Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому з регульованим проміжком один відносно одного і споряджені індивідуальними приводами обертання черв'як і ротор, при цьому кінцева ділянка ротора з боку черв'яка споряджена кільцевим запірним елементом і містить щонайменше один канал, вхід якого виконано на торці ротора, а вихід - на зовнішній поверхні ротора, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки черв'яка і ротора виконано знімними.

2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що торці кінцевих ділянок черв'яка та/або ротора споряджено змішувально-диспергувальними елементами.

Текст

Реферат: Черв'ячний екструдер містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому з регульованим проміжком один відносно одного і споряджені індивідуальними приводами обертання черв'як і ротор, при цьому кінцева ділянка ротора з боку черв'яка споряджена кільцевим запірним елементом і містить щонайменше один канал, вхід якого виконано на торці ротора, а вихід - на зовнішній поверхні ротора. Кінцеві ділянки черв'яка і ротора виконано знімними. UA 79793 U (12) UA 79793 U UA 79793 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до пристроїв для перероблення матеріалів на основі високомолекулярних сполук методом екструзії. Відомий черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому з нерегульованим проміжком один відносно одного і споряджені індивідуальними приводами обертання черв'як і ротор, при цьому кінцева ділянка ротора з боку черв'яка споряджена кільцевим запірним елементом і містить щонайменше один канал, вхід якого виконано на торці ротора, а вихід - на зовнішній поверхні ротора [патент США № 5 358 327, МПК5 В29С 47/46, заявл. 09.09.1992, опубл. 25.10.1994]. Цей екструдер забезпечує достатньо ефективне перероблення матеріалів, проте неконтрольований перехід перероблюваного матеріалу з ділянки черв'яка в ділянку ротора не забезпечує регулювання інтенсивності дії черв'яка й ротора на перероблюваний матеріал, а отже і потрібної швидкості плавлення матеріалу та змішувального ефекту отриманого розплаву під час перероблення різноманітних матеріалів, що істотно звужує технологічні можливості екструдера. Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованого технічного рішення є черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому з регульованим проміжком один відносно одного і споряджені індивідуальними приводами обертання черв'як і ротор, при цьому кінцева ділянка ротора з боку черв'яка споряджена кільцевим запірним елементом і містить щонайменше один канал, вхід якого виконано на торці ротора, а вихід - на зовнішній поверхні ротора [патент України № 59999 U, МПК В29С 47/38, заявл. 08.11.2010, опубл. 10.06.2011]. Зазначений екструдер, на відміну від аналога, що розглянуто, забезпечує регулювання проміжку між черв'яком і ротором, а отже і інтенсивності дії на перероблюваний матеріал, що певним чином поліпшує ефективність екструдера, проте незмінність геометрії проміжку між черв'яком і ротором не дає змоги ефективно переробляти широкий клас термопластичних матеріалів і особливо наповнених, для яких потрібно забезпечувати високу диспергувальнозмішувальну здатність екструдера, що звужує технологічні можливості екструдера. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення черв'ячного екструдера, у якому нове виконання кінцевих ділянок його обертових робочих органів - черв'яка і ротора забезпечує регулювання геометрії проміжку між ними, а отже і інтенсивності дії черв'яка і ротора на перероблюваний матеріал, що розширює технологічні можливості екструдера. Поставлена задача вирішується тим, що в черв'ячному екструдері, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому з регульованим проміжком один відносно одного і споряджені індивідуальними приводами обертання черв'як і ротор, при цьому кінцева ділянка ротора з боку черв'яка споряджена кільцевим запірним елементом і містить щонайменше один канал, вхід якого виконано на торці ротора, а вихід - на зовнішній поверхні ротора, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що кінцеві ділянки черв'яка і ротора виконано знімними. У найприйнятнішому прикладі виконання екструдера торці кінцевих ділянок черв'яка та/або ротора споряджено змішувально-диспергувальними елементами. Вихідний матеріал, що підлягає переробленню, надходить у завантажувальний отвір корпуса, де захоплюється витками черв'яка і далі транспортується ним у напрямку до обертового ротора. В області взаємного стикування черв'яка і ротора повністю або частково розплавлений матеріал унаслідок наявності на кінцевій ділянці ротора з боку черв'яка кільцевого запірного елемента примусово під дією черв'яка крізь канали кінцевої ділянки ротора потрапляє в кільцевий проміжок між ротором і корпусом. Після цього матеріал піддається інтенсивним зсувним деформаціям у кільцевому проміжку між ротором і корпусом; при цьому інтенсивність його гомогенізації збільшується в разі спорядження поверхні ротора змішувальними елементами. У результаті на виході з розвантажувального отвору порожнистого корпуса отримують високоякісний розплав перероблюваного матеріалу. Виконання кінцевих ділянок черв'яка і ротора знімними забезпечує регулювання геометрії проміжку між ними, а отже і найбільш ефективні механізм та потрібну інтенсивність дії черв'яка і ротора на перероблюваний матеріал залежно від його властивостей. Спорядження торцевих кінцевих ділянок черв'яка та/або ротора змішувальнодиспергувальними елементами дає змогу найбільш ефективно переробляти матеріали з різноманітними наповнювачами. Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 поздовжній розріз черв'ячного екструдера; на Фіг. 2 - виносний елемент А на Фіг. 1. Черв'ячний екструдер містить порожнистий корпус 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальним 3 отворами, послідовно розміщені в ньому з регульованим проміжком 4 1 UA 79793 U 5 10 15 20 один відносно одного черв'як 5 і ротор 6, споряджені індивідуальними приводами обертання 7 і 8, при цьому кінцева ділянка 9 ротора 6 з боку черв'яка 5 містить канали 10, вхід 11 яких виконано на торці ротора 6, а виходи 12 - на його зовнішній поверхні (Фіг. 1). На кінцевій ділянці 9 ротора 6 з боку черв'яка 5 виконано кільцевий запірний елемент 13, а екструдер споряджено механізмом 14 регулювання величини проміжку 4 між черв'яком 5 і ротором 6 (Фіг. 2). Поверхню ротора 6 може бути споряджено різноманітними змішувальними елементами 15 (див. Фіг. 1). Кінцеві ділянки 16 і 9 черв'яка 5 і ротора 6 виконано знімними з можливістю забезпечення проміжку 4 потрібної геометрії, а торці кінцевих ділянок 16 і 9 черв'яка 5 та/або ротора 6 споряджено змішувально-диспергувальними елементами 17 (Фіг. 2). Екструдер працює у такий спосіб. Вихідна сировина надходить у завантажувальний отвір 2 корпуса 1, де захоплюється витками черв'яка 5 і далі транспортується ним у напрямку до обертового ротора 6. В області стикування черв'яка 5 і ротора 6 матеріал унаслідок наявності на кінцевій ділянці 9 ротора 6 з боку черв'яка 5 кільцевого запірного елемента 13 крізь канали 10 потрапляє в кільцевий проміжок 6 між ротором 6 і корпусом 1. Тут матеріал піддається інтенсивним зсувним деформаціям; при цьому інтенсифікації його гомогенізації сприяють змішувальні елементи 15. Регулюванням проміжку 4 за допомогою механізму 14 забезпечується змінювання його величини, а отже і його гідравлічного опору і дії на матеріал як черв'яка 5, так ротора 6, що забезпечує ефективне перероблення матеріалів широкої номенклатури. Наявність же на торцях кінцевих ділянок 16 і 9 черв'яка 5 та/або ротора 6 змішувально-диспергувальних елементів 17 сприяє ефективному подрібненню компонентів перероблюваного матеріалу та їх розподіленню в ньому. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому з регульованим проміжком один відносно одного і споряджені індивідуальними приводами обертання черв'як і ротор, при цьому кінцева ділянка ротора з боку черв'яка споряджена кільцевим запірним елементом і містить щонайменше один канал, вхід якого виконано на торці ротора, а вихід - на зовнішній поверхні ротора, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки черв'яка і ротора виконано знімними. 2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що торці кінцевих ділянок черв'яка та/або ротора споряджено змішувально-диспергувальними елементами. 2 UA 79793 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Worm extruder

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Honcharenko Vasyl Vlasovych, Yevdokymenko Yurii Fedorovych, Tkachenko Andrii Olehovych

Назва патенту російською

Червячный экструдер

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Гончаренко Василий Власович, Евдокименко Юрий Федорович, Ткаченко Андрей Олегович

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/38, B29C 47/58

Мітки: черв'ячний, екструдер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79793-chervyachnijj-ekstruder.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Черв’ячний екструдер</a>

Подібні патенти