Спосіб хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи, що включає проведення знеболення, розкриття навколощелепних абсцесів (флегмон), видалення ″причинного″ зуба, перфорацію слизової оболонки, окістя та кортикальної пластинки відповідно розташуванню нижньощелепного каналу з одночасним отриманням гістологічного матеріалу, який відрізняється тим, що перфорацію слизової оболонки та окістя проводять мукотомом з наступною трепанацією кортикальної пластинки та губчатої речовини нижньої щелепи кістковим трепаном, в якому опиняється морфологічний матеріал для подальшого дослідження.

Текст

Реферат: UA 79132 U UA 79132 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії і призначена для хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи. В основі комплексного лікування хворих на гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи лежать принципи, що включають місцевий вплив на вогнище запалення, дія на збудника захворювання та загальнозміцнюючі заходи (6). Місцеве лікування проводиться для створення відтоку гною, обмеження зони розповсюдження запалення та некрозу, зменшення внутрішньокісткового тиску, нормалізації гемоциркуляції та ін. (3). Одним з ефективних методів впливу на вогнище запалення нижньої щелепи в гострій фазі остеомієліту є декомпресивні, дренуючі операції, що включають, окрім видалення «причинного» зуба, остеоперфораціїї та декортикації (1, 3, 4, 6, 7). В той же час дане питання залишається дискусійним оскільки додаткова травма кісткової тканини в гострій фазі остеомієліту спричиняє зниження її життєздатності, поширенню інфекційного процесу, порушення гемодинаміки та ін. (5, 6). Рання діагностика гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи є складним завданням, оскільки за допомогою клінічних, лабораторних та рентгенологічних методів обстеження хворих неможливо точно визначити характер змін в ураженій кістковій тканині, які в подальшому визначають прогноз захворювання (2). Отже, необхідною є розробка нових методів внутрішньокісткової декомпресії, що могли б забезпечувати високу ефективність при малій травматичності втручання та дозволяли отримати матеріал для морфологічних досліджень. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраний як прототип, є спосіб хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи, який включає проведення відповідного знеболення, розкриття навколощелепних абсцесів (флегмон), видалення «причинного» зуба, після чого бором просвердлюють 3 отвори на відстані 1,5-2 см. один від одного, трепануючи кортикальну пластинку відповідно розташуванню нижньощелепного каналу (1, 3). Недоліками вказаного способу є додаткова травма у вигляді рваної рани слизової оболонки та окістя, що наноситься бором під час створення доступу до кортикальної пластинки нижньої щелепи, неможливість отримати морфологічний матеріал для гістологічного дослідження. Задача корисної моделі полягає у підвищенні ефективності хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи за рахунок обмеження зони розповсюдження запалення та некрозу, зменшення травматичності втручання, встановлення морфологічної картини захворювання. Технічний результат від корисної моделі буде полягати в зменшенні травматичності втручання, зниженні внутрішньокісткового тиску, отримання гістологічного матеріалу ураженої ділянки нижньої щелепи. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи, при якому проводять знеболення, розкриття навколощелепних абсцесів (флегмон), видалення «причинного» зуба, після чого бором просвердлюють 3 отвори на відстані 1,5-2 см. один від одного, трепануючи кортикальну пластинку відповідно розташуванню нижньощелепного каналу, згідно з корисною моделлю, проводять перфорацію слизової оболонки та окістя мукотомом з наступною трепанацією кортикальної пластинки та губчатої речовини нижньої щелепи кістковим трепаном, який містить морфологічний матеріал. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є використання мукотому та кісткового трепану, що дозволяє знизити травматичність втручання та отримати матеріал для гістологічних досліджень. За доступними літературними даними такий спосіб хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи невідомий. Запропонований спосіб здійснюється наступним чином. Після проведення відповідного знеболення, розкриття навколощелепного абсцесу чи флегмони, видалення «причинного» зуба проводять перфорацію слизової оболонки та окістя за допомогою мукотому діаметром 8 мм (фіг. 1) в ділянці видаленого зуба. Далі використовуючи кістковий трепан діаметром 6 мм (фіг. 2), проводять перфорацію кортикальної пластинки та губчатої речовини нижньої щелепи відповідно розташуванню нижньощелепного каналу. Глибину занурення інструменту контролюють за допомогою шкали, що нанесена на корпусі трепану. В результаті інструмент містить кістковий матеріал, що може бути використаний для подальших морфологічних досліджень. Конкретний приклад втілення Пацієнтка К., 49 років, історія хвороби № 2514 звернулася до відділення щелепно-лицевої хірургії № 2 КМКЛ № 12 20.02.2010 року з діагнозом одонтогенний абсцес лівого крило 1 UA 79132 U 5 10 15 20 25 щелепного простору від видаленого 38 зуба. Було проведено оперативне втручання - розкриття абсцесу лівого крило-щелепного простору, призначено медикаментозне лікування. 22.02.2010 року враховуючи загальний стан пацієнтки, дані додаткових обстежень та динаміку захворювання було встановлено діагноз гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від видаленого 38 зуба, ускладнений абсцесом лівого крило-щелепного простору. В той же день було проведено декомпресивну остеоперфорацію нижньої щелепи за способом, що пропонується. Постопераційний період без ускладнень і через 14 діб пацієнтку було виписано в задовільному стані на амбулаторне спостереження. Гістологічне дослідження, матеріал для якого було отримано способом, що пропонується, повністю підтвердило діагноз. За період з лютого 2010 по вересень 2012 року на базі кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в КМКЛ № 12 було прооперовано 16 пацієнтів на гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи з використанням запропонованого способу. Додатковими перевагами запропонованого способу є простота виконання та доступність інструментарію. Література 1. Бажанов Н.Н., Чикорин А.К., Шалабаев О.Д. Остеоперфорация и внутрикостный лаваж в лечении острого остеомиелита нижней челюсти // Стоматология - 1985. - № 3. - Т64. - С. 42 - 45. 2. Н.А. Груздев. Острая одонтогенная инфекция. - М.: Медицина, 1978 - 184 с. 3. Ксембаев С.С. Ямашев И.Г. Острые одонтогенные воспалительные заболевания челюстей. - М.: МЕДпресс, 2006. - 128 с. 4. Лукьяненко В.И. Остеомиелиты челюстей. - 2-е изд., перераб. и дополн. - Л.: Медицина, 1986. - 184 с. 5. Уваров В.М. Клиника и лечение одонтогенных остеомиэлитов челюстей. - Л.: Медгиз, 1956. - 139 с. 6. Шаргародский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. М., 2001. - 272 с. 7. Bernier S., Clermont S., Maranda G. et al. Osteomyelitis of the jaws // Can. J. Dent. Assoc, 1995. - Vol. 61. - № 5. - P. 441 - 445. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи, що включає проведення знеболення, розкриття навколощелепних абсцесів (флегмон), видалення ″причинного″ зуба, перфорацію слизової оболонки, окістя та кортикальної пластинки відповідно розташуванню нижньощелепного каналу з одночасним отриманням гістологічного матеріалу, який відрізняється тим, що перфорацію слизової оболонки та окістя проводять мукотомом з наступною трепанацією кортикальної пластинки та губчатої речовини нижньої щелепи кістковим трепаном, в якому опиняється морфологічний матеріал для подальшого дослідження. 2 UA 79132 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of acute odonogenic osteomyelitis of mandible

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Pavlovskii Leonid Leonidovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Павловский Леонид Леонидович

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00

Мітки: лікування, щелепи, гострого, нижньої, спосіб, хірургічного, одонтогенного, остеомієліту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79132-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-gostrogo-odontogennogo-osteomiehlitu-nizhno-shhelepi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи</a>

Подібні патенти