Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції, що містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший стік двостокового магніточутливого МОН-транзистора утворює першу вихідну клему, підкладка двостокового магніточутливого МОН-транзистора з'єднана із його витоком, другі полюси першого та другого джерел постійної напруги об'єднані у загальну шину, яка є заземленою, який відрізняється тим, що введені третій і четвертий резистори, індуктивність та ємність, а як двостоковий магніточутливий МОН-транзистор використаний двостоковий двозатворний МОН-транзистор, причому перший затвор двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора з'єднаний із першим виводом першого резистора, другий вивід якого підключений до першого полюса першого джерела постійної напруги, витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора підключений до першого виводу другого резистора, перший стік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора з'єднаний із першим виводом третього резистора та першим виводом індуктивності, другий вивід якої з'єднаний із першим виводом ємності та першим полюсом другого джерела постійної напруги, другий вивід третього резистора з'єднаний із другим затвором двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора та першим виводом четвертого резистора, другий вивід якого з'єднаний із другим виводом другого резистора, другим виводом ємності та підключений до загальної шини, до якої підключена друга вихідна клема.

Текст

Реферат: Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції містить двостоковий двозатворний МОНтранзистор, джерела постійної напруги, чотири резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, підкладку двостокового магніточутливого МОН-транзистора, загальну шину. UA 76463 U (12) UA 76463 U UA 76463 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області контрольно-вимірювальної техніки на основі напівпровідникової електроніки і може бути використана для вимірювання магнітної індукції у різноманітних пристроях і системах автоматичного контролю та управління. Відомий пристрій для вимірювання магнітної індукції на основі біполярного магніточутливого транзистора [див. Викулин И. М., Стафеев В. И. Физика полупроводниковых приборов. – M.: Советское радио, 1980. - С. 265-266, рис.7.17], який містить біполярний магніточутливий транзистор, джерело постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний із першим виводом першого резистора, другий вивід якого підключений до бази біполярного магніточутливого транзистора, колектор біполярного магніточутливого транзистора з'єднаний із першим виводом другого резистора, другий вивід якого утворює першу вихідну клему, емітер біполярного магніточутливого транзистора об'єднаний із другим полюсом джерела живлення у загальну шину, до якої підключена друга вихідна клема. Недоліком такого пристрою є його низька чутливість І точність вимірювання, оскільки при малих значеннях магнітної індукції зміна струму колектора біполярного магніточутливого транзистора є незначною. Найбільш близьким технічним рішенням є мікроелектронний вимірювач магнітної індукції на основі двостокового магніточутливого МОН-транзистора [див. Popovic R.S. Hall effect devices.2nd ed. - Bristol; Philadelphia: Institute of Physics, 2004, p. 359-360, fig. 7.7], який містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший полюс першого джерела постійної напруги з'єднаний із затвором двостокового магніточутливого МОН-транзистора, перший стік якого утворює першу вихідну клему та підключений до першого виводу першого резистора, а другий стік двостокового магніточутливого МОН-транзистора утворює другу вихідну клему та підключений до першого виводу другого резистора, другі виводи першого та другого резисторів з'єднані із першим полюсом другого джерела постійної напруги, підкладка двостокового магніточутливого МОН-транзистора з'єднана із його витоком, який об'єднаний із другими полюсами першого та другого джерел постійної напруги у загальну шину, яка є заземленою. Недоліком такого пристрою є його низька чутливість і точність вимірювання. Це пов'язано з тим, що при малих значеннях магнітної індукції зміна напруги між першим та другим стоками двостокового магніточутливого МОН-транзистора є незначною. В основу корисної моделі поставлена задача створення мікроелектронного перетворювача магнітної індукції, в якому за рахунок введення нових елементів і зв'язків між ними досягається перетворення магнітної індукції у частоту, що приводить до підвищення чутливості та точності вимірювання магнітної індукції. Поставлена задача вирішується тим, що у мікроелектронний перетворювач магнітної індукції, що містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший стік двостокового магніточутливого МОН-транзистора утворює першу вихідну клему, підкладка двостокового магніточутливого МОН-транзистора з'єднана із його витоком, другі полюси першого та другого джерел постійної напруги об'єднані у загальну шину, яка є заземленою, введені третій і четвертий резистори, Індуктивність та ємність, а як двостоковий магніточутливий МОНтранзистор використаний двостоковий двозатворний МОН-транзистор, причому перший затвор двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора з'єднаний із першим виводом першого резистора, другий вивід якого підключений до першого полюса першого джерела постійної напруги, витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора підключений до першого виводу другого резистора, перший стік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора з'єднаний із першим виводом третього резистора та першим виводом індуктивності, другий вивід якої з'єднаний із першим виводом ємності та першим полюсом другого джерела постійної напруги, другий вивід третього резистора з'єднаний із другим затвором двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора та першим виводом четвертого резистора, другий вивід якого з'єднаний із другим виводом другого резистора, другим виводом ємності та підключений до загальної шини, до якої підключена друга вихідна клема. На кресленні подано схему мікроелектронного перетворювача магнітної індукції. Пристрій містить двостоковий двозатворний магніточутливий МОН-транзистор 3, перше 1 та друге 9 джерела постійної напруги, перший 2 та другий 4 резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший стік двостокового двозатворного магніточутливого МОНтранзистора 3 утворює першу вихідну клему, підкладка двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 з'єднана із його витоком, другі полюси першого 1 та 1 UA 76463 U 5 10 15 20 25 30 другого 9 джерел постійної напруги об'єднані у загальну шину, яка є заземленою, введені третій 5 і четвертий 6 резистори, індуктивність 7 та ємність 8, причому перший затвор двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 з'єднаний із першим виводом першого резистора 2, другий вивід якого підключений до першого полюса першого джерела постійної напруги 1, витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 підключений до першого виводу другого резистора 4, перший стік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 з'єднаний із першим виводом третього резистора 5 та першим виводом індуктивності 7, другий вивід якої з'єднаний із першим виводом ємності 8 та першим полюсом другого джерела постійної напруги 9, другий вивід третього резистора 5 з'єднаний із другим затвором двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 та першим виводом четвертого резистора 6, другий вивід якого з'єднаний із другим виводом другого резистора 4, другим виводом ємності 8 та підключений до загальної шини, до якої підключена друга вихідна клема. Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції працює наступним чином. В початковий момент часу магнітна індукція не діє на двостоковий двозатворний магніточутливий МОН-транзистор 3. Підвищенням напруги першого 1 та другого 9 джерел постійної напруги, які виконують роль напруги керування і напруги живлення відповідно, досягається така їх величина, що на електродах перший стік і витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 виникає від'ємний опір, який приводить до виникнення електричних коливань в контурі, який утворений паралельним включенням повного опору з ємнісною складовою на електродах перший стік і витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 та повного опору з індуктивною складовою індуктивності 7. За рахунок вибору постійної напруги живлення здійснюється лінеаризація функції перетворення мікроелектронного перетворювача магнітної індукції. Перший 2, другий 4, третій 5 та четвертий 6 резистори визначають режими живлення двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3 від першого 1 та другого 9 джерел постійної напруги. Ємність 8 запобігає проходженню змінного струму через друге джерело постійної напруги 9. При наступній дії магнітної індукції на двостоковий двозатворний магніточутливий МОН-транзистор 3 змінюється різницева напруга між його першим та другим стоками, що викликає зміну ємнісної складової повного опору на електродах перший стік і витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора 3, а це, в свою чергу, викликає зміну резонансної частоти коливального контуру, тобто відбувається перетворення магнітної індукції в частотний сигнал. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції, що містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший стік двостокового магніточутливого МОН-транзистора утворює першу вихідну клему, підкладка двостокового магніточутливого МОН-транзистора з'єднана із його витоком, другі полюси першого та другого джерел постійної напруги об'єднані у загальну шину, яка є заземленою, який відрізняється тим, що введені третій і четвертий резистори, індуктивність та ємність, а як двостоковий магніточутливий МОН-транзистор використаний двостоковий двозатворний МОН-транзистор, причому перший затвор двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора з'єднаний із першим виводом першого резистора, другий вивід якого підключений допершого полюса першого джерела постійної напруги, витік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора підключений до першого виводу другого резистора, перший стік двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора з'єднаний із першим виводом третього резистора та першим виводом індуктивності, другий вивід якої з'єднаний із першим виводом ємності та першим полюсом другого джерела постійної напруги, другий вивід третього резистора з'єднаний із другим затвором двостокового двозатворного магніточутливого МОН-транзистора та першим виводом четвертого резистора, другий вивід якого з'єднаний із другим виводом другого резистора, другим виводом ємності та підключений до загальної шини, до якої підключена друга вихідна клема. 2 UA 76463 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Microelectronic magnetic induction converter

Автори англійською

Osadchuk Volodymyr Stepanovych, Osadchuk Oleksandr Volodymyrovych, Bilylivska Olha Petrivna

Назва патенту російською

Микроэлектронный преобразователь магнитной индукции

Автори російською

Осадчук Владимир Степанович, Осадчук Александр Владимирович, Билиливская Ольга Петровна

МПК / Мітки

МПК: H01L 29/82, G01R 33/06, H01L 43/00

Мітки: мікроелектронний, індукції, перетворювач, магнітної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76463-mikroelektronnijj-peretvoryuvach-magnitno-indukci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мікроелектронний перетворювач магнітної індукції</a>

Подібні патенти