встановлюють хрестоподібні кріпильні елементи, багатопроменеві кріпильні елементи на рівній відстані один від іншого. UA 80381 U (54) СПОСІБ НАВІШУВАННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНОЇ ПАНЕЛІ UA 80381 U UA 80381 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі теплоенергетики і може бути використана при монтажу систем теплозабезпечення за допомогою електронагрівальних панелей для опалення приміщень будь-якого типу, в технологічному обладнанні, а також для промислових побутових та інших цілей. Відомий спосіб навішування електронагрівальної панелі, при якому панель при кріпленні до стіни просторово орієнтують горизонтально. Таке розташування електронагрівальної панелі забезпечує природну конвекцію повітря та його нагрів шляхом всмоктування всередину панелі (через нижні отвори у панелі), в якій воно нагрівається, та випуск нагрітого повітря з панелі (через верхні отвори) у приміщення [див. пат. України № 47962 з класів Н05В3/00, Н05В3/06, Н05В3/16, опублікований 25.02.2010 року в Бюл. № 4]. Основним недоліком цього технічного рішення є обмеженість функціональноексплуатаційних можливостей, зокрема єдино можливим способом розташування електронагрівальної панелі - горизонтально. Це обумовлено конструктивними особливостями самої електронагрівальної панелі, а саме: виконанням отворів для всмоктування та випуску повітря на нижній та верхній горизонтальних торцевих поверхнях відповідно. При будь-якому іншому розташуванні панелі, природної конвекції повітря просто не буде як такої. Цей недолік притаманний будь-яким електронагрівальним панелям, в яких конструктивно передбачена конвекція повітря всередині (у нагрівальних камерах). Найбільш близьким за своєю суттю та ефекту, що досягається, та який приймається за прототип, є спосіб навішування електронагрівальної панелі, при якому панель при кріпленні до стіни просторово орієнтують горизонтально та за допомогою реслінгів, розташованих горизонтально на задній поверхні, електронагрівальна панель кріпиться у настінних закріплювальних елементах [див. пат. України № 57399 з класів F24H3/04, F24H9/06, опублікований 25.02.2011 року в Бюл. № 4]. Як і у попередньому аналогу, даному технічному рішенню притаманний такий же ж суттєвий недолік: обмеженість її функціонально-експлуатаційних можливостей, зокрема єдино можливим способом розташування електронагрівальної панелі - горизонтально. Це обумовлено конструктивними особливостями самої електронагрівальної панелі, а саме: горизонтальним розташуванням рейтингів на задній поверхні панелі. При будь-якому іншому розташуванні панелі, ніж горизонтальному, наприклад під кутом чи вертикально, вона просто буде сковзати донизу по рейтингам. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення області застосування через розширення функціонально-експлуатаційних можливостей за рахунок незалежності навішування електронагрівальної панелі від просторової орієнтації шляхом її внесення відповідних конструктивних змін у кріпильні елементи. Поставлена задача вирішується тим, що в способі навішування електронагрівальної панелі, при якому панель при кріпленні до стіни , згідно з корисною моделлю, просторово орієнтують горизонтально або вертикально, або під кутом, для чого на її задній площинній поверхні встановлюють хрестоподібні кріпильні елементи, багатопроменеві кріпильні елементи на рівній відстані один від іншого. Суть корисної моделі пояснюють креслення, де зображені: фіг. 1 - електронагрівальна панель (вигляд ззаду) з кріпильними елементами; фіг. 2 - хрестоподібний кріпильний елемент; фіг. 3 - багатопроменевий кріпильний елемент. Суть запропонованого способу навішування електронагрівальної панелі полягає у наступному. З урахуванням інтер'єру приміщення, його особливостей, наявності вільного місця на стінах (не обов'язково під вікнами, як це робиться традиційно), насамперед визначається місце розташування електронагрівальної панелі 1, а також її просторова орієнтація, яка, на думку мешканців, якнайкраще підходить для даного інтер'єру: чи вертикальна, чи під кутом чи, навіть, горизонтальна. Далі, на стіні роблять розмітку під кріпильні елементи, встановлюють, наприклад, дюбелі, на які навішують електронагрівальну панель 1 через хрестоподібні 2 чи багатопроменеві 3 кріпильні елементи під бажаним заздалегідь вибраним кутом. При цьому електронагрівальна панель 1 знаходиться на деякій відстані від стіни, що забезпечує не тільки інфрачервоний нагрів повітря, але й конвективний. При цьому просторова орієнтація електронагрівальної панелі 1 не впливає на природну конвекцію повітря. Зрозуміло, можна використовувати й інші кріпильні елементи будь-якої відомої конструкції. Хрестоподібні 2 та багатопроменеві 3 кріпильні наведені тут лише як приклад. Зрозуміло, запропонований спосіб можна застосовувати для будь-яких конструкцій електронагрівальних панелей. Конструкція електронагрівальної панелі не є суттєвою ознакою, що може перешкоджати використанню запропонованого способу. 1 UA 80381 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Заявлене технічне рішення перевірене на практиці. Запропонований спосіб навішування електронагрівальної панелі не містить у своєму складі жодних технологічних операцій чи конструктивних елементів кріплення, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема у галузі теплоенергетики, а отже є придатним для промислового застосування, має технічні та інші переваги перед відомими аналогами, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах патентної та іншої науково-технічної інформації не виявлено способів навішування електронагрівальних панелей із вказаною в пропозиції сукупністю суттєвих ознак, тому запропоноване технічне рішення вважається таким, що може отримати правовий захист. Суттєва відмінність запропонованого способу навішування електронагрівальної панелі полягає в тому, що він не має просторових обмежень. Вказана відмінність забезпечує якнайкраще розташування електронагрівальної панелі у приміщенні з урахуванням інтер'єру та його специфіки, наприклад ванної кімнати. Жодний із відомих способів навішування електронагрівальних панелей не може водночас мати всі перераховані властивості, оскільки не передбачає у своєму складі всієї сукупності заявлених у пропозиції суттєвих ознак. До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести розширення області застосування через розширення функціональноексплуатаційних можливостей за рахунок незалежності навішування електронагрівальної панелі від просторової орієнтації. Економічний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок того, що вартість навішування електронагрівальної панелі ніяким чином не збільшується через відсутність додаткових технологічних операцій. Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок більш повного задоволення потреб споживачів. Після опису запропонованого способу навішування електронагрівальної панелі фахівцям у даній галузі знань повинно бути наочним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі варіанти реалізації вказаного способу, що стосуються, наприклад, конструкції кріпильних елементів, можуть змінюватися залежно від конкретного приміщення, умов його експлуатації, мікроклімату тощо та, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даній області знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму запропонованого технічного рішення. Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є те, що спосіб дозволяє навішувати електронагрівальну панель без будь-яких просторових обмежень, і саме ця обставина дозволяє надбати запропонованій корисній моделі вищезгадані й інші переваги. Використання окремих технологічних прийомів із всієї сукупності заявлених, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новими технологічними рішеннями в даній області знань, оскільки інші технологічні схеми, подібні описаній, вже не вимагатимуть будь-якого творчого підходу від конструкторів та інженерів, і не можуть вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, відповідними до захисту охоронними документами. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб навішування електронагрівальної панелі, при якому панель при кріпленні до стіни просторово орієнтують, який відрізняється тим, що панель просторово орієнтують горизонтально або вертикально, або під кутом, для чого на її задній площинній поверхні встановлюють хрестоподібні кріпильні елементи, багатопроменеві кріпильні елементи на рівній відстані один від іншого. 2 UA 80381 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for mounting an electric heating panel

Автори англійською

Prokopenko Artem Stanislavovych

Назва патенту російською

Способ навешивания электронагревательной панели

Автори російською

Прокопенко Артем Станиславович

МПК / Мітки

МПК: F24H 3/04, F24H 9/06

Мітки: спосіб, панелі, навішування, електронагрівальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-80381-sposib-navishuvannya-elektronagrivalno-paneli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб навішування електронагрівальної панелі</a>

Подібні патенти