Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Оптичний приціл, що складається з об'єктива, оборотної системи і окуляра, який відрізняється тим, що додатково містить розташовану після об'єктива за ходом апертурного променя   оптичну систему, виконану з можливістю  забезпечення більшого збільшення в меншій частині вихідної зіниці приціла, причому висота, на якій проходить апертурний промінь, і діаметр першої лінзи оптичної системи, розташованої за ходом цього променя, вибрані таким чином, щоб площа вихідної зіниці приціла при більшому збільшенні не перекривала центр вихідної зіниці при меншому збільшенні.

Текст

Оптичний приціл, що складається з об'єктива, оборотної системи і окуляра, який відрізняється тим, що додатково містить розташовану після об'єктива за ходом апертурного променя оптичну систему, виконану з можливістю забезпечення більшого збільшення в меншій частині вихідної зіниці приціла, причому висота, на якій проходить апертурний промінь, і діаметр першої лінзи оптичної системи, розташованої за ходом цього променя, вибрані таким чином, щоб площа вихідної зіниці приціла при більшому збільшенні не перекривала центр вихідної зіниці при меншому збільшенні. Винахід належить до оптичного приладобудування, зокрема до оптичних прицілів. Відомий панкратичний приціл П03-9 [див. В.А.Чижиков, Л.В.Ермакова «Оптическая схема панкратических прицелов для спортивного и охотничьего оружия», журнал «Оптико-механическая промышленность», 1977р., №8, с.70-71, ГОИ им.С.И.Вавилова], що складається з об'єктива, оборотної системи і окуляра. Зміна збільшення досягається за рахунок руху компонентів оборотної системи, один із яких рухається за лінійним законом, а другий - за нелінійним. Позитивною якістю приціла є можливість вести пошук об'єкта при малому збільшенні і великому полі зору, а прицілювання - при більшому збільшенні і малому полі зору. Недоліком приціла є наявність компонентів, що рухаються, складність виготовлення механізму зміни збільшення, а також час, необхідний для зміни збільшення. Все це підвищує, з одного боку, його вартість, а з іншого - збільшує час пошуку цілі. Найбільш близькими до винаходу є приціли зі збільшенням 4х и 6х [Див. В.А.Чижиков «Оптические системы прицелов для спортивного и охотничьего оружия», журнал «Оптико-механическая промышленность», 1978р., №8, с.44-47, ГОИ им.С.И.Вавилова], що складаються із об'єктива, оборотної системи і окуляра. Недоліком даних прицілів є наявність тільки одного збільшення. В основу винаходу поставлено завдання отримання другого збільшення в прицілі з постійним збільшенням за умови відсутності руху компонентів. Для вирішення цього завдання в прицілі, що складається із об'єктива, оборотної системи і окуляра, після об'єктива за ходом апертурного променя додатково включена оптична система, яка забезпечує більше збільшення в меншій частині вихідної зіниці приціла, причому висота, на якій йде апертурний промінь, і діаметр першої лінзи оптичної системи, розташованої за ходом цього променя, обираються таким чином, щоб площа вихідної зіниці приціла при більшому збільшенні не перекривала центр вихідної зіниці при меншому збільшенні. Досягнення технічного результату при використанні пропонованого приціла полягає в наступному. Введення оптичної системи за ходом апертурного променя, що йде на визначеній висоті, дозво (19) UA (11) 80350 (13) C2 (21) a200600129 (22) 04.01.2006 (24) 10.09.2007 (46) 10.09.2007, Бюл. № 14, 2007 р. (72) Шкапа Володимир Федорович, Гордієнко Валентин Іванович, Мазурін Ігор Володимирович, Зборівська Ольга Анатоліївна (73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ФОТОПРИЛАД" (56) UA 28488, 16.10.2000 UA 21044, 07.10.1997 SU 1580311, 23.07.1990 RU 2148775, 10.05.2000 RU 2120134, 10.10.1998 US 5276554, 04.01.1994 US 5180875, 19.01.1993 Чижиков. В.А. , Ермакова Л.В. Оптическая схема панкратических прицелов для спортивного и охот 3 ляє отримати позаосьовий канал з більшим збільшенням. Вихідна зіниця цього каналу займає меншу частину зіниці приціла з меншим збільшенням. Таким чином, отримано приціл з двома збільшеннями без компонентів, які рухаються. При цьому зміна збільшення досягається простим зміщенням ока перпендикулярно оптичної осі в області вихідної зіниці приціла. Дана оптична система приціла (Фіг.1) складається із об'єктива 1, оборотної системи 2, окуляра 3, позаосьової оптичної системи 4. Схема працює наступним чином. Об'єктив 1 створює зображення нескінченно віддаленого предмета в своїй фокальній площині П31, яка є площиною предметів для оборотної системи 2. Оборотна система переносить зображення в свою площину зображення П32, яка є площиною предметів для окуляра 3. Окуляр переносить цю площину в нескінченність. Так працює приціл із меншим збільшенням. 80350 4 Канал приціла з більшим збільшенням працює наступним чином. Об'єктив 1 спільно з оптичною системою 4, розташованою за ходом апертурного променя об'єктива, створюють зображення нескінченно віддаленого предмета в своїй фокальній площині П31. Оборотна система переносить зображення в свою площину зображення П32, яка є площиною предметів для окуляра 3. Окуляр переносить цю площину в нескінченність. На Фіг.2 приведений вигляд вихідної зіниці приціла, умовно показаного на Фіг.1 позицією 5. В якості реальної оптичної схеми був розрахований приціл зі збільшенням 6х і 10х (Фіг.3). Досягнутий результат підтверджується таблицями абераційного розрахунку для двох збільшень (див. Додаток). Проведено макетування каналу приціла з 10-кратним збільшенням, яке підтвердило результати розрахунку. 5 80350 6 7 80350 8 9 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 80350 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Optical sight

Автори англійською

Shkapa Volodymyr Fedorovych, Hordienko Valentyn Ihorovych, Mazurin Ihor Volodymyrovych, Zborivska Olga Anatoliivna

Назва патенту російською

Оптический прицел

Автори російською

Шкапа Владимир Федорович, Гордиенко Валентин Игоревич, Мазурин Игорь Владимирович, Зборивская Ольга Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: G02B 23/00

Мітки: приціл, оптичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-80350-optichnijj-pricil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Оптичний приціл</a>

Подібні патенти