Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет шляхом призначення комплексної терапії, яка включає внутрішньосуглобове введення хондропротектора алфлутопа, який відрізняється тим, що внутрішньосуглобове введення алфлутопа 1 раз на добу, через день, курсом 5 ін'єкцій, виконують під контролем рівня серомукоїдів та при недостатності терапевтичного ефекту лікування продовжують шляхом внутрішньом'язового введення препарату 1 раз на добу, кожного дня, курсом до зниження вмісту серомукоїдів до контрольних значень.

Текст

Реферат: Спосіб лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет шляхом призначення комплексної терапії, яка включає внутрішньосуглобове введення хондропротектора алфлутопа. Внутрішньосуглобове введення алфлутопа 1 раз на добу, через день, курсом 5 ін'єкцій, виконують під контролем рівня серомукоїдів та при недостатності терапевтичного ефекту лікування продовжують шляхом внутрішньом'язового введення препарату 1 раз на добу, кожного дня, курсом до зниження вмісту серомукоїдів до контрольних значень. UA 79795 U (12) UA 79795 U UA 79795 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до ендокринології, і може бути використаною для лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет. Одним з найбільш розповсюджених захворювань суглобів є остеоартроз або деформуючий артроз суглобів. Пошкоджуватися можуть будь-які суглоби, зокрема колінні та плечові суглоби. Факторами ризику розвитку артрозу можуть бути обмінні захворювання, наприклад діабет. На сучасному етапі у комплексній терапії хворих на цукровий діабет (ЦД) з наявністю ураження опорно-рухового апарату використовують препарати кальцію з провітаміном D3, бісфосфонати, а також - хондропротектори, що містять глюкозамін та хондроїтин сульфат, які є компонентами суглобового хряща. Як хондропротектор при лікуванні остеоартропатій, в тому числі у хворих на цукровий діабет, частіше всього використовують алфлутоп. Алфлутоп - ін'єкційний препарат натурального походження, характеризується знеболюючою й протизапальною дією, він ефективно регулює в хрящовій тканині обмін речовин. Алфлутоп стимулює відбудовний процес у тканинах суглобного хряща й в інтерстиціальній тканині. Протеоглікани, що є складовим елементом препарату, обумовлюють трофічну дію препарату. Маючи заміщуючий ефект, вони значно підвищують МРТ-показники гідрофільності хряща, його висоти й однорідності кісткових тканин. Завдяки цьому даний лікарський засіб зменшує силу больових відчуттів при спокої й русі. Крім цього препарат знижує вміст глобулінів, серомукоїда, С-реактивного протеїну, фібриногену й число лейкоцитів у синовіальній рідині. Препарат вводять внутрішньом'язово або безпосередньо в суглоб [Кораблева Н.Н. Зональная инъекционная терапия остеоартрозу // Травматология и ортопедия России. - 2006. - № 2. - С. 160]. Даний спосіб лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності способів лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет шляхом зниження лікарського навантаження. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет шляхом призначення комплексної терапії, яка включає внутрішньосуглобове введення хондропротектора алфлутопа, згідно з корисною моделлю, внутрішньосуглобове введення алфлутопа 1 раз на добу, через день, курсом 5 ін'єкцій, виконують під контролем рівня серомукоїдів та при недостатності терапевтичного ефекту лікування продовжують шляхом внутрішньом'язового введення препарату 1 раз на добу, кожного дня, курсом до зниження вмісту серомукоїдів до контрольних значень. Технічний ефект корисної моделі, а саме підвищення ефективності способів лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет шляхом зниження лікарського навантаження, обумовлений тим, що, з одного боку, введення алфлутопа починають внутрішньосуглобово, що сприяє більш швидкому і надійному довготривалому купіруванню больових проявів за рахунок високої концентрації лікарського препарату в пошкодженому суглобі, а, з другого боку, продовження лікування алфлутопом шляхом його внутрішньом'язового введення здійснюють тільки в разі недостатності терапевтичного ефекту. Контроль терапевтичного ефекту здійснюють за допомогою моніторингу рівня серомукоїдів. Серомукоїди належать до групи сироваткових глікопротеїнів, входять до складу з'єднувальної тканини організму та у випадках її пошкодження та руйнування потрапляють в плазму крові. Відомо, що будь-які запальні процеси, у тому числі млявоперебігаючі, впливають на рівень серомукоїдів навіть коли клінічні симптоми цього процесу ще не проявляються або ще не змінюються під впливом терапії, що обумовлює їх більш високе діагностичне значення ніж інші показники виникнення та перебігу запального процесу при остеоартропатіях. Спосіб виконують наступним чином. Перед введенням алфлутопа кожному хворому в умовах операційної виконують пробу на чутливість до препарату. Місце ін'єкції заздалегідь обробляють розчином йоду-повідону. Для місцевої анестезії застосовують зрошування хлорометилом або інфільтрацію шкіри 1 % розчином лідокаїну. Колінний суглоб злегка згинають (на 1015°). Для підтримки суглоба і розслаблення чотириглавого м'яза під суглоб підкладають згорнутий рушник. Пункцію проводять безпосередньо під нижнім краєм надколінка, з латерального або медіального боку. Голку направляють паралельно задній поверхні надколінка і проникають в суглоб. Після цього повільно вводять алфлутоп у суглоб. Плечовий суглоб пунктирують спереду, збоку або ззаду. Голку проводять по передньонижньому краю найбільш виступаючої частини акроміального відростка лопатки, над голівкою плечової кістки між дзьобоподібним відростком лопатки і малим горбком плечової кістки. Голку проводять на 1 см і проникають у верхній відділ суглобової щілини, куди і вводять алфлутоп. Алфлутоп в суглоб вводять по 1 мл, через день, курсом 5 ін'єкцій. Якщо рівень серомукоїдів не має тенденції до 1 UA 79795 U 5 10 15 20 зниження або знижується недостатньо до контрольного рівня, лікування продовжують у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій по 1 мл, 1 раз на добу, кожного дня, курсом до досягнення серомукоїдами контрольного рівня. Ефективність способу доказана клінічними дослідженнями. Під спостереженням в умовах ендокринологічного та ревматологічного відділень перебувало 67 хворих на ЦД з діабетичною остеоартропатією (26 чоловіків, 41 жінка) у стадії декомпенсації та субкомпенсації, з них: 29 хворих - на ЦД 1 типу, 38 хворих - на ЦД 2 типу. Тривалість захворювання складала від 6 до 23 років, вік хворих - від 44 до 67 років. Під наглядом перебували хворі з переважним ураженням колінних і плечових суглобів. Контрольна група - 20 здорових осіб. Основними клінічними проявами ураження суглобів були біль, обмеження рухів та припухлість над суглобами, в окремих випадках - їх деформація, осалгії. Усім хворим проводили рентгенологічне дослідження опорно-рухової системи, реовазографію та інші інструментальні дослідження з метою виявлення остеоартропатій. При об'єктивному огляді оцінювали больовий синдром за системою ВАШ. Дослідження проводили на початку лікування, через 2 тижні та через 8 тижнів від початку лікування. Поряд із загальноприйнятими методами обстеження оцінювали калориметричним метод вміст кальцію (Са), магнію (Mg), фосфору (Р). Крім цього оцінювали активність лужної фосфатази (ЛФ) кінетичним методом, рівень серомукоїдів (CM) орциновим методом та сіалових кислот (СК) калориметричним резорциновим методом. Результати додаткових методів обстеження представлені в таблиці. Таблиця Окремі біохімічні показники у хворих на ЦД у динаміці лікування (М±m) № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Показники Кальцій сироватки крові, ммоль/л Кальцій сечі, ммоль/л Магній сироватки крові, ммоль/л Фосфор сироватки крові, ммоль/л ЛФ, ОД Серомукоїди, ОД Сіалові кислоти, ОД Контроль до лікув. Хворі на ЦД через 2 тижн. через 8 тижн. 2,46±0,2 2,24±0,18* 2,4±0,09 2,47±0,17 3,47±0,16 6,16±0,34* 4,32±0,4 3,62±0,3 1,15±0,15 0,87±0,08 1,06±0,18 1,13±0,18 0,93±0,07 0,75±0,05* 0,88±0,08 0,98±0,08 1,2±0,08 166,3±10,6 170,8±10,2 1,15±0,08 226,7±8,4* 217,7±8,1* 1,17±0,09 187,4±15,1 193,4±11,2 1,2±0,06 173,2±8,7 175,5±11,4 Примітка: * - Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating osteoarthropathy in patients with diabetes mellitus

Автори англійською

Zhuravliova Larysa Volodymyrivna, Fedorov Volodymyr Oleksandrovych, Aleksandrova Nadia Kostiantynivna, Oliinyk Mariia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ лечения остеоартропатий у больных сахарным диабетом

Автори російською

Журавлева Лариса Владимировна, Федоров Владимир Александрович, Александрова Надежда Константиновна, Олийник Мария Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61K 31/00

Мітки: діабет, спосіб, хворих, цукровий, лікування, остеоартропатій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79795-sposib-likuvannya-osteoartropatijj-u-khvorikh-na-cukrovijj-diabet.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування остеоартропатій у хворих на цукровий діабет</a>

Подібні патенти