Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням методу фотодинамотерапії, який відрізняється тим, що для загального лікування призначається препарат метаболічної дії "Апілак" у вигляді сублінгвальних таблеток по 10 мг (1 таблетка) 3 рази на добу впродовж 15 днів, а для місцевої обробки пародонтальних карманів із метою впливу на патогенну мікрофлору використовується фотоактивована дезінфекція (фотодинамотерапія) діодним лазерним апаратом "Granum" із довжиною хвилі 660 нм та 1 % розчин метиленового синього як фотосинтетаза, яка здійснюється після поетапного використання різних ультразвукових апаратів (п'єзокерамічного скейлера з додатковою обробкою пародонтальних карманів ультразвуковими алмазними періонасадками у так званому "пародонтальному" режимі та системи "Вектор").

Текст

Реферат: Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням методу фотодинамотерапії, в якому для загального лікування призначається препарат метаболічної дії "Апілак", для місцевої обробки пародонтальних карманів використовується фотоактивована дезінфекція (фотодинамотерапія) діодним лазерним апаратом та розчин метиленового синього як фотосинтетаза, яка здійснюється після поетапного використання різних ультразвукових апаратів. UA 77137 U (12) UA 77137 U UA 77137 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме, стоматології, і може бути використана при лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту та передбачає проведення як загальної терапії із застосуванням препарату метаболічної дії, так і місцевого лікування, а саме, обробки пародонтальних карманів ультразвуковими алмазними періонасадками та "Вектор-системою" з наступною фотоактивованою дезінфекцією (фотодинамотерапією) їх. Сучасним та дієвим методом лікування хронічного генералізованого пародонтиту в боротьбі з патогенною, зокрема, анаеробною мікрофлорою, є відомий метод фотодинамотерапії, який сприяє ліквідації різних штамів збудників, у тому числі антибіотикостійких. Таким чином, зникає потреба у використанні антибіотиків та інших протимікробних препаратів, яким властива значна кількість побічних ефектів. Метод фотоактивованої дезінфекції також сприяє поліпшенню мікроциркуляції в тканинах пародонта, що сприяє інтенсифікації процесів тканинного обміну речовин та відновлення (Лукавенко А.А. Фотодинамическая терапия в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.14 / ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова министерства здравоохранения и социального развития РФ". - СПб., 2012.-20 с.). Недоліком цього способу є однобокий підхід до вирішення питання лікування генералізованого пародонтиту, адже раціональна та повноцінна терапія цього захворювання, як відомо, передбачає комплексний підхід: місцеве лікування доповнюється системним, що дозволяє діяти на різні ланки патогенезу хвороби. У зв'язку з цим, на нашу думку, для підвищення ефективності лікування метод фотодинамотерапії необхідно доповнити загальним медикаментозним лікуванням, яке б впливало на загальнообмінні процеси в організмі хворого. В основу корисної моделі поставлена задача створення безпечного, високоефективного та малоінвазивного способу комплексного лікування генералізованого пародонтиту при початковому I та І-ІІ ступенях розвитку з можливістю виключення хірургічних методів лікування завдяки використанню для загальної терапії препарату метаболічної дії, який поліпшує обмінні та репаративні процеси в тканинах пародонта, та місцевої ультразвукової і лазерної обробки пародонтальних карманів. Поставлена задача вирішується завдяки поєднаному використанню системної терапії препаратом природного походження „Апілак" та місцевого лазерного лікування після ультразвукового скейлінгу і „Вектор-терапії". Метод фотодинамотерапії - один із дієвих у стоматології (використовується з 1993 року) і зарекомендував себе як ефективний спосіб боротьби не лише з патогенною та умовнопатогенною бактеріальною флорою, а й з грибками, вірусами та найпростішими. Перевагами цього методу є згубний вплив на антибіотикостійкі штами бактерій без антибіотикотерапії, унеможливлення розвитку мікробної резистентності та побічних ефектів. Суть методики полягає в поєднаній дії лазерного світла (довжиною хвилі 660 нм), кисню та фотосенсибілізатора. Ушкоджуюча дія фотохімічного процесу на патогенні збудники зумовлена вільнорадикальними реакціями, які спричиняють окиснення та деструкцію мембранних компонентів і, відповідно, загибель клітин патогенних мікроорганізмів. „Апілак" (Tallinn Pharmaceutical Company, Естонія) - препарат, який випускається у вигляді сублінгвальних таблеток, є бджолиним маточковим молочком - секретом, який виробляється алотрофічними залозами робочих бджіл. Цей засіб поліпшує клітинний метаболізм та має загальнозміцнюючий ефект завдяки значному вмісту біологічно активних речовин: вітамінів (С, В1, В2, В5, В6, В8, В12, Н, фолієвої кислоти), макроелементів (K, Na, Ca, Mg, Fe, P), мікроелементів (Zn, Mn, Cu, Co, S, Si, Ni, Cr, As, Bi), 23 амінокислот, холінестерази та ацетилхоліну. Особливість препарату „Апілак" не лише у його багатому складі, а й в унікальності поєднання різних компонентів, що справляє на організм різнобічний вплив ранозагоюючий, стимулюючий природну резистентність та імунну реактивність. Суттєвими відмінними ознаками корисної моделі є використання для системної терапії препарату метаболічної дії „Апілак", а з метою антимікробного впливу на патогенну мікрофлору - фотодинамотерапії за допомогою діодного лазера „Granum" і 1 % водного розчину метиленового синього (як фотосенсибілізатора), яка здійснюється після поетапного використання різних ультразвукових апаратів (п'єзокерамічного скейлера з додатковою обробкою пародонтальних карманів ультразвуковими алмазними періонасадками у т. зв. „пародонтальному" режимі та системи „Вектор"). Спосіб лікування генералізованого пародонтиту здійснюється таким чином: проводиться професійна гігієна ротової порожнини та усунення місцевих травмуючих чинників. Водночас всередину призначається препарат „Апілак" у вигляді сублінгвальних таблеток по 10 мг (1 таблетка) 3 рази на добу впродовж 15 днів. Після скрупульозного видалення зубних відкладень для кінцевої обробки пародонтальних карманів використовують ультразвукові періонасадки з 1 UA 77137 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 алмазним покриттям у т. зв. „пародонтальному" режимі, а насамкінець - систему „Вектор" (набір „Раrо"). На наступне відвідування застосовується фотоактивована дезінфекція пародонтальних карманів шляхом внесення на 1-2 хв 1 % водного розчину метиленового синього. Після цього кишені промивають дистильованою водою, просушують і лазерним світловодом (діодний лазер „Granum"; параметри: довжина хвилі - 660 нм, режим - безперервний, потужність - 200 мВт) обробляють їх на всю глибину. Через 6 тижнів і через 3 місяці з метою підтримуючої терапії повторюють „Вектор-терапію" із використанням інших насадок (карбонових насадок із набору „Recall"). Ефективність запропонованого способу лікування можна проілюструвати на одному з клінічних прикладів. Хвора С, 32 років, скаржиться на сезонну кровоточивість ясен, галітоз, зміну кольору та форми ясен з явищами гіперестезії шийок зубів. Вважає себе хворою 8 років. За даними об'єктивного обстеження виявлено значні над'ясенні та під'ясенні зубні відкладення, набряклу слизову оболонку ясен ціанотичного кольору із порушеною формою контура ясенного краю та зміненим тургором, а також оголення шийок зубів на 1-2-3 мм і рухомість частини зубів І та II ступеня. Після додаткового клінічного обстеження встановлено: індекс кровоточивості ясен РВІ дорівнював 2,13 бала, число Свракова - 2,67 бала; індекс Кечке - 34,49 %; глибина зондування пародонтальних карманів склала - 4,20 мм. На рентгенограмі виявляється дифузний остеопороз коміркової кістки і резорбція коміркового відростка від V 3 до] І2 довжини кореня. Біохімічними дослідженнями ротової рідини вивчався рівень коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК) у ротовій рідині, продуктів життєдіяльності патогенної та умовно-патогенної мікрофлори ротової порожнини, які непрямим чином віддзеркалюють стан мікробіоценозу. При цьому рівень оцтової кислоти становив 2,591 мг/г (абсолютний вміст) і 0,733 од. (відносний вміст); пропіонової - 0,799 мг/г і 0,254 од.; масляної - 0,083 мг/г і 0,013 од.; сумарний вміст ізокислот - 0,113 мг/г і 0,0297 од. відповідно. Загальний вміст КЛЖК дорівнював 3,473 мг/г; анаеробний індекс - 0,340 од. На підставі обстеження був встановлений діагноз: генералізований пародонтит хронічного перебігу І-ІІ ступеня розвитку. Складено план лікування. Для системної терапії з першого дня лікування пацієнтці призначили препарат „Апілак" у вигляді сублінгвальних таблеток по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж 15 днів. Після першого загальноприйнятого етапу лікування, який включає професійну гігієну, усунення всіх місцевих травмуючих чинників та навчання навичкам індивідуальної гігієни, для кінцевої обробки пародонтальних карманів використовувались ультразвукові періонасадки, покриті алмазним напиленням у т. зв. „пародонтологічному" режимі. На наступне відвідування була застосована фінішна „Вектор-терапія" (набір насадок „Раго"). Через день діодним лазерним апаратом „Granum" здійснювалася фотоактивована дезінфекція пародонтальних карманів із використанням як фотосинтетази 1 % водного розчину метиленового синього. Після закінчення курсу лікування повторно обстежено хвору С. і встановлено: слизова оболонка ясен набула блідо-рожевого кольору, стала щільною, суттєво зменшився набряк та зникла кровоточивість (показник РВІ дорівнював 0,16 бала), число Свракова знизилося до 0,33 бала, а індекс Кечке до 12,41 %. Глибина пародонтальних карманів після застосування запропонованого способу лікування зменшилася до 2,98 мм. Аналіз ротової рідини на вміст КЛЖК показав зниження рівня летких жирних кислот, які свідчать про активність анаеробної мікрофлори, а саме: оцтової - до 1,135 мг/г (абсолютний вміст) і 0,791 од. (відносний вміст); пропіонової - до 0,257 мг/г і 0,152 од.; масляної - до 0,022 мг/г і 0,057 од. відповідно. Сумарний вміст ізокислот підвищився до 0,182 мг/г (абсолютний вміст) і 0,047 од. (відносний вміст). Загальний вміст КЛЖК знизився до 1,414 мг/г, що свідчить про зростання активності окремих штамів аеробних бактерій. Показник анаеробного індексу наблизився до норми і склав 0,246 од., що вказує на поліпшення структури мікробіоценозу ротової порожнини за рахунок нормалізації співвідношення кількості строгих анаеробів до аеробів та факультативних анаеробів. Отже, запропонований спосіб лікування дозволяє досягти значного позитивного результату в терапії генералізованого пародонтиту та уникнути можливих побічних ефектів від традиційної схеми лікування, а також, враховуючи безболісність та атравматичність методу, - бажаної співпраці з пацієнтами. Завдяки поєднанню системного застосування препарату метаболічної дії з місцевою ультразвуковою та лазерною обробкою пародонтальних карманів досягається вплив на різні ланки патологічного процесу, що сприяє швидкому поліпшенню стану тканин пародонта та суттєвому збільшенню термінів ремісії захворювання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням методу фотодинамотерапії, який відрізняється тим, що для загального лікування призначається 2 UA 77137 U 5 препарат метаболічної дії "Апілак" у вигляді сублінгвальних таблеток по 10 мг (1 таблетка) 3 рази на добу впродовж 15 днів, а для місцевої обробки пародонтальних карманів із метою впливу на патогенну мікрофлору використовується фотоактивована дезінфекція (фотодинамотерапія) діодним лазерним апаратом "Granum" із довжиною хвилі 660 нм та 1 % розчин метиленового синього як фотосинтетаза, яка здійснюється після поетапного використання різних ультразвукових апаратів (п'єзокерамічного скейлера з додатковою обробкою пародонтальних карманів ультразвуковими алмазними періонасадками у так званому "пародонтальному" режимі та системи "Вектор"). Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for complex treatment of generalized periodontitis by photodynamotherapy

Автори англійською

Lychkovska Oleksandra Liubomyrivna, Melnychuk Halyna Mykhailivna, Zaverbna Liubov Volodymyrivna, Melnuchyk Arsen Stepanovych, Kashivska Roksolana Stepanivna, Lychkovska Liubov Teofilivna, Datsko Roman Andriiovych

Назва патенту російською

Способ комплексного лечения генерализованного пародонтита с применением метода фотодинамотерапии

Автори російською

Лычковская Александра Любомировна, Мельничук Галина Михайловна, Завербная Любовь Владимировна, Мельничук Арсен Степанович, Кашивская Роксолана Степановна, Лычковская Любовь Теофиловна, Дацко Роман Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61C 17/00

Мітки: методу, пародонтиту, спосіб, фотодинамотерапії, комплексного, генералізованого, застосуванням, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-77137-sposib-kompleksnogo-likuvannya-generalizovanogo-parodontitu-iz-zastosuvannyam-metodu-fotodinamoterapi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням методу фотодинамотерапії</a>

Подібні патенти