Номер патенту: 76355

Опубліковано: 25.12.2012

Автор: Коваленко Ігор Борисович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Горілка особлива, що містить цукровмісну речовину, ментоловмісну речовину, ароматний спирт чаю чорного байхового та водно-спиртову суміш, яка відрізняється тим, що вона додатково містить лимонну кислоту, а як ментоловмісну речовину - ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 02753", як цукровмісну речовину - цукровий сироп 65,8 %-ний, при наступному співвідношенні інгредієнтів, на 1000 дал готового напою:

кислота лимонна, кг

0,03-0,07

сироп цукровий 65,8 %-ний, кг

5,5-6,0

ароматний спирт чаю чорного байхового, дм3

8,0-11,0

ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 02753", дм3

0,015-0,030

суміш спирту етилового ректифікованого "Люкс" та води питної підготовленої

 решта

(з розрахунку на міцність купажу 40 %).

Текст

Реферат: UA 76355 U UA 76355 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме до лікеро-горілчаного виробництва і може бути використаний для виготовлення особливих горілок з метою розширення їхнього асортименту. Відома композиція інгредієнтів для гіркої настоянки, що містить настій чаю чорного, добавку у формі сполуки заліза, настій плодів маслини європейської та водно-спиртову рідину, при такому співвідношенні інгредієнтів, на 1000 дал готового продукту: настій чаю чорного (л) 1003650, настій плодів маслини європейської (л) 5-200, водно-спиртова рідина - решта [Див. декл. пат. України № 6523, МКВ С 12 G 3/06, 2004 p.]. Перевагою такого напою є наявність у ньому мікроелементів, проте він містить і дубильні речовини, що мають негативний вплив на організм людини та штучні барвники (барвник діамантовий чорний), що також не є корисним при споживанні напою. Відома також горілка особлива "Лось", що містить спирт етиловий ректифікований, воду питну виправлену, двовуглекислий натрій, кислоту янтарну, при такому співвідношенні інгредієнтів, на 1000 дал готового продукту: кислота янтарна 0,05-0,15, двовуглекислий натрій 0,15-0,25, гліцерин 0,1-0,5 та суміш спирту етилового ректифікованого та води питної виправленої - решта [Див. заявку Росії № 98102630, МКВ С 12 G 3/06, 1998 p. Водка особая "Лось"]. Недоліком такої горілки є не високі органолептичні показники, маловиразний смак, відсутність аромату. Відома композиція настоянки гіркої, яка містить цукор, суміш спирту етилового ректифікованого вищої очистки і води питної підготовленої, а також ментол кристалічний і олію лимонну, при такому співвідношенні інгредієнтів на 1000 дал продукту: ментол кристалічний, (кг) 0,0006-0,001, олія лимонна, (кг) 0,3-0,5, цукор, (кг) 25,0-35,0, водно-спиртова суміш спирту етилового вищої очистки і води питної підготовленої - решта (з розрахунку на міцність 40 % об). [Див. пат. України № 60144, МКВ С 12 G 3/06, 2003 p.]. Недоліком відомої композиції є недостатня кількість біоактивних речовин. Найбільш близькою за технічною суттю є горілка особлива, що містить цукровмісну речовину, ментоловмісну речовину та водно-спиртову суміш, а також янтарну кислоту, ароматний спирт чаю чорного байхового, причому як ментоловмісну речовину ароматизатор харчовий "МЕНТОЛ-646", а як цукровмісну речовину - глюкозу, при наступному співвідношенні інгредієнтів, на 1000 дал готового напою: кислота янтарна (кг) - 0,52-057; глюкоза (кг) - 0,52-057; 3 ароматний спирт чаю чорного байхового (дм ) - 8,1-8,6; ароматизатор харчовий "МЕНТОЛ-646" 3 (дм ) - 0,14-0,19; суміш спирту етилового ректифікованого "Люкс" та води питної підготовленої решта з розрахунку на міцність купажу 40 %. [Див. пат. України на винахід № 81274, МКВ С 12 G 3/06, 2007 p.]. Причиною, що перешкоджає одержанню потрібного технічного результату є те, що композиція інгредієнтів за відомим способом не дає можливість отримати горілку особливу з достатньою кількістю біоактивних речовин, а відповідно з потрібними органолептичними властивостями. Задачею, на яку спрямована корисна модель, що заявляється, є створення міцного напою з м'яким горілчаним смаком із злегка відчутним ментолом ("холодком") з підвищеними органолептичними показниками шляхом введення у склад напою відповідних інгредієнтів та підбору співвідношення усіх інгредієнтів напою. Поставлена задача вирішується таким чином. У відомій горілці особливій, що містить цукровмісну речовину, ментоловмісну речовину, ароматний спирт чаю чорного байхового та водно-спиртову суміш, згідно з корисною моделлю, що заявляється, вона додатково містить лимонну кислоту, а як ментоловмісну речовину ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 02753", як цукровмісну речовину цукровий сироп 65,8 %-ний, при наступному співвідношенні інгредієнтів, на 1000 дал готового напою: кислота лимонна, кг - 0,03-0,07; сироп цукровий 65,8 % - ний, кг - 5,5-6,0; ароматний 3спирт чаю чорного байхового, дм 8,0-11,0; ароматизатор харчовий рідкий натуральний 3"МЕНТОЛ 02753", дм 0,015-0,030 та суміш спирту етилового ректифікованого "Люкс" і води питної підготовленої (з розрахунку на міцність купажу 40 %) - решта. За вказаною рецептурою одержують горілку особливу, прозору, безбарвну із смаком м'яким, властивим горілці та ароматом, у якому злегка відчутний ментол ("холодок") Запропоновану горілку особливу готують таким чином. У горілку, що виготовлена з спирту етилового ректифікованого "Люкс" та води питної підготовленої додають інгредієнти у відповідності з рецептурою, причому до подачі інгредієнтів необхідних для створення необхідних смакових якостей водно-спиртову рідину обробляють вугіллям шляхом пропускання крізь фільтр. 1 UA 76355 U 5 10 15 Кислоту лимонну додають у купаж з попереднім розчиненням у горілці. Усі інгредієнти горілки особливої змішують в такій послідовності: спирт етиловий ректифікований "Люкс" змішують з водою питною підготовленою, додають розчини кислоти лимонної та цукрового сиропу 65,8 %-ного, а також ароматний спирт чаю чорного байхового і ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 02753" фірми "Етол" (Словенія). Виготовлену горілку особливу ще раз фільтрують, проводять лабораторні контрольні виміри фізико-хімічних показників, в разі потреби коректують та відправляють на розлив у тару. За вказаною рецептурою отримують горілку особливу з такими показниками: фізико-хімічні: міцність 40,0 лужність - об'єм соляної кислоти 3 c(HCl)=0,1 моль/дм , 3 витрачений на титрування 100 см 3,5 3 горілки, см масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід в безводному 6,0 спирті, мг/дм не більше масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів (1:1) в безводному спирті, 3,0 3 мг/дм , не більше масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш пропілового, ізобутилового та ізоамілового спиртів (3:1:1) в безводному спирті, 4,0 3 мг/дм , не більше масова концентрація естерів в перерахунку на оцтово-етиловий естер в безводному спирті, мг/дм, не більше 7,0 об'ємна частка метилового спирту в перерахунку на безводний спирт, % не більше 0,01 Дегустаційна оцінка по 10-ти бальній шкалі складає 9,9 бала. При виготовленні горілки особливої, оптимізація її показників відтворювалася шляхом експериментування. Дані наведені у таблиці, що додається до опису. Таким чином, заявлений якісний та кількісний склад горілки особливої дозволяє отримати новий продукт з високими органолептичними властивостями, що надають напою оригінальність, розширяють асортимент горілок особливих, задовольняють смаки споживачів. Таблиця Інгредієнти на 100 л Ароматний спирт чаю чорного байхового Ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 02753" Сироп цукровий 65,8 %-ний Кислота лимонна Одиниця Приклад 1 Приклад 2 виміру Приклад 3 Приклад 4 Приклад 5 3 7,5 8,0 10,0 11,0 12,5 дм 3 0,013 0,020 0,025 0,030 0,035 кг 5,0 5,5 5,8 6,0 6,2 кг 0,025 0,03 0,05 0,07 0,075 дм 2 UA 76355 U Продовження таблиці Інгредієнти на 100 л Одиниця Приклад 1 Приклад 2 виміру Суміш спирту етилового ректифікованого л "Люкс" та води питної підготовленої Органолептичні показники Зовнішній вигляд Колір Аромат Дегустаційна оцінка по 10бальній шкалі Приклад 4 Приклад 5 Решта Прозора рідина Безбарвний М'який, чистий Слабо виражений аромат Смак Приклад 3 М'який, властивий горілці Різкуватий Тонкий з ледь відчутним ароматом ментолу, округлений Зі стороннім присмаком 9,9 9,4 9,6 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Горілка особлива, що містить цукровмісну речовину, ментоловмісну речовину, ароматний спирт чаю чорного байхового та водно-спиртову суміш, яка відрізняється тим, що вона додатково містить лимонну кислоту, а як ментоловмісну речовину - ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 02753", як цукровмісну речовину - цукровий сироп 65,8 %-ний, при наступному співвідношенні інгредієнтів, на 1000 дал готового напою: кислота лимонна, кг 0,03-0,07 сироп цукровий 65,8 %-ний, кг 5,5-6,0 ароматний спирт чаю чорного 8,0-11,0 3 байхового, дм ароматизатор харчовий рідкий натуральний "МЕНТОЛ 0,015-0,030 3 02753", дм решта суміш спирту етилового (з розрахунку ректифікованого "Люкс" та на міцність води питної підготовленої купажу 40 %). 10 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Viva nova antarktyda, vodka

Автори англійською

Kovalenko Ihor Borysovych

Назва патенту російською

Водка "вива новая антарктида"

Автори російською

Коваленко Игорь Борисович

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06

Мітки: антарктида, нова, горілка, віва

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76355-gorilka-viva-nova-antarktida.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Горілка “віва нова антарктида”</a>

Подібні патенти