Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу, що включає відеокамеру (відеореєстратор), призначену для закріплення на даху електричного рухомого складу - перед об'єктом відеонагляду, накопичувач інформації зі змінним об'ємом пам'яті, модуль GPS (система глобального позиціонування), систему дистанційного керування, яка відрізняється тим, що фіксуючий блок системи відеоконтролю встановлюється на відстані 2,5 м від контрольованого струмоприймача на даху електричного рухомого складу та додатково обладнана автономним живленням системи та зарядним пристроєм для заряду внутрішнього акумулятора без виймання його з системи відеоконтролю, гучномовцем, що забезпечує короткочасний звуковий сигнал при включенні /виключенні системи відеоконтролю.

2. Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу за п. 1, яка відрізняється тим, що відеокамера (відеореєстратор) має змінний модуль пам'яті та можливість швидкої заміни та встановлення модуля з більшим об'ємом пам'яті, а також наявністю різних режимів запису та дистанційним керуванням.

Текст

Реферат: Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу включає відеокамеру (відеореєстратор), призначену для закріплення на даху електричного рухомого складу - перед об'єктом відеонагляду, накопичувач інформації зі змінним об'ємом пам'яті, модуль GPS (система глобального позиціонування), систему дистанційного керування. Фіксуючий блок системи відеоконтролю встановлюється на відстані 2,5 м від контрольованого струмоприймача на даху електричного рухомого складу. Система обладана автономним живленням системи та зарядним пристроєм для заряду внутрішнього акумулятора без виймання його з системи відеоконтролю, гучномовцем, що забезпечує короткочасний звуковий сигнал при включенні/виключенні системи відеоконтролю. UA 79111 U (12) UA 79111 U UA 79111 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі залізничного транспорту, а саме - до випробувань і експлуатації електричного рухомого складу, і призначена для застосування при проведенні різних типів експлуатаційних випробувань та експлуатації електричного тягового рухомого складу, для визначення порядку технічного стану дахового обладнання, динаміки роботи струмоприймача при русі на електрифікованій ділянці колії, габаритне положення струмоприймача по висоті і осьове відхилення дротів контактної мережі, технічний стан обладнання контактної мережі, а також збору, аналізу та обробки статистичної інформації, і оцінки їх надійності. Відома система відеоконтролю полягає у відеонагляді за транспортним засобом та передачі авторизованому користувачу, який знаходиться за межами зазначеного транспортного засобу, інформації про поточну ситуацію з транспортним засобом та його оточенням Патент РФ на корисну модель №63300; МПК B60R 25/00; R60Q 1/00; опубл. 2007.05.27. До недоліків відомої системи належать неможливість виконання відеозапису з різною частотою фіксації кадрів за секунду та швидкої заміни носіїв інформації. За прототип була вибрана система відеонагляду для транспортного засобу. Патент України на корисну модель № 44225, Бєлінський Едуард Валерійович, Агризько Володимир Валерійович, опубліковано 25.09.2009, бюл. №18, МПК B60R 25/00, B60Q 1/00, G08B 25/08. Ця система відеонагляду для транспортного засобу містить відеокамеру, призначену для закріплення на транспортному засобі - об'єкті відеонагляду, записуючий пристрій з блоком обробки відеоінформації, пристроєм для запису та зберігання даних з системи моніторингу на мобільний носій інформації, процесор доповнений портом для зняття-передачі даних з/на мобільний носій інформації. Система відеонагляду для транспортного засобу належить до елементів захисту транспортних засобів від проникнення до них сторонніх осіб, а також до пристроїв для фіксації інформації щодо дорожньо-транспортних пригод. Вона може бути використана для здійснення поточного прийому-передачі від/до авторизованого користувача, який перебуває за межами транспортного засобу, інформації (даних) про поточну ситуацію і про ситуацію, яка вже минула з транспортним засобом - об'єктом відеонагляду та поблизу нього. Недоліком прототипа є відсутність можливості застосування системи відеонагляду для одночасного збору інформації про технічний стан дроту контактної мережі та струмоприймачів електричного рухомого складу під час проведення різних типів експлуатаційних випробувань та звичайної експлуатації, а також складність передачі інформації для аналізу користувачу, що є причиною збільшеної тривалості та вартості проведення експлуатаційних випробувань електричного рухомого складу та контактної мережі електрифікованих ділянок. В основу корисної моделі поставлена задача розроблення системи відеоконтролю, яка дозволить виконувати реєстрацію та порядок технічного стану дахового обладнання, динаміку роботи струмоприймача по висоті і осьове відхилення дротів контактної мережі та технічного стану обладнання контактної мережі, а також дозволить синхронно з відеозаписом вести запис інформації координат місця положення рухомого складу, його швидкості руху, курсу, поточної дати і часу. Поставлена задача вирішується за допомогою встановленого на даху електричного рухомого складу наступного обладнання: відеокамери (відеореєстратора), призначеної для закріплення перед об'єктом відеонагляду, записуючий пристрій із блоком обробки відеоінформації, блок живлення та блок дистанційного управління, встановлений для управління з кабіни машиніста. Система відеоконтролю обладнана модулем GPS (система навігаційного позиціонування) для синхронного ведення відеозапису із записом координат місця знаходження, швидкості руху, курсу, дати та часу. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями; фіг. 1 - встановлені системи відеоконтролю на даху електричного рухомого складу; фіг. 2 - загальна схема фіксуючого блока системи відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу. Запропонована система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу складається з фіксуючого блока 1, який встановлюється на відстані 2,5 м від контрольованого струмоприймача 2 на даху електричного рухомого складу 3. Фіксуючий блок системи відеоконтролю є моноблочним пристроєм та складається з: відеокамери (відеореєстратора) 4, що має змінний модуль пам'яті та можливість швидкої заміни та встановлення модуля пам'яті з більшим об'ємом, а також наявністю різних режимів запису; блока дистанційного керування (БДК) 5; внутрішнього акумулятора (ВА) 6; блока запам'ятовуючого пристрою (БЗП) 7; накопичувача інформації 8; гучномовця 9, модуля GPS 1 UA 79111 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (система навігаційного позиціонування) для синхронного ведення відеозапису із записом координат місця знаходження, швидкості руху, курсу, дати та часу. Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу працює наступним чином. Попередньо на даху електричного рухомого складу 3 монтується за допомогою спеціального кронштейна на відстані 2,5 м від контрольованого струмоприймача 2 фіксуючий блок системи відеоконтролю 1, який є моноблочним пристроєм, та складається з відеокамери (відеореєстратора) 4, за допомогою якої ведеться відеоконтроль, БДК 5, який під впливом маніпуляцій з пультом керування (на фігурах не показано) вмикає або вимикає систему відеоконтролю. Відеокамера (відеореєстратор) зі змінним модулем пам'яті та можливістю швидкої заміни та встановлення модуля з більшим об'ємом пам'яті, а також наявністю різних режимів запису та дистанційним керуванням. Живлення фіксуючого блока системи відеоконтролю 1 здійснюється від ВА 6. При цьому не потрібно втручання в схему і конструкцію електричного рухомого складу. Автономність і незалежність роботи фіксуючого блока системи відеоконтролю 1 забезпечує повну безпеку при експлуатації. Запис з відеокамери (відеореєстратора) 4 автоматично зберігається у БЗП 7 до повного заповнення накопичувача інформації 8, після чого відбувається стирання попередньо записаної інформації та запис нової. В початковому стані роботи (режим очікування) відеокамера (відеореєстратор) 4 вимкнений, накопичувач інформації 8 встановлений. Включення фіксуючого блока системи відеоконтролю 1 виконується БДК 5 із супроводом короткочасного звукового сигналу із гучномовця 9. З моменту подачі живлення система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу входить в режим безперервної роботи та архівації даних. Вимикається системи відеоконтролю також за допомогою дистанційного керування з супроводом: короткочасного звукового сигналу із гучномовця 9, при відключенні живлення запис інформації припиняється. При необхідності накопичувач інформації 8 знімається для подальшого перегляду та аналізу даних на ПЕОМ за допомогою вимірювальної сітки і додатку для перегляду відеозаписів з синхронним відображенням місця положення електричного рухомого складу на електронних картах. Програмне забезпечення дозволяє проаналізувати поїздку, точно визначити місце положення проблемних місць і ділянок, швидкість руху, дату та час. При виникненні позаштатної ситуації по порушенню роботи контрольованого струмоприймача 2 потрібно відключити фіксуючий блок 1 пультом дистанційного керування для виключення перезапису і збереження поточної інформації. Після закінчення 24 годин безперервної роботи фіксуючий блок системи відеоконтролю 1 вимагає зарядку ВА 6, який виконується зарядним пристроєм. Цикл заряду проводиться протягом 4,5 годин. Використання системи відеоконтролю дозволить: - одночасно збирати інформацію про роботу та технічний стан дротів контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу під час проведення різних типів експлуатаційних випробувань та звичайної експлуатації електричного рухомого складу; - скоротити час на проведення експлуатаційних випробувань та визначати в експлуатації транспортного засобу причини несправностей струмоприймача та контактної мережі електрифікованих ділянок з можливістю прогнозування їх технічного стану. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу, що включає відеокамеру (відеореєстратор), призначену для закріплення на даху електричного рухомого складу - перед об'єктом відеонагляду, накопичувач інформації зі змінним об'ємом пам'яті, модуль GPS (система глобального позиціонування), систему дистанційного керування, яка відрізняється тим, що фіксуючий блок системи відеоконтролю встановлюється на відстані 2,5 м від контрольованого струмоприймача на даху електричного рухомого складу та додатково обладнана автономним живленням системи та зарядним пристроєм для заряду внутрішнього акумулятора без виймання його з системи відеоконтролю, гучномовцем, що забезпечує короткочасний звуковий сигнал при включенні /виключенні системи відеоконтролю. 2. Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу за п. 1, яка відрізняється тим, що відеокамера (відеореєстратор) має змінний модуль пам'яті та можливість швидкої заміни та встановлення модуля з більшим об'ємом пам'яті, а також наявністю різних режимів запису та дистанційним керуванням. 2 UA 79111 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Video surveillance system of condition of contact system and collector of electric rolling stock

Автори англійською

Artemenko Viktor Vasyliovych, Artemenko Oleksandr Viktorovych, Falendysh Anatolii Petrovych, Hryschenko Oleh Volodymyrovych, Shershniov Serhii Mykhailovych

Назва патенту російською

Система видеоконтроля состояния контактной сети и токоприемника электрического подвижного состава

Автори російською

Артеменко Виктор Васильевич, Артеменко Александр Викторович, Фалендиш Анатолий Петрович, Грищенко Олег Владимирович, Шершнев Сергей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B60Q 11/00, B60L 3/12, G01D 3/00

Мітки: контактної, відеоконтролю, струмоприймача, стану, мережі, рухомого, електричного, складу, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-79111-sistema-videokontrolyu-stanu-kontaktno-merezhi-ta-strumoprijjmacha-elektrichnogo-rukhomogo-skladu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система відеоконтролю стану контактної мережі та струмоприймача електричного рухомого складу</a>

Подібні патенти