Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. З'єднання металевої башти із залізобетонним понтоном композитного плавучого доку, яке містить хрестоподібні в поперечному перерізі закладні деталі, з'єднані з арматурним каркасом залізобетонних конструкцій і металевим бімсом понтона, металевий привальний брус, при цьому привальний брус має коробчастий профіль з отворами в його вертикальній стінці, яке відрізняється тим, що містить хрестоподібні в поперечному перерізі закладні деталі для з'єднання як з обшивкою зовнішнього борту, так і з обшивкою внутрішнього борту башт, причому вертикальна штаба хрестоподібних в поперечному перерізі закладних деталей виконана суцільною, а горизонтальна - розрізною.

2. З'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що хрестоподібна в поперечному перерізі закладна деталь для з'єднання з обшивкою зовнішнього борту башт містить на внутрішній горизонтальній штабі ребро на рівні внутрішньої поверхні борту понтона для збільшення площі зчеплення бетону борту понтона з закладною деталлю.

3. З'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що хрестоподібна в поперечному перерізі закладна деталь для з'єднання з обшивкою внутрішнього борту башт містить перехідні штирі, приварені до горизонтальної штаби для стикування з арматурним каркасом секцій стапель-палуби, а до нижньої частини вертикальної штаби - для стикування з арматурним каркасом секцій повздовжньої перебірки понтона.

4. З'єднання за п. 1 або п. 3, яке відрізняється тим, що хрестоподібна в поперечному перерізі закладна деталь для з'єднання з обшивкою внутрішнього борту башт з'єднана з вертикальною закладною деталлю з планкою і анкерами для кріплення металевого бімса із кницевим підкріпленням і з'єднання з арматурним каркасом поперечних перебірок понтона.

5. З'єднання за будь-яким з пп. 1, 3 та 4, яке відрізняється тим, що хрестоподібна в поперечному перерізі закладна деталь для з'єднання з обшивкою внутрішнього борту башт містить на вертикальній і горизонтальній штабах ребра для збільшення площі зчеплення бетону стапель-палуби і повздовжньої перебірки понтона з хрестоподібною в поперечному перерізі закладною деталлю.

6. З'єднання за будь-яким з пп. 1, 3, 4 та 5, яке відрізняється тим, що до ребра на вертикальній штабі хрестоподібної в поперечному перерізі закладної деталі для з'єднання з обшивкою внутрішнього борту башт приєднані анкери, які замонолічуються в стиковий шов для підсилення зчеплення бетону стапель-палуби з ребром.

Текст

1. З'єднання металевої башти із залізобетонним понтоном композитного плавучого доку, яке містить хрестоподібні в поперечному перерізі закладні деталі, з'єднані з арматурним каркасом залізобетонних конструкцій і металевим бімсом понтона, металевий привальний брус, при цьому привальний брус має коробчастий профіль з отворами в його вертикальній стінці, яке відрізняється тим, що містить хрестоподібні в поперечному перерізі закладні деталі для з'єднання як з обшивкою зовнішнього борту, так і з обшивкою внутрішнього борту башт, причому вертикальна штаба хрестоподібних в поперечному перерізі закладних деталей виконана суцільною, а горизонтальна - розрізною. 2. З'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що хрестоподібна в поперечному перерізі закладна C2 2 (19) 1 3 77619 4 залізобетонних конструкцій понтона для з'єднання зчеплення бетону борту понтона з закладною деобшивки башти з обшивкою борту понтона. таллю; Однак в такій конструкції з'єднання не всі - хрестоподібна в поперечному перерізі зазакладні деталі збірного залізобетону, які входять кладна деталь для з'єднання з обшивкою до з'єднання металевої башти із залізобетонним внутрішнього борту башт містить перехідні штирі, понтоном, монтуються на стенді, а встановлюютьприварені до горизонтальної штаби для стикуванся і бетонуються безпосередньо на стапелі при ня з арматурним каркасом секцій стапель-палуби, збиранні залізобетонного понтона доку. а до нижньої частини вертикальної штаби – для Така технологія робіт трудомістка і забирає стикування з арматурним каркасом секцій значний час, тому що пов'язана з установкою опаповздовжньої перебірки понтона; лубки, бетонуванням закладних деталей і витри- хрестоподібна в поперечному перерізі замуванням укладеного бетону до досягнення ним кладна деталь для з'єднання з обшивкою міцності, достатньої для збереження з'єднання внутрішнього борту башт з'єднана з вертикальною закладних деталей залізобетонного понтона з закладною деталлю з планкою і анкерами для бімсами понтона і металевих башт доку. кріплення металевого бімса із кничним Найбільш близьким аналогом конструкції, підкріпленням і з'єднання з арматурним каркасом що заявляється, вибраним за прототип, є вузол поперечних перебірок понтона; з'єднання металевої башти із залізобетонним пон- хрестоподібна в поперечному перерізі затоном композитного плавучого доку, що містить кладна деталь для з'єднання з обшивкою хрестоподібні в поперечному перерізі закладні внутрішнього борту башт містить на вертикальній і деталі для з'єднання обшивки башти з обшивкою горизонтальній штабах ребра для збільшення борту понтона, а також металевий привальний площі зчеплення бетону стапель-палуби і брус, причому вертикальні штаби закладної деталі повздовжньої перебірки понтона з хрестоподібною жорстко з'єднані з обшивкою башти, арматурним в поперечному перерізі закладною деталлю; каркасом і бетоном борту понтона, а горизонтальні до ребра на вертикальній штабі - відповідно із привальним брусом і металевим хрестоподібної в поперечному перерізі закладної бімсом понтона, при цьому привальний брус викодеталі для з'єднання з обшивкою внутрішнього наний з коробчастого профілю з отворами в його борту башт приєднані анкери, які замонолічуються вертикальній стінці для укладання бетону [2]. в стиковий шов для підсилення зчеплення бетону Однак у зазначеному вузлі не забезпечена стапель-палуби з ребром. достатня водонепроникність стику бетону із Запропонована конструкція забезпечує хрестоподібною в поперечному перерізі закладною міцність і довговічну водонепроникність з'єднання деталлю, не вирішена проблема надійного обшивки бортів башт із залізобетонним понтоном з'єднання башти із залізобетонними конструкціями композитного плавучого доку завдяки збільшенню стапель-палуби і повздовжніх та поперечних площі стику бетону зовнішнього борту, перебірок понтона. повздовжньої перебірки і стапель-палуби понтона В основу винаходу поставлена задача спроіз хрестоподібними в поперечному перерізі застити технологію виготовлення доку, скоротити кладними деталями. При цьому виготовлення тривалість стапельних робіт під час його побудови секцій збірного залізобетону з вузлами з'єднання при одночасному забезпеченні міцності і проводиться повністю в умовах стенда. довгострокової водонепроникності з'єднання як по На Фіг.1 показаний поперечний переріз композовнішньому, так і по внутрішньому бортах башт зитного плавучого доку, на Фіг.2 - вузол А на Фіг.1, композитного плавучого доку. на Фіг.3 - вузол Б на Фіг.2. Поставлена задача вирішується тим, що З'єднання металевих башт 1 із залізобетонним з'єднання металевої башти із залізобетонним понпонтоном 2 проводиться за допомогою тоном композитного плавучого доку, яке містить хрестоподібних в поперечному перерізі закладних хрестоподібні в поперечному перерізі закладні деталей 3 і 4. деталі, з'єднані з арматурним каркасом Суцільна вертикальна штаба хрестоподібної в залізобетонних конструкцій і металевим бімсом поперечному перерізі закладної деталі 3 з'єднана понтона, металевий привальний брус, при цьому зварювальним швом з обшивкою 6 зовнішнього привальний брус має коробчастий профіль з отвоборту башти 1 і через перехідні штирі з арматуррами в його вертикальній стінці, згідно з винахоним каркасом і бетоном обшивки 7 борту дом містить хрестоподібні в поперечному перерізі понтона 2. закладні деталі для з'єднання як з обшивкою Горизонтальні штаби деталі 3 з'єднані зварюзовнішнього борту, так і з обшивкою внутрішнього вальним швом відповідно з привальним брусом 8 і борту башт, причому вертикальна штаба закладною деталлю 9 шпангоута 10 понтона 2 та з хрестоподібних в поперечному перерізі закладних поперечним набором 24 зовнішнього борту деталей виконана суцільною, а горизонтальна металевої башти 1. розрізною. Закладна деталь 9 шпангоута 10 з'єднана зваКрім того, згідно з винаходом: рювальним швом з бімсом 11 і закладною детал- хрестоподібна в поперечному перерізі залю 12 шпангоута 10, а закладна деталь 12 - з кладна деталь для з'єднання з обшивкою бімсом 11 і його кничним підкріпленням 25. зовнішнього борту башт містить на внутрішній Привальний брус 8 виконаний з коробчастого горизонтальній штабі ребро на рівні внутрішньої профілю і приварений до зовнішньої поверхні борту понтона для збільшення площі горизонтальної штаби хрестоподібної в поперечному перерізі деталі 3. Бетонування простору під 5 77619 6 привальним брусом 8 проводиться за допомогою ня шпангоутів 10 розміщуються приварені до арлійки через отвори в привальному брусі. матурного каркаса шпангоута закладні деталі 12, Суцільна вертикальна штаба хрестоподібної в до яких при збиранні на стапелі понтона 2 поперечному перерізі закладної деталі 4 з'єднана приєднуються бімси 11. зварювальним швом з обшивкою 13 внутрішнього У кожну секцію повздовжньої перебірки борту башти 1 і через перехідні штирі з арматурвстановлюється ділянка хрестоподібної в попеним каркасом і бетоном повздовжньої перебірки 14 речному перерізі закладної деталі 4, до понтона 2. вертикальної штаби якої приварюються перехідні Горизонтальні штаби деталі 4 з'єднані зварюштирі для з'єднання з арматурним каркасом вальним швом: зовнішня - через перехідні штирі з повздовжньої перебірки 14 і ребро 21, до горизонарматурним каркасом стапель-палуби 16, тальних штаб приварюються перехідні штирі і внутрішня - з бімсом 11 та із закладною деталлю закладні деталі 17 з планками 18 і анкерами 19 17 і поперечним набором 23 внутрішнього борту для з'єднання з арматурним каркасом поперечної металевої башти 1. перебірки 20 понтона 2. Закладна деталь 17 повздовжньої перебірки Секції виготовляють на горизонтальних стен14 з'єднана зварювальним швом з бімсом 11 і його дах з інвентарною опалубкою для бетонування кничним підкріпленням 26. ребристих секцій. Через те, що хрестоподібні в поперечному Після монтажу збірних залізобетонних секцій перерізі закладні деталі 3 і 4 проходять по всій понтона 2 на стапелі проводиться монтаж бімсів довжині понтона 2 і приймають участь в 11 з наступною приваркою верхньої полиці кожнопрогинанні і вигинанні понтона при навантаженні го бімса до закладних деталей 9, 12, 17, стійки доку чи буксируванні його по хвилях в океані, для бімса 11 і внутрішньої горизонтальної штаби збільшення площі зчеплення закладних деталей з закладної деталі 4. бетонними конструкціями понтона на внутрішній Пропонована конструкція з'єднання металевої горизонтальній штабі деталі З встановлене ребро башти із залізобетонним понтоном плавучого ком5 на рівні з внутрішньою поверхнею обшивки борту позитного доку дозволяє виконувати цей вузол у понтона, а на вертикальній і горизонтальній штаскладі залізобетонних секцій понтона на стендах, бах деталі 4 встановлені ребра 21 і 22 відповідно. вести бетонування секцій у зручному положенні з Зчеплення бетону стапель-палуби з ребром 21 використанням відпрацьованої технології укладодатково підсилюється приєднаними до ребра 21 дання бетону в секції, знижуючи трудомісткість і анкерами 15, які замонолічуються в стиковий шов. спрощуючи технологію робіт у стапельний період Закладні деталі 9, 12, 17, шпангоут 10 і бімс 11 будування доку. об'єднані у вертикальній площині в єдиний рамний При цьому забезпечується міцність і контур з поперечним набором башти 1. водонепроникність з'єднання металевої башти із Закладні деталі 9, 12, 17, анкери 19, шпангоут залізобетонним понтоном як по зовнішньому, так і 10, бімс 11 і флори (не показані) жорстко з'єднані з по внутрішньому бортах башт на весь час повздовжнім і поперечним набором експлуатації композитного плавучого доку. залізобетонного понтона 2. Джерела інформації При побудові композитного плавучого доку 1. Егоров Н.М. Технология постройки железовузли з'єднання металевих башт із залізобетонним бетонных судов.- М.: Речной транспорт, 1961.-с. понтоном формуються в складі збірних 118, 119. 4 залізобетонних секцій борту і повздовжньої 2. Патент України № 7774, МПК В 63 С 1/02 перебірки понтона. Вузол з'єднання металевої башти з У кожну секцію борту встановлюється ділянка залізобетонним понтоном плавучого доку, 1995 хрестоподібної в поперечному перерізі закладної (А.с. СССР № 1070828, МПК4 В 63 С 1/02 Узел деталі 3 з ребром 5 з привареними ділянкою присоединения металлической башни с железобетонвального бруса 8 і закладними деталями 9 для ным понтоном плавучего композитного дока, з'єднання шпангоутів 10 з поперечним набором 24 1985). металевих башт 1. У кожній формі для бетонуван 7 77619 8 9 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 77619 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Connection of metallic tower with reinforced concrete pontoon of composite floating dock

Автори англійською

Dymanova Natalia Volodymyrivna, Yevdoschuk Dmytro Ditaliiovych, Yevdoschuk Dmytro Vitaliiovych, Yermakov Dmytro Vladyslavovych, Slutskyi Mykola Heorhiiovych, Tikhonov Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Соединение металлической башни с железобетонным понтоном композитного плавучего дока

Автори російською

Диманова Наталья Владимировна, Евдощук Дмитрий Витальевич, Ермаков Дмитрий Владиславович, Слуцкий Николай Георгиевич, Тихонов Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B63C 1/00, B63B 5/00

Мітки: плавучого, композитного, залізобетонним, з'єднання, металевої, понтоном, доку, башти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-77619-zehdnannya-metalevo-bashti-iz-zalizobetonnim-pontonom-kompozitnogo-plavuchogo-doku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднання металевої башти із залізобетонним понтоном композитного плавучого доку</a>

Подібні патенти