Спосіб діагностування поїзда по бездротовій інформаційно-діагностичній мережі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб діагностування поїзда по мережі Wi-Fi, що включає інформаційну мережу поїзда, яка складається із поєднаних між собою точок доступу Wi-Fi, який відрізняється тим, що попередньо формують інформаційно-діагностичну мережу поїзда, яка додатково включає в себе вагонні діагностичні модулі, кожен з яких підключений до Wi-Fi роутера вагона, причому діагностичні модулі збирають та обробляють діагностичну інформацію з цифрових та аналогових датчиків, переважно про географічні координати поїзда, вібрацію ходових частин або кузова, тиск у гальмівній магістралі або гальмівному циліндрі, температуру у буксовому вузлі або салоні вагона, рівень напруги та струму у електричній мережі, рівень спожитої електроенергії, заряд акумуляторної батареї, дефекти рейкової колії, відчеплення/причеплення вагона до локомотива або поїзда, технічний стан електричного, гальмівного, енергохолодильного та будь-якого іншого обладнання вагона, причому користувач, переважно оглядач, провідник, приймальник вагонів, поїзний електромеханік, начальник поїзда, машиніст або інший, який знаходиться в зоні покриття щонайменш однієї точки доступу Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда, під час руху або на зупинці, має доступ до інформації про конфігурацію та технічний стан обладнання всіх вагонів та локомотива поїзда, причому, використовуючи цифровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіоканал, користувачі мають доступ до мережі Інтернет та бази даних веб-сервера згідно з виділеними правами, в якій знаходиться технічна та технологічна інформація про рухомий склад, зокрема відомості про всі несправності та відмови, які були виявлені протягом життєвого циклу рухомого складу та відомості про їх усунення, причому для підключення користувачів до інформаційно-діагностичної мережі Wi-Fi поїзда та веб-сервера використовують переважно планшетні персональні комп'ютери.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'язок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда з мережею Інтернет здійснюють по цифровому, переважно 3G, 4G, або супутниковому радіоканалу.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'язок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда між собою здійснюють бездротовим способом, переважно за технологією Wi-Fi, або іншою технологією цифрового радіозв'язку виділеного частотного діапазону, або дротовим способом.

Текст

Реферат: Спосіб діагностування поїзда по мережі Wi-Fi, що включає інформаційну мережу поїзда, яка складається із поєднаних між собою точок доступу Wi-Fi, в якому попередньо формують інформаційно-діагностичну мережу поїзда, яка додатково включає в себе вагонні діагностичні модулі, кожен з яких підключений до Wi-Fi роутера вагона, причому діагностичні модулі збирають та обробляють діагностичну інформацію з цифрових та аналогових датчиків. Крім того користувач, який знаходиться в зоні покриття щонайменш однієї точки доступу Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда, має доступ до інформації про конфігурацію та технічний стан обладнання всіх вагонів та локомотива поїзда, причому, використовуючи цифровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіоканал, користувачі мають доступ до мережі Інтернет та бази даних веб-сервера згідно з виділеними правами, в якій знаходиться технічна та технологічна інформація про рухомий склад, зокрема відомості про всі несправності та відмови, які були виявлені протягом життєвого циклу рухомого складу та відомості про їх усунення, причому для підключення користувачів до інформаційно-діагностичної мережі Wi-Fi поїзда та веб-сервера використовують переважно планшетні персональні комп'ютери. UA 79884 U (12) UA 79884 U UA 79884 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі залізничного транспорту, а точніше - до способу діагностування поїзда по бездротовій мережі, і призначена для формування бездротової інформаційно-діагностичної мережі поїзда з метою збору, обробки та передачі інформаційнодіагностичних даних з датчиків вагонів до персональних пристроїв пасажирів та обслуговуючого персоналу, що має практичне застосування у службах дистанційного моніторингу, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць. За найближчий аналог був вибраний спосіб забезпечення доступу до Інтернету у поїздах, в якому попередньо формують інформаційну мережу поїзда із автономних або поєднаних між собою точок доступу Wi-Fi, які розташовують у вагонах та/або локомотиві поїзда, та цифрового радіозв'язку, переважно GPRS/EDGE, UMTS, CDMA2000, WiMAX, або через супутник, з мережею Інтернет, до якої підключають щонайменш одну точку доступу Wi-Fi поїзда, за допомогою якої забезпечують бездротовий зв'язок комунікаційних пристроїв клієнтів конкретного вагона або локомотива з Інтернетом, згідно з виділеними правами доступу [див. О.В. Устенко, В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін Спосіб забезпечення доступу до Інтернету у поїздах, патент України на корисну модель, публік. 12.03.2012, бюл. № 5, № 68074, G09F 19/00, 2012 р.]. Недоліками відомого способу є обмежені функціональні можливості у зв'язку з відсутністю в інформаційній мережі поїзда діагностичних модулів, які мають бути підключені до роутерів. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу діагностування поїзда по бездротовій інформаційно-діагностичній мережі та розширення функціональних можливостей на основі використання діагностичних модулів, датчиків, роутерів Wi-Fi вагонів та переважно планшетних персональних комп'ютерів користувачів, що дозволяє автоматизувати процес діагностування вагонів на шляху прямування поїзда під час руху та на зупинках, скоротити час підготовки вагонів в рейс, підвищити ефективність технічного обслуговування та ремонту, забезпечити доступ пасажирів до мережі Інтернет. Поставлена задача вирішується тим, що у способі діагностування поїзда по інформаційнодіагностичній мережі, відповідно до корисної моделі: - Попередньо формують інформаційно-діагностичну мережу поїзда, яка додатково включає в себе вагонні діагностичні модулі, кожен з яких підключений до Wi-Fi роутера вагона, причому діагностичні модулі збирають та обробляють діагностичну інформацію з цифрових та аналогових датчиків, переважно про географічні координати поїзда, вібрацію ходових частин або кузова, тиск у гальмівній магістралі або гальмівному циліндрі, температуру у буксовому вузлі або салоні вагона, рівень напруги та струму у електричній мережі, рівень спожитої електроенергії, заряд акумуляторної батареї, дефекти рейкової колії, відчеплення/причеплення вагона до локомотива або поїзда, технічний стан електричного, гальмівного, енергохолодильного та будь-якого іншого обладнання вагона, причому користувач, переважно оглядач, провідник, приймальник вагонів, поїзний електромеханік, начальних поїзда, машиніст або інший, який знаходиться в зоні покриття щонайменш однієї точки доступу Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда, під час руху або на зупинці, має доступ до інформації про конфігурацію та технічний стан обладнання всіх вагонів та локомотива поїзда, причому, використовуючи цифровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіоканал, користувачі мають доступ до мережі Інтернет та бази даних веб-сервера згідно з виділеними правами, в якій знаходиться технічна та технологічна інформація про рухомий склад, зокрема відомості про всі несправності та відмови, які були виявлені протягом життєвого циклу рухомого складу та відомості про їх усунення, причому для підключення користувачів до інформаційнодіагностичної мережі Wi-Fi поїзда та веб-сервера використовують переважно планшетні персональні комп'ютери. - Зв'язок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда з мережею Інтернет здійснюють по цифровому, переважно 3G, 4G, або супутниковому радіоканалу. - Зв'язок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда між собою здійснюють бездротовим способом, переважно за технологією Wi-Fi або іншою технологією цифрового радіозв'язку виділеного частотного діапазону, або дротовим способом. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 та фіг. 2 зображені схеми здійснення запропонованого способу діагностування поїзда по бездротовій інформаційнодіагностичній мережі. Пропонований спосіб діагностування поїзда по мережі Wi-Fi здійснюють таким чином. Попередньо формують інформаційно-діагностичну мережу поїзда, яка включає в себе діагностичні модулі 5, кожен з яких підключений до роутерів Wi-Fi 8 через дротові канали 6. Діагностичні модулі 5 складаються переважно з пристрою узгодження 3 та мікроконтролера 4. Діагностичні модулі 5 збирають та обробляють діагностичну інформацію з цифрових та аналогових датчиків 1, які підключені до них дротовим та/або бездротовим каналом зв'язку 2. 1 UA 79884 U 5 10 15 20 25 30 Датчики 1 використовують для збору діагностичної інформації про географічні координати від супутників 19 навігаційних систем, переважно GPS, вібрацію ходових частин або кузова, тиск у гальмівній магістралі або гальмівному циліндрі, температуру у буксовому вузлі або салоні вагона, рівень напруги та струму у електричній мережі, рівень спожитої електроенергії, заряд акумуляторної батареї, дефекти рейкової колії, відчеплення/причеплення вагона до локомотива або поїзда, технічний стан електричного, гальмівного, енергохолодильного та будь-якого іншого обладнання вагона. Під час руху поїзда або на зупинці користувач 15, переважно оглядач, провідник, приймальник вагонів, поїзний електромеханік, начальних поїзда, машиніст або інший, який знаходиться в зоні покриття 20 та/або 21 щонайменш одного роутера Wi-Fi 8 через пристрій 22 та канал 10 має доступ до інформації про конфігурацію та технічний стан обладнання всіх вагонів та локомотива поїзда. Використовуючи цифровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіоканал 12, приймально-передавальні пристрої 14 користувачів 15 отримують доступ до мережі Інтернет 13 та бази даних веб-сервера 17 згідно з виділеними правами доступу. В базі даних знаходиться технічна та технологічна інформація про рухомий склад, зокрема відомості про всі несправності та відмови, які були виявлені протягом життєвого циклу рухомого складу та відомості про їх усунення. Для доступу користувачів 15 до інформаційно-діагностичної мережі Wi-Fi поїзда використовують радіоканал 10 та переважно планшетні персональні комп'ютери. Інформаційно-діагностична мережа поїзда також використовується для забезпечення Інтернет-зв'язку у вагонах поїзда. Зв'язок роутерів Wi-Fi 8 інформаційно-діагностичної мережі поїзда з мережею Інтернет 13 здійснюють за допомогою приймально-передавальних пристроїв 23, використовуючи цифровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіоканал 9. Зв'язок роутерів Wi-Fi 8 між собою здійснюють за допомогою приймально-передавальних пристроїв 7 через міжвагонний радіоканал 11, використовуючи технологію Wi-Fi або іншу технологію цифрового радіозв'язку виділеного частотного діапазону, або дротовим способом. Зв'язок користувачів 18, веб-серверу 17 з мережею Інтернет 13 здійснюють використовуючи дротові та/або бездротові канали зв’язку 16. Використання способу дозволяє автоматизувати процес діагностування вагонів на шляху прямування поїзда під час руху та на зупинках, скоротити час підготовки вагонів в рейс, підвищити ефективність технічного обслуговування та ремонту, забезпечити доступ пасажирів до мережі Інтернет. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 60 1. Спосіб діагностування поїзда по мережі Wi-Fi, що включає інформаційну мережу поїзда, яка складається із поєднаних між собою точок доступу Wi-Fi, який відрізняється тим, що попередньо формують інформаційно-діагностичну мережу поїзда, яка додатково включає в себе вагонні діагностичні модулі, кожен з яких підключений до Wi-Fi роутера вагона, причому діагностичні модулі збирають та обробляють діагностичну інформацію з цифрових та аналогових датчиків, переважно про географічні координати поїзда, вібрацію ходових частин або кузова, тиск у гальмівній магістралі або гальмівному циліндрі, температуру у буксовому вузлі або салоні вагона, рівень напруги та струму у електричній мережі, рівень спожитої електроенергії, заряд акумуляторної батареї, дефекти рейкової колії, відчеплення/причеплення вагона до локомотива або поїзда, технічний стан електричного, гальмівного, енергохолодильного та будь-якого іншого обладнання вагона, причому користувач, переважно оглядач, провідник, приймальник вагонів, поїзний електромеханік, начальник поїзда, машиніст або інший, який знаходиться в зоні покриття щонайменш однієї точки доступу Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда, під час руху або на зупинці, має доступ до інформації про конфігурацію та технічний стан обладнання всіх вагонів та локомотива поїзда, причому, використовуючи цифровий, переважно 3G, 4G, або супутниковий радіоканал, користувачі мають доступ до мережі Інтернет та бази даних веб-сервера згідно з виділеними правами, в якій знаходиться технічна та технологічна інформація про рухомий склад, зокрема відомості про всі несправності та відмови, які були виявлені протягом життєвого циклу рухомого складу та відомості про їх усунення, причому для підключення користувачів до інформаційнодіагностичної мережі Wi-Fi поїзда та веб-сервера використовують переважно планшетні персональні комп'ютери. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'язок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда з мережею Інтернет здійснюють по цифровому, переважно 3G, 4G, або супутниковому радіоканалу. 2 UA 79884 U 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зв'язок роутерів Wi-Fi інформаційно-діагностичної мережі поїзда між собою здійснюють бездротовим способом, переважно за технологією Wi-Fi, або іншою технологією цифрового радіозв'язку виділеного частотного діапазону, або дротовим способом. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for train diagnosing by wireless information and diagnostic network

Автори англійською

Bondarenko Viacheslav Volodymyrovych, Skurikhin Dmytro Ihorovych

Назва патенту російською

Способ диагностирования поезда по беспроводной информационно-диагностической сети

Автори російською

Бондаренко Вячеслав Владимирович, Скурихин Дмитрий Игоревич

МПК / Мітки

МПК: B61K 9/00, G06Q 50/30, B61L 25/00

Мітки: спосіб, діагностування, поїзда, мережі, інформаційно-діагностичний, бездротовій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79884-sposib-diagnostuvannya-pozda-po-bezdrotovijj-informacijjno-diagnostichnijj-merezhi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностування поїзда по бездротовій інформаційно-діагностичній мережі</a>

Подібні патенти