Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ранньої реабілітації дітей підлітків, оперованих на легенях, що включає виконання фізичних вправ шляхом проведення дихальної гімнастики і лікувальної фізкультури, який відрізняється тим, що через 2 дні після операції проводять курс контролюючих фізичних навантажень у вигляді лікувальної греблі на ліжково-веслувальному тренажері акад. В. Г. Пащенка при навантаженні 50-750 кГм за 1 хв. тривалістю 2,5-30 хв. одночасно з оксигенотерапією в іонізованому приміщенні, яке насичують негативно зарядженими іонами при концентрації 500-5000 в 1 см при відносній вологості 30-40 % протягом 8-9 діб, причому оксигенотерапію проводять транспозально при концентрації повітряної маси - суміші, що містить 40 % кисню і 60 % повітря.

Текст

Реферат: Спосіб ранньої реабілітації дітей і підлітків, оперованих на легенях, включає виконання фізичних вправ через 2 дні після операції на ліжково-веслувальному тренажері одночасно з транспозальною оксігемотерапією в іонізованому приміщені. UA 78839 U (12) UA 78839 U UA 78839 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, педіатрії, зокрема до способів ранньої реабілітації дітей і підлітків, оперованих на легенях. Відомий спосіб реабілітації дітей, підлітків після операції на легенях, що включає проведення лікувальної гімнастики, наприклад надування поліетиленових куль [Кузьмин М.И. и др. Лечебная гимнастика в грудной хирургии. - Медицина, 1964. - С. 95-96]. Недоліком даного способу є те, що даний вид тренування не завжди попереджає розвиток легеневих ускладнень, оскільки не завжди відбувається правильне динамічне дихання при цій вправі, немає зусилля легеневої вентиляції і виділення мокроти, що може призвести до розвитку пневмонії. Відомий спосіб [Авт. Св. СРСР № 921563, А61H1/00, 1982], який здійснюється шляхом проведення лікувальної фізкультури до і після операції у вигляді веслування на тренажері. Після операції веслування починають проводити на 20-21 день по 7000-8000 кГм за 2-10 хвилин. Цей спосіб прийнятий як найближчий аналог до того, що заявляється, по більшості істотних ознак, що використовують в пропонованому способі. Недоліком найближчого аналога є пізня реабілітація, яка починається на 20-21 день після операції, що може визвати легеневі ускладнення та шлунково-кишкові розлади. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у підвищенні ефективності ранньої реабілітації шляхом запобігання післяопераційних ускладнень лежачих дітей, завдяки введенню нових тренувальних вправ та використанню транспозальної оксігемотерапії, що приводить до скорочення термінів реабілітаційного періоду. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб ранньої реабілітації дітей підлітків, оперованих на легенях, включає виконання фізичних вправ шляхом проведення дихальної гімнастики і лікувальної фізкультури, у якому, згідно з корисною моделлю, через 2 дні після операції проводять курс контролюючих фізичних навантажень у вигляді лікувальної греблі на ліжково-веслувальному тренажері акад. В. Г. Пащенка при навантаженні 50-750 кГм за 1 хв. тривалістю 2,5-30 хв. одночасно з оксигенотерапією в іонізованому приміщенні, яке насичують негативно зарядженими іонами при концентрації 500-5000 в 1 см при відносній вологості 3040 % протягом 8-9 діб, причому оксигенотерапію проводять транспозально при концентрації повітряної маси-суміші, що містить 40 % кисню і 60 % повітря. Лікувальна гребля складається із трьох періодів: 1. Ввідний період складає 1 день. 2. Підготовчий період складає 2 дні. 3. Основний період складає 3 дні. 4. Заключний період складає 2 дні. Ввідний період - в перший день дитина знайомиться з апаратом і пробує на ньому працювати, правильно поєднуючи дихання з роботою. На третій день після операції починається перший цикл ввідного періоду. Спосіб використання тренажера наступний: після дихальної гімнастики дитина починає працювати на тренажері - гребти, проводячи перший підхід 10 гребків за 30 сек. При одному гребку дитина проводить роботу рівну 1 кГм. У всіх випадках дитина повинна провести від 10 до 30 серій гребеневих рухів в чергуванні з відпочинком різної тривалості. За 1-й цикл, який починається через 2 дня після операції, дитина повинна виконати 5 підходів по 30 секунд з навантаженням 1 кГм. За цикл дитина опрацьовує 2,5 хв., виконує 50 гребків і проводить роботу, рівну 50 кГм. Підготовчий період. Ціль цього періоду - розвиток адаптаційних зрушень в системі дихання і кровообігу до виконуваної роботи. У другому циклі, на 4 добу, після дихальної гімнастики дитина починає робити на апараті реабілітації, виконує 10 підходів по 30 секунд з навантаженням 1 кГм працює на тренажері 5 хвилин виконує 100 гребків і проводить роботу рівну 100 кГм. На 5 день після операції 15 підходів по 30 секунд при навантаженні 1 кГм всього проробляє 7,5 хвилин, проводячи 150 гребків і виконуючи роботу рівну 150 кГм. Підготовчий період складає 3 дні, дитина працює на тренажері протягом 12,5 хв., проводячи 250 гребків виконуючи роботу рівну 250 кГм. Вивчена ефективність реабілітаційних заходів у 73 дітей і підлітків запропонованим способом у дитячій обласній клінічній лікарні м. Луганська. Основну тестову групу склали 48 дітей, а контрольну 25 дітей, яким були назначені тільки процедури лікувальної гімнастики. Показниками до лікувальної греблі слугували: загальний задовільний стан з нормальною температурою тіла. Протипоказанням до лікувальної греблі слугували: післяопераційні ускладнення, значні порушення серцево-судинної і дихальної системи. Режим ранньої реабілітації післяопераційних дітей і підлітків за допомогою гребного приліжкового тренажера академіка В.Г. Пащенко наведено у таблиці. 1 UA 78839 U 5 10 15 20 25 Основний період становить також 3 дні, і переслідує лікувально-профілактичні цілі: збільшення легеневої вентиляції, отримання ефективного функціонального навантаження серцево-судинної і дихальної систем. На 6-й день (4 цикл) після операції - дитина проводить 20 підходів по 30 секунд при навантаженні 1 кГм опрацьовує 10 хв., проводячи 300 гребків, виконуючи роботу 200 кГм. На 7 день (5 цикл) після операції на тренажері дитина проводить 25 підходів по 30 секунд при навантаженні 1 кГм. Опрацьовуємо 15 хвилин, проводячи 250 гребків, виконуючи роботу 250 кГм. На 8-й день (6 цикл) після операції дитина робить 30 підходів протягом 20 хвилин, здійснюючи 300 гребків і виконуючи роботу 300 кГм. Всього за основний період - дитина виконує 75 підходів працює 45 хвилин, здійснюючи 75 гребків і виконуючи роботу 750 кГм. На 9 день (7 цикл) дитина робить 35 підходів за 25 хвилин роботи - 350 гребків здійснюючи роботу 350 кГм. На 10 день (8 цикл) дитина робить 40 підходів за 30 хвилин здійснюючи 400 гребків здійснюючи роботу 400 кГм. За весь заключний період дитина робить 75 підходів, витрачаючи 55 хвилин загального часу. Здійснюючи 750 гребків, виконує роботу 750 кГм. За весь курс реабілітації дитина робить 180 підходів до тренажеру, займається - 115 хвилин, здійснює 1800 гребків, виконуючи роботу 1800 кГм (див. таблицю). Рання реабілітація за допомогою приліжкового гребного тренажера є специфічним істотним стимулятором природного посилення дихання. Заняття у запропонованому режимі сприяють не тільки зміцненню дихальної мускулатури, збільшенню рухливості ребер, грудної клітки в цілому і діаграми, але і підтримує рівномірну вентиляцію, підсилюють кровотік у легенях. Застосування запропонованого способу реабілітації призвело не тільки до швидкого і стійкого формування високих рівнів респіраторного апарату до фізичних навантажень, але й до скорочення перебування дітей основної групи в обласній клінічній лікарні в середньому на 10,3 койко-днів. Таблиця Режим ранньої реабілітації післяопераційних дітей і підлітків за допомогою гребного надліжкового тренажера академіка В.Г. Пащенка № з/п Періоди 1. Ввідний 2. Підготовчий 3. Основний 4. Заключний Всього Цикли 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Методика Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість занять, пророблених пророблених гребків за гребків за кГм за підходи до хвилин за хвилин день період період тренажера період 5 2,5 2,5 50 50 50 кГм 10 5 100 12,5 250 250 кГм 15 7,5 150 20 10 200 25 15 45 250 750 750 кГм 30 20 300 35 25 350 55 750 750 кГм 40 30 400 180 1,15 1800 1800 кГм *1 гребок=1кГм; 1 підхід - 30 сек.; за 30 сек. - 10 гребків. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб ранньої реабілітації дітей і підлітків, оперованих на легенях, що включає виконання фізичних вправ шляхом проведення дихальної гімнастики і лікувальної фізкультури, який відрізняється тим, що через 2 дні після операції проводять курс контролюючих фізичних навантажень у вигляді лікувальної греблі на ліжково-веслувальному тренажері акад. В.Г. Пащенка при навантаженні 50-750 кГм за 1 хв. тривалістю 2,5-30 хв. одночасно з оксигенотерапією в іонізованому приміщенні, яке насичують негативно зарядженими іонами при концентрації 500-5000 в 1 см при відносній вологості 30-40 % протягом 8-9 діб, причому оксигенотерапію проводять транспозально при концентрації повітряної маси - суміші, що містить 40 % кисню і 60 % повітря. 2 UA 78839 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for early rehabilitation of children and adolescents operated in the lungs

Автори англійською

Paschenko Viktor Havrylovych, Meh Petro Ivanovich, Sienohonova Liudmyla Ivanivna, Nikiforov Arsenii Yevhenovych, Burshlial Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Способ ранней реабилитации детей и подростков, оперированных на легких

Автори російською

Пащенко Виктор Гаврилович, Мех Петро Иванович, Сеногонова Людмила Ивановна, Никифоров Арсений Евгеньевич, Буршляк Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/00

Мітки: підлітків, дітей, реабілітації, спосіб, легенях, оперованих, ранньої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-78839-sposib-ranno-reabilitaci-ditejj-i-pidlitkiv-operovanikh-na-legenyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ранньої реабілітації дітей і підлітків, оперованих на легенях</a>

Подібні патенти