Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прямоточний пиловідокремлювач, що містить корпус у вигляді труби з конічним соплом і розділовий патрубок, розміщений нижче по потоку сопла і коаксіально йому, співвідношення діаметрів корпусу і вхідного перерізу сопла складає 1,5-10, конічне сопло виконано довжиною 1-3 діаметра вхідного перерізу сопла, корпус забезпечений газовідвідним патрубком і перегородкою, а розділовий патрубок виконаний у вигляді циліндра, верхня частина якого приєднана до механізму переміщення, а нижня - може вільно переміщатися в перегородці корпусу, який відрізняється тим, що вхідний отвір циліндричного розділового патрубка обладнано конічною сітчастою лійкою з розміром вічок для кожного розміру уловлюваних частинок суспензій (пилу), величина зазору між вхідним отвором конічної сітчастої лійки і вихідним перерізом горловини конічного сопла регулюється за допомогою механізму переміщення.

Текст

Реферат: Прямоточний пиловідокремлювач містить корпус у вигляді труби з конічним соплом і розділовий патрубок, розміщений нижче по потоку сопла і коаксіально йому. Співвідношення діаметрів корпусу і вхідного перерізу сопла складає 1,5-10, конічне сопло виконано довжиною 1-3 діаметра вхідного перерізу сопла. Корпус забезпечений газовідвідним патрубком і перегородкою. Розділовий патрубок виконаний у вигляді циліндра, верхня частина якого приєднана до механізму переміщення, а нижня - може вільно переміщатися в перегородці корпусу. Вхідний отвір циліндричного розділового патрубка обладнано конічною сітчастою лійкою з розміром вічок для кожного розміру уловлюваних частинок суспензій (пилу). Величина зазору між вхідним отвором конічної сітчастої лійки і вихідним перерізом горловини конічного сопла регулюється за допомогою механізму переміщення. UA 76728 U (54) ПРЯМОТОЧНИЙ ПИЛОВІДОКРЕМЛЮВАЧ UA 76728 U UA 76728 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до очисної техніки та може бути використана у системах очищення у машинобудівних, в тому числі і у ливарних, металургійних, гірничодобувних, деревообробних та інших виробництвах. Відомий прямоточний пиловідокремлювач, що містить корпус у вигляді труби з конічним соплом і розділовий патрубок, розміщений нижче по потоку сопла і коаксіально йому, співвідношення діаметрів корпусу і вихідного перерізу конічного сопла складає 1,5-10, причому конічне сопло виконано довжиною 1-3 діаметра вхідного перерізу конічного сопла, корпус забезпечено газовідвідним патрубком і перегородкою, а розділовий патрубок виконано у вигляді циліндра, верхня частина якого приєднана до механізму переміщення, а нижня - вільно переміщається у перегородці корпусу. Площа зазору між перегородкою і розділовим патрубком становить 0,01-0,03 від площі вхідного перерізу конічного сопла [див. патент РФ № 2198720 С2 МПК B01D 45/04 від 09.04.2001, прототип]. Недоліком відомого прямоточного пиловідокремлювача є співвідношення діаметрів корпусу та вхідного перерізу конічного сопла, що становить 1,5-10. Тобто, потік газу з суспензіями (пилом) під тиском або розрідженням подається на вхід конічного сопла і у горловині сопла суспензії прискорюються до швидкості потоку газу. Потрапляючи у корпус з конічного сопла, газ з суспензіями (пилом), розширюючись, заповнює увесь прохідний переріз корпусу. Суспензії (пил), які відхилилися від вектора руху, з частиною ежектованого газу можуть надходити в газовідвідний патрубок повз вхідний отвір розділового патрубка. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення прямоточного пиловідокремлювача шляхом обладнання циліндричного розділового патрубка конічною сітчастою лійкою із заданим розміром вічок. Розмір вічок конічної сітчастої лійки вибирається для кожного розміру уловлюваних частинок суспензій (пилу). Конічна сітчаста лійка вставляється у отвір розділового патрубка, величина зазору між вхідним отвором конічної сітчастої лійки і вихідним перерізом горловини конічного сопла може регулюватись за допомогою механізму переміщення в залежності від розміру уловлюваних суспензій (пилу). Конічна сітчаста лійка легко замінюється на іншу при зносі або при зміні у газі, що видаляється, розмірів частинок суспензій (пилу). Це розширить можливості прямоточного пиловідокремлювача. Поставлена задача вирішується тим, що у прямоточному пиловідокремлювачі, що містить корпус у вигляді труби з конічним соплом і розділовим патрубком, розміщеним нижче по потоку сопла і коаксіально йому, співвідношення діаметрів корпусу і вхідного перерізу сопла складає 1,5-10, конічне сопло виконано довжиною 1-3 діаметра вхідного перерізу конічного сопла, корпус забезпечений газовідвідним патрубком і перегородкою, а розділовий патрубок виконаний у вигляді циліндра, верхня частина якого приєднана до механізму переміщення, а нижня - може вільно переміщатися в перегородці корпусу, згідно з корисною моделлю, прямоточний пиловідокремлювач забезпечено конічною сітчастою лійкою із заданим розміром вічок, яку сполучено з вхідним отвором циліндричного розділового патрубка, причому конічне сопло з горловиною з'єднано з корпусом і розділовим патрубком з конічною сітчастої лійкою за допомогою механізму переміщення, а величина зазору між вхідним отвором конічної сітчастої лійки і вихідним перерізом горловини конічного сопла регулюється за допомогою механізму переміщення, в залежності від розміру частинок уловлюваних суспензій (пилу) у газі. При використанні в конструкції прямоточного пиловідокремлювача конічної сітчастої лійки досягається необхідне очищення газу від конкретних домішок, причому для кожного виду домішок можна підібрати свою конічну сітчасту лійку із заданим розміром вічок. При використанні прямоточного пиловідокремлювача, що заявляється, не потрібно додаткового фільтруючого пристрою. Легка заміна конічної сітчастої лійки за допомогою механізму переміщення збільшує ефективність і термін служби прямоточного пиловідокремлювача. Наявність цих ознак, які відрізняють прямоточний пиловідокремлювач, який заявляється, від відомого, в сукупності забезпечує вирішення поставленої задачі. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1 зображений прямоточний пиловідокремлювач, а на фіг. 2 показана конічна лійка, верхня частина якої є сітчастою (вид А на фіг. 1). Прямоточний пиловідокремлювач містить корпус 1 у вигляді труби з коаксіально розташованим газовідвідним патрубком 2, перегородку 3, герметичний бункер 4 і циліндричний розділовий патрубок 5, обладнаний конічною сітчастою лійкою 6, причому нижня частина конічної сітчастої лійки 6 з'єднується з розділовим патрубком 5. Конічна сітчаста лійка 6 не дає можливості потрапляти суспензіям (пилу) у газовідвідний патрубок 2. Конічне сопло 7 з горловиною 8 та корпус 1 у вигляді труби з розділовим патрубком 5 і конічною сітчастою лійкою 6 з'єднуються за допомогою механізму переміщення 9. Розділовий патрубок 5 виконаний у 1 UA 76728 U 5 10 15 20 25 30 вигляді циліндра, верхня частина якого приєднана до механізму переміщення 9. Нижня частина розділового патрубка 5 вільно переміщається в зазорі 10 перегородки 3 корпусу 1, а ежектований суспензіями потік газу за рахунок сил гравітації очищається в бункері 4 від суспензій (пилу) і виводиться через зазор 10 в перегородці 3 в загальний потік. Вхідний отвір конічної сітчастої лійки 6 і горловини 8 конічного сопла 7 виконані з зазором 11, який може регулюватися за допомогою механізму переміщення 9. Зазор 11 і розмір вічок 12 конічної сітчастої лійки 6 вибирається у залежності від розміру уловлюваних частинок суспензій (пилу). Співвідношення діаметрів корпусу 1 і вхідного перерізу конічного сопла 7 з горловиною 8 становить 1,5-10, конічне сопло 7 виконано довжиною 1-3 діаметра вхідного перерізу конічного сопла 7. Прямоточний пиловідокремлювач функціонує наступним чином. Конічна сітчаста лійка 6 з'єднується з циліндричним розділовим патрубком 5, що знаходиться у корпусі 1, з конічним соплом 7 з горловиною 8 за допомогою механізму переміщення 9 і закріплюється на корпусі 1, який коаксіально розташований з газовідвідним патрубком 2 та перегородкою 3. Потік газу з суспензіями (пилом) під тиском або розрідженням подається на вхід конічного сопла 7, в горловині 8 суспензії прискорюються до швидкості газу, далі потік газу з суспензіями (пилом) крізь сітчасту конічну лійку 6 потрапляє у корпус 1, де розширюється і заповнює увесь прохідний переріз корпусу 1. У той же час суспензії в силу інерції, які зберегли свій вектор руху, і завдяки цьому разом з частиною ежектованого суспензіями (пилом) потоку газу надходять у вхідний отвір розділового патрубка 6. Суспензії (частинки пилу), які при розширенні газу в корпусі 1 відхилилися від вектора руху, осідають на сітці конічної сітчастої лійки 11 з вічками 12. Ежектований суспензіями потік газу за рахунок гравітаційних сил і малої швидкості в бункері 4 очищається від суспензій (пилу), виходить з герметичного бункера 4 через зазор 10 у перегородці 3 корпусу 1, направляється у газовідвідний патрубок 2, і далі - за призначенням. Застосування прямоточного пиловідокремлювача, який заявляється, показало, що при використанні конічної сітчастої лійки очищення газу від суспензій (пилу) відбувається більш якісно, не вимагає додаткових фільтрувальних пристроїв. Простота конструкції конічної сітчастої лійки дає можливість більш легкого виготовлення її з різними розмірами вічок сітки, а простота конструкції прямоточного пиловідокремлювача дозволить швидко замінити лійку в разі зносу, що збільшить ефективність і термін служби прямоточного пиловідокремлювача. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Прямоточний пиловідокремлювач, що містить корпус у вигляді труби з конічним соплом і розділовий патрубок, розміщений нижче по потоку сопла і коаксіально йому, співвідношення діаметрів корпусу і вхідного перерізу сопла складає 1,5-10, конічне сопло виконано довжиною 13 діаметра вхідного перерізу сопла, корпус забезпечений газовідвідним патрубком і перегородкою, а розділовий патрубок виконаний у вигляді циліндра, верхня частина якого приєднана до механізму переміщення, а нижня - може вільно переміщатися в перегородці корпусу, який відрізняється тим, що вхідний отвір циліндричного розділового патрубка обладнано конічною сітчастою лійкою з розміром вічок для кожного розміру уловлюваних частинок суспензій (пилу), величина зазору між вхідним отвором конічної сітчастої лійки і вихідним перерізом горловини конічного сопла регулюється за допомогою механізму переміщення. 2 UA 76728 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Direct-flow deduster

Автори англійською

Shynkariova Tetiana Anatoliivna, Hedrovych Anatolii Ivanovych, Shynkariova Anastasia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Прямоточный пылеотделитель

Автори російською

Шинкарева Татьяна Анатольевна, Гедрович Анатолий Иванович, Шинкарева Анастасия Александровна

МПК / Мітки

МПК: B01D 45/04

Мітки: прямоточний, пиловідокремлювач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76728-pryamotochnijj-pilovidokremlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прямоточний пиловідокремлювач</a>

Подібні патенти