Світна накладка на елементи кузова автомобіля

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Світна накладка на елементи кузова автомобіля, що містить основне полотно з профільованого матеріалу з подовжніми протиковзними елементами на зовнішній його поверхні, деталями кріплення до елемента кузова автомобіля, розташованими з внутрішньої сторони основного полотна та світловипромінювальний елемент, яка відрізняється тим, що основне полотно містить прорізи, заповнені світлопроникним матеріалом, світловипромінювальний елемент виконаний у вигляді світловипромінювальної пластини, закріпленої під прорізами з внутрішньої сторони основного полотна.

2. Накладка за п. 1, яка відрізняється тим, що світловипромінювальною пластиною є світловипромінювальний діод або конденсатор на основі полімерної плівки.

3. Накладка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що протиковзними елементами є подовжні мікровиїмки, що утворені сатинуванням.

4. Накладка за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що основне полотно виконане з неіржавіючої сталі, а профіль його внутрішньої поверхні відповідає профілю елемента кузова.

5. Накладка за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що як деталі кріплення використані смужки з двосторонньої клейкої стрічки.

Текст

Реферат: Накладка виконана на базі основного полотна з профільованої нержавіючої сталі, профіль внутрішньої поверхні якого відповідає профілю елемента кузова, на зовнішній його поверхні нанесені подовжні протиковзні елементи у вигляді мікровиїмок, утворених сатинуванням. Основне полотно містить заповнені світлопроникним матеріалом прорізи, а з його внутрішньої сторони під прорізами закріплена світловипромінювальна пластина. Внутрішня поверхня основного полотна оснащена деталями кріплення до елемента кузова автомобіля у вигляді смужок з двосторонньої клейкої стрічки. UA 79272 U (12) UA 79272 U UA 79272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до світних захиснодекоративних профільованих накладок на елементи кузова автомобіля. З рівня техніки відома, наприклад, накладка на пороги автомобіля, що випускається компанією MS DESIGN для автомобілів фірми BMW (Каталог "D & W", Німеччина, 1995 р., стор. 76), яка виконує захисно-декоративну функцію та являє собою профільовану панель, що виконана з пластика і накладається на поріг автомобіля, причому верхня частина накладки повторює форму відповідної частини порога, сполучаючись з ним, а нижня її частина виконана у вигляді подовжнього гофра, такого, що є своєрідним козирком, який виконує функцію аеродинамічного відсікача. Дана накладка захищає бічні стінки кузова автомобіля від турбулентних грязьових потоків, проте не виконує протиковзну функцію, не підвищує жорсткість порога автомобіля і не захищає його від корозії. Відома також накладка на елементи кузова автомобіля [патент Російської Федерації № 14051 на корисну модель, МПК Е06В1/00, публ. 27.06.2000р.], яка містить основне полотно з профільованого пластичного матеріалу з подовжніми трапецієвидними протиковзними елементами на зовнішній його поверхні і деталями кріплення основного полотна до підніжки автомобіля, виконаними у вигляді смужок з двосторонньої клейкої стрічки, закріплених з внутрішньої поверхні основного полотна. Нижня частина основного полотна оснащена металевим елементом, що додає накладці додаткову жорсткість. Недоліком відомої накладки є недостатня її міцність, стійкість до стирання, стійкість до ударів, тиску і, як наслідок, недостатня довговічність. Виїмки трапецієвидних протиковзних елементів, забиваючись крупними частками грязі, в процесі експлуатації перестають виконувати свою функцію. Крім того, в темний час доби можливе травмування користувача транспортного засобу під час посадки-висадки. Відома також світна накладка на елементи кузова автомобіля [патент США на винахід US 4463962, МПК B60R 3/00, публ. 07.08.1984 p.], що вибрана за прототип, яка містить основне полотно з профільованого матеріалу (алюміній) з подовжніми протиковзними елементами на зовнішній його поверхні, деталями кріплення до елемента кузова автомобіля, розташованими з внутрішньої сторони основного полотна та світловипромінювальні елементи, причому подовжні протиковзні елементи утворені двома групами виступів. Задня частина основного полотна має вертикальний вигин, утворюючи відбійну пластину, між якими розташований жолобоподібний канал для розміщення трубки з світловипромінювальними елементами у вигляді паралельно з'єднаних між собою освітлювальних електролампочок. Деталі кріплення накладки виконані у формі трьох попарно розташованих поздовжніх гребенів для фіксації до відповідного елемента кузова за принципом шип-паз. До недоліків відомого технічного рішення слід віднести неефективність освітлювання накладки через її бічне підсвічування, неоднорідність підсвічування, недовговічність терміну служби лампочок, що потребує частої їх заміни та необхідність оснащення корпусу автомобіля додатковими елементами кріплення, відповідними деталям кріплення накладки, що у багатьох випадках неприйнятно через порушення дизайну корпусу. Задача, поставлена в основу корисної моделі, є створення такої конструкції накладки, яка б забезпечувала безпеку експлуатації автомобіля в темний час доби, підвищення жорсткості уразливих частин кузова автомобіля, покращувала б його ергономічні характеристики, створюючи комфортні умови для поїздок. Поставлена задача вирішується тим, що у світній накладці на елементи кузова автомобіля, яка містить основне полотно з профільованого матеріалу з подовжніми протиковзними елементами на зовнішній його поверхні, деталями кріплення до елемента кузова автомобіля, розташованими з внутрішньої сторони основного полотна та світловипромінювальний елемент, відповідно до пропонованого технічного рішення основне полотно містить прорізи, що заповнені світлопроникним матеріалом, а світловипромінювальний елемент виконаний у вигляді світловипромінювальної пластини, закріпленої під прорізами з внутрішньої сторони основного полотна. Зокрема задача вирішується також і тим, що як світловипромінювальна пластина застосований світловипромінювальний діод або конденсатор на основі світловипромінювальної полімерної плівки (СВП), протиковзними елементами є подовжні мікровиїмки, що утворені сатинуванням, а також і тим, що основне полотно виконане з нержавіючої сталі, профіль його внутрішньої поверхні відповідає профілю елемента кузова, а як деталі кріплення використані смужки з двосторонньої клейкої стрічки. Наявність прорізів, заповнених світлопроникним матеріалом, зі світловипромінювальною пластиною (наприклад, світловипромінювальний діод або конденсатор на основі полімерної плівки, зокрема із люмінесцентних металоорганічних сполук) закріпленою з внутрішньої сторони 1 UA 79272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 основного полотна під прорізами, за умови її підключення до джерела електроживлення забезпечує ефективне освітлення навколишнього простору, що забезпечує безпеку та сприяє комфортнішій експлуатації автомобіля в темний час доби. Виконання основного полотна з нержавіючої сталі забезпечує міцність і довговічність накладки, стійкість до погодних умов, а відповідність профілю його внутрішньої поверхні профілю належного елемента кузова зумовлює його щільне прилягання до поверхні корпусу автомобіля і, отже, захищає елементи кузова від корозії, додає їм додаткову стійкість. Створення на зовнішній поверхні основного полотна подовжніх мікровиїмок, утворених сатинуванням (обробка металу шляхом формування подовжніх мікронерівностей), забезпечує шорсткість його поверхні, причому в процесі експлуатації частки бруду, будучи більшими в порівнянні з мікровиїмками, не забиваються в них, забезпечуючи необхідний захист від сковзання і, крім того, не погіршує декоративні якості автомобіля. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу та технічним результатом, що досягається, явним чином не виходить з рівня техніки. Зіставлення заявленого технічного рішення з відомим заявнику рівнем техніки показує, що сукупність суттєвих ознак, притаманних даному технічному рішенню, раніше не була відома. Дане технічне рішення відповідає також критерію "промислова придатність", оскільки воно може бути реалізоване за допомогою відомих технологічних прийомів. Конструкція технічного рішення показана на кресленнях Фіг. 1, Фіг. 2. Накладка виконана на базі основного полотна 1 з нанесеними на зовнішній його стороні подовжніми протиковзними мікровиїмками 2, і закріпленими з внутрішнього його боку смужками 3 з двосторонньої клейкої стрічки, розташованими паралельно і перпендикулярно один одному, щоб уникнути попадання під полотно вологи. Основне полотно 1 містить прорізи 4, які заповнені світлопроникним матеріалом (склом), а з внутрішньої сторони основного полотна 1, під прорізами 4 закріплена світловипромінювальна пластина 5, як така може бути використаний світловипромінювальний діод або конденсатор на основі світло-випромінювальної полімерної плівки. Прорізи 4 можуть бути виконані у вигляді зображувальних елементів або логотипу. Основне полотно 1 накладки вирізається із нержавіючої сталі товщиною 0,5-1 мм., а його профіль створюється методом холодного формування. За допомогою абразивних матеріалів частина основного полотна обробляється, внаслідок чого його поверхня набуває паралельних мікропоглиблень (сатин) по всій довжині накладки. Утворені на полотні прорізи (наприклад, лазерною прорізкою) заповнюються рідкою світлопроникною речовиною, яка після температурної обробки твердне, утворюючи герметичне з'єднання з металом. З тильного боку основного полотна кріплять світловипромінювальну полімерну пластину 5 завтовшки 0,5-1,5 мм. зі струмопідвідними виводами (не показані), після чого приклеюють смужки з клейкої стрічки. Для подальшого використання накладки зовнішню захисну плівку клейкої стрічки знімають і прикріплюють її до відповідного елемента кузова (наприклад, порога автомобіля або виступаючу перед багажником горизонтальну частину кузова), після чого підключають світловипромінювальну пластину 5 до джерела живлення через кінцевий вимикач, встановлений на автомобілі (не показані). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Світна накладка на елементи кузова автомобіля, що містить основне полотно з профільованого матеріалу з подовжніми протиковзними елементами на зовнішній його поверхні, деталями кріплення до елемента кузова автомобіля, розташованими з внутрішньої сторони основного полотна та світловипромінювальний елемент, яка відрізняється тим, що основне полотно містить прорізи, заповнені світлопроникним матеріалом, світловипромінювальний елемент виконаний у вигляді світловипромінювальної пластини, закріпленої під прорізами з внутрішньої сторони основного полотна. 2. Накладка за п. 1, яка відрізняється тим, що світловипромінювальною пластиною є світловипромінювальний діод або конденсатор на основі полімерної плівки. 3. Накладка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що протиковзними елементами є подовжні мікровиїмки, що утворені сатинуванням. 4. Накладка за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що основне полотно виконане з нержавіючої сталі, а профіль його внутрішньої поверхні відповідає профілю елемента кузова. 5. Накладка за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що як деталі кріплення використані смужки з двосторонньої клейкої стрічки. 2 UA 79272 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Light-emitting plate on elements of vehicle body

Автори англійською

Proshkin Ihor Volodymyrovych, Proshkin Vitalii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Светоизлучающая накладка на элементы кузова автомобиля

Автори російською

Прошкин Игорь Владимирович, Прошкин Виталий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B60R 13/00, B60R 3/00, B62D 25/00

Мітки: кузова, автомобіля, елементи, світна, накладка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79272-svitna-nakladka-na-elementi-kuzova-avtomobilya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Світна накладка на елементи кузова автомобіля</a>

Подібні патенти