Спосіб лікування хворих з травматичним ураженням поперекового відділу спинного мозку при хребетно-спинномозковій травмі

Номер патенту: 79983

Опубліковано: 13.05.2013

Автори: Голик Володимир Анатолійович, Тарасенко Олег Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих з хребетно-спинномозковою травмою, шляхом застосування медикаментозної терапії, який відрізняється тим, що додатково починаючи з першого дня відновного лікування виконують 20 сеансів магнітної стимуляції ураженої ділянки спинного мозку разом зі стимуляцією n.femoralis та n.ischiadicus у проекції їх ходу по ураженим нижнім кінцівкам.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хворих з хребетно-спинномозковою травмою шляхом застосування медикаментозної терапії. Додатково починаючи з першого дня відновного лікування виконують 20 сеансів магнітної стимуляції ураженої ділянки спинного мозку разом зі стимуляцією n.femoralis та n.ischiadicus у проекції їх ходу по ураженим нижнім кінцівкам. UA 79983 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ТРАВМАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ СПИННОГО МОЗКУ ПРИ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ UA 79983 U UA 79983 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, точніше до неврології та нейрохірургії, та може бути використана для лікування хворих з травматичними ураженнями центральної нервової системи, які мають рухові порушення у вигляді нижніх моно або парапарезів. Хребетно-спинномозкова травма (ХСМТ) - одна з найскладніших проблем сучасної нейрохірургії. В США кожен рік реєструється близько 8-10 тисяч нових випадків ускладненої хребетно-спинномозкової травми, в Україні ця цифра складає 2-3 тисячі на рік (Поліщук, 2006). Ця відносно невелика цифра в загальній структурі ушкоджень компенсується високим відсотком летальності (від 19,1 до 52,9 %) та інвалідності - майже 83 % хворих з приводу наслідків ушкодження спинного мозку встановлюють І групу інвалідності (Цимбалюк, 2011). В гострому періоді ХСМТ використовують: медикаментозне лікування, тракцію, оперативне лікування (клінічні протоколи зі спеціальності нейрохірургія Український нейрохірургічний журнал № 3, 2008). Усім хворим з хребетно-спинномозковою травмою та неврологічною симптоматикою в гострому періоді призначають високі дози метилпреднізолону. Оперативне втручання потрібно проводити так швидко, як це дозволяє стан хворого, на теперішній час загальноприйнятим є використання декомпресивно-стабілізуючих операцій. В подальшому пацієнта переводять у відділення реабілітації чи неврології. У відновному періоді лікування ХСМТ застосовують лікарські препарати (ноотропи, судинні, вітаміни групи В, диуретики та інші). Недоліком даного способу є те, що дані лікарські препарати важко проникають до ушкоджених нейронів, через набряк, ділянки некрозу, ішемію. МС (магнітна стимуляція) - спосіб імпульсної магнітної стимуляції нейронів та провідних шляхів спинного мозку, який виконується на апараті Нейро-МС, ("Нейрософт", Росія) з керованою потужністю магнітних імпульсів від 0,5-0,8 до 2,2 ТЛ. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу лікування з використанням МС у хворих з ХСМТ, які мають рухові порушення шляхом забезпечення функціональної активності. Поставлена задача вирішується тим, що застосовують традиційну медикаментозну терапію (ноотропи, судинні, вітаміни групи В, диуретики). Відмінною ознакою є додаткове застосування магнітної стимуляції з 1 дня відновного лікування у кількості 20 сеансів (по 1 сеансу кожен день). Згідно формули корисної моделі спосіб лікування хворих з хребетно-спинномозковою травмою виконується наступним чином: кільцевий магнітний індуктор розміщали над проекційною зоною ураження спинного мозку в нижньогрудному та поперековому відділах хребта, інтенсивність магнітного стимулу була на 10-15 % вищою за пороговий рівень ВМП, що свідчило про залучення максимальної кількості рухових одиниць. Реєстрацію проводили щонайменше 4 рази для кращого відтворення відповідей і чіткості вимірювання латентних періодів. Амплітуду ВМП розраховували як відстань між піками, латентність - як час від моменту подачі стимулу до початку ВМП. Один і той самий м'яз використовували як для реєстрації ВМП на магнітну стимуляцію, так і для реєстрації 40 F-хвиль на супрамаксимальну стимуляцію нервів в дистальних точках (на рівні гомілково-ступневого суглоба). До уваги брали найменшу латенцію з усіх зареєстрованих латенцій хвиль F (латFмін). Даний метод заснований на здатності змінного магнітного поля індукувати електричне поле та за допомогою швидкого потоку іонів формувати в рідких середовищах нервової системи появу відповідних електричних потенціалів. Важливою особливістю МС є можливість неінвазивної прямої стимуляції нервових структур. Розподілення хворих на клінічні групи здійснювалось згідно відповідності діагнозу: хребетноспинномозкова травма, забій поперекового відділу спинного мозку І чи II ступеню, що обумовлює неврологічний дефіцит (парапарез), відновний період. При випробуванні заявленого способу всі хворі основної групи (І група - 30 осіб) приймали стандартну медикаментозну терапію (ноотропи, судинні, вітаміни групи В) та курс лікування магнітною стимуляцією ураженої ділянки спинного мозку. Друга група (група порівняння - 30 пацієнтів) отримували тільки стандартну медикаментозну терапію (ноотропи, судинні, вітаміни групи В) за дозами першої групи. Згідно зі способом, що заявляється, для нормалізації функціональної активності кінцівок проводять імпульсну магнітну стимуляцію ураженої зони спинного мозку разом зі стимуляцією n.femoralis та n.ischiadicus у проекції їх ходу по ураженим нижнім кінцівкам. Тривалість процедури та технічні характеристики підбирали дослідним шляхом. Як показали клінічні дослідження, вже після двотижневого курсу використання МС значно зменшився неврологічний дефіцит (ступінь парапарезу). Експериментально встановлена оптимальна амплітуда магнітної індукції 400-1000 мТл (інтенсивність 50 % - 90 %), з інтервалом між 1 UA 79983 U 5 імпульсами 40-80 мс, протягом 15-ти хвилин щоденно, курсом лікування 20 процедур. Лікування меншими дозами протягом коротшого, ніж заявленого, терміну є менш ефективним, а при лікуванні більшими дозами і довше, ніж заявлено, поліпшення стану вже не настає. Невід'ємною частиною лікування хворих з хребетно-спинномозковою травмою, за способом, що заявляється, є застосування медикаментозної терапії в загальноприйнятих терапевтичних дозах. Лікування пацієнтів обох груп тривало 20 днів. Результати клінічних досліджень до та після використання МС занесені до таблиць 1 та 2 (таблиця 1, таблиця 2). Таблиця 1 Порівняння груп пацієнтів з ХСМТ до використання МС Способи лікування заявлений прототип Число пацієнтів (%) I група, n=30 II група, n=30 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) Показники МС для нижньої кінцівки в групах, (%) 33,82±2,8 32,19±0,87 4,65±0,06 5,32±0,70 34,54±0,39 35,51±2,68 5,64±087 5,95±5,35 Симптоми Слабкість нижніх кінцівок Гіперрефлексія нижніх кінцівок Спастична хода Патологічні рефлекси Показники МС для нижньої кінцівки Латентний період ВМП з м'язів НК справа, мс Амплітуда ВМП з м'язів НК справа, мВ Латентний період ВМП з м'язів НК зліва, мс Амплітуда ВМП з м'язів НК зліва, мВ Таблиця 2 Порівняльна ефективність способу лікування ХСМТ, що заявляється (після виконання 20 сеансів МС) Симптоми Слабкість нижніх кінцівок Гіперрефлексія нижніх кінцівок Спастична хода Патологічні рефлекси Показники МС для нижньої кінцівки Способи лікування заявлений прототип Число пацієнтів (%) I група, n=30 II група, n=30 25(83,0) 30(100,0) 30(100,0) 30(100,0) 26(87,0) 20(73,0) 30(90,0) 30(100,0) Приріст показників МС для нижньої кінцівки в групах, (%) Латентний період ВМП з м'язів НК справа, мс Амплітуда ВМП з м'язів НК справа, мВ Латентний період ВМП з м'язів НК зліва, мс Амплітуда ВМП з м'язів НК зліва, мВ 20,81±2,8 32,18±0,87 8,82±0,06 32,04±0,39 8,65±087 6,32±0,70 34,52±2,68 5,95±5,35 10 15 20 Клінічну ефективність лікування досліджуваних пацієнтів оцінювали за ступенем виразності парапарезу (сили м'язів кінцівок, еластичності кінцівок, гіперрефлексії, наявності патологічних рефлексів, можливості пересування). У результаті проведеної комплексної терапії у всіх хворих І групи відзначали позитивну динаміку, підтверджену клінічно і функціонально (зниження латентного періоду та підвищення амплітуди ВМП). До кінця курсу терапії у всіх хворих І групи, яких лікували за способом, що заявляється, відзначалася позитивна клінічна динаміка, що вірогідно підтверджувалося регресією неврологічного дефіциту. Виконання способу проводилось в УкрНДІМСПІ у 30 пацієнтів. Після 20-ти сеансів МС було відмічено значне розширення об'єму активних рухів в паретичних кінцівках, виявлялось зниження м’язового гіпертонусу, покращувався емоційний 2 UA 79983 U стан пацієнтів, активація мовних, пізнавальних навичок, покращення сну. Отже, можливість відтворення об'єкта у контексті незалежного пункту формули допоможе розширити його функціональні властивості, що інформує про відповідність технічного рішення умові "промислова придатність". 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб лікування хворих з хребетно-спинномозковою травмою, шляхом застосування медикаментозної терапії, який відрізняється тим, що додатково починаючи з першого дня відновного лікування виконують 20 сеансів магнітної стимуляції ураженої ділянки спинного мозку разом зі стимуляцією n.femoralis та n.ischiadicus у проекції їх ходу по ураженим нижнім кінцівкам. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating patients with vertebral-spinal injury

Автори англійською

Tarasenko Oleh Mykolaiovych, Holyk Volodymyr Anatoliovych

Назва патенту російською

Способ лечения больных с позвоночно-спинномозговой травмой

Автори російською

Тарасенко Олег Николаевич, Голик Владимир Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A61N 2/04

Мітки: спинного, спосіб, ураженням, хворих, травми, поперекового, лікування, хребетно-спинномозковій, відділу, травматичним, мозку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79983-sposib-likuvannya-khvorikh-z-travmatichnim-urazhennyam-poperekovogo-viddilu-spinnogo-mozku-pri-khrebetno-spinnomozkovijj-travmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих з травматичним ураженням поперекового відділу спинного мозку при хребетно-спинномозковій травмі</a>

Подібні патенти