Номер патенту: 78132

Опубліковано: 11.03.2013

Автори: Сірко Зіновій Степанович, Д'яконов Віктор Кузьмич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Чотирибічний поздовжньо-фрезерний верстат, що має насадні вертикальні та горизонтальні збірні фрезерні головки зі вставними ножами і електроприводами, механізм подачі заготовок, передній та задній столи, механізм притискання заготовок до базових поверхонь, напрямну лінійку, який відрізняється тим, що верстат додатково обладнаний механізмами шліфування ножів для кожної фрезерної головки, а ножі фрезерних головок виконані у вигляді багаточисельних тонких сталевих пластинок, що мають можливість одночасного висування та фіксації.

Текст

Реферат: Чотирибічний поздовжньо-фрезерний верстати має насадні вертикальні та горизонтальні збірні фрезерні головки зі вставними ножами і електроприводами, механізм подачі заготовок, передній та задній столи, механізм притискання заготовок до базових поверхонь, напрямну лінійку. Верстат додатково обладнаний механізмами шліфування ножів для кожної фрезерної головки, а ножі фрезерних головок виконані у вигляді багаточисельних тонких сталевих пластинок, що мають можливість одночасного висування та фіксації. UA 78132 U (12) UA 78132 U UA 78132 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до деревооброблювального устаткування і може бути використана для поздовжнього фрезерування заготовок із чотирьох боків за заданими розмірами поперечного перерізу та профілем в деревооброблювальній галузі. Це рішення у тому причинно-наслідковому взаємозв'язку ознак, як вони відображені у формулі корисної моделі, не відоме із існуючого, на дату подання заявки, рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про відповідність його критерію "новизна". Разом з тим відома низка технічних рішень аналогічних конструкцій чотирибічних поздовжньо-фрезерних верстатів (дивись, наприклад, книгу Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 1991.-238 с., книгу Кучеров И.К., Пашков B.C. Станки и инструменты лесопильно-деревообрабатывающего производства. - М.: Лесная промышленность, 1970.-560 с.). Найбільш близькою до заявленого рішення по суті є конструкція чотирибічного поздовжньофрезерного верстата для поздовжнього фрезерування заготовок із деревини (дивись книгу за редакцією Шостака В.В. Деревообробні верстати загального призначення. - К.: Знання, 2007.280 с.). Загальним недоліком відомих чотирибічних поздовжньо-фрезерних верстатів є невисока якість оброблення заготовок із деревини. Характерною ознакою циліндричного фрезерування є наявність кінематичних нерівностей у вигляді циклоїди, яка характеризується довжиною та висотою хвилі. У відомих верстатів фрезерна головка має до 6-ти ножів (в основному чотири ножі). Чим більше ножів, тим менші довжина та висота хвилі, і, відповідно, якість оброблення. Наступним недоліком є залежність якості фрезерування від напрямку розміщення волокон та сучків деревини. Ще один недолік - обмежений ресурс роботи ножів фрезерних головок, обумовлений їх шириною (до 40 мм). Фрезерні головки відомих верстатів зі вставними ножами із легованих сталей (наприклад із сталі Х6ВФ) в залежності від породи деревини та умов роботи працюють приблизно одну зміну при повному завантаженні верстата. Потім фрезерну головку знімають, демонтують ножі, їх перезаточують і знову виставляють та закріпляють, налаштовують верстат і проводять пробне стругання. Все це приводить до значних затрат часу, а постійний демонтаж та монтаж фрезерних головок з перезаточеними ножами знижують якість оброблення. Всі наведені недоліки відомих верстатів вимагають, як правило, подальшого оброблення шліфуванням поверхні. В основу корисної моделі поставлена задача виконати верстат, який би дозволив позбутися вказаних недоліків. Поставлена задача вирішується тим, що верстат обладнаний механізмами шліфування ножів для кожної фрезерної головки, а ножі фрезерних головок виконані у вигляді багаточисельних тонких сталевих пластинок, що мають можливість одночасного висування та фіксації. Загальними з прототипом, на рівні з іншими є: насадні вертикальні та горизонтальні збірні фрезерні головки зі вставними ножами і електроприводами, механізм подачі заготовок, передній та задній столи, механізм притискання заготовок до базових поверхонь, напрямна лінійка. Ознаками, що відрізняються від прототипу, є таке виконання, при якому верстат обладнаний механізмами шліфування ножів для кожної фрезерної головки, а ножі фрезерних головок виконані у вигляді багаточисельних тонких сталевих пластинок, що мають можливість одночасного висування та фіксації. Таке виконання верстата дозволить значно підвищити якість оброблення поверхні заготовок із деревини. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 показана принципова схема чотирибічного поздовжньо-фрезерного верстата; на Фіг. 2 - вид А Фіг. 1. Чотирибічний поздовжньо-фрезерний верстат має напрямну лінійку 1, верхню горизонтальну ножову головку 2, праву і ліву вертикальні ножові головки 3, притискні ролики 4, рифлені вальці 5, гладкі вальці 6, передній стіл 7, фугувальну ножову головку 8, підпружинені ролики 9, задній стіл 10. Крім цього, на кресленнях не показані: механізм шліфування та кріплення його до станини верстата, конструктивні розміри тонких сталевих пластинок, механізм одночасного висування та фіксації пластинок, які відносяться до конструкції верстата, або інструменту, але не є принциповими для розкриття суті корисної моделі і тому не відмічені на Фіг. 1 і 2. Після роботи верстата, наприклад, одну зміну механізмом (на кресленні не показаний) висувають одночасно всі тонкі сталеві пластинки (в залежності від діаметра ножової головки їх мінімальна чисельність - 24 шт.) на необхідну величину над корпусом фрези та фіксують їх, після чого підводять до пластинок абразивний брусок механізму шліфування, який має 1 UA 78132 U 5 10 15 20 25 можливість переміщення як вздовж осі обертання фрезерної головки так і перпендикулярно цій осі для знімання певного шару за шириною та довжиною пластинок. Потім механізмом шліфування абразивний брусок відводиться від лівої вертикальної ножової головки 3 (вид А Фіг. 1) і верстат готовий до роботи. Деталь подається верхніми рифленими вальцями 5 та нижніми гладкими вальцями 6, притискається під час руху до переднього стола 7 притискними роликами 4, фрезерується послідовно фрезерними головками зі вставними тонкопластинчатими ножами 8, 3, 2 і при подальшому своєму русі за допомогою підпружинених роликів 9 притискається до заднього стола 10 та напрямної лінійки 1. Порівняно із прототипом таке виконання не вимагає демонтажу фрезерної головки та ножів, їх автономного заточування, монтажу, точності встановлення їх в корпус фрезерної головки з допуском за висотою не більше 0,05 мм, що значно підвищує точність оброблення і відповідно якість поверхні та скорочує час підготовлення верстата до роботи після перезаточування ножів. Виконання ножів фрезерної головки у вигляді багаточисельних тонких сталевих пластинок (мінімум 24 шт. у порівнянні з прототипом максимум 6 шт. ножів) дає можливість суттєво зменшити довжину та висоту хвилі циклоїди, які залежать від кількості ножів фрезерної головки, збільшити ресурс роботи фрезерних головок за рахунок більшої ширини тонких сталевих пластинок мінімум 50 мм, тоді, як у прототипі максимум 40 мм. Якість фрезерування заготовок фрезерними головками із ножами у вигляді тонких пластинок не залежить від напрямку волокон деревини та наявності сучків, що у прототипі приводить до виривів, сколів та моховитості поверхні оброблення. Таке виконання верстата дозволить значно підвищити якість оброблення заготовок із деревини без подальшого їх шліфування, зменшити довжину та висоту хвилі, яка має місце при циліндричному фрезеруванні, збільшити ресурс роботи фрезерних головок, зменшити час підготовки верстата до роботи. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Чотирибічний поздовжньо-фрезерний верстат, що має насадні вертикальні та горизонтальні збірні фрезерні головки зі вставними ножами і електроприводами, механізм подачі заготовок, передній та задній столи, механізм притискання заготовок до базових поверхонь, напрямну лінійку, який відрізняється тим, що верстат додатково обладнаний механізмами шліфування ножів для кожної фрезерної головки, а ножі фрезерних головок виконані у вигляді багаточисельних тонких сталевих пластинок, що мають можливість одночасного висування та фіксації. 2 UA 78132 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Four-sided plane-milling machine

Автори англійською

Diakonov Viktor Kuzmich, Sirko Zinovii Stepanovych

Назва патенту російською

Четырехсторонний продольно-фрезерный станок

Автори російською

Дьяконов Виктор Кузьмич, Сирко Зиновий Степанович

МПК / Мітки

МПК: B27C 1/00

Мітки: поздовжньо-фрезерний, верстат, чотирибічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-78132-chotiribichnijj-pozdovzhno-frezernijj-verstat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Чотирибічний поздовжньо-фрезерний верстат</a>

Подібні патенти