Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції анемії у спортсменів, що включає процес стимуляції еритропоезу, який відрізняється тим, що спортсменові протягом 10 днів після тренувального навантаження внутрішньовенно крапельно вводять 0,5 г препарату "Біоцерулін", розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину.

Текст

Реферат: UA 77674 U UA 77674 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Заявка належить до галузі фізичної культури і спорту, а саме - методів фармакологічної підтримки спортивної діяльності, і може бути використана для підвищення вмісту гемоглобіну та еритроцитів у крові спортсмена. За результатами лабораторної діагностики та поглибленого комплексного обстеження, приблизно у 12-15 % спортсменів виявляється зниження кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну [1], яке відображає наявність анемії, що носить назву "спортивної" [2]. Цей факт привертає увагу тому, що доставка кисню до працюючих м'язів є одним із найважливіших факторів, які обмежують фізичну працездатність і витривалість спортсмена [3, 4]. Оскільки іншого транспортного шляху, крім використання молекули гемоглобіну як переносника кисню, в організмі не існує, зниження його вмісту в спортсменів є дуже важливим чинником, що впливає на рівень фізичної працездатності [5]. Тому застосування методів, що активують процес утворення еритроцитів (еритропоез) в організмі, є цілком обґрунтованим для корекції анемії під час занять спортом. Механізм виникнення спортивної анемії багатогранний, проте деякі складники його недостатньо вивчені. Це підтверджує той факт, що у спортсменів, незважаючи на відсутність патології системи кровотворення та нирок, де синтезується еритропоетин - основний цитокін, який відповідає за утворення нових червоних клітин крові [6, 7], все ж таки знижується вміст -1 еритроцитів і гемоглобіну. Відомо, що зниження вмісту останнього всього на 10-15 гл погіршує постачання працюючих м'язів спортсмена киснем [8]. Існує декілька шляхів корекції спортивної анемії, зокрема, використання мембранопротекторів, антиоксидантів, детоксикантів, препаратів заліза, індукторів еритропоезу та ін. [9]. За прототип вибрано спосіб індукції еритропоезу [Tanaka T. Recent advances and clinical application of erythropoietin and erythropoiesis-stimulating agents /T. Tanaka, Μ. Nangaku //Experimental Cell Research.-2012. - Vol. 318, № 9. - P. 1068-1073.], за яким пацієнтові протягом трьох тижнів кожного четвертого дня підшкірно вводять препарат рекомбінантного еритропоетину людини в добовій дозі 10000 МО (міжнародних одиниць). Позитивним у прототипі є те, що застосування екзогенного еритропоетину супроводжується прискоренням утворення еритроцитів та, відповідно, гемоглобіну. Недоліком прототипу є те, що еритропоетин, введений ззовні, стимулюючи утворення еритроцитів зі зростанням вмісту гемоглобіну, при тривалому використанні за механізмом зворотного зв'язку спричиняє в організмі пригнічення активності власного ендогенного еритропоетину та належить до заборонених Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА) фармакологічних засобів [11]. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб корекції анемії у спортсменів шляхом стимуляції еритропоезу препаратом "Біоцерулін", що дасть можливість прискорити утворення в організмі спортсмена еритроцитів та, відповідно, підвищити рівень гемоглобіну. Поставлена задача вирішується таким чином: Після щоденного стандартного тренувального заняття (не раніше ніж через годину) спортсменам протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину вводять 0,5 г Біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину (0,9 % розчин натрію хлориду). Для визначення зміни вмісту еритроцитів і гемоглобіну, які відображають вираженість анемії [7], використовують автоматичний гематологічний аналізатор "ERMA-210" (Японія). Дослідження зміни вмісту еритропоетину проводять за допомогою імуноферментних тест-наборів "Вектор-Бест" (Росія) для визначення еритропоетину на аналізаторі "Multiscan P 2 (Фінляндія). Прикладами реалізації заявленого способу можуть бути наведені результати зміни вмісту гемоглобіну, еритроцитів та ендогенного (власного) еритропоетину в спортсменів при 10денному використанні Біоцеруліну в динаміці тренувального процесу. I. Спортсмен Г-о P., 24 роки, майстер спорту України. Стаж занять спортом 9 років. Спеціалізується з бігу на середні дистанції. Вміст гемоглобіну та еритроцитів до початку -1 12 -1 застосування Біоцеруліну складав 121,6 гл і 3,910 л відповідно, рівень еритропоетину -1 8,9 МОл . Ці значення є нижчими за референтні для спортсменів [12]. У ході тренувального процесу спортсмен отримував щоденно протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину 0,5 г Біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину. По закінченні застосування препарату на фоні тренувальних навантажень встановлено -1 12 -1 підвищення вмісту гемоглобіну до 145,6 гл , концентрації еритроцитів - до 5,11 10 л , -1 еритропоетину - до 10,1 МОл , що вказує на активацію еритропоезу та покращання показників, які характеризують вираженість проявів спортивної анемії. 1 UA 77674 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 II. Спортсмен К-к С, 26 років, майстер спорту міжнародного класу. Стаж занять спортом 10 років. Спеціалізується у важкій атлетиці. Вміст гемоглобіну та еритроцитів до початку -1 12 -1 застосування Біоцеруліну складав 124,4 гл і 4,0 × 10 л відповідно, рівень еритропоетину -1 9,0 МОл . Ці значення є нижчими за референтні для спортсменів [12]. Спортсмен у ході тренувального процесу отримував щоденно протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину 0,5 г Біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину. По закінченні застосування препарату на фоні тренувальних навантажень встановлено -1 12 -1 збільшення вмісту гемоглобіну до 145,6 гл , концентрації еритроцитів - до 5,11 10 л , -1 еритропоетину - до 11,2 МОл , що вказує на активацію еритропоезу та покращання показників, які характеризують вираженість проявів спортивної анемії. III. Спортсменка П-а Г., 22 років, майстер спорту міжнародного класу. Стаж занять спортом 11 років. Спеціалізується в стрибках у воду. Вміст гемоглобіну та еритроцитів до початку -1 12 -1 застосування Біоцеруліну складав 122,3 гл і 3,610 л відповідно, рівень еритропоетину -1 8,5 МОл . Ці значення є нижчими за референтні для спортсменів [12]. Спортсменка у ході тренувального процесу отримувала щоденно протягом 10 днів внутрішньовенно зі швидкістю не більш ніж 30 крапель за хвилину 0,5 г Біоцеруліну, розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину. По закінченні застосування препарату на фоні тренувальних навантажень встановлено -1 -1 збільшення вмісту гемоглобіну до 139,8 гл , концентрації еритроцитів - до 4,9610 л , -1 еритропоетину - до 10,3 МОл , що вказує на активацію еритропоезу та покращання показників, які характеризують вираженість проявів спортивної анемії. Таким чином, щоденне протягом 10 днів у ході тренувального процесу внутрішньовенне введення препарату "Біоцерулін" зі швидкістю не більше 30 крапель за хвилину в добовій дозі 0,5 г, розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину, покращує показники, що характеризують вираженість спортивної анемії. Джерела інформації: 1. Decreased mean sphered cell volume values in top-level rugby players are related to the intravascular hemolysis induced by exercise / G. Banfi, N.DiGaetano, R.S. Lopez, G. Melegati //Lab. Hematol.-2007. - Vol. 13. -P. 103-107. 2. Гусева C.A. Анемии / C.A. Гусева, Я.П. Гончаров. - К.: Логос, 2004. - С. 369-374. 3. Метаболизм в процессе физической деятельности /под ред. В.Л. Смульского. -К.: Олимпийская литература, 1998.-126 с. 4. Jelkmann W. Erythropoiesis stimulating agents and techniques: a challenge for doping analysts / W. Jelkmann // Curr. Med. Chem.-2009. - Vol. 16, № 10.-P. 1236-1247. 5. Haematological and iron metabolism parameters in professional cyclists during the Giro d'ltalia 3-weeks stage race // R. Corsetti, G. Lombardi, P. Lanteri [et al.] // Clin. Chem. Lab. Med.-2012. - Vol. 13, № 50 (5). - P. 949-956. 6. Erythropoetin use and abuse /M.J. John, V. Jaison, K. Jain [et al.] // Indian J. Endocrinol. Metab.-2012. - Vol. 16, № 2. - P. 220-227. 7. Ни М. Effects of exercise training on red blood cell production: implications for anemia / M. Hu, W. Lin // Acta Haematol.-2012. - Vol. 127, № 3.-P. 156-164. 8. The effects of deer antler velvet extract or powder supplementation on aerobic power, erythropoiesis, and muscular strength and endurance characteristics / G. Sleivert, V. Burke, C. Palmer [et al.] // Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab.-2003.-Vol. 13, №13(3).-P. 251-265. 9. Гунина Л.М. Эргогенное действие коррекции гематологических показателей у спортсменов / Л.М. Гунина, Р.С. Гуменюк // Спортивная медицина.-2008. - № 2. - С. 43-45. 10. Tanaka Т. Recent advances and clinical application of erythropoietin and erythropoiesisstimulating agents / T. Tanaka, M. Nangaku // Exp. Cell Res.-2012. -Vol. 318, № 9. _p. Ю68-1073 (прототип). 11. Заборонений список ВАДА-2012: Міжнародний стандарт. - К., 2012.-26 с. 12. Сравнительный анализ показателей гематологического гомеостаза венозной и капиллярной крови у спортсменов высокого класса / Л.М. Гунина, СВ. Олишевский, С.С. Коваленко, В.О. Петришина // Наука в олимпийском спорте.-2010. - № 1-2. - С. 59-62. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб корекції анемії у спортсменів, що включає процес стимуляції еритропоезу, який відрізняється тим, що спортсменові протягом 10 днів після тренувального навантаження внутрішньовенно крапельно вводять 0,5 г препарату "Біоцерулін", розведеного в 400,0 мл фізіологічного розчину. 2 UA 77674 U Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correction of anemia in athletes

Автори англійською

Hunina Larysa Mykhailivna, Dantsker Hanna Borysivna

Назва патенту російською

Способ коррекции анемии у спортсменов

Автори російською

Гуина Лариса Михайловна, Данцкер Анна Борисовна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/30, A61K 35/16

Мітки: анемії, корекції, спортсменів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-77674-sposib-korekci-anemi-u-sportsmeniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції анемії у спортсменів</a>

Подібні патенти