Протиковзне взуття із шипами, що висуваються пневматично, “кішка”(взуття sb 2)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Протиковзне взуття, що має заготовку верха взуття, устілку, підошву, яка виготовлена багатошаровою і має впускний і випускний клапани, насос, дві жорсткі пластини з повітряною порожниною між ними з можливістю підкачки та випуску повітря, нижня жорстка частина з’єднана з пористим, м’яким і еластичним шаром і оснащена стержнями, які встановлені в інших шарах підошви з можливістю осьового переміщення, яке відрізняється тим, що впускний клапан встановлений і закріплений у горизонтальному отворі усередині підошви та з'єднаний з гнучкими шлангами, які з'єднані з еластичними ємностями і/або цільними порожнистими корпусами, кожний з яких на зовнішньому боці має кілька горизонтальних кругових виступів, при цьому корпус виконаний у вигляді порожнистого циліндра, що має всередині пересічні горизонтально-вертикальні пази, з закритим верхнім і відкритим нижнім торцями, у порожнистий циліндр додатково встановлений і закріплений наявними у верхній частині відтискаючими виступами циліндр, менший за діаметром, з закритим верхнім і відкритим нижнім торцями, усередині якого виконана гвинтова різьба чи затискач або виступи для кріплення шипа, на якому у середній частині виконані пази чи наскрізний отвір, у верхній частині виконані гвинтова різьба чи круговий горизонтальний паз або вертикально-горизонтальні з’єднані між собою пази, причому циліндр зв’язаний зворотною пружиною з цільним порожнистим корпусом, який розташований в наявних глухих вертикальних отворах, що йдуть від нижньої ходової поверхні підошви взуття всередину неї, у яких виконані  кілька кругових горизонтальних пазів, причому еластичні ємності розташовані усередині круглих і/або прямокутних камер, які рядами чи врозкид розміщені усередині підошви взуття між протекторами, у кожній порожнистій камері є отвір, що виходить на нижню ходову поверхню підошви взуття, у який частково вставлений і закріплений за рахунок верхньої площадки цільний корпус, який виконаний як порожнистий циліндр із глухим верхнім торцем і відкритим нижнім торцем, усередині якого виконана гвинтова різьба чи затискач або ж виступи, в якому розміщений і виконаний з можливістю по-різному кріпитися шип, причому вихідний клапан виконаний у вигляді клапана - кнопки, яка виконана з можливістю часткового чи повного розбирання, що з'єднаний за допомогою  гнучких шлангів із з'єднаними між собою еластичними ємностями чи цільними порожнистими корпусами.

 2. Взуття за п. 1, яке відрізняється тим, що додатково містить міцний резервуар, який розташований усередині каблука підошви взуття, перепускний клапан – кнопку, при цьому міцний резервуар з’єднаний з впускним клапаном і перепускним клапаном-кнопкою, з яким з’єднані еластичні ємності і/або цільні корпуси.

 3. Взуття за п. 2, яке відрізняється тим, що додатково містить закріплений на зовнішній стороні верха заготовки взуття манометр, який з'єднаний за допомогою  гнучкого шланга з міцним резервуаром.

Текст

1. Протиковзне взуття, що має заготовку верха взуття, устілку, підошву, яка виготовлена багатошаровою і має впускний і випускний клапани, насос, дві жорсткі пластини з повітряною порожниною між ними з можливістю підкачки та випуску повітря, нижня жорстка частина з’єднана з пористим, м’яким і еластичним шаром і оснащена стержнями, які встановлені в інших шарах підошви з можливістю осьового переміщення, яке відрізняється тим, що впускний клапан встановлений і закріплений у горизонтальному отворі усередині підошви та з'єднаний з гнучкими шлангами, які з'єднані з еластичними ємностями і/або цільними порожнистими корпусами, кожний з яких на зовнішньому боці має кілька горизонтальних кругових виступів, при цьому корпус виконаний у вигляді порожнистого циліндра, що має всередині пересічні горизонтально-вертикальні пази, з закритим верхнім і відкритим нижнім торцями, у порожнистий циліндр додатково встановлений і закріплений наявними у верхній частині відтискаючими виступами циліндр, менший за діаметром, з закритим верхнім і відкритим нижнім торцями, усередині якого виконана гвинтова різьба чи затискач або виступи для кріплення шипа, на якому у середній C2 2 (19) 1 3 76506 4 повітряною порожниною між ними з можливістю частково вставлений і закріплений за рахунок свопідкачки та випускання повітря, нижня жорстка го верхнього майданчика (капелюшка) цільний пластина з'єднана з пористим м'яким і еластичним корпус, що виконаний як порожній циліндр з закришаром і оснащена стержнями, вставленими в тим верхнім торцем і відкритим нижнім торцем, інших шарах підошви з можливістю осьового усередині якого є гвинтове різьблення чи затиск, переміщення [UA 35213]. або виступи, в якому (порожньому циліндрі з Недоліком пристрою є те, що при різкому верхнім майданчиком) розташований і може поуповільненні ходьби сили інерції короткочасно різному кріпитися визначений вище шип, причому зміщають нижні шари підошви в результаті "з останньої" із з'єднаних між собою еластичних матеріал підошви по периметру змінює свої харакємностей чи цільних порожніх корпусів на теристики і робиться непридатним (швидко вихозовнішньому боці яких є горизонтальні кругові висдить з ладу) Потрібний тривалий період часу для тупи, з'єднай гнучким шлангом розташований у закачування потрібного обсягу повітря в камеру. горизонтальному отворі вихідний клапан-кнопка, Підошва взуття є не еластичною (не гнеться) за яка може частково чи цілком розбиратися. рахунок твердих пластин, які при цьому в процесі Протиковзне взуття додатково може також ходьби постійно діють на нижні шари підошви в містить усередині підошви взуття; міцний резервурайоні п'яти по периметру. А так само те що якщо ар, перепускний клапан-кнопку, при цьому міцний під великим навантаженням (перевантаженням) резервуар з'єднаний з, впускним клапаном і перепідошва взуття все ж такі змінить горизонтальне пускним клапаном-кнопкою, з яким (перепускним положення (зігнеться), то вигнуті тверді пластини клапан - кнопкою), з'єднані еластичні ємності будуть заважати далі при ходьбі. та/або цільні корпуси. Метою винаходу є створення надійного протиПри цьому протиковзне взуття ще може доковзного взуття, що має тривалий термін викоридатково містить закріплений на зовнішньому боці стання. верха заготовки взуття манометр, який з'єднай Поставлена задача досягається тим, що прогнучким шлангом з міцним резервуаром. тиковзне взуття, що має заготовку верха взуття, Пропонуємо взуття має більш тривалий термін устілку, і підошву яка зроблена багатошаровою і дії так як воно більш надійне. має дві жорсткі пластини з повітряною порожниНа (Фіг.1) взуття з висунутими шипами; ною між ними з можливістю підкачки та випускання (Фіг.2) взуття з засунутими шипами; повітря, нижня жорстка пластина з'єднана з порис(Фіг.3) висунутий з підошви взуття порожній тим, м'яким і еластичним шаром і оснащена циліндр; стержнями, встановленими в інших шарах підошви (Фіг.4) він також у вихідному положенні (у з можливістю осьового переміщення, яке відносно розрізі); до винаходу усередині підошви містить розташо(Фіг.5) цільний корпус із шипом, встановлений ваний у горизонтальному отворі впускний клапан, в еластичній ємності, у вихідному положенні (у що з'єднаний з гнучкими шлангами які з'єднані з розрізі); еластичними ємностями, і/або цільними порожніми (Фіг.6) він також (цільний корпус із шипом у викорпусами, кожний з яких на зовнішньому боці має сунутому положенні (у розрізі); кілька горизонтальних кругових виступів і викона(Фіг.7) підошва взуття з міцним резервуаром (у ний як порожній усередині себе маючи пересічні розрізі); горизонтально-вертикальні пази циліндр, з закри(Фіг.8) підошва взуття без міцного резервуару тим верхнім торцем і відкритим нижнім торцем, у (у розрізі); який вставлений і закріплений наявними у верхній (Фіг.9) цільний корпус у верхній своїй частині, своїй частині віджимаючими виступами, трохи який має площадку (капелюшок) із шипом, він менш за діаметром циліндр також із закритим (цільний корпус) має горизонтальний круговий паз верхнім торцем і відкритим нижнім торцем, (у розрізі); усередині якого є гвинтове різьблення чи затиск (Фіг.10) він також із шипом що має гвинтове або виступи, у якому (у цьому порожньому різьблення (у розрізі); циліндрі) розташований шип, що має в середній (Фіг.11) він також із шипом, що має з'єднані своїй частині корпуса пази чи наскрізний отвір, у між собою вертикально -горизонтальні пази (у верхній своїй частині корпуса гвинтове різьблення розрізі); чи круговий горизонтальний паз (поглиблення), (Фіг.12) цільний корпус, усередині якого є або вертикально-горизонтальні з'єднані між собою порожній циліндр з віджимаючими виступами, вид пази, причому цей циліндр зв'язаний зворотною зверху (у розрізі); пружиною з цільним порожнім корпусом, цільні Протиковзне взуття із шипами, що висуваютьпорожні корпуси (що описанні вище) розташовані в ся пневматично складається: наявних глухих вертикальних отворах, що йдуть 1 Заготівка верху взуття. 2 Устілка. 3 Підошва від нижньої ходової поверхні підошви взуття усевзуття. 4 Глухі вертикальні отвори в підошві взутредину неї, і містять усередині себе кілька круготя. 5 Порожні кругові і/або прямокутні камери в вих горизонтальних пазів, еластичні ємності підошві взуття. 6 Впускний клапан. 7 Перепускний розташовані усередині круглих і/або прямокутних клапан-кнопка. 8 Випускний клапан-кнопка. 9 порожніх камерах, (повітряних порожнинах) які Гнучкі шланги (трубки). 10 Еластичні ємності. 11 також рядами чи в розкид є чи можуть бути Цільні порожні корпуси, у яких є у верхній своїй усередині підошви взуття, між протекторами, у частині майданчики (капелюшки). 12 Шипи з горикожній порожній камері є отвір, який виходить на зонтальним круговим пазом 21, чи з гвинтовим нижню ходову поверхню підошви взуття, у який різьбленням 19, або ж із з'єднаними вертикальни 5 76506 6 ми і горизонтальними пазами 20. 13 Цільні порожні своєї частини є закріплений затиск 18. Після того корпуси. 14 Порожні менш за діаметром циліндри як порожній циліндр 14 вставлений у цільний корз скобами або виступами, що можуть віджиматися пус 13, віджимаючи, виступи 22 що потрапили в 22. 15 Зворотні пружини. 16 Манометр. 17 Міцний горизонтальні пази, при визначеному повороті резервуар. 18 Затиски. циліндра 14 навколо своєї осі попадають з гориУсередині підошви взуття 3 між наявних на зонтальних пазів у вертикальні і цим утримують нижній ходовій поверхні протекторів, рядами чи в циліндр 14 у корпусі 13. Вертикальні пази у корпусі розкид знаходиться (є) визначена кількість (від 5 13 мають визначену висоту (розмір). Причому кордо 20) круглих і/або прямокутних камер пус 13 з'єднаний з циліндром 14 зворотною пружи(повітряних порожнин) 5. Кожна порожня камера 5 ною 15. Між циліндром 14 і корпусом 13 є має зовнішній отвір, що виходить на нижню ходову закріплені уплотняючи каблучки (кільця). У поверхню підошви взуття, у кожній порожній порожній циліндр 14 вставляється і може покамері 5 розташована (є) еластична ємність 10. різному кріпитися визначений (описаний) вище Еластичні ємності 10 у камерах 5 послідовно або шип 12. Цільні корпуси 13 також з'єднані між сопаралельно по внутрішніх каналах і/або частково бою гнучкими шлангами 9, які проходять усередині відкритих канавках у підошві взуття з'єднані між підошви взуття по горизонтальних каналах і/або собою гнучкими шлангами (трубками) 9. При цьочастково відкритих канавках. При чому усередині му в кожен отвір порожньої камери 5 вставлен підошви протиковзного взуття 3 є порожні камери цільний корпус 11, який виконаний як (має) 5, з еластичними ємностями 10 і / або в отворах 4 порожній циліндр із закритим верхнім торцем і цільні корпуси 13, усередині яких є циліндри 14. відкритим нижнім торцем, верхня частина корпуса Наприклад, у каблуці або п'яткової області нижньої 11 має як показано на Фіг.(9, 10, 11) розширення, ходової поверхні підошви взуття є тільки отвори 4 майданчик (капелюшок як у цвяха) з загнутими під з цільними корпусами 13, а в іншій частині невеликим кутом до гори круглими чи усередині підошви взуття тільки камери 5 з елапрямолінійними краями. За допомогою майданчик стичними ємностями 10. (капелюшка) корпус 11 утримується в отворі камеТакож усередині підошви взуття 3, ри 5 і не випадає з неї. Порожній циліндр корпуса розташовані в горизонтальних отворах, впускний 11 усередині на стінках має гвинтове різьблення клапан 6 і випускний клапан-кнопка 8, на чи виступи, або усередині верхньої своєї частини зовнішньому боці свого корпуса які мають кілька має закріплений затиск 18. В порожній циліндр кругових виступів. Впускний клапан 6 з'єднаний корпуса 11 вставлений і закріплений (закручений) гнучким шлангом 9 з "першою" еластичною шип 12. Шип 12 у верхній своїй частині корпуса ємністю 10 по ланцюгу з'єднань еластичних має: гвинтове різьблення 19 чи круговий горизонємностей 10 чи "першим" цільним порожнім корпутальний паз 21 (поглиблення), або вертикально сом 13 по ланцюгу з'єднань цільних порожніх горизонтальні з'єднані між собою, пази 20, як покакорпусів 13. А випускний клапан кнопка 8 з "останзано (Фіг.10, 9, 11). У середній своїй частині корпуньою" еластичною ємністю 10 чи цільним порожнім са шип 12 має пази чи наскрізний отвір, які допокорпусом 13 по ланцюгу їхніх з'єднань. Випускний магають зробити заміну старого шипа на новий клапан - кнопка 8 частково розбирається чи цілком (при демонтажі шипа). розбирається для того, щоб при продувці можна Також в нижній ходовій поверхні підошви взутбуло видути з системи, конденсат, що тя 3 є чи може бути визначена кількість (від 6 до накопичується. На клапанах 6 та 8 розташовані 30) вертикальних отворів 4, як показано на (Фіг.7, ковпачки що запобігають забрудненню. 3, 4). що ідуть в усередину підошви 3 від ходової Протиковзне взуття також може додатково маповерхні. Отвори 4 розташовуються також рядами ти: встановлений в усередині каблука чи області чи в розкид між протекторами. Кожен отвір 4 має п'яти підошви взуття міцний резервуар 17. усередині себе кілька кругових горизонтальних Усередині підошви взуття встановлений у горизонпазів, як показано на (Фіг.3, 4). У кожен отвір 4 тальному отворі пропускний клапан кнопку 7 з коввставлений і закріплений цільний порожній корпус пачком, і закріплений наприклад, у кишені на 13, який на зовнішньому боку має кілька горизонзовнішньому боці заготовки верха взуття 1 манотальних кругових виступів, як показано на (Фіг.3, метр 16, як показано на (Фіг.2). Міцний резервуар 4). Корпус 13 виконаний як порожній циліндр з за17 з'єднаний гнучкими шлангами 9 з манометром критим верхнім торцем і відкритим нижнім торцем. 16, впускнім клапаном 6, перепускним клапаном 7. На внутрішньому боку порожнього циліндра корпуПерепускний клапан 7 з'єднаний гнучким шлангом су 13 є горизонтально-вертикальні пази, які перез "першою" еластичною ємністю 10 по ланцюгу тинаються між собою. У циліндрі порожнього корз'єднань еластичних ємностей 10 чи "першим" пуса 13 розташований трохи менший за діаметром цільним порожнім корпусом 13 по ланцюгу порожній циліндр 14, як показано на (Фіг.3), який з'єднань цільних порожніх корпусів 13. Манометр також має закритий верхній торець і відкритий 16 указує тиск (обсяг), повітря яке є в міцному нижній торець. На верхній торець циліндра 14 резервуарі 17. закріплені зворотні скоби 22, які можуть мати Через впускний клапан 6 нагнітається ручним форму літери Г, як показано на (Фіг.3, 4), чи насосом або від балончика, в якому є тиск повітря, віджимаючи виступи 22, що кріпляться в обсяг повітря. Повітря пропускається (проходить) спеціальних кріпленнях, і віджимаються зворотною по гнучких шлангах 9 і попадає в еластичні ємності пружиною 15, як показано на (Фіг.12). Усередині на 10 і/або в циліндри корпусів 13. Кожна еластична стінках порожнього циліндра 14 також є гвинтове ємність 10 розширюється (збільшується в обсязі) і різьблення чи виступи, або ж усередині верхньої діє на стінку (бік) нижньої ходової поверхні 7 76506 8 підошви взуття, в якій закріплений (знаходиться чого еластичні ємності 10 і/або циліндри корпусів розташований) цільний корпус 11 із шипом 12, як 14 повертаються у вихідне положення. показано на (Фіг.6), і/або повітря попадає в цільні Або через впускний клапан 6 накачується обкорпуси 13 і висуває до визначеної відстані вниз сяг повітря, що по гнучкому шлангу 9 надходить у циліндри 14 із шипами 12, як показано на (Фіг.3). міцний резервуар 17. При необхідності користувач При висуванні шипів 12 на невелику відстань ченатискає на перепускний клапан-кнопку 7. Частина рез протектори нагнітання повітря припиняється. обсягу повітря з міцного резервуара 17 через пеПри натисканні на вихідний клапан кнопку 8 репускний клапан-кнопку 7 надходить по гнучкому повітря стравлюється з еластичних ємностей 10 шлангу 9 до еластичних ємностей 10 і/або в і/або з цільних порожніх корпусів 13. Унаслідок циліндри корпусів 13. 9 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 76506 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Antislip footwear with pneumatically retractable spikes, "kishka" (footwear sb 2)

Автори англійською

Stepanov Oleksandr Oleksandrovych, Stepanov Oleksandr Oleksanrovych, Buhrik Oleksandr Serhiiovych

Назва патенту російською

Противоскользящая обувь с шипами, выдвигающимися пневматически, "кошка" (обувь sb 2)

Автори російською

Степанов Александр Александрович, Бугрик Александр Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A43C 15/00

Мітки: пневматичної, шипами, висуваються, кішка"(взуття, взуття, протиковзне

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76506-protikovzne-vzuttya-iz-shipami-shho-visuvayutsya-pnevmatichno-kishkavzuttya-sb-2.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Протиковзне взуття із шипами, що висуваються пневматично, “кішка”(взуття sb 2)</a>

Подібні патенти