Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка, що включає визначення вогнища ураження, який відрізняється тим, що проводять визначення об'єму пухлини за допомогою спеціалізованих утиліт площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та подальшим вирахування об'єму "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка включає визначення вогнища ураження. Проводять визначення об'єму пухлини за допомогою спеціалізованих утиліт площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та подальшим вирахування об'єму "шайб" за формулою циліндра чи конуса. При цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини. UA 76727 U (12) UA 76727 U UA 76727 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області медицини, а саме до онкології, і може використовуватись з метою лікування хворих на резектабельні форми раку шлунка. Рак шлунка (РШ), незважаючи на стійке зниження рівня захворюваності, є однією з найбільш розповсюджених пухлин як в Україні, так і в інших країнах світу, щорічно призводячи до загибелі більш ніж 600 тисяч хворих. Рівень захворюваності на РШ в країнах Євросоюзу складає 20 на 100 тисяч населення, смертності - 16 на 100 тисяч населення. В Україні у 2011 році зареєстровано 25,32 випадків захворювання на 100 тисяч населення, 62 % хворих з вперше встановленим діагнозом померли протягом першого року, тому ця патологія залишається однією з найбільш важливих медичних та соціально-економічних проблем. Точність визначення відповіді пухлин раку шлунка на терапію є критично-важливим завданням у процесі проведення неоад'юватної поліхіміо терапії (НПХТ). Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб за загальноприйнятими критеріями "ResponseEvaluatingCriteriainSolidTumors (RECIST)" із використанням одновимірних методів визначення найдовшого із діаметрів вогнища ураження, обраний як прототип [1]. Однак, отримані нещодавно дані свідчать, що критерії RECIST можуть бути лімітованими через визначення розмірів вогнища лише у одній площині, що породжує неточності, зокрема при оцінці пухлин раку шлунка, гастроезофагеального з'єднання та органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в цілому. Крім того, існуюче програмне забезпечення для обробки спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) зображень з метою оцінки об'єму пухлин має велику собівартість і не завжди може бути в наявності у рентгенологів. Задача, яка вирішує спосіб, що заявляється, полягає у застосуванні мануальної методики вирахування об'єму пухлини за принципом "шайб". Технічний результат покращення результатів лікування, якості життя хворих на резектабельний рак шлунка, зниження собівартості лікування онкологічних хворих. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає визначення вогнища ураження, згідно з корисною моделлю, проводять визначення об'єму пухлини за допомогою спеціалізованих утиліт площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та подальшим вирахування об'єму "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини. Суть способу полягає у виконанні 3-фазної спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) із застосуванням методики "тугого наповнення" шлунка, яку виконують безпосередньо перед та через 3 тижні після останнього курсу НПХТ. Аналіз проводився сертифікованими лікарямирентгенологами та лікарем-онкологом. Принцип волюметрії первинних пухлин раку шлунка полягає у визначенні за допомогою спеціалізованих утиліт площі пухлини на зрізах СКТ з інтервалом 0,8-1 мм та подальше вирахування об'єму "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини (Фіг. 1, 2). На Фіг.1 формули розрахунку об'єму циліндру та зрізаного конуса. На Фіг. 2 представлена математична модель розрахунку об'єму пухлини, де: А - схематично представлена модель пухлини, В - висота "шайби" (згідно з математичною формулою Н - висота циліндра чи зрізаного конуса). Суть способу підтверджується аналізом виконання: Пацієнт М., 53 р. госпіталізований у відділення пухлин органів черевної порожнини та заочеревинного простору Національного інституту раку із діагнозом - рак нижньої третини шлунка, виразково-інфільтративна форма росту T3N×M0 стадія II, клінічна група II. В неоад'юватному режимі було проведено 2 курси поліхіміотерапії за схемою PELF. Була виконана комп'ютерна томографія до та після НПХТ. Результати розрахунку об'єму пухлини РШ представлені на Фіг. 3. Серія спіральної комп'ютерної томографії знімків хворого М., 57 р., до проведення лікування (А) та після закінчення HlDCT (через 21 добу після другого курсу) (В). Позначено червоним кольором площу пухлини шлунка на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 1 мм. Проведені обчислення показали, що врезультаті проведення НПХТ об'єм пухлини зменшився на 32 % Клінічна апробація даного способу проведена на базі відділення пухлин органів черевної порожнини та: заочеревинного простору Національного інституту раку у період 2010-2012 років, проведено лікування з використанням даного підходу 17 хворим на рак шлунка. Отримані результати дозволяють рекомендувати даний спосіб для широкого впровадження в медичну практику. Джерела інформації: 1 UA 76727 U 1. Е.А. Eisenhaueret al. New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1. EUROPEANJOURNALOFCANCER 45) (2009) 228-247. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб оцінки ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка, що включає визначення вогнища ураження, який відрізняється тим, що проводять визначення об'єму пухлини за допомогою спеціалізованих утиліт площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та подальшим вирахування об'єму "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини. 2 UA 76727 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing efficacy of neoadjuvant polychemotherapy of primary cancer of stomach

Автори англійською

Schepotin Ihor Borysovych, Kolesnyk Olena Oleksandrivna, Burlaka Anton Anatoliiovych, Lukashenko Andrii Volodymyrovych, Khalilieiev Oleksandr Oleksandrovych, Rozumii Dmytro Oleksandrovych, Ptyimal Viktor Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии первичных опухолей рака желудка

Автори російською

Щепотин Игорь Борисович, Колесник Елена Александровна, Бурлака Антон Анатольевич, Лукашенко Андрей Владимирович, Халилеев Александр Александрович, Розумий Дмитрий Александрович, Приймак Виктор Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: ефективності, шлунка, оцінки, пухлин, спосіб, поліхіміотерапії, неоад'ювантної, первинних, раку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76727-sposib-ocinki-efektivnosti-neoadyuvantno-polikhimioterapi-pervinnikh-pukhlin-raku-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка</a>

Подібні патенти