Спосіб діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації, що включає визначення чутливості шкіри в зоні іннервації нижньоальвеолярного нерва шляхом виміру порогів чутливості, який відрізняється тим, що додатково проводять оцінку його функціонального стану по аферентній антидромній методиці стимуляційної електронейроміографії, виявляють амплітуду потенціалу дії нижньоальвеолярного нерва і при значенні його більше 3 мВ роблять висновок про запальну невропатію досліджуваного нерва, при значенні менше (або дорівнює) 1 мВ - про компресійно-ішемічну невропатію, при цьому за норму приймають 1-3 мВ.

Текст

Реферат: UA 79133 U UA 79133 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії і призначена для діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після проведення дентальної імплантації. Широке поширення методів реабілітації пацієнтів із застосуванням дентальних імплантатів супроводжується збільшенням кількості ускладнень, що виникають після операцій (3). При встановленні імплантатів нижньої щелепи існує ризик розвитку невропатичних ускладнень, що є наслідком перфорації нижньощелепного каналу з травмою нерва під час формування імплантаційного ложа, або компресією нерва післяопераційним набряком чи імплантатом, що встановлений в просвіт каналу (1, 4). Визначення характеру та вираженості уражень нижньоальвеолярного нерва при дентальній імплантації має практичне значення оскільки визначає подальшу лікувальну тактику. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраний як прототип, є спосіб визначення чутливості шкіри в зоні іннервації нижньоальвеолярного нерва шляхом виміру порогів чутливості. Для цього використовується електростимулятор "Disa-1500". Як подразник застосовуються одиночні імпульси електричного струму тривалістю 0,1 мс і частотою 0,5 імпульсів/с з амплітудою, що поступово збільшується від 0,1 до 99 мА. Електрод встановлюється на шкірі нижньої губи та підборіддя. Дослідження проводяться як на стороні ушкодження нерва, так і на симетричній стороні, порівнюючи результати з середньостатистичними даними. При цьому використовуються наступні критерії: поріг відчуттів, поріг болю та рівень витривалості болю. У хворих з невропатичними ураженнями нижньоальвеолярного нерва поріг відчуттів збільшується в 2,6 разу, поріг болю та рівень витривалості болю знаходиться в межах норми. При компресійній невропатії поріг відчуттів, поріг болю та рівень витривалості болю збільшується в 9,3-20,9; 6,5-9,7; 4,4 разу відповідно (2). Недоліками вказаного способу є отримання даних, які базуються на суб'єктивних відчуттях та неможливість оцінки функціонального стану внутрішньоканальної частини нижньоальвеолярного нерва. Задача корисної моделі полягає у підвищенні ефективності діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації, використовуючи можливості багатофункціонального апаратно-програмного комплексу. Технічний результат корисної моделі буде полягати в об'єктивній оцінці функціонального стану нижньоальвеолярного нерва у пацієнтів з невропатичними ускладненнями, що можуть виникнути після дентальної імплантації. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації, при якому проводять вимір порогів чутливості шляхом подання електричних імпульсів на шкіру нижньої губи та підборіддя, з наступним аналізом отриманих даних, згідно з корисною моделлю, для діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва проводять оцінку його функціонального стану за допомогою багатофункціонального апаратно-програмного комплексу за аферентною антидромною методикою стимуляційної електронейроміографії, яка включає стимуляцію нерва у проксимальній його точці до входу в нижньощелепний канал та реєстрацію отриманих відповідей у дистальній точці - проекції ментального отвору. Результати отримують в абсолютних величинах, які відображають основні показники функціонального стану нижньоальвеолярного нерва. Відмінною особливістю способу діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації є можливість безпосереднього визначення його функціонального стану, що базується на об'єктивних даних. За доступними літературними даними такий спосіб діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації невідомий. Запропонований спосіб здійснюється наступним чином. Після проведення клінічних, лабораторних та рентгенологічних обстежень оцінюють функціональний стан нижньоальвеолярного нерва на стороні ураження у пацієнтів, що мають невропатичні ускладнення після дентальної імплантації. Для цього використовують багатофункціональний апаратно-програмний комплекс для електронейроміографіїї, наприклад Нейро-МВП-4, за аферентною антидромною методикою. Пацієнт знаходиться в горизонтальному положенні, спокійному стані. Температура повітря в приміщенні складає 21-22 С. Стимуляцію нерва проводять у проксимальній його точці до входу в нижньощелепний канал, яка знаходиться спереду козелка вуха на 2 см, нижче вилицевої дуги. Реєстрацію отриманих відповідей проводять у дистальній точці - проекції ментального отвору, де встановлюють відвідні електроди. Основним параметром, що досліджується, є амплітуда потенціалу дії нижньоальвеолярного нерва ураженої сторони. При значенні його більше 3 мВ роблять 1 UA 79133 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 висновок про запальну невропатію досліджуваного нерва, при значенні менше (або дорівнює) 1 мВ - про компресійно-ішемічну невропатію. Конкретний приклад втілення Приклад 1 Пацієнт Л., 52 роки, звернувся за консультацією до відділення щелепно-лицевої хірургії №2 КМКЛ №12 зі скаргами на порушення чутливості шкіри нижньої губи справа, що виникло 5 місяців тому після встановлення дентальних імплантатів на місце 44, 45, 46 зубів. Окрім клінічних, лабораторних та рентгенологічних методів дослідження пацієнту було проведено обстеження по способу, що пропонується. Для дослідження використовували багатофункціональний апаратно-програмний комплекс Нейро - МВП-4 фірми "Нейрософт". Стимулюючим електродом імпульси силою 10 мА та частотою 4 Гц подавали послідовно в точку, що розташовується спереду та нижче козелка вуха. Відвідні електроди розташовувалися в проекції ментального отвору. При цьому отримана відповідь в дистальній точці нерва складала 37,0 мВ, термінальна латентність збільшена помірно (до 5,5 мс). Отримані дані відповідають електронейроміографічній характеристиці запальної невропатії, ознак компресії не виявлено. Було проведено курс відповідного медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування. Через 2 місяці пацієнту була встановлена незнімна ортопедична конструкція з опорою на імплантати, скарг не висував. Приклад 2 Пацієнтка О., 59 роки, звернулася за консультацією до відділення щелепно-лицевої хірургії №2 КМКЛ №12 зі скаргами на порушення чутливості нижньої губи та підборіддя, постійні ниючі болі по ходу нижньої щелепи зліва. З анамнезу виявлено, що пацієнтка вважає себе хворою останні 2 місяці після встановлення дентальних імплантатів замість відсутніх 34, 36, 37 зубів. Були проведенні відповідні клінічні, лабораторні, рентгенологічні дослідження (в т.ч. СКТ). Додатково було проведено обстеження по способу, що пропонується. Для дослідження використовували багатофункціональний апаратно-програмний комплекс Нейро - МВП-4 фірми "Нейрософт". Стимулюючим електродом імпульси силою 10 мА та частотою 4 Гц подавали послідовно в точку, що розташовується спереду та нижче козелка вуха. Відвідні електроди розташовувалися в проекції ментального отвору. При цьому отримана відповідь в дистальній точці нерва склала 0,76 мВ, термінальна латентність збільшена (17,5 мс), що відповідає електронейроміографічній характеристиці компресійно-ішемічної невропатії. Враховуючи отримані дані, а також результати СКТ нижньої щелепи (наявність двох імплантатів в просвіті нижньощелепного каналу) було прийнято рішення про видалення останніх. За період з вересня 2011 по березень 2012 року на базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в КМКЛ №12 було обстежено 7 пацієнтів з неврологічними ускладненнями після дентальної імплантації нижньої щелепи за допомогою запропонованого способу. Додатковими перевагами запропонованого способу є простота, безпечність та неінвазивність дослідження. Джерела інформації: 1. Бер М. Устранение осложнений имплантологического лечения. - М: Азбука, 2007 - 353 с. 2. Грачева О.В. Диагностика и лечение осложнений дентальной имплантации, связанных с нарушением функции нижнего альвеолярного нерва: Автореф. дис…. канд. мед. наук. М., 2011 24 с. 3. Stuart J. Froum. Dental Implant Complications: Etiology, Prevention, and Treatment. - WileyBlackwell, 2010. - 512p. 4. Arzouman M, Otis L, Kipnis V, Levine D. Observations of the anterior loop of the inferior alveolar nerve. Int J Oral Maxillofac Implants 1993; 8: 295-300. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації, що включає визначення чутливості шкіри в зоні іннервації нижньоальвеолярного нерва шляхом виміру порогів чутливості, який відрізняється тим, що додатково проводять оцінку його функціонального стану по аферентній антидромній методиці стимуляційної електронейроміографії, виявляють амплітуду потенціалу дії нижньоальвеолярного нерва і при значенні його більше 3 мВ роблять висновок про запальну невропатію досліджуваного нерва, при значенні менше (або дорівнює) 1 мВ - про компресійно-ішемічну невропатію, при цьому за норму приймають 1-3 мВ. 2 UA 79133 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing lesions of inferior alveolar nerve following dental implantation

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Pavlovskii Leonid Leonidovich

Назва патенту російською

Способ диагностики поражений нижнеальвеолярного нерва после дентальной имплантации

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Павловский Леонид Леонидович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: нижньоальвеолярного, спосіб, нерва, імплантації, уражень, діагностики, дентальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79133-sposib-diagnostiki-urazhen-nizhnoalveolyarnogo-nerva-pislya-dentalno-implantaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики уражень нижньоальвеолярного нерва після дентальної імплантації</a>

Подібні патенти