Спосіб захисту багаторічних насаджень від американського білого метелика

Номер патенту: 78054

Опубліковано: 11.03.2013

Автори: Клечковський Юрій Едуардович, Черней Людмила Борисівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту багаторічних насаджень від американського білого метелика, що включає обробку рослин мікробіологічним препаратом, який відрізняється тим, що як мікробіологічний препарат використовують Актофіт 0,2 % к.е., причому обробку рослин проводять нормою витрати 0,25 л/га.

Текст

Реферат: Спосіб захисту багаторічних насаджень від американського білого метелика включає обробку рослин мікробіологічним препаратом Актофіт 0,2 % к.е.. Обробку рослин проводять нормою витрати 0,25 л/га. UA 78054 U (12) UA 78054 U UA 78054 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства і може бути використана при біологічних методах регулювання чисельності американського білого метелика (АБМ) Hyphantria cunea Drury та розробці екологічно чистих способів захисту багаторічних насаджень в рекреаційних зонах Причорномор'я. АБМ - шкідник з ряду лускокрилих (Lepidoptera), родини медведиці (Arctiidae), який згідно з діючим на території України "Переліком шкідників, хвороб рослин та бур'янів, що мають карантинне значення" відносять до Списку А-2 "Карантинні організми, обмежено поширені в Україні". Вид наносить шкоду парковим, придорожнім та полезахисним рослинам. Дефоліація насаджень, що спричинюється гусеницями АБМ, призводить до послаблення і навіть гибелі окремих рослин, особливо при багаторазовому пошкодженні. Внаслідок чого знижується захисна, декоративна, естетична функції насаджень, погіршуються умови існування фауни і скорочуються рекреаційні площі. Крім того, масове розмноження фітофага може негативно сказатися на стані здоров'я людини, викликаючи у них алергічні реакції. Система захисту насаджень складається з карантинних, агротехнічних механічних, хімічних та біологічних способів. Відомий карантинний спосіб полягає у забороні вивезення підкарантинного матеріалу в нові регіони, в систематичному проведенні обстежень насаджень. Але цей спосіб застосовують для попередження інвазії та поширення АБМ на нових територіях. Відомі також агротехнічний та механічний способи, які спрямовані на знищування прикореневої порослі навколо стовбурів та бур'янів в пристовбурних кругах, проріджування крони дерев, видалення сухих гілок з подальшим спалюванням їх, побілення стовбурів вапном, збиранні та знищенні павутинних гнізд та їх обов'язкове спалювання Але агротехнічний спосіб зводиться до підтримання насаджень в належному санітарному стані і не забезпечує знищення фітофага (див. Мовчан О.М. "Карантинні шкідливі організми. Карантинні шкідники" Частина 1. Київ, 2002. – С. 140-148). Ефективність механічного способу незначна, оскілки підрізка гілок порушує цілісність гнізда, гусениці становляться руховими, швидко залишають гніздо і розповзаються по дереву, а також на траві під ним, де їх неможливо зібрати та знищити (див. Жимеренкин В.Н. Американская белая бабочка // Защита растений - 1992. - № 2. - С. 29-31). Відомий також і хімічний спосіб обмеження чисельності фітофага, що включає обробку рослин високоефективними сучасними інсектицидами із різних класів сполук. Недоліком цих препаратів є негативний вплив на здоров'я людини, окрім того вони викликають забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами, а в рекреаційних зонах такі обробки заборонено (див. Клечковський Ю.Е., Трибель C.O. Американський білий метелик. Київ Колобіг 2005. - С. 75-81; Клечковський Ю.Е., Черней Л.Б. Захист садів та лісосмуг від американського білого метелика (Методичні рекомендації) Київ Колобіг 2005.-15 с). Відомий також спосіб обмеження чисельності фітофага, що включає застосування мікробіологічних препаратів (див. Сикура А.И., Симчук П.А. Микробиологическая защита от американской белой бабочки. // Защита растений.-1981. - № 9. - С. 39; Красницька Р.С., Лапа Н.В. Досвід використання мікробіологічних заходів проти американського білого метелика в Україні.-1992. - в. 39. - С. 20-66). Перевагою мікробіологічних препаратів є м'які санітарно-гігієнічні і екологічні характеристики, за якими їх можливо застосувати в рекреаційних зонах. Даний спосіб вибрано прототипом. Прототип і спосіб, що заявляється мають наступні спільні ознаки: - обробка насаджень мікробіологічним препаратом; - використання рекомендованих норм мікробіологічного препарату. Спосіб, викладений у прототипі полягає в тому, що боротьбу з американським білим метеликом проводять шляхом обробки багаторічних насаджень мікробіологічним препаратом Лепідоцидом (діюча речовина - бактерії Bacilius Thuringiensis var. Kurstaki.) нормою витрати 1,0 л/га. Проте, відомий спосіб має значні недоліки: низьку технічну ефективність та необхідність проведення дворазової обробки на кожну генерацію фітофага. В основу корисної моделі поставлена задача знайти спосіб зниження чисельності фітофага, в якому б нарівні отримання високої ефективності дії зменшується пестицидне навантаження на багаторічні насадження за рахунок проведення одноразової обробки рослин на кожну генерацію фітофага, що буде сприяти поліпшенню екологічної ситуації і збереженню корисної ентомофауни. Поставлена задача вирішується тим, що у способі захисту багаторічних насаджень від американського білого метелика шляхом обробки рослин мікробіологічним препаратом, тим, що як мікробіологічний препарат використовують Актофіт 0,2 % к.е., причому обробку рослин проводять нормою витрати 0,25 л/га. 1 UA 78054 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Заявлений спосіб відрізняється від прототипу тим, що застосовують мікробіологічний препарат Актофіт 0,2 % к.е., який належить до нового покоління біопрепаратів. Новим у корисній моделі, що заявляється є те, що обробка Актофітом сприяє отриманню високої технічної ефективності дії та зменшує число проведення обробок рослин на кожну генерацію фітофага у порівняні з використанням препарату Лепідоцида, де на одну генерацію шкідника приходиться здійснювати не менш двох обробок. Препарат не викликає опіків рослин і відмінно працює при температурах 28 °C і вище, проти Лепідоцида, який під впливом високих температур втрачає активність. Наведені суттєві ознаки дозволяють отримати технічний результат, що виражається у зменшенні пестицидного навантаження на багаторічні насадження за рахунок проведення однократної обробки рослин на кожну генерацію фітофага, що є економічно вигідним та екологічно безпечним засобом застосування пестицидів. Використання Актофіту дає змогу контролювати чисельність фітофага, утримувати його на низькому рівні, а крім того покращити фiтосанітарний стан та підвищити стійкість багаторічних насаджень в рекреаційній зоні Причорномор'я. Запропонований нами спосіб по зниженню чисельності американського білого метелика реалізувався наступним чином. Для біологічної обробки фітофага на багаторічних насадженнях в міських ландшафтах використовували мікробіологічний препарат Актофіт (діюча речовина - комплекс природних авермектинів ґрунтового гриба Streptomyces avermitilis), який рекомендується для багатьох видів членистоногих шкідників. Механізм дії препарату полягає у проникненні в мікродозах до організму шкідників кишковим або контактним шляхом, необоротному ураженні їх нервової системи, що спричинятиме їх загибель. Виробник препарату ф. "Укрзооветпромпостач", Україна. Рекомендована виробником норма витрати проти фітофагів - від 0,4 до 4,0 л/га. Нами відпрацьована норма витрати - 2,5 л/га. Застосована норма витрати робочої рідини ~ 1000 л/га. Обприскування проводили на придорожніх насадженнях в період утворення павутинних гнізд АБМ першої та другої генерації за появи гусениць 2-4 віків. В дослідах використовували ранцевий обприскувач "Оптима" із пристосуванням для обробки високих дерев. Обліки загибелі шкідників визначали на 3, 7, 14 добу після обробки, зрізуючи при кожному обліку гнізда шкідника в паперові пакети (10 гнізд на варіант). Оцінку ефективності дії препаратів здійснювали в лабораторних умовах за формулою: Ba   E  100  1  , A b   де Е - ефективність з поправкою на контроль, %; А - чисельність шкідника в досліді до обробки; В - теж, після обробки;. а - теж, на контрольній ділянці до обробки. в - теж, після обробки. Отримано статистично вірогідні результати технічної ефективності при реалізації способу, що заявляється та прототипу (див. Таб. 1). Представлені результати експериментальних досліджень показують рівень ефективності мікробіологічного препарату Актофіт. Отримані результати порівнювали з прототипом. Встановлено, що застосування забезпечує зниження чисельності гусениць АБМ на 95,24 %, що дозволяє обмежитися однією обробкою проти одного покоління фітофага, тоді як в еталонному варіанті з використанням препарату Лепідоцид (норма витрати 1,0 л/га) при дворазовому застосуванні вона не перевищує 67,04 %. 2 UA 78054 U Таблиця 1 Препарати Контроль Лепідоцид (еталон) (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) титр 2 млрд. спор/мл Актофіт 0,2 % к.э. HIP0,05* Норма витр., л/га б/о Чисельність гусениць за днями обліків, екз. до оброб. 3 7 14 62,0 67,5 69,3 79,8 Технічна ефективність за днями обліків, % 3 7 14 1,0 62,8 47,5 38,3 26,3 29,63 44,73 67,04 2,5 62,0 1,97 24,3 0,15 12,5 1,54 3,8 1,60 64,00 2,06 81,96 1,70 95,24 1,58 * Найменша істотна різниця (НІР0,05) між показниками варіантів досліду 5 Таким чином, запропонований спосіб дозволяє ефективно захистити зелені міські насадження в рекреаційній зоні Причорномор'я від карантинного фітофагу - американського білого метелика за однократній обробки препаратом на кожну генерацію шкідника. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб захисту багаторічних насаджень від американського білого метелика, що включає обробку рослин мікробіологічним препаратом, який відрізняється тим, що як мікробіологічний препарат використовують Актофіт 0,2 % к.е., причому обробку рослин проводять нормою витрати 0,25 л/га. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for protecting perennial plantations against fall webworm

Автори англійською

Klechkovskyi Yurii Eduardovych, Chernei Liudmyla Borysivna

Назва патенту російською

Способ защиты многолетних насаждений от американской белой бабочки

Автори російською

Клечковский Юрий Эдуардович, Черней Людмила Борисовна

МПК / Мітки

МПК: A01N 25/06

Мітки: насаджень, американського, багаторічних, захисту, білого, метелика, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-78054-sposib-zakhistu-bagatorichnikh-nasadzhen-vid-amerikanskogo-bilogo-metelika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту багаторічних насаджень від американського білого метелика</a>

Подібні патенти