Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб оцінки якості очищення стічних вод в аеротенках, що включає відбір проби води з аеротенка та визначення концентрації БСК5 в ній, шляхом лабораторних досліджень, який відрізняється тим, що визначення концентрації БСК5 в пробі води виконують шляхом встановлення конфігурації розташування нитчастих бактерій (НБ) візуально під мікроскопом і порівняння отриманих результатів з контрольними зразками та вибору найближчого зразка з встановленою для нього концентрацією БСК5.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують три контрольних зразки конфігурації розташування конгломерацій НБ:

а) щільні конгломерації, що відповідає концентрації БСК > 550 мг/дм3,

б) послаблені конгломерації, що відповідає концентрації БСК = 300-550 мг/дм3,

в) окремі особини, що відповідає концентрації БСК < 300 мг/дм3.

Текст

Реферат: UA 76336 U UA 76336 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до метрологічного забезпечення процесу очищення стічних вод (СВ), а більш конкретно відноситься до контролю процесу очищення СВ в аеротенках, і може використовуватись для оперативного контролю і управління процесом. Відомо, що недостатньо очищені СВ потрапляють у поверхневі водойми (річки, озера) і становлять загрозу здоров'ю населення, тому актуальною проблемою є забезпечення оперативного контролю за якістю процесу очищення, яке здійснюється мікроорганізмами в аеротенках. Одним із найважливіших серед багатьох показників забрудненості СВ є біохімічне споживання кисню (БСК5) мікроорганізмами, які споживають забруднення. З патентної літератури відомо спосіб [1] "Спосіб технологічного контролю процесів біологічного очищення стічних вод на міських станціях аерації", за яким встановлюють зміну активності молекулярних форм малатдегідрогенази активного мулу регенератора, 1-й, 2-й, 3-й секції аеротенка і мулу на виході із аеротенка. Завершення очищення стічних вод визначають при досягненні активності малатдегідрогенази (МДГ)-3 в будь-якій із секцій аеротенка рівня активності МДГ-3 або регенератора. Недоліками даного способу є те, що він потребує складних біохімічних аналізів, коштовних реагентів, часу. Найближчим до запропонованого серед відомих способів оцінки якості процесу очищення стічних вод в аеротенках [2], за яким відбирають пробу води із аеротенка та визначають концентрацію БСК5 в ній, шляхом лабораторних досліджень. При цьому концентрацію БСК 5 визначають хімічним шляхом. Суттєвим недоліком описаного способу є те, що дослідження триває понад 5 діб з витратою хімічних реактивів та використанням спеціального обладнання. За такий довгий час дослідження стічні води минають очисні споруди і виходять в поверхневі водойми, тобто час аналізу більше часу знаходження СВ на очисних спорудах (об'єкт), відбувається затримка в прийнятті управлінських рішень. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення відомого способу оцінки якості очищення стічних вод в аеротенках шляхом зміни операції визначення концентрації БСК 5 в пробі води. Поставлена задача вирішується тим, що у спосіб оцінки якості очищення стічних вод в аеротенках, який включає відбір проби води з аеротенка та визначення концентрації БСК 5 в ній, шляхом лабораторних досліджень, згідно з корисною моделлю, визначення концентрації БСК5 в пробі води виконують шляхом встановлення конфігурації розташування нитчастих бактерій (НБ) візуально під мікроскопом і порівняння отриманих результатів з контрольними зразками та вибору найближчого зразка з встановленою для нього концентрацією БСК5. Запропонований спосіб використовує фізичне явище зміни конфігурації розташування НБ у залежності від забрудненості СВ (що характеризуються БСК5). Зміни конфігурації розташування НБ легко встановити візуально під мікроскопом. При цьому, конфігурації мають 3 характерних етапи: 3 1. БСК5 > 550 мг/дм - існують щільні конгломерації НБ. 3 2. БСК5 = 300-550 мг/дм - існують послаблені конгломерації НБ. 3 3. БСК5 550 мг/дм . На фіг. 2 - послаблені конгломерації розташування НБ, що відповідає концентрації БСК = 3 300-550 мг/дм . 3 На фіг. 3 - окремі особини розташування НБ, що відповідає концентрації БСК 550 мг/дм , 3 б) послаблені конгломерації, що відповідає концентрації БСК = 300-550 мг/дм , 3 в) окремі особини, що відповідає концентрації БСК < 300 мг/дм . 2 UA 76336 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for estimation of waste water treatment quality in aerotanks

Автори англійською

Shatokhina Yulia Viktorivna, Zienkin Anatolii Semenovych, Maziuk Natalia Stepanivna

Назва патенту російською

Способ оценки качества очистки сточных вод в аэротенках

Автори російською

Шатохина Юлия Викторовна, Зенкин Анатолий Семенович, Мазюк Наталья Степановна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/18, C02F 3/00

Мітки: стічних, якості, оцінки, аеротенках, спосіб, вод, очищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76336-sposib-ocinki-yakosti-ochishhennya-stichnikh-vod-v-aerotenkakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки якості очищення стічних вод в аеротенках</a>

Подібні патенти